Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-Institute workshop at American Classical League 61st Annual Institute, Durham, NH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-Institute workshop at American Classical League 61st Annual Institute, Durham, NH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-Institute workshop at American Classical League 61st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26, 6-9pm Friday June 27, 2008 8-11am

2 From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone Wilfred Major Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana wmajor@lsu.edu Byron Stayskal Western Washington University, Bellingham, Washington byron-stayskal@uiowa.edu Deborah Davies Brooks School, North Andover, Massachusetts ddavies@brooksschool.org

3 From Zero to Greek The images come from: Nina Barclay. Eucleides' World: An Exploratory Introduction to Ancient Greek to Accompany Ecce Romani. CANE (Classical Association of New England), 2002.

4 Α α “alpha” = “ah” = A a letter name sound English

5 Β β “beta” = “b” = B b letter name sound English

6 Γ γ “ gamma ”= “g” = G g letter name sound English

7 Δ δ “delta” = “d” = D d letter name sound English

8 Ε ε “ epsilon ” = “eh” = E e letter name sound English

9 Ζ ζ “zeta” = “z” = Z z letter name sound English

10 Η η “eta” = “ay” = E e letter name sound English

11 Θ θ “theta” = “th” = Th th letter name sound English

12 Ι ι “iota” = “ih” = I i letter name sound English

13 Κ κ “kappa” = “k” = C c K k letter name sound English (Latin) or

14 Λ λ “lambda” = “l” = L l letter name sound English

15 Μ μ “mu” = “m” = M m letter name sound English

16 Ν ν “nu” = “n” = N n letter name sound English

17 Ξ ξ “xi” = “ks” = X x letter name sound English

18 Ο ο “ omicron ” = “o” = O o letter name sound English

19 Π π “pi” = “p” = P p letter name sound English

20 Ρ ρ “rho” = “r” = R r letter name sound English

21 Σ σ ς “ sigma ” = “s” = S s use ς only at the end of words (σ is a cursive formed designed to continue into the next letter; at the end of the word, this link is unnecessary) letter name sound English

22 Τ τ “tau” = “t” = T t letter name sound English

23 Υ υ “ upsilon ” = “u” = Y y letter name sound English

24 Φ φ “phi” = “f” = Ph ph letter name sound English

25 Χ χ “chi” = “kh” = Ch ch Kh kh letter name sound English (Latin) or

26 Ψ ψ “psi” = “ps” = Ps ps letter name sound English

27 Ω ω “ omega ” = “oh” = O o letter name sound English

28 Sing the Greek alphabet to “Itsy Bitsy Spider”!

29 Sing the Greek alphabet to “Frère Jacques”!

30 From Zero to Greek These exercises come from: CW Shelmerdine. LA Wilding's Greek for Beginners. Newburyport, MA: Focus Publishing, 2001. ISBN 1-58510-010-2.

31 From Zero to Greek 1.drama 2.rhinocerōs 3.nectar 4.sarcophagus 5.crisis 6.canōn 7.paralysis 8.comma 1.δρᾶμα 2.ῥινοκέρως 3.νέκταρ 4.σαρκοφάγος 5.κρίσις 6.κανών 7.παράλυσις 8.κόμμα

32 From Zero to Greek 9.genesis 10.mētropolis 11.thōrax 12.analysis 13.critērion 14.basis 15.acrophobia 16.cōlon 9. γένεσις 10. μητρόπολις 11. θώραξ 12. ἀνάλυσις 13. κριτήριον 14. βάσις 15. ακροφόβια 16. κῶλον

33 From Zero to Greek 17. calyx 18. rhododendron 19. iris 20. parenthesis 21. climax 22. horizōn 23. catastrophē 24. acropolis 17. κάλυξ 18. ῥοδόδενδρον 19. ἶρις 20. παρένθεσις 21. κλῖμαξ 22. ὁριζών 23. καταστροφή 24. ἀκρόπολις

34 From Zero to Greek 1.Ποσειδῶν 2.Ἄρτεμις 3.Ἑρμῆς 4.Κίρκη 5.Κύκλωψ 6.Θησεύς 7.Μίδας 8.Δημήτηρ 1.Poseidon 2.Artemis 3.Hermes 4.Circe 5.Cylcops 6.Theseus 7.Midas 8.Demeter

35 From Zero to Greek 9.Ἀφροδίτη 10.Προμηθεύς 11.Ἥρα 12.Περσεφόνη 13.Ἡρακλῆς 14.Ἀγαμέμνων 15.Ἀνδρομάχη 16.Ἠλέκτρα 9. Aphrodite 10. Prometheus 11. Hera 12. Persephone 13. Heracles 14. Agamemnon 15. Andromache 16. Electra

36 From Zero to Greek 17. Ἄρης 18. Ψυχή 19. Ἀθήνη 20. Ὀδυσσεύς 21. Ὑπερίων 22. Ἕκτωρ 23. Χάρων 24. Ἄλκεστις 17. Ares 18. Psyche 19. Athena 20. Odysseus 21. Hyperion 22. Hector 23. Charon 24. Alcestis

