Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Υπ. Σ.Ε.Π.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Υπ. Σ.Ε.Π.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Υπ. Σ.Ε.Π.)

3 ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η μετάβαση, στην ιστορική πορεία του ανθρώπου, από τον όρο εργασία στο επάγγελμα και στη συνέχεια στη σταδιοδρομία και, πρόσφατα, στην απασχόληση καθορίζονται από την πορεία του οικονομικού, φιλοσοφικού, πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.

4 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (παλιά) ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (νέα) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

5 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ “Η επιλογή επαγγέλματος είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά μακρόχρονης διαδικασίας, η οποία, συνήθως, ξεκινά πολλά χρόνια προτού κάποιος αποφοιτήσει από το σχολείο και συνεχίζει για πολύ καιρό ακόμα μετά την αποφοίτησή του” (Schoon, 2001)

6 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Η παλιά σταδιοδρομία που βασιζόταν σε κοινωνικό συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας (δια βίου) μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, το οποίο στηρίζονταν σε αμοιβαίες προσδοκίες και απαιτήσεις.

7 ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (πρωτεϊκή) Το άτομο είναι ο κύριος διαχειριστικός παράγοντας. Η επαγγελματική εξέλιξη διασφαλίζεται από την ανάπτυξη «απασχολησιμότητας»

8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ικανότητα προσωπικής διαχείρισης της σταδιοδρομίας για τη διασφάλιση της απασχόλησης, με την εφαρμογή μιας στρατηγικής συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κομβικών επαγγελματικών προσόντων,που επιτυγχάνεται με δια βίου αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση και επιμόρφωση.

9 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

10 Η οργάνωση του επαγγελματικού μέλλοντος απαιτεί: 1. Κοινωνιογνωσία: όχι στενή πληροφόρηση (ενεργός αναζήτηση, κριτική ανάγνωση & στρατηγική οργάνωση της πληροφορίας) 3. Αποτελεσματικότητα / ανάληψη ρίσκου, στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειών, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων 2. Διαπροσωπικές / επικοινωνιακές δεξιότητες 4. Δικτύωση Ικανότητες Δεξιότητες ζωής

11 Η οργάνωση του επαγγελματικού μέλλοντος απαιτεί: 1. Αυτογνωσία, θετική αυτοαντίληψη, υψηλή αυτοεκτίμηση, εσωτερική ασφάλεια 3. Δια βίου και ολική ανάπτυξη 2. Μετατρέψιμη γνώση με γνώμονα: επαγγελματική ευελιξία & δυναμική προσαρμογή σε νέα δεδομένα 4. Όχι στο ‘μονοδιάστατο άνθρωπο’ Γνώση Ολική Ανάπτυξη

12 Σύγχρονες Δεξιότητες Ανάληψη ρίσκου Στρατηγικό Σχεδιασμός ενεργειών Διαπροσωπικές δεξιότητες Γνωστικές δεξιότητες Αποτελεσματικότητα

13 Καινοτόμες Μέθοδοι Διεπιστημονικότητα

14 Έμφαση στην ολική - δια βίου ανάπτυξη. Ανάλυση σταδίων μετάβασης ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Μοντέλα Στόχος προγραμμάτων Μετάβασης Η ανάπτυξη στενών δεξιοτήτων (συνέντευξη, βιογραφικό, μηχανογραφικό) Άκριτη προσαρμογή Δυναμική προσαρμογή: με ευελιξία και υψηλή αυτοεκτίμηση Μετάβαση

15 ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Μοντέλα Ευέλικτες αποφάσεις Χαρακτηριστικά Αποφάσεις στενού προσανατολισμού Xαρακτηριστικά Αποφάσεις ευρύτερου προσανατολισμού Έλλειψη προβληματισμού Έμφαση στο βραχυπρόθεσμο Στατικότητα Αποφάσεις και Ανάλυση παραγόντων επίδρασης Βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμος Ευελιξία Λήψη Απόφασης Μηχανιστικός συνδυασμός στοιχείων Δημιουργικός συνδυασμός στοιχείων

16 Στενή εξειδίκευση Επιλογή του με βάση το ‘βαθμό’,... το ‘σταθμό’ επιβίβασης και τις ‘αποσκευές’ των μαθητών Συγκεκριμένος τύπος εργασίας Στοιχεία: Επάγγελμα

