Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η δομή του εργαστηρίου Πληροφορικής, Λειτουργία & Συντήρηση
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

2 Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

3 Σχολική ADSL σύνδεση με ΟΤΕ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

4 Αρχιτεκτονική Δικτύου – Π.Σ.Δ.
Δίκτυο Κορμού ΕΔΕΤ - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Συνέργια και συμπληρωματικότητα Δίκτυο Διανομής 51 ιδιόκτητοι κόμβοι Gigabit διασυνδέσεις με ΕΔΕΤ-2 σε 10 σημεία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Σύρος, Χανιά, Σέρρες Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

5 Δομή του Π.Σ.Δ. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

6 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
Το Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) είναι ο πολυπλέκτης / αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών DSL (Digital Subscriber Line). Είναι μια συσκευή που τοποθετείται είτε στο Κέντρο Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, είτε σε καμπίνες στο δρόμο, είτε αντικαθιστούν τους Κατανεμητές καλωδίων (ΚΑ-ΦΑΟY που προέρχεται από τη γερμανική λέξη Kabelverteiler ή KV), είτε μέσα σε πολυκατοικίες. Τα πρώτα DSLAMs χρησιμοποιούσαν για τη διασύνδεση με το Δίκτυο Δεδομένων το ATM (Asynchronous Transfer Mode) ενώ από το2005 και μετά σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται το Ethernet και ονομάζονται πλέον IP-DSLAM. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

7 DSLAM schema switch Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

8 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
To DSLAM μπορεί να παρέχει έναν μεγάλο αριθμό γραμμών DSL που μπορεί να είναι είτε  ADSL  (Asymmetrical DSL) η G.shdsl ή πλέον VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line ). Στην αρχή τα πρώτα DSLAMs χρησιμοποιούσαν το πρότυπο ITU-T G.992.1 (ή G.DMT) που ήταν το ADSL που χρησιμοποιεί τις συχνότητες από 25,875 KHz (6x4,3125) μέχρι 1104 KHz (256x4,3125) όπου το εύρος 25, (τόνοι 6-31)KHz χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων από το modem του χρήστη προς το DSLAM και από KHz (τόνοι ) για τη μετάδοση από το DSLAM προς το modem. Για τη χρήση του ADSL πάνω από το ISDN χρησιμοποιείται το Annex B όπου για την upstream χρησιμοποιείται το φάσμα 32-63x4,3125 KHz ( ,6875 KHz) και το ( KHz) για το downstream. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

9 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
Το κάτω φάσμα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση φωνής όπου απαιτείται η χρήση splitters τόσο στο Κέντρο όσο και στον συνδρομητή. O Splitter στην πλευρά του συνδρομητή έχει 3 συνδέσεις, τη γραμμή προς το τηλέφωνο, τη γραμμή προς το modem και τη γραμμή που πηγαίνει στο δίκτυο. O splitter διαχωρίζει από τη γραμμή του δικτύου το χαμηλό φάσμα της φωνής προς το τηλέφωνο όπου αποκόπτει με χρήση χαμηλοπερατού φίλτρου αποκόπτει τις υψηλές συχνότητες του ADSL και η γραμμή προς το DSLAM είτε είναι βραχυκυκλωμένη με τη γραμμή του δικτύου είτε μεσολαβούν πυκνωτές που κόβουν τη DC συνιστώσα του ρεύματος που υπάρχει στη γραμμή δικτύου που απαιτείται για να λειτουργεί το τηλέφωνο. Όμοια λειτουργεί και ο splitter στην πλευρά του Κέντρου. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

