Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Υπ. Σ.Ε.Π.)

2 ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η μετάβαση , στην ιστορική πορεία του ανθρώπου , από τον όρο εργασία στο επάγγελμα και στη συνέχεια στη σταδιοδρομία και , πρόσφατα, στην απασχόληση καθορίζονται από την πορεία του οικονομικού, φιλοσοφικού, πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.

3 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (παλιά)
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (παλιά) ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (νέα) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ “Η επιλογή επαγγέλματος είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά μακρόχρονης διαδικασίας, η οποία, συνήθως, ξεκινά πολλά χρόνια προτού κάποιος αποφοιτήσει από το σχολείο και συνεχίζει για πολύ καιρό ακόμα μετά την αποφοίτησή του” (Schoon, 2001)

5 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Η παλιά σταδιοδρομία που βασιζόταν σε κοινωνικό συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας (δια βίου) μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, το οποίο στηρίζονταν σε αμοιβαίες προσδοκίες και απαιτήσεις .

6 ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (πρωτεϊκή)
Το άτομο είναι ο κύριος διαχειριστικός παράγοντας. Η επαγγελματική εξέλιξη διασφαλίζεται από την ανάπτυξη «απασχολησιμότητας» 6

7 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ικανότητα προσωπικής διαχείρισης της σταδιοδρομίας για τη διασφάλιση της απασχόλησης , με την εφαρμογή μιας στρατηγικής συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κομβικών επαγγελματικών προσόντων,που επιτυγχάνεται με δια βίου αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση και επιμόρφωση.

8 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

9 Η οργάνωση του επαγγελματικού μέλλοντος απαιτεί:
Ικανότητες Δεξιότητες ζωής 1. Κοινωνιογνωσία: όχι στενή πληροφόρηση (ενεργός αναζήτηση, κριτική ανάγνωση & στρατηγική οργάνωση της πληροφορίας) 2. Διαπροσωπικές / επικοινωνιακές δεξιότητες 3. Αποτελεσματικότητα / ανάληψη ρίσκου, στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειών, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων 4. Δικτύωση

10 Η οργάνωση του επαγγελματικού μέλλοντος απαιτεί:
Γνώση Ολική Ανάπτυξη 1. Αυτογνωσία, θετική αυτοαντίληψη, υψηλή αυτοεκτίμηση, εσωτερική ασφάλεια 2. Μετατρέψιμη γνώση με γνώμονα: επαγγελματική ευελιξία & δυναμική προσαρμογή σε νέα δεδομένα 3. Δια βίου και ολική ανάπτυξη 4. Όχι στο ‘μονοδιάστατο άνθρωπο’

11 Σύγχρονες Δεξιότητες Διαπροσωπικές δεξιότητες Γνωστικές δεξιότητες
Αποτελεσματικότητα Ανάληψη ρίσκου Στρατηγικό Σχεδιασμός ενεργειών 11

12 Αυτογνωσία Κοινωνιογνωσία Καινοτόμες Μέθοδοι ΚΡΙΤΙΚΗ
Διεπιστημονικότητα

13 Μετάβαση ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Η ανάπτυξη στενών δεξιοτήτων
Μοντέλα Στόχος προγραμμάτων Μετάβασης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Η ανάπτυξη στενών δεξιοτήτων (συνέντευξη, βιογραφικό, μηχανογραφικό) Έμφαση στην ολική - δια βίου ανάπτυξη. Ανάλυση σταδίων μετάβασης Άκριτη προσαρμογή Δυναμική προσαρμογή: με ευελιξία και υψηλή αυτοεκτίμηση

14 Λήψη Απόφασης Αποφάσεις στενού προσανατολισμού
Μοντέλα Ευέλικτες αποφάσεις ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Χαρακτηριστικά Αποφάσεις στενού προσανατολισμού Xαρακτηριστικά Αποφάσεις ευρύτερου προσανατολισμού Έλλειψη προβληματισμού Αποφάσεις και Ανάλυση παραγόντων επίδρασης Έμφαση στο βραχυπρόθεσμο Βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμος Στατικότητα Ευελιξία Μηχανιστικός συνδυασμός στοιχείων Δημιουργικός συνδυασμός στοιχείων

15 Επάγγελμα Στενή εξειδίκευση
Συγκεκριμένος τύπος εργασίας Στοιχεία: Στενή εξειδίκευση Επιλογή του με βάση το ‘βαθμό’, ... το ‘σταθμό’ επιβίβασης και τις ‘αποσκευές’ των μαθητών 15