17 Η έννοια του χρόνου Η ‘μετακινούμενη οπτική’ στη συνδιαλλαγή μεταξύ: ατόμου - αγοράς εργασίας «η εξελικτική διαδοχή εργασιακών εμπειριών κατά την πορεία του χρόνου» (Arthur et al, 1989) Σημαντικά Στοιχεία: Σταδιο - δρομία

18 Τα ‘μετέωρα’ βήματα του Προσανατολισμού εντοπίζονται στην επαγγελματολογία και στη δια βίου ανάπτυξη ανάμεσα: στη ρευστότητα και αβεβαιότητα, ανάμεσα: στις προσδοκίες για σταθερότητα και

19 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές: Να εξερευνήσουν τον εαυτό τους, να εκφραστούν και να συζητήσουν Να ασκηθούν στη διαδικασία λήψης απόφασης Να μάθουν, ως ενεργοί ερευνητές, να αυτοπληροφορούνται Να αποκτήσουν θετικότερη αυτοαντίληψη και υψηλότερη αυτοεκτίμηση Να αναπτύξουν το δυναμικό τους σε μια πορεία κριτικής αυτογνωσίας

20 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές: Να μάθουν να ερευνούν, να ρωτούν, να ερμηνεύουν και να οργανώνουν γενικότερα Να μάθουν να αναλαμβάνουν το σχεδιασμό της δικής τους εργασίας και ζωής με αίσθηση ευθύνης Να ενθαρρυνθούν να αμφισβητούν τη ‘λογική’ του αναπότρεπτου του όποιου προσδιορισμού (ως προς το φύλο, την κοινωνική ή πολιτισμική προέλευση, κάποια σωματική αναπηρία, κ.ά)

21 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές: Να σκέφτονται μακροπρόθεσμα, να προσδιορίζουν δυναμικά τους στόχους τους και να σχεδιάζουν στρατηγικά την πραγματοποίησή τους

22 Στρατηγική Λισσαβόνας: Βασικές προτεραιότητες Επένδυση στον άνθρωπο Ενεργός πολίτης Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη Δικτύωση και συνέργεια Αυτογνωσία Κοινωνιογνωσία

23 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τα παιδιά ρωτάνε για τις απαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων και προβάλλουν στο μέλλον τις δικές τους ικανότητες, φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα Επίσης, παρατηρούν την επαγ. δραστηριότητα των γονιών τους, εκτιμούν την επαγγελματική τους ικανοποίηση και είναι σε θέση να κάνουν τη σύνδεση εργασία - χρήματα

24 ΕΦΗΒΕΙΑ και ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Η κρισιμότερη περίοδος για τον προσανατολισμό ενός ατόμου φαίνεται ότι είναι η εφηβεία και η πρώτη νεότητα (Mc Whirter, Rasheed & Crothers, 2000) Π.χ. έχει φανεί ότι η φιλοδοξία κατά την εφηβεία έχει προβλεπτική αξία για τη μελλοντική σταδιοδρομία του ατόμου (Schoon & Parsons, 2002)

25 Ατομικό προφίλ Το άτομο ως μέλος μιας οικογένειας Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας Το άτομο ως μαθητής Σχολείο Συμμαθητές ΜΜΕ Κοιν. Εμπόδια ή ευκαιρίες

26 Το ατομικό προφίλ (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) Στερεότυπα για το φύλο Ιδιοσυγκρασία Διαστάσεις προσωπικότητας Αντοχή στις δυσκολίες Αναποφασιστικότητα ως χαρακτηριστικό του ατόμου Ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις

27 Το ατομικό προφίλ (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) Αίσθηση συνέχειας του εαυτού – ταυτότητα Έδραση ελέγχου – κίνητρα Γενική αυτοεκτίμηση Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας / προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας

28 Το άτομο ως μαθητής (ΔΟΜΗ) Ακαδημαϊκές ικανότητες Σχολική επίδοση Κοινωνική και σχολική προσαρμογή Εμπειρίες μάθησης

29 Το άτομο ως μαθητής (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) Αυτοεκτιμήσεις για τις σχολικές / ακαδημαϊκές ικανότητες Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας σε γνωστικά αντικείμενα Προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας σε γνωστικά αντικείμενα

