Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τηλ. Επικοινωνίας : 22330 80016 Μαρδίτσα Ζεκεντέ – Καρέντζου Προϊσταμένη Α.Δ.Β - Βιβλιοθηκονόμος Marditsa Zekente – Karentzou Chief Librarian.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τηλ. Επικοινωνίας : 22330 80016 Μαρδίτσα Ζεκεντέ – Καρέντζου Προϊσταμένη Α.Δ.Β - Βιβλιοθηκονόμος Marditsa Zekente – Karentzou Chief Librarian."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τηλ. Επικοινωνίας : 22330 80016 Μαρδίτσα Ζεκεντέ – Καρέντζου Προϊσταμένη Α.Δ.Β - Βιβλιοθηκονόμος Marditsa Zekente – Karentzou Chief Librarian

2 Δημόσια Βιβλιοθήκη Δημόσια Βιβλιοθήκη Public Library τοπική πύλη στη γνώση (Διακήρυξη των IFLA /UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, το 1994) βασικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση, ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και την πολιτιστική ανάπτυξη και την πολιτιστική ανάπτυξη αποτελεί μία ζωτική δύναμη για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση Local portal to knowledge (IFLA /UNESCO Declaration for Public Library 1994) Basic framework for lifelong learning, independent decision making and cultural development A vital force for education, culture and information

3 Η αποστολή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Η αποστολή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Public Library’s Mission αφορά: την πληροφόρηση τη βασική εκπαίδευση την παιδεία και τον πολιτισμό concerns: Information Basic Education Learning and culture

4 Στόχος των υπηρεσιών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Στόχος των υπηρεσιών Public Library’s της Δημόσιας Βιβλιοθήκης services’ objectives η αύξηση της αναγνωσιμότητας η υποστήριξη της αυτοκαθοριζόμενης μάθησης και της επίσημης εκπαίδευσης η προσφορά ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη η διέγερση της φαντασίας και της δημιουργικότητας To increase readability To support self-appointed learning and the official education as well To offer opportunities for self-development To stimulate imagination and creativity

5 η καλλιέργεια της συναίσθησης της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ο θαυμασμός για τις καλές τέχνες, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις καινοτομίες η πρόσβαση στις πολιτιστικές εκφράσεις όλων των παραστατικών τεχνών η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου η στήριξη της προφορικής παράδοσης To foster the sense of cultural heritage value Admiration for fine arts, scientific achievements and innovations Access to cultural expressions of all presentative arts To encourage intercultural dialogue To support oral culture

6 η εξασφάλιση πρόσβασης σε όλα τα είδη των τοπικών πληροφοριών της κοινότητας η παροχή επαρκών υπηρεσιών πληροφόρησης η διευκόλυνση της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της πληροφορικής και τη χρήση των υπολογιστών προγράμματα βασικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες To ensure access to all kinds of community's local information To offer standard information services To facilitate the development of basic skills about Information Technology and computer use Basic education programs for all ages

7 Συνεργαζόμενοι Φορείς Συνεργαζόμενοι Φορείς Cooperation on Τοπικό επίπεδο Πανελλήνιο επίπεδο Διεθνές επίπεδο Local level National level International level

8 Συνεργάτες Partners ΔΗΜΟΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Public ServicesΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SchoolsΚΕΝΤΡΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΝΗΛΙΚΩΝΚΕΕ ADULT TRAINING CENTERS ΚΕΕΤΟΠΙΚΟΙΦΟΡΕΙΣ Local InstitutionalΤΟΠΙΚΗΑΥΤ0ΔΙΟΙΚΗΣΗLocal Self - government Τοπικό επίπεδο Τοπικό επίπεδο Local level

9 Δημόσια ΒιβλιοθήκηPublicLibrary Σώματα Ασφαλείας Security Forces Πανελλήνιο επίπεδο Πανελλήνιο επίπεδο National level Δημόσιες Δημόσιες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Public Services ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις NGO’s ΚυβερνητικοίΟργανισμοί Governmental Organizations

10 Διεθνές επίπεδο Διεθνές επίπεδο International levelΔιεθνείςΟργανισμοί International Organizations Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί European Organizations Δημόσιες Βιβλιοθήκες άλλων χωρών Public Library’s of other countries

11 Μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση Μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Means used to implement the educational programs

12 Ενημερωτικές Ημερίδες Ενημερωτικές Ημερίδες Educational Seminars

13 Επιμορφωτικά Σεμινάρια Επιμορφωτικά Σεμινάρια Training seminars

14 Φύλλα εργασίας Φύλλα εργασίας Handouts – working sheets 3. Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας για το περιβάλλον της Α. λιμνοθάλασσας και της Β. παράλιας ζώνης της θάλασσας.