16 Σταδιο - δρομία «η εξελικτική διαδοχή εργασιακών εμπειριών κατά την πορεία του χρόνου» (Arthur et al, 1989) Σημαντικά Στοιχεία: Η έννοια του χρόνου Η ‘μετακινούμενη οπτική’ στη συνδιαλλαγή μεταξύ: ατόμου - αγοράς εργασίας 16

17 Τα ‘μετέωρα’ βήματα του Προσανατολισμού εντοπίζονται
ανάμεσα: στις προσδοκίες για σταθερότητα και στη ρευστότητα και αβεβαιότητα, ανάμεσα: στην επαγγελματολογία και στη δια βίου ανάπτυξη

18 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές:
Να εξερευνήσουν τον εαυτό τους, να εκφραστούν και να συζητήσουν Να αποκτήσουν θετικότερη αυτοαντίληψη και υψηλότερη αυτοεκτίμηση Να αναπτύξουν το δυναμικό τους σε μια πορεία κριτικής αυτογνωσίας Να μάθουν, ως ενεργοί ερευνητές, να αυτοπληροφορούνται Να ασκηθούν στη διαδικασία λήψης απόφασης 18

19 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές:
Να μάθουν να ερευνούν, να ρωτούν, να ερμηνεύουν και να οργανώνουν γενικότερα Να ενθαρρυνθούν να αμφισβητούν τη ‘λογική’ του αναπότρεπτου του όποιου προσδιορισμού (ως προς το φύλο, την κοινωνική ή πολιτισμική προέλευση, κάποια σωματική αναπηρία, κ.ά) Να μάθουν να αναλαμβάνουν το σχεδιασμό της δικής τους εργασίας και ζωής με αίσθηση ευθύνης

20 Ο σύμβουλος ΣΕΠ χρειάζεται να στηρίξει τους μαθητές:
Να σκέφτονται μακροπρόθεσμα, να προσδιορίζουν δυναμικά τους στόχους τους και να σχεδιάζουν στρατηγικά την πραγματοποίησή τους

21 Στρατηγική Λισσαβόνας: Βασικές προτεραιότητες
Επένδυση στον άνθρωπο Αυτογνωσία Κοινωνιογνωσία Ενεργός πολίτης Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη Δικτύωση και συνέργεια 21

22 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τα παιδιά ρωτάνε για τις απαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων και προβάλλουν στο μέλλον τις δικές τους ικανότητες, φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα Επίσης, παρατηρούν την επαγ. δραστηριότητα των γονιών τους, εκτιμούν την επαγγελματική τους ικανοποίηση και είναι σε θέση να κάνουν τη σύνδεση εργασία - χρήματα

23 ΕΦΗΒΕΙΑ και ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Η κρισιμότερη περίοδος για τον προσανατολισμό ενός ατόμου φαίνεται ότι είναι η εφηβεία και η πρώτη νεότητα (Mc Whirter, Rasheed & Crothers, 2000) Π.χ. έχει φανεί ότι η φιλοδοξία κατά την εφηβεία έχει προβλεπτική αξία για τη μελλοντική σταδιοδρομία του ατόμου (Schoon & Parsons, 2002)

24 Το άτομο ως μελλοντικός
Σχολείο Συμμαθητές ΜΜΕ Ατομικό προφίλ Το άτομο ως μέλος μιας οικογένειας Το άτομο ως μαθητής Κοιν. Εμπόδια ή ευκαιρίες Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας

25 Το ατομικό προφίλ (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Στερεότυπα για το φύλο Ιδιοσυγκρασία Διαστάσεις προσωπικότητας Αντοχή στις δυσκολίες Αναποφασιστικότητα ως χαρακτηριστικό του ατόμου Ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις

26 Το ατομικό προφίλ (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Αίσθηση συνέχειας του εαυτού – ταυτότητα Έδραση ελέγχου – κίνητρα Γενική αυτοεκτίμηση Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας / προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας

27 Το άτομο ως μαθητής (ΔΟΜΗ)
Ακαδημαϊκές ικανότητες Σχολική επίδοση Κοινωνική και σχολική προσαρμογή Εμπειρίες μάθησης

28 Το άτομο ως μαθητής (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Αυτοεκτιμήσεις για τις σχολικές / ακαδημαϊκές ικανότητες Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας σε γνωστικά αντικείμενα Προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας σε γνωστικά αντικείμενα