30 Από τι αποτελείται η «αυτοπεποίθηση» (ή «αυτοεκτίμηση» ή «αυτο-αποτελεσματικότητα») και πώς ακριβώς θέτει σε κίνηση το νευρικό σύστημα και τους μυς του μαθητή; Κατά τη συμπεριφοριστική άποψη, η αυτοπεποίθηση (δηλαδή οι προσδοκίες επιτυχίας και αποτυχίας του παιδιού) είναι ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς—και αποτελείται από αυτά που ο μαθητής λέει σε εμάς (αλλά και στον εαυτό του) σχετικά με την ικανότητά του να πετυχαίνει επιθυμητά αποτελέσματα σε διάφορες δραστηριότητες. Όπως και το άγχος, έτσι και η αυτοπεποίθηση, κατά τη συμπεριφοριστική άποψη είναι συμπεριφορά και δεν είναι αιτία συμπεριφοράς. Το παιδί «πιστεύει» και «δεν πιστεύει» στον εαυτό του για τους ίδιους λόγους που το κάνουν να επιμένει και να μην επιμένει. Έχει μάθει να διακρίνει την επιτυχία από την αποτυχία, τον αθλητισμό από τα μαθηματικά, και τον εαυτό του από τους άλλους. Η επαγγελματική αναποφασιστικότητα και η χαμηλή αυτοπεποίθηση

31 Η μείωση της αρνητικής ενίσχυσης, μειώνει την τάση φυγής από τα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στις ιδιαίτερα προχωρημένες περιπτώσεις της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας, αλλά και γενικότερα, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι προκειμένου τα παιδιά μας να πετύχουν, μπορεί να είναι απαραίτητο «να τους επιτραπεί» να αποτύχουν. Με την φυγή των πλαισίων της προ-επαγγελματικής ενημέρωσης, θα είναι αδύνατη η επαφή του μαθητή με τις θετικά ενισχυτικές συνέπειες που έχει η διερεύνηση των δικών του ενδιαφερόντων (και ικανοτήτων) καθώς και την προοπτική επαύξησης και βελτίωσης αυτών των απολαύσεων του, όταν αυτές ενταχθούν στα πλαίσια της κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης και άσκησης του ανάλογου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας. Η σταδιακή διαμόρφωση ικανοτήτων, γνώσεων και τάσεων συμπεριφοράς, για την απόκτηση της ικανότητας διατύπωσης επιλογών, στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω της θετικής ενίσχυσης. Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

32 Αυτές οι συμπεριφορές συμπεριλαμβάνουν: τη διερεύνηση των διαστάσεων και των απαιτήσεων, του εαυτού του και των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τα θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα που παράγονται κατά την κατάρτιση και την άσκηση τους, την επίγνωση των πραγμάτων που για τον ίδιο λειτουργούν ως θετικοί ενισχυτές— οι συνέπειες των δράσεων που δίνουν ευχαρίστηση το συγκεκριμένο μαθητή και που τον κάνουν να δρα με περισσότερη ενέργεια, επιμονή και δημιουργικότητα, την κατανόηση ότι αυτές οι συνέπειες των δράσεων που τον γεμίζουν με χαρά και ικανοποίηση, παράγονται επίσης και στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης και στα πλαίσια της άσκησης ενός επαγγέλματος— ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εργασιακή ζωή δεν είναι αναπόφευκτα δυσάρεστες υποχρεώσεις, αλλά πλαίσια στα οποία μπορούμε να απολαμβάνουμε τις δραστηριότητες που μας αρέσουν. Αυτή η κατανόηση θα του δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για να ψάξει και να βρει τι αληθινά του ταιριάζει, και τέλος την ανάλυση, την οργάνωση και την τήρηση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, που θα τον οδηγήσουν στην πραγματοποίηση των αρχικών του επαγγελματικών στόχων. ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

33 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΟΜΗ) Εμπειρίες μάθησης σχετικές με επαγγέλματα Επαγγελματικές φιλοδοξίες Ενεργή αναζήτηση πληροφοριών Αποκρυστάλλωση ενδιαφερόντων – επαγγελματικής ταυτότητας Ωριμότητα

34 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΟΜΗ) Αποφασιστικότητα και δέσμευση στην επιλογή επαγγέλματος Σχεδιασμός επαγγελματικών βημάτων Στοχοθέτηση Σταθερότητα στόχων

35 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) Σύστημα αξιών Πληροφορίες και γνώσεις για τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων Ιεράρχηση των επαγγελμάτων ανάλογα με το κύρος τους (status) Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας για την άσκηση ενός επαγγέλματος (και ανάλογα με το φύλο και το ΚΟΙ.Ε)

36 Επιδράσεις Σχολείου Συμμαθητών Μ.Μ.Ε.

