Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας 7 η Συνεδρία: Κοινωνικές Πολιτικές - Απασχόληση Δρ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας 7 η Συνεδρία: Κοινωνικές Πολιτικές - Απασχόληση Δρ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας 7 η Συνεδρία: Κοινωνικές Πολιτικές - Απασχόληση Δρ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η συμβολή της κινητικότητας του πληθυσμού στις επιλογές του για απασχόληση και κατοίκηση Καρδίτσα 8 – 10 Φεβρουάριου 2008 Δήμητρα Γάκη DEA, MSc Γεωργο-οικονομολόγος Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 2 Προβληματισμός Πως μπορούμε ακόμη σήμερα να σχεδιάζουμε με βάση ορισμούς και πραγματικότητες περασμένων χρόνων τόπος κατοικίας τόπο εργασίας ο τόπος κατοικίας δεν αντιστοιχεί πλέον αναγκαστικά με το τόπο εργασίας, όταν πραγματικά, παρατηρούμε ότι: φαινόμενο της β’ κατοικίας όλο και εντονότερο φαινόμενο της β’ κατοικίας  αυξημένη κινητικότητα του πληθυσμού  νέοι τύποι κινητικότητας 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

3 3 Η προσέγγιση μας εντάσσεται σε μια συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης νέων προσαρμοσμένων προσεγγίσεων του αγροτικού χώρου και της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης του ΕΑΧ  επιτόπιες έρευνες (από το 1999, ο Νομός Καρδίτσας αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία έρευνας του ΕΑΧ, ειδικά ως προς την απασχόληση και τις μορφές συγκέντρωσης πληθυσμού)  σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χωρικών δεδομένων (οι οποίες έχουν ως στόχο να αναδείξουν για ένα συγκεκριμένο χώρο (όπως π.χ. ο Νομός Καρδίτσας) τόσο την ύπαρξη χωρικών ενοτήτων όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. βασίζεται στην χρήση συμπληρωματικών εργαλείων εκτίμησης και ανάλυσης κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών φαινομένων: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

4 4 Νέο μοντέλο κατοικίας & απασχόλησης νέος τύπος «κατοίκου» : νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των νοικοκυριών συμβάλλει στην πολυπλοκότητα των σχέσεων του τόπου κατοικίας και τόπου απασχόλησης διεύρυνση του «χώρου διαβίωσης και δραστηριοποίησης» (espace de vie) Νέα προσέγγιση της έννοιας της απόστασης μεταξύ τόπου κατοίκησης, απασχόλησης και επίσης τόπου αναψυχής χαρακτηριστικά : 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα10/02/2008 Διττή αναζήτηση: - καλύτερο περιβάλλον, ποιότητα - κοινωνική ζωή

5 5 Νέοι τύποι κατοίκου Ο «σύγχρονος» μόνιμος κάτοικος Ο «περιοδικός» ή/και καταγόμενος κάτοικος Κινητικός Πολυδραστήριος Συχνά ο τόπος κατοικίας δεν συμπίπτει με τον τόπο εργασίας Περιοδικός κάτοικος έχει νομικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα Διατηρεί κοινωνικο-πολιτιστικές σχέσεις με τον τόπο καταγωγής Αποτελεί σημαντική, δυνητική και ελέγξιμη αγορά και ως εκ τούτου συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου του 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 Κινητικότητα: παράγοντα εξωστρέφειας

6 6 Μια προσπάθεια αποτύπωσης του φαινόμενου στο Νομό Καρδίτσας Γνωστό φαινόμενο από εμπειρική άποψη Γνωστό φαινόμενο από εμπειρική άποψη την αποτύπωση των συγκεντρώσεων πληθυσμού μέσω την επεξεργασία και την προσεκτική ερμηνεία επίσημων δεδομένων ( π.χ. σχέση μόνιμου & πραγματικού ως ένδειξη της σημασίας του εποχιακού – καταγόμενου κατοίκου) Μέσω της επεξεργασίας και προσεκτικής ερμηνείας (βάση την εμπειρική γνώση) των επίσημων και διαθέσιμων δεδομένων, προτείνεται: Σημαντική έλλειψη κατάλληλων δεδομένων Σημαντική έλλειψη κατάλληλων δεδομένων Την εκτίμηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της απασχόλησης (τόπος κατοικίας – τόπος απασχόλησης) την ανάδειξη του κυριάρχου τύπου κατοικιών (κυρίας κατοικίας, Β’ κατοικίας)