29 Η επαγγελματική αναποφασιστικότητα και η χαμηλή αυτοπεποίθηση
Από τι αποτελείται η «αυτοπεποίθηση» (ή «αυτοεκτίμηση» ή «αυτο-αποτελεσματικότητα») και πώς ακριβώς θέτει σε κίνηση το νευρικό σύστημα και τους μυς του μαθητή; Κατά τη συμπεριφοριστική άποψη, η αυτοπεποίθηση (δηλαδή οι προσδοκίες επιτυχίας και αποτυχίας του παιδιού) είναι ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς—και αποτελείται από αυτά που ο μαθητής λέει σε εμάς (αλλά και στον εαυτό του) σχετικά με την ικανότητά του να πετυχαίνει επιθυμητά αποτελέσματα σε διάφορες δραστηριότητες. Όπως και το άγχος, έτσι και η αυτοπεποίθηση, κατά τη συμπεριφοριστική άποψη είναι συμπεριφορά και δεν είναι αιτία συμπεριφοράς. Το παιδί «πιστεύει» και «δεν πιστεύει» στον εαυτό του για τους ίδιους λόγους που το κάνουν να επιμένει και να μην επιμένει. Έχει μάθει να διακρίνει την επιτυχία από την αποτυχία, τον αθλητισμό από τα μαθηματικά, και τον εαυτό του από τους άλλους.

30 Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η μείωση της αρνητικής ενίσχυσης, μειώνει την τάση φυγής από τα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στις ιδιαίτερα προχωρημένες περιπτώσεις της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας, αλλά και γενικότερα, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι προκειμένου τα παιδιά μας να πετύχουν, μπορεί να είναι απαραίτητο «να τους επιτραπεί» να αποτύχουν. Με την φυγή των πλαισίων της προ-επαγγελματικής ενημέρωσης, θα είναι αδύνατη η επαφή του μαθητή με τις θετικά ενισχυτικές συνέπειες που έχει η διερεύνηση των δικών του ενδιαφερόντων (και ικανοτήτων) καθώς και την προοπτική επαύξησης και βελτίωσης αυτών των απολαύσεων του, όταν αυτές ενταχθούν στα πλαίσια της κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης και άσκησης του ανάλογου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας. Η σταδιακή διαμόρφωση ικανοτήτων, γνώσεων και τάσεων συμπεριφοράς, για την απόκτηση της ικανότητας διατύπωσης επιλογών, στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω της θετικής ενίσχυσης.

31 ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αυτές οι συμπεριφορές συμπεριλαμβάνουν:
τη διερεύνηση των διαστάσεων και των απαιτήσεων, του εαυτού του και των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τα θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα που παράγονται κατά την κατάρτιση και την άσκηση τους, την επίγνωση των πραγμάτων που για τον ίδιο λειτουργούν ως θετικοί ενισχυτές— οι συνέπειες των δράσεων που δίνουν ευχαρίστηση το συγκεκριμένο μαθητή και που τον κάνουν να δρα με περισσότερη ενέργεια, επιμονή και δημιουργικότητα, την κατανόηση ότι αυτές οι συνέπειες των δράσεων που τον γεμίζουν με χαρά και ικανοποίηση, παράγονται επίσης και στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης και στα πλαίσια της άσκησης ενός επαγγέλματος— ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εργασιακή ζωή δεν είναι αναπόφευκτα δυσάρεστες υποχρεώσεις, αλλά πλαίσια στα οποία μπορούμε να απολαμβάνουμε τις δραστηριότητες που μας αρέσουν. Αυτή η κατανόηση θα του δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για να ψάξει και να βρει τι αληθινά του ταιριάζει, και τέλος την ανάλυση, την οργάνωση και την τήρηση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, που θα τον οδηγήσουν στην πραγματοποίηση των αρχικών του επαγγελματικών στόχων.

32 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΟΜΗ)
Εμπειρίες μάθησης σχετικές με επαγγέλματα Επαγγελματικές φιλοδοξίες Ενεργή αναζήτηση πληροφοριών Αποκρυστάλλωση ενδιαφερόντων – επαγγελματικής ταυτότητας Ωριμότητα

33 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΟΜΗ)
Αποφασιστικότητα και δέσμευση στην επιλογή επαγγέλματος Σχεδιασμός επαγγελματικών βημάτων Στοχοθέτηση Σταθερότητα στόχων

34 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Σύστημα αξιών Πληροφορίες και γνώσεις για τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων Ιεράρχηση των επαγγελμάτων ανάλογα με το κύρος τους (status) Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας για την άσκηση ενός επαγγέλματος (και ανάλογα με το φύλο και το ΚΟΙ.Ε)

35 Επιδράσεις Σχολείου Συμμαθητών Μ.Μ.Ε.