37 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) Προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας προς μια επαγγελματική κατεύθυνση

38 Ι.Ε.Κ. (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ) Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α ΣΙ Α Σ ΕΠΑ.Λ. (3 χρόνια) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ΕΠΑ.Σ. (2 χρόνια) Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Από την Α΄ τάξη Από την Α΄ τάξη

39 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ (κύκλοι) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Β΄ ΤΑΞΗ (κατευθύνσεις) Γ΄ ΤΑΞΗ (κατευθύνσεις) Α΄ ΤΑΞΗ (κοινή) Γ΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (Τομείς) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ

40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 1 ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 3 ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΕΡΓΑΣΙΑΣΑΓΟΡΑΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

41 Σχέδιο Ζωής Συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια με στόχο να αξιοποιηθεί «ο εαυτός» με τον πιο αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόποΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Αυτογνωσία (Ικανότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, πιθανά ταλέντα) Αυτογνωσία (Ικανότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, πιθανά ταλέντα) Αξίες (Επαγγελματικές ή εργασιακές) Αξίες Έμπνευση από κάποιο σημαντικό σκοπό Ισχυρή αυτοπεποίθηση, υψηλή αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη Θετική συμβολή των γονέων και των δασκάλων Αξιόπιστη πληροφόρηση

42 Συμβουλές δεν είναι φτιαγμένοι για ένα μόνο επάγγελμα Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για ένα μόνο επάγγελμα. Η επιδίωξη απόκτησης ποικίλων εμπειριών Η επιδίωξη απόκτησης ποικίλων εμπειριών, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την εκλογή επαγγέλματος, όσο και για την επαγγελματική επιτυχία. Οι σπουδές σε έναν τομέα έχουν μεγάλη σημασία για τη σταδιοδρομία Οι σπουδές σε έναν τομέα έχουν μεγάλη σημασία για τη σταδιοδρομία, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

43 Συμβουλές η ετοιμότητα για εξέλιξη, μάθηση και αλλαγή Στην εποχή μας η ετοιμότητα για εξέλιξη, μάθηση και αλλαγή πρέπει να διακρίνει κάθε άτομο. Η συνεχής ενημέρωση Η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στις σπουδές, στα επαγγέλματα και στην αγορά εργασίας είναι παράγοντας κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία. σχεδίων & στόχων Ύπαρξη σχεδίων & στόχων είναι απαραίτητη για την επαγγελματική επιτυχία, ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος είναι αποκαταστημένος και επιτυχημένος. επιχειρηματικού πνεύματος Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος διευκολύνει σημαντικά την επαγγελματική αποκατάσταση (αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς ώστε να αποφέρουν οικονομικό όφελος).

44 Συνεχώς βελτιώνομαι! ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι ικανότητες και οι δεξιότητες αποτελούν το δυναμικό κάθε ατόμου. Δεξιότητες:  Κοινωνικές  Σε σχέση με τη τεχνολογία και τη διαχείριση πληροφοριών

45 Κοινωνικές δεξιότητες Επικοινωνίας Συνεργασίας Ηγεσίας Διαπραγμάτευσης Αυτοπεποίθησης Υπευθυνότητας Ευελιξίας Καινοτομίας Αντοχής στην πίεση Θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων Ανάληψης πρωτοβουλιών

46 Δεξιότητες σε σχέση με τη τεχνολογία και τη διαχείριση πληροφοριών Να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες (συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, μετάδοση). Να χρησιμοποιούμε Η/Υ.Πιστοποίηση (Κρατικό, ecdl-Microsoft). Να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα στην εργασία.