10 ADSL-Phone Line Splitter
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

11 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
Οι ταχύτητες διασύνδεσης είναι σε μηδενική απόσταση 1,1 Mb/s από το Modem προς το DSLAM (upstream) και μέχρι 8 Mb/s από το DSLAM προς το modem (downstream). Λόγω της εξασθένισης της γραμμής σε μεγαλύτερα μήκη του καλωδίου η ταχύτητα πέφτει και κυρίως του downstream λόγω του ότι η εξασθένιση στις υψηλές συχνότητες που χρησιμοποιείται στο Downstream είναι μεγαλύτερη από τις χαμηλές που χρησιμοποιεί το upstream. Πέραν του ADSL χρησιμοποιείται και το G.shdsl το οποίο παρέχει συμμετρικούς ρυθμούς μέχρι 2312 Kb/s (2304 ωφέλιμο) και η εξέλιξή του G.shdsl.bis μέχρι 5696 Kb/s και χρησιμοποιείται κυρίως από τους εταιρικούς χρήστες, αλλά λόγω του ότι χρησιμοποιείται και το φάσμα τηλεφωνίας δεν μπορεί να δώσει παράλληλα και φωνή. Εξαιτίας του ότι το G.shdsl δεν επιτρέπει τη χρήση φωνής απαιτείται να τροφοδοτείται και ένα ρεύμα «λείανσης» το οποίο προστατεύει κυρίως τις καλωδιακές συνδέσεις από τη σκουριά. Η εξέλιξη του ADSL είναι το ADSL2 και το ADSL2+ όπου το τελευταίο χρησιμοποιεί περισσότερο φάσμα μέχρι 2208 KHz (512 x 4,3125) και παρέχει στην downstream κατεύθυνση μέχρι 24 Mb/s. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

12 Διαδίκτυο [1] Η Ελλάδα έχει τον top-level domain κωδικό .gr και 23 Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου ISP’s (Internet Services Providers). Ο ΟΤΕ μέσω της θυγατρικής του, της Otenet, παρέχει υπηρεσίες με εύρος ζώνης διαμεταγωγής δεδομένων 2048/256 Kbps και 24576/1024 Kbps. Για τη χρήση της υπηρεσίας πρέπει να υπάρχει ενεργή τηλεφωνική γραμμή στο χώρο του πελάτη, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει τεχνολογία ADSL με ελεύθερες θύρες (DSLAM στο Αστικό Κέντρο της περιοχής) σε απόσταση ικανή να εξυπηρετήσει ταχύτητες ADSL (περίπου 4-5 χιλιόμετρα). Εφόσον υπάρχει η γραμμή και η θύρα στο DSLAM για να εξυπηρετήσει τον χρήστη, ο ΟΤΕ μπορεί να διαθέσει τα πακέτα λιανικής του. Επίσης τότε δίνει και τη δυνατότητα της χρήσης του δικτύου του και σε όποιον άλλο πάροχο αγοράσει σε τιμές χονδρικής το δίκτυό του. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

13 Διαδίκτυο [2] Εκτός του ΟΤΕ υπάρχουν ιδιωτικοί ISP’s οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ADSL. Αυτό το πραγματοποιούν είτε αξιοποιώντας τη δυνατότητα Αποδεσμοποίησης του Τοπικού Βρόχου (LLU) είτε μέσω ιδιόκτητων δικτύων. Η πρώτη εταιρία που διέθεσε υπηρεσίες LLU ήταν η Intraconnect (πλέον έχει κλείσει) και την ακολούθησε η Vivodi το Και οι δύο ξεκίνησαν τη διάθεση του ADSL πριν από τον ΟΤΕ. Το 2010 υπηρεσίες ADSL σε δικό τους ιδιόκτητο δίκτυο παρέχουν οι εταιρείες: Forthnet, Hellas On Line, NetOne, On Telecoms,WIND, Vivodi και Cyta. Από τα μέσα του 2006, όταν και θεσπίστηκε η τοπική συνεγκατάσταση στα κέντρα του ΟΤΕ, σύμφωνα με την οποία οι υπόλοιποι πάροχοι μπορούν να εγκαθιστούν τον εξοπλισμό τους στα κέντρα του, ξεκίνησαν και άλλες εταιρίες την διάθεση υπηρεσιών ADSL ανεξάρτητα από τον ΟΤΕ. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

14 Εικόνες DSLAM Ο.Τ.Ε. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

15 Εικόνες DSLAM Ο.Τ.Ε. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

16 Εικόνες DSLAM Ο.Τ.Ε. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

17 Τυπικό setup σχολ. Εργαστηρίου
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