36 Το άτομο ως μελλοντικός επαγγελματίας (ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας προς μια επαγγελματική κατεύθυνση

37 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Ε.Κ. (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑ.Σ. (2 χρόνια) Από την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. (3 χρόνια) Από την Α΄ τάξη Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

38 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ (κατευθύνσεις) ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (κατευθύνσεις) Β΄ ΤΑΞΗ (Τομείς) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ (κοινή) Α΄ ΤΑΞΗ (κύκλοι) Α΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες)

39 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 3 ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 1

40 Σχέδιο Ζωής Συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια με στόχο να αξιοποιηθεί «ο εαυτός» με τον πιο αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Αυτογνωσία (Ικανότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, πιθανά ταλέντα) Αξίες (Επαγγελματικές ή εργασιακές) Έμπνευση από κάποιο σημαντικό σκοπό Ισχυρή αυτοπεποίθηση, υψηλή αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη Θετική συμβολή των γονέων και των δασκάλων Αξιόπιστη πληροφόρηση Προκειμένου να έχουμε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σχέδιο ζωής το οποίο αφορά την οργανωμένη προσπάθεια που κάνεις να αποτυπώσεις σε χαρτί αυτά που θέλεις να επιχειρήσεις στη ζωή σου, αυτό που θέλεις να επιτύχεις για να νοιώσεις ευτυχισμένος. Είναι κάτι σαν τη ρότα, την πορεία που χαράζει ο καπετάνιος για να κατευθύνει το πλοίο εκεί που ο ίδιος θέλει, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών τις οποίες θα κάνει για να φτάσει στο λιμάνι που επιθυμεί.

41 Συμβουλές Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για ένα μόνο επάγγελμα.
Η επιδίωξη απόκτησης ποικίλων εμπειριών, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την εκλογή επαγγέλματος, όσο και για την επαγγελματική επιτυχία. Οι σπουδές σε έναν τομέα έχουν μεγάλη σημασία για τη σταδιοδρομία, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

42 Συμβουλές Στην εποχή μας η ετοιμότητα για εξέλιξη, μάθηση και αλλαγή πρέπει να διακρίνει κάθε άτομο. Η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στις σπουδές, στα επαγγέλματα και στην αγορά εργασίας είναι παράγοντας κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία. Ύπαρξη σχεδίων & στόχων είναι απαραίτητη για την επαγγελματική επιτυχία, ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος είναι αποκαταστημένος και επιτυχημένος. Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος διευκολύνει σημαντικά την επαγγελματική αποκατάσταση (αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς ώστε να αποφέρουν οικονομικό όφελος).

43 Συνεχώς βελτιώνομαι! ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συνεχώς βελτιώνομαι! ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι ικανότητες και οι δεξιότητες αποτελούν το δυναμικό κάθε ατόμου. Δεξιότητες: Κοινωνικές Σε σχέση με τη τεχνολογία και τη διαχείριση πληροφοριών

44 Κοινωνικές δεξιότητες
Επικοινωνίας Συνεργασίας Ηγεσίας Διαπραγμάτευσης Αυτοπεποίθησης Υπευθυνότητας Ευελιξίας Καινοτομίας Αντοχής στην πίεση Θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων Ανάληψης πρωτοβουλιών

45 Δεξιότητες σε σχέση με τη τεχνολογία και τη διαχείριση πληροφοριών
Να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες (συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, μετάδοση). Να χρησιμοποιούμε Η/Υ.Πιστοποίηση (Κρατικό, ecdl-Microsoft). Να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα στην εργασία.

46 Χαρακτηριστικά του κόσμου της εργασίας και των επαγγελμάτων
Ο παγκόσμιος διεθνής ανταγωνισμός Οι συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Η αναδιάρθρωση της παραγωγής Η ανάπτυξη των επικοινωνιών, του διαδικτύου και της τεχνολογίας συρρίκνωσε τον κόσμο, κατάργησε σύνορα και δημιούργησε ένα παγκόσμιο χωριό. Η παραγωγή και το αντίκρισμα στην αγορά ενός προϊόντος, εξαρτάται πλέον από τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο και την παραγωγική ικανότητα κοινωνιών σε όλο το μήκος και το πλάτος του πλανήτη. Δημιουργείται έτσι μια νέα οικονομία καθοδηγούμενη από τη γνώση που εξελίσσεται εκρηκτικά σαν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού και των νέων αναγκών που δημιουργούνται. Η στροφή προς μια ψηφιακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και χαρακτηριζόμενη από νέα αγαθά και υπηρεσίες θα αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική αύξηση, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συνεπώς η προσφορά κατάλληλης εκπαίδευσης είναι το κλειδί για την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ανταγωνιστικότητα και κατά προέκταση υψηλό βιοτικό επίπεδο στη σύγχρονη κοινωνία.