47 Χαρακτηριστικά του κόσμου της εργασίας και των επαγγελμάτων Ο παγκόσμιος διεθνής ανταγωνισμός Οι συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Η αναδιάρθρωση της παραγωγής

48 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Κοινωνική σταδιοδρομία Ευμετάβλητη σταδιοδρομία Απασχολησιμότητα Δια βίου επαγγελματική επάρκεια

49 Φύση επαγγελμάτων Απασχόληση Εκπαίδευση κατάρτιση που απαιτείται-προϋποθέσεις εξέλιξης Επαγγελματικές προοπτικές Αμοιβές Συσχετιζόμενα επαγγέλματα Πηγές πληροφόρησης Ελευθερία κινήσεων και όχι άμεσος και πιεστικός έλεγχος Ελαστικό ωράριο εργασίας Ικανοποιητικό εισόδημα Κατάλληλες ανθρώπινες σχέσεις και κλίμα εργασίας Ποικιλία-ανανέωση στη δουλειά Διακοπές Προσωπική επιχείρηση ή μισθωτή εργασία Κατάλληλος γεωγραφικός χώρος διαμονής και άσκησης επαγγέλματος

50 Διεθνή προσόντα Γλωσσική επάρκεια και Δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Διαπολιτισμική ικανότητα. Διεθνή επαγγελματική ικανότητα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

51 Τι ζητούν οι εργοδότες από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνουν Την ικανότητα προσεκτικής ακρόασης και τη λεκτική επικοινωνία. Την προσαρμοστικότητα και τις δημιουργικές αντιδράσεις σε δυσκολίες. Τη σωστή διαχείριση του εαυτού. Την ομαδική και διαπροσωπική επαγγελματικότητα. Την ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία. Τις δεξιότητες στη διαπραγμάτευση των διαφωνιών.

52 Νοημοσύνη της Επιτυχίας(ατομικά χαρακτηριστικά) Δημιουργούν κίνητρο για τον εαυτό τους. Μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους. Γνωρίζουν πότε να επιμένουν. Γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητές τους. «Μεταφράζουν» τη σκέψη τους σε δράση. Εστιάζονται και συγκεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους για το αποτέλεσμα. Ξεκινούν κι ολοκληρώνουν το έργο που αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα. Παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν φοβούνται να διακινδυνεύσουν και να αποτύχουν (Η αποτυχία είναι «καθυστερημένη επιτυχία»).

53 Νοημοσύνη της Επιτυχίας Δεν αναβάλλουν τη δράση Αποδέχονται τη δίκαιη κριτική Είναι ανεξάρτητα στη σκέψη και τη δράση τους Αναζητούν τρόπους για να υπερνικήσουν προσωπικές δυσκολίες Διατηρούν μια ισορροπία στον αριθμό των έργων με τα οποία καταπιάνονται Έχουν την ικανότητα να καθυστερούν την ανταμοιβή τους Έχουν την ικανότητα να βλέπουν τόσο το σύνολο όσο και τα επιμέρους Διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην αναλυτική, τη δημιουργική και την πρακτική σκέψη. Ενσυναίσθηση: Κατανοούν τα συναισθήματα και τις έγνοιες των άλλων και μπορούν να μπαίνουν στη θέση τους. Σέβονται το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι νοιώθουν διαφορετικά για κάποια πράγματα. Αυτοαποδοχή: Να νιώθεις περήφανος και να βλέπουν τον εαυτό σου μέσα από ένα θετικό πρίσμα.

54 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

55 Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ (Κοσμίδου-Hardy 2008) 1 Έχω αποδεχθεί την αξία της ατομικότητας και μοναδικότητας του άλλου ατόμου; 2 Είχα διαρκώς στο νου μου ότι έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός/ή από εμένα ή από τα δικά μου πρότυπα; 3 Κατάφερα να μην ενοχλούμαι από τη διαφορετικότητά του αυτή;

56 Β. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (ό.π.) 1 Προσπάθησα να μπω στη θέση του άλλου προσώπου, να δω, δηλαδή, τον κόσμο όπως αυτή/ός τον βλέπει, να νιώσω αυτό που νιώθει, να σκεφτώ με το δικό της/ου τρόπο..; 2 Απέφυγα τις αξιολογικές κρίσεις και τα σχόλια; 3 Προσπάθησα ώστε, όσα είπα ή ρώτησα να μη βρίσκονται έξω από το δικό της/ου πλαίσιο αναφοράς και να μην περιέχουν το παραμικρό στοιχείο ψυχολογικής απειλής;