18 Είδη Συνδέσεων Σχολικού Δικτύου
"Αναλογική Σύνδεση” ISDN-NetMod ADSL – MODEM Διάφοροι Δρομολογητές (Routers) Cisco_160x_ISDN_ver4B Cisco_160x_PSTN _ver3B Cisco_160x_ISDN_LAB_ver4B Cisco_80x_ISDN_ver4B Series , π.χ. Cisco_876 (Πρόσκληση 105) Allied_300L_ISDN_ver1B Allied_300L_PSTN_ver1BR Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

19 "Αναλογική Σύνδεση" Αν και ο όρος δεν είναι δόκιμος έχει επικρατήσει για το λόγο ότι η πρόσβαση προς τον ΟΤΕ γίνεται με την ίδια γραμμή που χρησιμοποιεί το αναλογικό σταθερό τηλέφωνο. Χρησιμοποιείται από τις Σχολικές Μονάδες μόνο εκεί που ο ΟΤΕ αδυνατεί να προσφέρει οποιαδήποτε άλλη γραμμή. Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης για "κατέβασμα" (downloading) δεδομένων είναι 56kbps. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

20 Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

21 ISDN-NetMod Περιγραφή : Χρησιμοποιούνται όταν η γραμμή σύνδεσης με το ΠΣΔ είναι ISDN (ψηφιακή) και παρέχονται – συντηρούνται από τον ΟΤΕ. Η ταχύτητα είναι 64+64Kbps και κατασκευάστρια εταιρεία η INTRAKOM. Στα σχολεία υπάρχουν δύο εκδόσεις του Netmod. Η νεότερη διαφέρει από την παλιά ως προς την προσθήκη θύρας USB (αδιάφορο για το LAN) και την προσθήκη στο επάνω μέρος ενδεικτικών λυχνιών που δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Κανονική λειτουργία : Σε κανονική λειτουργία θα πρέπει να ανάβουν οι λυχνίες με τη σήμανση LINK (αφορά τη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ) και η μία ή και οι δύο (ανάλογα με την κίνηση) λυχνίες με τη σήμανση Β1/Β2. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

22 Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

23 Δρομολογητής-Router Ο δρομολογητής είναι αυτή η συσκευή που αναλαμβάνει να συνδέσει δύο ή περισσότερα δίκτυα Η/Υ. Στην περίπτωση του Σχολικού Δικτύου ο δρομολογητής συνδέει το Τοπικό Δίκτυο της Σχολικής Μονάδας με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) που αποτελεί και τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) της μονάδας. Το κύριο χαρακτηριστικό των δρομολογητών είναι οι θύρες που προσφέρουν για τη διασύνδεση των δικτύων. Για το τοπικό δίκτυο (LAN) όλοι οι δρομολογητές που χρησιμοποιούνται διαθέτουν τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ενώ για τη διασύνδεση με το ΠΣΔ (WAN) θύρα η οποία εξαρτάται από την τηλεπικοινωνιακή γραμμή που διαθέτει το σχολείο. Οι δρομολογητές που χρησιμοποιούνται στο ΠΣΔ είναι κυρίως των εταιρειών CISCO (η πλειονότητα) και Allied Telesyn. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

24 NetMod μαζί με CISCO 1600 ISDN-router
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

25 ADSL - MODEM Χρησιμοποιούνται όταν η γραμμή σύνδεσης με το ΠΣΔ είναι ISDN ή αναλογική και έχει τερματιστεί σε εξοπλισμό DSL του ΟΤΕ. Συνήθως προτιμάται η πρόσβαση DSL σε γραμμή ISDN ώστε να χρησιμοποιηθεί η ISDN ως εφεδρεία σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία της DSL. Το modem το προμηθεύεται η Σχολική Μονάδα μαζί με τη γραμμή και είναι συνήθως το speedtouch 530i της THOMSON. Είναι η συχνότερη τεχνολογία σήμερα με συνέπεια όλες οι νέες εγκαταστάσεις να γίνονται σύμφωνα με αυτήν. Το συγκεκριµένο modem µπορεί να λειτουργήσει και ως δροµολογητής όταν η Σχολική Μονάδα δεν έχει άλλον στη διάθεσή της, (ή σε συνδυασμό με το router CISCO 831) µε κάποιους περιορισµούς στη λειτουργία και διαχείριση. Συνήθως όµως για τις εφαρµογές στο ΠΣΔ λειτουργεί ως modem (bridged Ethernet-προρυθµισµένος τρόπος λειτουργίας) και σπάνια ως adsl dial up δροµολογητής. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