15 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Distant learning

16 Βιωματικά εργαστήρια Βιωματικά εργαστήρια Experience workshops

17 Εκθέσεις Εκθέσεις Exhibitions

18 Δημιουργία έντυπου υλικού Δημιουργία έντυπου υλικού Creation of printed material

19 Θεατρικά δρώμενα Θεατρικά δρώμενα Theatrical acts

20 Εκδόσεις Εκδόσεις Publications

21 Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ενδεικτικές Indicative Θεματικές Ενότητες topics Αναλφαβητισμός Τοπική ιστορία και γεωγραφία ΠεριβάλλονΠολιτισμός Επιστήμες Κοινωνικά θέματα Καλές Τέχνες Πληροφορική και χρήση των υπολογιστώνIlliteracy Local history and geography EnvironmentCultureScience Social issues Fine Arts Information technology and computer use

22 Σχέσεις εμπλεκομένων Σχέσεις εμπλεκομένων Involvement relations Δημόσια Βιβλιοθήκη Public Library Συνεργαζόμενοι Φορείς Partners Ομάδα Στόχος Target Group

23 Αποτελέσματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αποτελέσματα Educational Εκπαιδευτικών Programs’ Προγραμμάτων Results γνωριμία σε πολιτιστικά και πολιτισμικά θέματα ανταλλαγή εμπειριών σε βιβλιοθηκονομικό, διοικητικό, οικονομικό επίπεδο εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δια βίου μάθηση στη δια βίου μάθηση χρήση της τεχνογνωσίας στην παροχή υπηρεσιών, για τις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών αξιοποίηση δυναμικού που δραστηριοποιείται στην ακτίνα δράσης της δημόσιας βιβλιοθήκης κοινωνική δικτύωση κοινωνική δικτύωση παραγωγή έντυπου, φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού εκδόσεις acquaintance in cultural issues experience exchange on library science, management and economical level implementation of new technologies in lifetime learning know how in services related to modern user’s needs utilization of human resources, within library’s range Social Networking printed, photographic and digital material production publications

24 Πηγές Χρηματοδότησης Πηγές Budgeting Χρηματοδότησης sources Προϋπολογισμός της Δημόσιας Βιβλιοθήκης τοπική αυτοδιοίκηση συνεργαζόμενοι φορείς χορηγοί ( βιβλιοπώλες, εργοστάσια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φυσικά πρόσωπα) η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από τη συμμετοχή εθελοντών Public Library’s budget Local self-government Cooperating partners Sponsors (bookstores, factories, banks, individuals) Free services from volunteers participation

25 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Educational Programs

26 Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και μέτρα προστασίας Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και μέτρα προστασίας “Earthquakes and protection measurements”

27 Παρατηρώ τα πουλιά και γνωρίζω την περιοχή Υγρότοπος και νησιά του κόλπου Αταλάντης Παρατηρώ τα πουλιά και γνωρίζω την περιοχή Υγρότοπος και νησιά του κόλπου Αταλάντης “Observing the birds and exploring the water-biotope of Atalanti Bay and isles”

28 παρα ΛΟΚΡΙΔΑ μύθι

29 Ταξιδεύοντας στην μαγική χώρα του Βιβλίου Ταξιδεύοντας στην μαγική χώρα του Βιβλίου “Traveling in book’s magic land ”

30 Video Art Festival : «Βιωσιμότητα & Καταναλωτής» Video Art Festival : «Βιωσιμότητα & Καταναλωτής» V ideo Art Festival : «Sustainability & Consumer»

31 Σύνθημα μας Σύνθημα μας Our motto «η πορεία εκ των ενόντων…» «η πορεία εκ των ενόντων…» Σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ “We move on…with what we’ve got” Thank you for your attention


Κατέβασμα ppt "Τηλ. Επικοινωνίας : 22330 80016 Μαρδίτσα Ζεκεντέ – Καρέντζου Προϊσταμένη Α.Δ.Β - Βιβλιοθηκονόμος Marditsa Zekente – Karentzou Chief Librarian."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google