37 From Zero to Greek 1.Dēmosthenēs 2.Solōn 3.Leōnidas 4.Euripidēs 5.Nicias 6.Cleisthenēs 7.Pythagoras 8.Xerxēs 1.Δημοσθένης 2.Σόλων 3.Λεωνίδας 4.Εὐριπίδης 5.Νικίας 6.Κλεισθένης 7.Πυθαγόρας 8.Ξέρξης

38 From Zero to Greek 9.Themistoclēs 10.Alcibiadēs 11.Hippias 12.Philocrates 1.Argos 2.Dēlos 3.Mytilēnē 4.Samos 9. Θεμιστοκλῆς 10. Ἀλκιβιάδης 11. Ἱππίας 12. Φιλοκράτης 1. Ἄργος 2. Δῆλος 3. Μυτιλήνη 4. Σάμος

39 From Zero to Greek 5. Olympia 6. Naxos 7. Chios 8. Thasos 9. Eretria 10. Pylos 11. Phōcis 12. Mycēnae 5. Ολυμπία 6. Νάξος 7. Χίος 8. Θάσος 9. Ἐρέτρια 10. Πύλος 11. Φῶκίς 12. Μυκῆναι

40 From Zero to Greek 1.drama 2.rhinocerōs 3.nectar 4.sarcophagus 5.crisis 6.canōn 7.paralysis 8.comma 1.δρᾶμα 2.ῥινοκέρως 3.νέκταρ 4.σαρκοφάγος 5.κρίσις 6.κανών 7.παράλυσις 8.κόμμα

41 From Zero to Greek 9.genesis 10.mētropolis 11.thōrax 12.analysis 13.critērion 14.basis 15.acrophobia 16.cōlon 9. γένεσις 10. μητρόπολις 11. θώραξ 12. ἀνάλυσις 13. κριτήριον 14. βάσις 15. ἀκροφόβια 16. κῶλον

42 From Zero to Greek 17. calyx 18. rhododendron 19. iris 20. parenthesis 21. climax 22. horizōn 23. catastrophē 24. acropolis 17. κάλυξ 18. ῥοδόδενδρον 19. ἶρις 20. παρένθεσις 21. κλῖμαξ 22. ὁριζών 23. καταστροφή 24. ἀκρόπολις

43 From Zero to Greek 1.Ποσειδῶν 2.Ἄρτεμις 3.Ἑρμῆς 4.Κίρκη 5.Κύκλωψ 6.Θησεύς 7.Μίδας 8.Δημήτηρ 1.Poseidon 2.Artemis 3.Hermes 4.Circe 5.Cylcops 6.Theseus 7.Midas 8.Demeter

44 From Zero to Greek 9.Ἀφροδίτη 10.Προμηθεύς 11.Ἥρα 12.Περσεφόνη 13.Ἡρακλῆς 14.Ἀγαμέμνων 15.Ἀνδρομάχη 16.Ἠλέκτρα 9. Aphrodite 10. Prometheus 11. Hera 12. Persephone 13. Heracles 14. Agamemnon 15. Andromache 16. Electra

45 From Zero to Greek 17. Ἄρης 18. Ψυχή 19. Ἀθήνη 20. Ὀδυσσεύς 21. Ὑπερίων 22. Ἕκτωρ 23. Χάρων 24. Ἄλκεστις 17. Ares 18. Psyche 19. Athena 20. Odysseus 21. Hyperion 22. Hector 23. Charon 24. Alcestis

46 From Zero to Greek 1.Dēmosthenēs 2.Solōn 3.Leōnidas 4.Euripidēs 5.Nicias 6.Cleisthenēs 7.Pythagoras 8.Xerxēs 1.Δημοσθένης 2.Σόλων 3.Λεωνίδας 4.Εὐριπίδης 5.Νικίας 6.Κλεισθένης 7.Πυθαγόρας 8.Ξέρξης

47 From Zero to Greek 9.Themistoclēs 10.Alcibiadēs 11.Hippias 12.Philocrates 1.Argos 2.Dēlos 3.Mytilēnē 4.Samos 9. Θεμιστοκλῆς 10. Ἀλκιβιάδης 11. Ἱππίας 12. Φιλοκράτης 1. Ἄργος 2. Δῆλος 3. Μυτιλήνη 4. Σάμος

48 From Zero to Greek 5. Olympia 6. Naxos 7. Chios 8. Thasos 9. Eretria 10. Pylos 11. Phōcis 12. Mycēnae 5. Ολυμπία 6. Νάξος 7. Χίος 8. Θάσος 9. Ἐρέτρια 10. Πύλος 11. Φωκίς 12. Μυκῆναι


Κατέβασμα ppt "From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-Institute workshop at American Classical League 61st Annual Institute, Durham, NH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google