26 CISCO 831 με speedtouch 530i Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

27 speedtouch 530i της THOMSON
Στο επάνω µέρος της συσκευής υπάρχουν τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες µε τις παρακάτω ετικέτες: Σε κανονική λειτουργία για σύνδεση της συσκευής είτε ως bridge(modem) είτε ως αυτόνοµος δροµολογητής στο τοπικό δίκτυο θα πρέπει οι τρεις πρώτες λυχνίες να είναι σταθερά πράσινες. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

28 CISCO 876 – Router (1/3) Περιγραφή : Δροµολογητής για γραµµή ADSL o οποίος διαθέτει όµως τέσσερις θύρες FastEthernet 10/100 για το τοπικό δίκτυο (LAN), µία θύρα ISDN BRI και µία θύρα ADSL για τη διασύνδεση µε το ΠΣΔ. Η θύρα ISDN BRI χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις όπου η µονάδα πήρε τον παραπάνω δροµολογητή χωρίς να έχει ακόµα κύκλωµα ADSL. Η επικοινωνία γίνεται µε αυτήν τη θύρα µέχρι τη µετάβαση σε σύνδεση ADSL. Συνδεσµολογία : Οι τέσσερις Ethernet θύρες (µε κίτρινο περίγραµµα) χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση µε τον µεταγωγέα ή και για απευθείας σύνδεση Η/Υ. H ADSL θύρα χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση µε το ΠΣΔ µε απευθείας σύνδεση του δροµολογητή στη γραµµή (µετά το διαχωριστή (splitter) που εγκαθιστά ο ΟΤΕ). Δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιου modem. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

29 CISCO 876 – Router (2/3) Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

30 CISCO 876 – Router (3/3) Κανονική λειτουργία : Για κάθε ενεργή σύνδεση στις θύρες Ethernet πρέπει να ανάβει σταθερά η πράσινη ενδεικτική λυχνία µε τη σήµανση ETHERNET LAN x (όπου x α αριθµός της θύρας) στο µπροστινό µέρος του δροµολογητή. Πρέπει επίσης να ανάβει σταθερά η πράσινη ενδεικτική λυχνία µε την ετικέτα ADSL CD (σύνδεση µε το ASDL δίκτυο) στο µπροστινό µέρος του δροµολογητή όπως και η λυχνία µε την σήµανση ΟΚ, ενώ οι λυχνίες ADSL TXD (transmit data) και RXD (receive data) αναβοσβήνουν όταν υπάρχει µεταφορά δεδοµένων. Για να έχουμε σύνδεση με το Π.Σ.Δ/Internet θα πρέπει η πράσινη ενδεικτική λυχνία µε τη σήµανση PPP να είναι σταθερά αναμμένη Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

31 Προγραμματισμός Router
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

32 CISCO configuration example
interface Loopback0 description Router-id ip address ! interface Ethernet0 description School_LAN 10 Mbps ip address ip nat inside interface Dialer1 description Connection to AS ip unnumbered Loopback0 ip access-group 110 out ip nat outside encapsulation ppp username Athina-R password 7 username sysware password 7 ip subnet-zero no ip dhcp conflict logging ip dhcp excluded-address ! ip dhcp pool lan network domain-name att.sch.gr dns-server default-router lease 30 ip domain-name att.sch.gr ip name-server ip name-server ip name-server no ip finger isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 CISCO configuration example