47 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Κοινωνική σταδιοδρομία Ευμετάβλητη σταδιοδρομία
Απασχολησιμότητα Δια βίου επαγγελματική επάρκεια Οι νέοι πρέπει να προσαρμόζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους στα νέα δεδομένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η διεθνοποίηση του εμπορίου και οι συγχωνεύσεις των εταιριών έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, δημιουργικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση μετρούν στην αγορά εργασίας περισσότερο από την αρχαιότητα στο επάγγελμα. Άσκηση πίεσης στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγής. Αίσθημα ανασφάλειας Εστιασμός στις προσπάθειες προς την αναζήτηση καινοτομιών καινοτομιών-ποιότητας παραγομένων αγαθών-ταχύτητας παραγωγής-περιορισμού κόστους. Ως αποτέλεσμα αυτών των τάσεων θεωρείται πλέον ότι η σταθερότητα στην εργασία δε βρίσκεται στην ίδια την εργασία αλλά στο ίδιο το άτομο και στην προσπάθειά του να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί. Συνεπώς ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας στο μέλλον θεωρείται πλέον ότι πρέπει να γίνεται με μια παγκόσμια προοπτική. Για να είναι όμως κάποιος ολοκληρωμένος ως εργαζόμενος, επαγγελματίας και κυρίως ως άνθρωπος, απαιτείται η συνεχής αναζήτηση της γνώσης με την ευρύτερή της έννοια και η πνευματική καλλιέργεια σε πολιτιστικές, διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες που μπορεί να μην έχουν πάντα άμεση επαγγελματική διέξοδο, ωστόσο συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και εμπλουτίζουν την αντίληψή μας για τη ζωή.