7 7 Οργάνωση της κατοίκησης στο Νομό Καρδίτσας 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

8 8 Οι συγκεντρώσεις πληθυσμού Δείκτες: Ρυθμός συγκέντρωσης μόνιμου πληθυσμού (% μεταβολής) Αναλογία πραγματικού πληθυσμού σε σχέση με μόνιμου Τύπος συγκέντρωσης (νέος – ηλικιωμένος πληθυσμός) Μεταβολή αριθμού κύριων κατοικημένων κατοικιών και Β’ κατοικίας Αναλογία Β’ κατοικία σε σχέση με κυρία κατοικημένη κατοικία Ποσοστό νέων κτισμένων κατοικιών Κυριότερες τάσεις: Σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού στη Πόλη της Καρδίτσας και στους περιαστικούς οικισμούς, Ένταση του φαινόμενου σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρείται στους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας Δείκτης Συγκέντρωσης για την Καρδίτσα = 0,6 του αντίστοιχου δείκτη ΠΣ Βόλου, = 0,7 σε σχέση με Λάρισα και 0,8 με Τρίκαλα Διατήρηση σχετικών συγκεντρώσεων στα τρία μικρά αστικά κέντρα Ιδιαίτερα έντονη ύπαρξη και ανάπτυξη Β’ κατοικίας σε ορισμένους οικισμούς, ειδικά στο Δυτικό τμήμα του Νομού όπου η κινητικότητα του πληθυσμού την ημέρα της απογράφης είναι ιδιαίτερα υψηλή: ένδειξη της ύπαρξης «περιοδικού» κάτοικου Διατήρηση έως και αύξηση μόνιμου πληθυσμού σε ορισμένους οικισμούς της περιοχής Πλαστήρας Βαθμός ελκυστικότητας τόπου κατοίκησης

9 9 ΕΟ Αθηνών Καρδίτσας Μορφές συγκεντρώσεις κατοίκησης 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 Καρδίτσα Σοφάδες Παλαμάς Μουζάκι

10 10 Ελκυστικότητα και Κατοίκηση 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 Βαθμός ελκυστικότητας Κύρια κατοίκηση Β’ κατοικία + - Σοφάδες, Παλαμά, Κάμπος, Μητρόπολης, Μουζάκι Αργιθέα Αθαμάνων Νεβρόπολη Πλαστήρα Ρεντίνα Μενελαϊδα Ιθώμη Ταμάσι, Παμίσου, Σελλάνων, Καλλιφωνρίου Καρδίτσα Άρνη Φύλλου Αχελώο

11 11 Οργάνωση της απασχόλησης στο Νομό Καρδίτσας 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

12 12 Απασχόληση & Κινητικότητα Δείκτες: Χωρική συγκέντρωση της απασχόλησης Διάρθρωση της απασχόλησης Σχετικός βάρος των εκμεταλ- λεύσεων εξ’ αποστάσεως Βαθμός κινητικότητας με βάση το τόπο μόνιμης κατοικίας και το τόπο απασχόλησης (δείκτες εισροής και εκροής απασχο- λουμένων) Κυριότερες τάσεις: Συγκέντρωση της απασχόλησης εντονότερη από την συγκέντρωση πληθυσμού, στη Πόλη της Καρδίτσας (20%) σε αντίθεση με τους περιαστικούς Δήμους (μεγαλύτεροι δείκτες συγκέντρωσης κατοίκησης παρά απασχόλησης) Πολύ θετικό ισοζύγιο για το Δήμο Καρδίτσας, και σε λιγότερο βαθμό για Σοφάδες Διατήρηση μικρών λεκανών απασχόλησης: Σοφάδες και Παλαμά: εισροή απασχολουμένων από την ενδοχώρα τους Μουζάκι: εισροή απασχολουμένων από διευρυμένη ζώνη και από το Ν. Τρικάλων Στο πρωτογενή τομέα: έντονο φαινόμενο της εκμετάλλευσης εξ’ αποστάσεως με τάση εγκατάστασης του νοικοκυριού στην Πόλη ή στα μικρά αστικά κέντρα χωρίς εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων Σημαντική κινητικότητα περίπου το 12% του Ο.Ε.Π. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας

13 13 Ενεργός πληθυσμός Κάτοικοι Τόπος απασχόλησης κατοίκων μικρών πόλεων σε τοπικό & περιφερειακό επίπεδο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

14 14 Ενεργός πληθυσμός Κάτοικοι Προσφερόμενη απασχόληση από τις μικρές πόλεις 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

15 15 Συμπεράσματα 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 στο Νομό Καρδίτσας αναπτύσσονται – έστω και προοδευτικά - νέες πραγματικότητες. στην εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας μέσω της όλο και εντονότερης κινητικότητας (τόσο των μονίμων κατοίκων όσο και των καταγόμενων) καθώς και, οι «νέοι τύποι» κατοίκων αποστέλλουν για το Νομό, ένα σημαντικό και δυνητικό κεφάλαιο υπό την έννοια ότι συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην: 1. 2. στη διατήρηση του οικιστικού αποθέματος – κεφαλαίου, η οποία μάλιστα αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω ελκυστικότητα, ειδικά στις αγροτουριστικές περιοχές

16 16 Συμπεράσματα (συνέχεια) η παραπάνω ανάλυση και Επέκταση του ρόλου και της σημασίας της Πόλης: μονοδιάστατη ανάπτυξη δύο εναλλακτικά σενάρια δύο εναλλακτικά σενάρια για την περιοχή η υφιστάμενη χωρική οργάνωση του Νομού, Πολυκεντρική ανάπτυξη

17 17 Σενάριο 1 πόλης Καρδίτσας Επέκταση του ρόλου και της σημασίας της πόλης Καρδίτσας δημιουργία ενός έντονου περιαστικού οικιστικού δικτύου ενδεχόμενο κόστος εγκατάλειψης ενός σημαντικού τμήματος της ενδοχώρας 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

18 18 ΕΟ Αθηνών Καρδίτσας Καρδίτσα Σοφάδες Παλαμάς Μουζάκι 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 Σενάριο 1

19 19 Σενάριο 2 Πολυκεντρική ανάπτυξη του Νομού μετακίνηση της απασχόλησης και προς την ορεινή Καρδίτσα αξιοποίηση των χωρικών ενοτήτων β’ κατοικίας περαιτέρω αξιοποίηση των χωρικών ενοτήτων β’ κατοικίας (αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου) ανάδειξη νέας μορφής κατοίκησης και σε αυτή την περιοχή 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 διατήρηση και ενδυνάμωση των κύριων πόλων έλξης

20 20 ΕΟ Αθηνών Καρδίτσας Σοφάδες Παλαμάς Μουζάκι Καρδίτσα 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008 Σενάριο 2: Ενθάρρυνση της οικονομίας κατοίκησης (residential economy) Πολυκεντρική ανάπτυξη

21 21 διακύβευμα Το σενάριο που τελικά θα υιοθετηθεί αποτελεί διακύβευμα για την τοπική κοινωνία και τους φορείς εκπροσώπευσής της και συμβάλλει καθοριστικά στο πλαίσιο πολιτικής που θα αποφασίσει να εφαρμόσει 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008

22 22 Ευχαριστούμε....... 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας Ντυκέν Μαρι-Νοέλ, Γάκη Δήμητρα 10/02/2008


Κατέβασμα ppt "1 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας 7 η Συνεδρία: Κοινωνικές Πολιτικές - Απασχόληση Δρ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google