33 CISCO SECURITY no fair-queue no cdp enable
ppp authentication chap callin ppp pap refuse ppp multilink ! ip nat pool reg_ips netmask ip nat inside source list 101 pool reg_ips overload ip nat inside source static no ip http server ip classless ip route Dialer1 access-list 101 deny ip any access-list 101 permit ip any access-list 102 deny ospf any any access-list 102 deny icmp any any access-list 102 deny udp any any eq snmp access-list 102 deny udp any any eq snmptrap access-list 102 deny udp any eq snmp any access-list 102 deny udp any eq snmptrap any access-list 102 deny udp any any eq ntp access-list 102 deny tcp any any eq domain access-list 102 permit ip any any access-list 110 remark # Permit only smtp from sch to nics.edunet access-list 110 permit tcp eq smtp access-list 110 deny tcp any any eq smtp access-list 110 remark # Permit only traffic from sch access-list 110 permit ip any access-list 110 permit ip host any dialer-list 1 protocol ip list 102 snmp-server community edunetsnmp RO snmp-server chassis-id JAD055101J4 banner motd # FY Version 4 # ! line con 0 exec-timeout 5 0 login local transport input none stopbits 1 line vty 0 4 CISCO SECURITY

34 Ομφαλός/Μεταγωγέας (hub/Switch)
Ο Ομφαλός/Μεταγωγέας είναι η συσκευή του δικτύου στην οποία συνδέονται όλες οι άλλες δικτυακές συσκευές (κυρίως Η/Υ, εκτυπωτές δικτύου κτλ) μέσω της δομημένης καλωδίωσης της Σχολικής μονάδας. Ο τρόπος λειτουργίας όμως είναι σημαντικά διαφορετικός και συγκεκριμένα στους μεταγωγείς δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα (arp table) για κάθε Η/Υ που επικοινωνεί με κάποιον άλλον, ενώ στο HUB «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους όλοι οι Η/Υ που μεταδίδουν δεδομένα (broadcast) με αποτέλεσμα την εμφάνιση συγκρούσεων (collisions). Οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στις Σχολικές Μονάδες δεν είναι διαχειρίσιμες. Αυτό σημαίνει ότι δεν προγραμματίζονται και δεν υπάρχει απομακρυσμένος έλεγχός τους αλλά απλά τους παρέχεται ρεύμα και συνδέονται σε αυτές οι Η/Υ του τοπικού δικτύου. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

35 Λειτουργία (hub/Switch)
Κανονική λειτουργία : Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ενδεικτικές λυχνίες που υπάρχουν σε κάθε μεταγωγέα. Συγκεκριμένα υπάρχει μία λυχνία για κάθε θύρα η οποία δείχνει αν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή (LINK) με ετικέτα τον αριθμό της θύρας (καλό είναι να τις αριθμήσετε) και μία λυχνία η οποία δείχνει αν υπάρχουν συγκρούσεις (COLLISIONS) στο τοπικό δίκτυο. Στα HUB της εταιρείας 3Com υπάρχει και η ετικέτα Network Utilization όπου απεικονίζεται σε ποσοστό η κίνηση του δικτύου. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

36 Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

37 Ικρίωμα - Rack Ικρίωμα 19’’ Περιλαμβάνει κατανεμητή,
συγκεντρωτή καλωδίων (patch panel) Ενεργό εξοπλισμό (hub/switch, router) Το άκρο της τηλεπικοινωνιακής γραμμής Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

38 Παροχή αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S.)
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

39 Παροχή αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S.)
Το UPS είναι εγκατεστημένο έτσι ώστε να παρέχει τροφοδοσία τουλάχιστον στον εξυπηρετητή και την οθόνη του, στο hub και στον εξοπλισμό δικτυακής σύνδεσης (δρομολογητής και modem, αν τα τελευταία βρίσκονται στην ίδια αίθουσα), ώστε αν κατά τη διάρκεια διαδικασίας απομακρυσμένης διαχείρισης συμβεί διακοπή τροφοδοσίας, να είναι δυνατό ο διαχειριστής να διακόψει ομαλά τη διαδικασία, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στον υπολογιστικό εξοπλισμό. Αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του UPS και του εξυπηρετητή, τότε έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία από τη ΔΕΗ και οι μπαταρίες του UPS έχουν χάσει το 66% της χωρητικότητάς τους να γίνεται αυτόματα shutdown στον εξυπηρετητή. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

40 Patch Panel - Συγκεντρωτής καλωδίων
είναι κατηγορίας 5 και άνω (5e , cat 6 κλπ.) Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