48 Φύση επαγγελμάτων Απασχόληση
Εκπαίδευση κατάρτιση που απαιτείται-προϋποθέσεις εξέλιξης Επαγγελματικές προοπτικές Αμοιβές Συσχετιζόμενα επαγγέλματα Πηγές πληροφόρησης Ελευθερία κινήσεων και όχι άμεσος και πιεστικός έλεγχος Ελαστικό ωράριο εργασίας Ικανοποιητικό εισόδημα Κατάλληλες ανθρώπινες σχέσεις και κλίμα εργασίας Ποικιλία-ανανέωση στη δουλειά Διακοπές Προσωπική επιχείρηση ή μισθωτή εργασία Κατάλληλος γεωγραφικός χώρος διαμονής και άσκησης επαγγέλματος Τη φύση των επαγγελμάτων: Τι ακριβώς κάνουν οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα αυτά. Την Απασχόληση : Στατιστικά στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, τις βασικές επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν να βρεθούν οι θέσεις αυτές εργασίας. Όταν θεωρείται σημαντικό, παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των θέσεων εργασίας, η αναλογία των μερικώς απασχολούμενων στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, οι ρυθμοί αύξησης/ μείωσης των θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια κ.ά. Την Εκπαίδευση-Κατάρτιση που απαιτείται , πιθανόν άλλα προσόντα που απαιτούνται, τις προϋποθέσεις εξέλιξης: Αφού κανείς αντιληφθεί τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται ο εργαζόμενος σε μια ομάδα επαγγελμάτων, είναι σημαντικό να καταλάβει και πώς θα εκπαιδευθεί για να ασκήσει τα επαγγέλματα αυτά. Τις επαγγελματικές προοπτικές: Σχεδιάζοντας το μέλλον, είναι σημαντικό να αναλύει κανείς τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η εμπλοκή σε έναν επαγγελματικό χώρο. Το σημείο αυτό θα περιγράφει τους συντελεστές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των θέσεων εργασίας. Τις Αμοιβές : Τις τυπικές αμοιβές των εργαζομένων στον επαγγελματικό αυτό χώρο. Τα Συσχετιζόμενα επαγγέλματα : Αναφορά στα επαγγέλματα που έχουν ίδιο εύρος δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων, εκπαιδευτικών απαιτήσεων και κατάρτισης. Τις Πηγές πληροφόρησης : Καμιά δημοσίευση δεν περιγράφει πλήρως ένα επάγγελμα. Θα πρέπει να παρέχονται διευθύνσεις συλλόγων, Κυβερνητικών οργανισμών, συνδικαλιστικών ενώσεων και άλλων φορέων που μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση για επαγγέλματα. Κατά την εξέταση διαφόρων επαγγελμάτων μπορεί να αναλύεται ο βαθμός στον οποίο τα επαγγέλματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν χαρακτηριστικά που επιδιώκονται από όλους τους εργαζομένους όπως : Ελευθερία κινήσεων και όχι άμεσος και πιεστικός έλεγχος Ο κάθε εργαζόμενος θέλει να έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που πρέπει με τον δικό του τρόπο. Το σύγχρονο Μάνατζμεντ προσπαθεί να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αυτή στους εργαζομένους προκειμένου να εξασφαλίζει εργασιακή ειρήνη και να επιτυγχάνεται και το μέγιστο παραγωγικό αποτέλεσμα. Ο τρόπος όμως αυτός διοίκησης προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι εκτός από το πνεύμα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, χαρακτηρίζονται και από υπευθυνότητα και από αυτοπειθαρχία. . Ελαστικό ωράριο εργασίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να φυλακισθούν σε ένα τυποποιημένο μονολιθικό ωράριο εργασίας. Πολλοί δεν θα διαφωνούσαν αν χρειάζονταν να εργάζονται πολλές ώρες την ημέρα, όμως θέλουν να έχουν την ελευθερία να κάνουν το δικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον, δεν μπορούν να αποδώσουν όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Το σύγχρονο μάνατζμεντ σε επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες προσπαθεί να εξασφαλίσει ελαστικότητα ωραρίου εργασίας στους εργαζομένους. Η αξιολόγηση της εργασίας των εργαζομένων ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής, γίνεται με βάση την αξία του αποτελέσματος που παράγουν και όχι με βάση πόσες ώρες εργάζονται. Για παράδειγμα ο Μάνατζερ της Ιαπωνικής εταιρείας SONY έλεγε “ότι δεν μπορώ να έχω την απαίτηση από έναν ερευνητή να έρθει στη δουλειά του στις 7 το πρωί , να έχει μια δημιουργική ιδέα και να έχει επινοήσει ένα νέο προϊόν 7π.μ. με 10 π.μ. . Η αξιολόγηση της δουλειάς του μπορεί να γίνει μόνο συγκρίνοντας το κόστος των αμοιβών του με την αξία αυτών που δημιουργεί σε χρονικό διάστημα για παράδειγμα ενός έτους. Ικανοποιητικό εισόδημα. Για πολλούς εργαζομένους τα χρήματα δεν αποτελούν την πιο σημαντική φροντίδα στη ζωή. Θέλουν όμως να μην έχουν μια μόνιμη ανησυχία για την εξασφάλιση των χρημάτων που χρειάζονται για ένα καλό επίπεδο διαβίωσης. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν το εισόδημά τους ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της οικογενείας τους. Ένα μόνιμο τόπο κατοικίας. Η νομαδική ζωή πολλών στελεχών επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο σήμερα οικονομικό περιβάλλον, είναι ένας απαράδεκτος τρόπος ζωής για πολλούς που αποσταθεροποιεί ακόμη και τη λειτουργία της οικογένειας. Άλλοι προτιμούν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον τρόπο αυτό ζωής, ή ακόμη και δεν έχουν δυνατότητα επιλογής. Κατάλληλες ανθρώπινες σχέσεις και κλίμα εργασίας Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν να έχουν στο χώρο της εργασίας επαφή με ανθρώπους. Απολαμβάνουν πολύ τη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους στη δουλειά τους που από πλευράς χρόνου καλύπτει το 1/3 της ζωής τους. Ποικιλία-ανανέωση στη δουλειά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται έντονη την ανάγκη για ποικιλία και ανανέωση στη δουλειά τους, ενώ καταπιέζονται στις περιπτώσεις που η δουλειά τους καταντά να είναι ρουτίνα που επαναλαμβάνεται. Διακοπές Σε όλους αρέσουν οι διακοπές και θα ήθελαν να έχουν μια δουλειά που θα τους εξασφάλιζε διακοπές για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Προσωπική επιχείρηση ή μισθωτή εργασία Η προσωπική επιχείρηση επιτρέπει στους εργαζομένους να έχουν πλήρη ανεξαρτησία, συνεπάγεται όμως μεγαλύτερες ευθύνες, οικονομικές προϋποθέσεις για αρχικές επενδύσεις, ενώ πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες καταλήγουν να είναι υποχρεωτικά ή όχι “αλκοολικοί της δουλειάς”. Κατάλληλος γεωγραφικός χώρος διαμονής και άσκησης του επαγγέλματος. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα ήθελαν να μην είναι αναγκασμένοι από τη δουλειά τους να ζήσουν σε μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές ή σε περιοχές μακριά από τον τόπο που θα επιθυμούσαν να ζουν. Όλα τα παραπάνω “επιθυμητά χαρακτηριστικά” θα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται στα πλαίσια μιας σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα επειδή είναι δύσκολο να επιτευχθούν στα πλαίσια του έντονα ανταγωνιστικού και διεθνοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