57 Γ. ΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΕΣ Κοσμίδου-Hardy (1997, σ. 300) 1 Συνειδητοποιώ και εφαρμόζω στην πράξη τις προσωπικές παραδοχές, τις πεποιθήσεις μου και την προσωπική μου θεωρία γενικότερα; 2 Εξερευνώ τις αξίες, τα στερεότυπα και τις στάσεις μου; 3 Συνειδητοποιώ και αποφεύγω πιθανές ρατσιστικές διαθέσεις μου (ως προς το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την ηλικία ενός ανθρώπου);

58 4 Κατανοώ ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά ζητήματα με ευρύτητα; 5 Έχω αναπτύξει ένα προσωπικό κώδικα επαγγελματικής ηθικής; 6 «Διαβάζω» τα κοινωνικά ζητήματα κριτικά και ενδιαφέρομαι για κοινωνικές αλλαγές; 7 Μπορώ να μαθαίνω και να ξεμαθαίνω;

59 Σπουδές και απασχόληση

60 Πληροφορίες στο Διαδίκτυο ΚΕΣΥΠ Δωδ/σου:http://kesyp.dod.sch.grhttp://kesyp.dod.sch.gr Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ: http://www.oaed.grhttp://www.oaed.gr Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων: http://www.ste.edu.grhttp://www.ste.edu.gr Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): http://www.yen.gr http://www.yen.gr Υπαξιωματικοί Λιμενικού: http://www.yen.grhttp://www.yen.gr Λιμενοφύλακες: http://www.yen.grhttp://www.yen.gr Σημαιοφόροι Λιμενικού: http://www.yen.grhttp://www.yen.gr ΙΕΚ: http://www.oeek.grhttp://www.oeek.gr Αστυνομία: http://www.ydt.grhttp://www.ydt.gr Πυροσβεστική: http://www.ydt.gr ή http://www.fireservice.grhttp://www.ydt.grhttp://www.fireservice.gr Στρατός: http://www.mod.grhttp://www.mod.gr

61 Πληροφορίες στο Διαδίκτυο ΕΚΕΠ: http://www.ekep.grhttp://www.ekep.gr Εθνικά κέντρα Πληροφόρησης για τον επαγγελματικό Προσανατολισμό: http://www.euroguidance.org.uk http://www.euroguidance.org.uk Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu.inthttp://europa.eu.int Οργανισμός για τον καθορισμό βασικών δεξιοτήτων: http://www.basic- skills.co.ukhttp://www.basic- skills.co.uk Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:http://www.pi-schools.gr Υπ.Ε.Π.Θ.: http://www.ypepth.grhttp://www.ypepth.gr Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Διαβατήριο: http://www.europass-berufsbildung.dehttp://www.europass-berufsbildung.de Εθνικό Δίκτυο Μάθησης: www.ngfl.gov.ukwww.ngfl.gov.uk Υπουργείο Εργασίας ΗΠΑ: www.oalj.dol.gov/libdot.htmwww.oalj.dol.gov/libdot.htm Σύνδεσμος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΗΠΑ: www.iteawww.orgwww.iteawww.org Σύνοδος Υπουργών Παιδείας: http://europa.eu.inthttp://europa.eu.int AEI & TEI: http://195.251.20.34/bdesk.asphttp://195.251.20.34/bdesk.asp AEI & TEI: http://sep.pi-schools.gr/bdesk.asphttp://sep.pi-schools.gr/bdesk.asp Σπουδές σε Ευρωπαϊκές χώρες: www.estia.educ.goteborg.se/countwww.estia.educ.goteborg.se/count

62 ΣΕΒ Έρευνα για τις ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχμής για την τριετία 2005 - 2007 ΣΕΒ Tα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά.. Το 81% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να κάνουν προσλήψεις νέων στελεχών σε ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την επόµενη τριετία. Το 67% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να προσλάβει συνεργάτες µε προ- τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 68% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν στελέχη από το υφιστάµενο προσωπικό τους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 50% σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν συνεργάτες τους µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Το 48% δηλώνει ότι υπάρχουν ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λείπουν ή σπανίζουν σήµερα από την περιφέρειά τους, ενώ το 60% δηλώνει αντίστοιχη έλλειψη σε ειδικότητες προ–τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

63


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Υπ. Σ.Ε.Π.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google