41 Δομημένη Καλωδίωση Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται είναι UTP (Unshielded Twisted Pair) που περιλαμβάνουν τέσσερα ζεύγη συνεστραμμένων αγωγών Πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 5 ή 5e (cat 6 ?) , μήκος ~ <90m EIA/TIA T568A ή Β Αρίθμηση πριζών Χωρητικότητα που επιτρέπει επέκταση 100% της αρχικής εγκατάστασης Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

42 UTP (Unshielded Twisted Pair)
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

43 Πρίζα δικτύου – RJ 45 Είναι η διάταξη που βρίσκεται γειτονικά µε το σταθµό εργασίας και τερµατίζει σε αυτήν το καλώδιο που ξεκινάει από το patch panel. Πρέπει δε να είναι κατηγορίας 5e και άνω και να τερµατίζει το καλώδιο σε αυτήν σύµφωνα µε το 568Β. Σε αυτήν συνδέεται η κάρτα δικτύου του σταθµού εργασίας µε ένα ευθύ καλώδιο σύνδεσης UTP. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

44 Ηλεκτρολογική Υποδομή του σχολικού εργαστηρίου
1) Εγκατάσταση εντός του σχολικού εργαστηρίου ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής με: a. Διακόπτη εισόδου 35 Α b. Γείωση 3 Ω c. Τηκτή ασφάλεια 20 Α d. Δύο (2) γραμμές παροχής με διπολικό διακόπτη 25 Α, αυτόματη ασφάλεια 16 Α και ρελέ διαφυγής σε κάθε γραμμή. 2) Διασύνδεση του πίνακα παροχής του εργαστηρίου με τον κεντρικό πίνακα του σχολείου. Ο πίνακας διανομής του σχολικού εργαστηρίου είναι συνδεμένος απευθείας στην παροχή ρεύματος του σχολείου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τροφοδοσία του εργαστηρίου να είναι ανεξάρτητη από του υπολοίπου σχολείου (δηλ. αν κάποιος κλείσει τον γενικό διακόπτη του σχολείου ο πίνακας του σχολικού εργαστηρίου να εξακολουθήσει να έχει ρεύμα). Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

45 Εγκατάσταση/Ρύθμιση Εργαστηρίου
Regional & Language Options: Greek Άδειες Χρήσης (user CAL) Όνομα Εξυπηρετητή: Server Δικτυακές ρυθμίσεις: Λήψη στοιχείων από το ΠΣΔ Σταθερή διεύθυνση 10.x.y.10 (2ος εξυπηρετητής: Server2, 10.x.y.11) Subnet Mask: , GW: 10.x.y.1 System Drivers Ενημέρωση Λειτουργικού Συστήματος Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

46 Πολιτικές Σχολικού Εργαστηρίου
Δρομολογητής Μετάφραση εσωτερικών ιδιωτικών διευθύνσεων (ΝΑΤ translation) DHCP (αν δεν υπάρχει δρομολογητής το ρόλο αναλαμβάνει ένας σταθμός εργασίας) Απόδοση διευθύνσεων ΙΡ 10.x.y.1 =ip router 10.x.y.10 = ip server 10.x.y = dhcp pool lan DNS : o router «δίνει» ως πρώτο dns το server του εργαστηρίου και μετά τους νομαρχιακούς • Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να έχει μόνο μία σύνδεση με δρομολογητή με το ΠΣΔ. • Στον έναν αυτόν δρομολογητή αποδίδεται μια πραγματική ΙΡ διεύθυνση για την επικοινωνία με το παγκόσμιο διαδίκτυο. • Σε κάθε σχολική μονάδα αποδίδεται ένα private IP υποδίκτυο της μορφής 10.x.y.z κλάσης C. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

47 Πολιτικές Σχολικού Εργαστηρίου - Δρομολογητής
• Σε κάθε σχολική μονάδα αποδίδεται και ένα υποδίκτυο τεσσάρων πραγματικών διευθύνσεων για την λειτουργία του ΝΑΤ. • Ο δρομολογητής του σχολείου στην Ethernet θύρα του έχει στατική διεύθυνση της μορφής 10.x.y.1 • Υπηρεσία DHCP θα δίνει ο δρομολογητής του σχολείου και όχι ο εξυπηρετητής του εργαστηρίου. Στους σταθμούς εργασίας αποδίδονται διευθύνσεις της μορφής 10.x.y.z με το z να παίρνει τιμές από το 128 έως το 254. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