49 Διεθνή προσόντα Γλωσσική επάρκεια και Δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
Γλωσσική επάρκεια και Δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Διαπολιτισμική ικανότητα. Διεθνή επαγγελματική ικανότητα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γλωσσική επάρκεια + Δεξιότητες χρήσης Η/Υ Διαπολιτισμική ικανότητα: Θεωρείται η ικανότητα να αλληλεπιδρά κανείς δημιουργικά με ανθρώπους διαφορετικού πολιτιστικού υπόβαθρου στη βάση μιας αντίληψης διαφορών και ομοιοτήτων σε αξίες και στάσεις. Διεθνή επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε ορισμένα επαγγέλματα ώστε να μπορεί κανείς να δράσει διεθνών (π.χ. η γνώση νομικών και διοικητικών πρακτικών σε άλλες χώρες πέραν της χώρας του ενδιαφερόμενου.

50 Τι ζητούν οι εργοδότες από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνουν
Την ικανότητα προσεκτικής ακρόασης και τη λεκτική επικοινωνία. Την προσαρμοστικότητα και τις δημιουργικές αντιδράσεις σε δυσκολίες . Τη σωστή διαχείριση του εαυτού. Την ομαδική και διαπροσωπική επαγγελματικότητα. Την ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία. Τις δεξιότητες στη διαπραγμάτευση των διαφωνιών.

51 Νοημοσύνη της Επιτυχίας(ατομικά χαρακτηριστικά)
Δημιουργούν κίνητρο για τον εαυτό τους. Μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους. Γνωρίζουν πότε να επιμένουν. Γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητές τους. «Μεταφράζουν» τη σκέψη τους σε δράση. Εστιάζονται και συγκεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους για το αποτέλεσμα. Ξεκινούν κι ολοκληρώνουν το έργο που αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα . Παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν φοβούνται να διακινδυνεύσουν και να αποτύχουν (Η αποτυχία είναι «καθυστερημένη επιτυχία»). Τα προηγούμενα φανερώνουν ότι δεν θα μετράει μόνο ο δείκτης νοημοσύνης, η εκπαίδευση και η εμπειρία αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους στο χώρο της εργασίας. Έτσι δημιουργήθηκε ο νέος όρος: «Νοημοσύνη της επιτυχίας» Stenberg (1999) και έχει πολλές ομοιότητες με εκείνον της «συναισθηματικής νοημοσύνης». Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ατόμων που διαθέτουν τη νοημοσύνη της επιτυχίας, την καλλιέργεια των οποίων το ελληνικό σχολείο μπορεί και πρέπει να επιδιώξει συνοψίζονται: Δημιουργούν κίνητρο για τον εαυτό τους Μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους Γνωρίζουν πότε να επιμένουν Γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητές τους «Μεταφράζουν» τη σκέψη τους σε δράση Εστιάζονται και συγκεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων της για το αποτέλεσμα Ξεκινούν κι ολοκληρώνουν το έργο που αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα Παίρνουν πρωτοβουλίες Δεν φοβούνται να διακινδυνεύσουν & να αποτύχουν (Η αποτυχία είναι «καθυστερημένη επιτυχία»

52 Νοημοσύνη της Επιτυχίας
Δεν αναβάλλουν τη δράση Αποδέχονται τη δίκαιη κριτική Είναι ανεξάρτητα στη σκέψη και τη δράση τους Αναζητούν τρόπους για να υπερνικήσουν προσωπικές δυσκολίες Διατηρούν μια ισορροπία στον αριθμό των έργων με τα οποία καταπιάνονται Έχουν την ικανότητα να καθυστερούν την ανταμοιβή τους Έχουν την ικανότητα να βλέπουν τόσο το σύνολο όσο και τα επιμέρους Διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην αναλυτική, τη δημιουργική και την πρακτική σκέψη. Ενσυναίσθηση: Κατανοούν τα συναισθήματα και τις έγνοιες των άλλων και μπορούν να μπαίνουν στη θέση τους. Σέβονται το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι νοιώθουν διαφορετικά για κάποια πράγματα. Αυτοαποδοχή: Να νιώθεις περήφανος και να βλέπουν τον εαυτό σου μέσα από ένα θετικό πρίσμα. Δεν αναβάλλουν τη δράση Αποδέχονται τη δίκαιη κριτική Είναι ανεξάρτητα στη σκέψη και τη δράση τους Αναζητούν τρόπους για να υπερνικήσουν προσωπικές δυσκολίες Διατηρούν μια ισορροπία στον αριθμό των έργων με τα οποία καταπιάνονται Έχουν την ικανότητα να καθυστερούν την ανταμοιβή τους Έχουν την ικανότητα να βλέπουν τόσο το σύνολο όσο και τα επιμέρους Διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην αναλυτική, τη δημιουργική και την πρακτική σκέψη. Ενσυναίσθηση: Κατανοούν τα συναισθήματα και τις έγνοιες των άλλων και μπορούν να μπαίνουν στη θέση τους. Σέβονται το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι νοιώθουν διαφορετικά για κάποια πράγματα. Αυτοαποδοχή: Να νιώθεις περήφανος και να βλέπουν τον εαυτό σου μέσα από ένα θετικό πρίσμα.

