Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων “Νέο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ» Αντ. Στρίκης ΓΓΠΣ / Οκτώβριος 2007 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων “Νέο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ» Αντ. Στρίκης ΓΓΠΣ / Οκτώβριος 2007 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων “Νέο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ» Αντ. Στρίκης ΓΓΠΣ / Οκτώβριος 2007 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ

2 2 Πληροφοριακά Συστήματα που λειτουργούν στη ΓΓΠΣ  TAXIS  ICIS  VIES  Συντάξεις  Συντάξεις – Μισθοδοσία  www.taxisnet.gr & www.gsis.gr www.taxisnet.grwww.gsis.gr  κλπ Στα σημαντικότερα ΠΣ TAXIS, ICIS τα δεδομένα είναι κατανεμημένα και οι εφαρμογές client-server. Τα δεδομένα αντιγράφονται στο κέντρο μέσω ασύγχρονου μηχανισμού.

3 3 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Νέα Πληροφοριακά Συστήματα που αναπτύσσονται ή έχουν δρομολογηθεί και θα εγκατασταθούν στη ΓΓΠΣ  νέαTAXIS/ TaxisNet  νέο ICISnet  νέα ΠΣ Συντάξεων – Μισθοδοσίας  ΠΣ Γ.Χ.Κ.  Διακίνηση Εγγράφων Κεντρ.Υπηρ. ΥπΟΟ  ELENXIS  MIS Κεντρ.Υπηρ. ΥπΟΟ  Περιουσιουλόγειο (Ε9)  Δημόσια Περιουσία κλπ

4 4 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Το σημαντικότερο έργο υποδομής της ΓΓΠΣ είναι το «TaxisNet - DataCenter»  Προϋπολογισμός 6.8 εκ. €  Εντάχθηκε στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο το 2002  Προκηρύχθηκε το 2006 για δεύτερη φορά  Κατακυρώθηκε στην ένωση εταιριών Siemens-Infoquest

5 5 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ  Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της κεντρικής πληροφορικής υποδομής της με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.  Εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών εφαρμογών του TAXIS, ICIS κλπ που θα προσφέρουν web-based περιβάλλον επικοινωνίας μετο χρήστη.  Ανάπτυξη νέων Πληροφορικών Συστημάτων για την εξυπηρέτηση των Πολιτών, των υπηρεσιών του Υπουργείου και της Κεντρικής Διοίκησης.  Μετάβαση από το μοντέλο της διασποράς δεδομένων και εφαρμογών, που υιοθετήθηκε την προηγούμενη δεκαετία, σε ένα κεντρογενές μοντέλο τόσο για τα δεδομένα όσο και για τις εφαρμογές. Επιχειρησιακοί στόχοι ΓΓΠΣ

6 6 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ  Αντικατάσταση όλης της κεντρικής υποδομής (servers, storage, εσωτερικό δίκτυο), με νέα η οποία θα έχει χαρακτηριστικά  υψηλής διαθεσιμότητας,  μεγάλης κλιμάκωσης-επεκτασιμότητας και  αυξημένης απόδοσης και θα μπορεί να υποστηρίξει τα :  Consolidation των υπαρχόντων servers της ΓΓΠΣ.  Συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε αποθηκευτική υποδομή (SAN), που θα μοιράζει αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων σε όλους τους servers της ΓΓΠΣ.  Ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης στα δίκτυα, στα συστήματα και στα δεδομένα του ΥπΟΟ.  Κεντρικό έλεγχο – διαχείριση των συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Τεχνολογικοί στόχοι ΓΓΠΣ (1)

7 7 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ  Ομογενοποίηση του λογισμικού περιβάλλοντος των συστημάτων.  Ομογενοποίηση των περιβαλλόντων ανάπτυξης και εκμοντερνισμός των εφαρμογών.  Ενοποίηση του εσωτερικού δικτύου του ΥπΟΟ με το Διαδίκτυο.  Ενοποίηση Βάσεων Δεδομένων εάν εξυπηρετείται η επιχειρησιακή λογική, απλοποιείται η διαχειριστική προσπάθεια και εξασφαλίζεται η ασφάλεια.  Δημιουργία disaster site και εκπόνηση σχεδίου συνέχειας της υπηρεσίας μετά από καταστροφή. Τεχνολογικοί στόχοι ΓΓΠΣ (2)

8 8 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Επιλογές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Έργου  Κεντρικός σχεδιασμός του συστήματος, των servers και των εφαρμογών  Ανάπτυξη web-based εφαρμογών με 3-tier αρχιτεκτονική  Προσπέλαση των χρηστών στις εφαρμογές & δεδομένα μέσω ldap καταλόγου  Χρήση κοινών υποδομών από το σύνολο των ΠΣ  UNIX ή Linux Λειτουργικά Συστήματα για τους servers  Oracle λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και των web, application, portal και ldap servers  J2EE (Java) περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών

9 9 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Χαρακτηριστικά Υποδομής  Σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα  Αυξημένη απόδοση  Υψηλή διαθεσιμότητα  Διασφάλιση επεκτασιμότητας  Αυξημένη ασφάλεια  Μείωση διαχειριστικού φόρτου

10 10 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Αντικείμενο του Έργου «TaxisNet-DataCenter» (1) Εξοπλισμός:  Δικτυακός για το κτίριο της ΓΓΠΣ  Ασφαλείας (firewalls, IDSs)  Εξισορρόπησης φόρτου (load balancers, SSL accelerators)  Blade servers για DNS, Mail, Ldap, portal, web και application servers  DataBase servers  Storage (SANs) & συσκευή backup  UPSs  Λογισμικό & servers διαχείρισης/επιτήρησης Συστημάτων & Δικτυακών συσκευών  Λειτουργικό Σύστημα & Host sensors για όλους τους servers

11 11 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Αντικείμενο του Έργου «TaxisNet-DataCenter» (2) Υπηρεσίες:  Εγκατάστασης  Μετάπτωσης Δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα  Εκπαίδευση τεχνικών της ΓΓΠΣ  Δημιουργία των απαραίτητων οθονών monitoring του συνόλου της υποδομής Μελέτες:  Εφαρμογής  Ασφαλείας  Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) και Disaster recovery

12 12 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ

13 13 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Σύνθεση Εξοπλισμού  3 DataBase servers Fujitsu-Siemens PP-2500 60 CPUs sparc64 V 2.08 GHz, 4MB SLC, 72GB memory cluster ready, partitioning δυνατότητες, Solaris 10 OS  1o SAN DMX-2000 της EMC2 4x16GB Cache, disk capacity 10 TB 2o SAN DMX-1000 της EMC2 2x 8GB Cache, disk capacity 5 TB  Tape Library ADIC SCALAR i2000, 12 LTO3 tape drives, 400 tape slots  50 περίπου blade severs Fujitsu-Siemens Primergy BX-600, RedHat Linux  CISCO δικτυακός εξοπλισμός (εξαίρεση το Link-LB BIG-IP της F5)  CA UNICENTER λογισμικό διαχείρισης συνοδευόμενο από αντίστοιχους servers

14 14 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Προϋποθέσεις πλήρους λειτουργίας  Ενταξη περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΟΟ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  Ολοκλήρωση ανάπτυξης των νέων εφαρμογών

15 15 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομής Εννέα (9) μήνες από την αναμενόμενη υπογραφή της σύμβασης


Κατέβασμα ppt "1 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων “Νέο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ» Αντ. Στρίκης ΓΓΠΣ / Οκτώβριος 2007 Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google