48 Εξυπηρετητής Λειτουργικό : Windows 2000/2003 server Μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ Αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του εργαστηρίου : Κεντρική αυθεντικοποίηση- πιστοποίηση χρηστών Κεντρική αρχειοθέτηση –εκτύπωση Προσωπικοί κατάλογοι –λογαριασμοί με δικαιώματα ανάλογα με τον τύπο χρήστη- quotas Ονοματολογία DNS 1. Domain σχολικού εργαστηρίου school.edu 2. Reverse domain y.x.10.ip-addr.arpa 3. Χρησιμοποιεί ως forwarders τους νομαρχιακούς κόμβους Οι σταθμοί μαθαίνουν τη λίστα με τους Dns servers από το Router • Ο εξυπηρετητής (server) του εργαστηρίου θα πρέπει να έχει στατική IP της μορφής 10.x.y.10. Εάν υπάρχει ήδη εξυπηρετητής στο σχολείο με αυτή την IP, στo νέο server θα αποδοθεί η IP διεύθυνση 10.x.y.11. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

49 Πολιτικές Σχολικού Εργαστηρίου - Εξυπηρετητής
• Στον εξυπηρετητή του σχολείου είναι ενεργοποιημένη υπηρεσία ονοματολογίας (DNS Service) που θα είναι υπεύθυνη μόνο για το private υποδίκτυο του εργαστηρίου, ενώ θα λειτουργεί ως προωθητής (forwarder) για τους εξωτερικούς εξυπηρετητές ονοματολογίας (DNS Servers) του ΠΣΔ. Οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου θα ρωτάνε για DNS πρώτα τον εξυπηρετητή του εργαστηρίου και εάν αυτός δεν απαντά θα ρωτάνε απευθείας τους εξωτερικούς DNS Servers του ΠΣΔ. • Ο εξυπηρετητής του σχολείου (όταν πάρει την IP διεύθυνση 10.x.y.10) είναι ορατός από το Internet με την διεύθυνση srv-<full dns name σχολείου>, χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις πραγματικές διευθύνσεις του ΝΑΤ. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

50 • Οι σταθμοί εργασίας θα χρησιμοποιούν για caching τον proxy server του εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Αν δεν λειτουργεί, για οποιοδήποτε λόγο, ο proxy του εργαστηρίου θα πρέπει να μπορούν οι σταθμοί να τον παρακάμψουν αυτόματα και να επικοινωνούν με το Internet. • Εάν υπάρχει επιθυμία στον εξυπηρετητή του σχολείου να λειτουργούν και web server τότε οι servers αυτοί θα είναι "υπεύθυνοι" για το domain srv-<full dns name σχολείου> και όχι για το επίσημο domain του σχολείου (δηλ. το full dns name του σχολείου) και μόνο μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους για την περιοχή διαχείρισης του σχολικού δικτύου. Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

51 Ρυθμίσεις SERVER σχολ. Εργαστηρίου
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

52 Ρυθμίσεις SERVER σχολ. Εργαστηρίου

53 Κατηγορίες προληπτικών εργασιών Συντήρησης Σχολικού Εργαστηρίου
Έλεγχος συνοδευτικού υλικού υπολογιστικού εξοπλισμού Διαχείριση υποδομής Έλεγχος δικτυακής υποδομής Ρυθμίσεις και έλεγχος υπολογιστικών συστημάτων Αντίγραφα ασφαλείας Συντήρηση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών Καθαρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Έλεγχος χώρων χρήσης υπολογιστικού εξοπλισμού Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

54 Σύνδεση Edubuntu και MS Windows στο ΣΕΠΕΗΥ
Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας

55 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας!
Απορίες - Συζήτηση


Κατέβασμα ppt "Οδυσσέας Λεβαντής -Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής του 2ου Σ. Ε. Κ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google