53 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

54 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ (Κοσμίδου-Hardy 2008)
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ (Κοσμίδου-Hardy 2008) 1 Έχω αποδεχθεί την αξία της ατομικότητας και μοναδικότητας του άλλου ατόμου; 2 Είχα διαρκώς στο νου μου ότι έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός/ή από εμένα ή από τα δικά μου πρότυπα; 3 Κατάφερα να μην ενοχλούμαι από τη διαφορετικότητά του αυτή;

55 Β. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (ό.π.) 1 Προσπάθησα να μπω στη θέση του άλλου προσώπου, να δω, δηλαδή, τον κόσμο όπως αυτή/ός τον βλέπει, να νιώσω αυτό που νιώθει, να σκεφτώ με το δικό της/ου τρόπο ..; 2 Απέφυγα τις αξιολογικές κρίσεις και τα σχόλια; 3 Προσπάθησα ώστε, όσα είπα ή ρώτησα να μη βρίσκονται έξω από το δικό της/ου πλαίσιο αναφοράς και να μην περιέχουν το παραμικρό στοιχείο ψυχολογικής απειλής;

56 Γ. ΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΕΣ Κοσμίδου-Hardy (1997, σ. 300) 1 Συνειδητοποιώ και εφαρμόζω στην πράξη τις προσωπικές παραδοχές, τις πεποιθήσεις μου και την προσωπική μου θεωρία γενικότερα; 2 Εξερευνώ τις αξίες, τα στερεότυπα και τις στάσεις μου; 3 Συνειδητοποιώ και αποφεύγω πιθανές ρατσιστικές διαθέσεις μου (ως προς το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την ηλικία ενός ανθρώπου);

57 Κατανοώ ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά ζητήματα με ευρύτητα;
4 Κατανοώ ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά ζητήματα με ευρύτητα; 5 Έχω αναπτύξει ένα προσωπικό κώδικα επαγγελματικής ηθικής; 6 «Διαβάζω» τα κοινωνικά ζητήματα κριτικά και ενδιαφέρομαι για κοινωνικές αλλαγές; 7 Μπορώ να μαθαίνω και να ξεμαθαίνω;

58 Σπουδές και απασχόληση

59 Πληροφορίες στο Διαδίκτυο
ΚΕΣΥΠ Δωδ/σου:http://kesyp.dod.sch.gr Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ: Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων: Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Υπαξιωματικοί Λιμενικού: Λιμενοφύλακες: Σημαιοφόροι Λιμενικού: ΙΕΚ: Αστυνομία: Πυροσβεστική: ή Στρατός:

60 Πληροφορίες στο Διαδίκτυο
ΕΚΕΠ: Εθνικά κέντρα Πληροφόρησης για τον επαγγελματικό Προσανατολισμό: Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργανισμός για τον καθορισμό βασικών δεξιοτήτων: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:http://www.pi-schools.gr Υπ.Ε.Π.Θ.: Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Διαβατήριο: Εθνικό Δίκτυο Μάθησης: Υπουργείο Εργασίας ΗΠΑ: Σύνδεσμος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΗΠΑ: Σύνοδος Υπουργών Παιδείας: AEI & TEI: AEI & TEI: Σπουδές σε Ευρωπαϊκές χώρες: Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Διαβατήριο: Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό επαγγελματικό διαβατήριο για όλους που εκπαιδεύονται στην Ευρώπη ή παρακολουθούν προγράμματα ΣΕΚ.

61 Έρευνα για τις ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχμής για την τριετία 2005 - 2007 ΣΕΒ
Tα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. . Το 81% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να κάνουν προσλήψεις νέων στελεχών σε ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την επόµενη τριετία. Το 67% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να προσλάβει συνεργάτες µε προ- τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 68% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν στελέχη από το υφιστάµενο προσωπικό τους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 50% σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν συνεργάτες τους µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Το 48% δηλώνει ότι υπάρχουν ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λείπουν ή σπανίζουν σήµερα από την περιφέρειά τους, ενώ το 60% δηλώνει αντίστοιχη έλλειψη σε ειδικότητες προ–τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

62


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google