Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Η υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Η υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Η υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον μέσω ενός πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένου στο Διαδίκτυο Χάιδω Σαμαρά hsamara@uom.gr Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια»

2 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εισαγωγή Προτείνεται ένα μοντέλο σχεδίασης αλληλεπιδραστικών πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης που βασίζονται: Α) στα συμπεράσματα εδραιωμένων θεωριών πολυμεσικής μάθησης Β) στην τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης (learning objects) Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το γνωστικό αντικείμενο των αλγορίθμων και του προγραμματισμού που αποτελεί μάθημα της Γ΄ τάξης Λυκείου

3 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Περιεχόμενα Οι βασικές θεωρίες πολυμεσικής μάθησης Οι λόγοι που οδήγησαν στην πρόταση του συγκεκριμένου μοντέλου –Προβλήματα που συνδέονται με υπάρχουσες σχεδιάσεις –Νέες τάσεις για την αντιμετώπισή τους –Πρόταση παραμέτρων του προτεινόμενου μοντέλου Η προτεινόμενη προσέγγιση για τη σχεδίαση ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης (η χρήση αντικειμένων μάθησης, η επιλογή ενός συνόλου μεταδεδομένων και η λογική της χρήσης τους) Η παρουσίαση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ

4 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Τι είναι ένα αλληλεπιδραστικό πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης;

5 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

6 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

7 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

8 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

9 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

10 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

11 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

12 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

13 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Πότε βοηθούν τα πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης;

14 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται: 1.για μαθητές με χαμηλή προηγούμενη γνώση (low prior knowledge), και, 2.για διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σύνθετων πεδίων γνώσης (complex knowledge domains).

15 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Σε ποιες θεωρίες βασίστηκαν οι σχεδιάσεις των πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης μέχρι τώρα;

16 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας (Cognitive Load Theory) A.Θεωρία Γνωστικής Υπερφόρτωσης (Cognitive Load Theory) Sweller, Chandler, Tierney & Cooper, 1990; Chandler & Sweller, 1991 (Cognitive Theory of Multimedia Learning) B.Γνωστική θεωρία της πολυμεσικής μάθησης (Cognitive Theory of Multimedia Learning) Mayer, & Anderson, 1991; Mayer, 2001 Εδραιωμένες θεωρίες πολυμεσικής μάθησης

17 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Τα κεντρικά ζητήματα μέχρι τώρα : 1.Πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα πολυμεσικά μαθήματα έτσι ώστε να μην οδηγούν το μαθητή σε γνωστική υπερφόρτωση (Sweller, & Chandler 1994), και, 2.Πώς θα πρέπει να διευθετούνται/διατάσσονται οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται ο αρχάριος μαθητής να διακρίνει σχέσεις και να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των λεκτικών και οπτικών πληροφοριών (Mayer & Moreno, 1999; Mayer 2001).

18 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Ποιες νέες τάσεις αναδύονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπαρχόντων σχεδιάσεων που οι μέχρι τώρα αρχές των θεωριών δεν μπόρεσαν να λύσουν;

19 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Προβλήματα που συσχετίζονται με τις υπάρχουσες σχεδιάσεις Μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης Αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης Νέες τάσεις και προσεγγίσεις Αδυναμία αντιμετώπισης της αυξημένης ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης Επιδέξια διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης Παθητικές σχεδιάσεις που δεν ενθαρρύνουν το μαθητή να εμπλακεί στη μαθησιακή διαδικασία Προώθηση ενεργούς γνωστικής επεξεργασίας Έλλειψη παροχής βοήθειας Τρόποι ενσωμάτωσης και βαθμός παροχής υποστήριξης Αντιμετώπιση όλων των μαθητών σαν να έχουν τον ίδιο βαθμό προηγούμενης γνώσης Παροχή διαφορετικού εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με το επίπεδο προηγούμενης γνώσης

20 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Το προτεινόμενο μοντέλο πολυμεσικής μάθησης Προηγούμενη Γνώση Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθητής Γνωστική Υπερφόρτωση Αρνητική Γνωστική Υπερφόρτωση Ενδογενής Γνωστική Υπερφόρτωση Θετική Γνωστική Υπερφόρτωση Ενεργός Γνωστική Επεξεργασία Διαχείριση της Γνωστικής Υπερφόρτωσης Παροχή Βοήθειας Σχεδιασμός Μάθησης

21 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής Το σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση το προτεινόμενο μοντέλο, αποτελεί ένα προσαρμοζόμενο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης το οποίο βασίζεται στις τεχνολογίες των αντικειμένων μάθησης. Βασίζεται στην ύπαρξη ενός απλού μοντέλου μαθητή στο οποίο εισάγεται η πληροφορία για το υπάρχον επίπεδο γνώσης του μαθητή (αρχάριος, μέτριος ή προχωρημένος) στα θέματα με τα οποία αυτός καταπιάνεται. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή μαθησιακών στόχων.

22 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

23 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Το σύστημα προσφέρει δυναμικά το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό με βάση το μοντέλο του μαθητή προσαρμόζοντας πάνω σε κάθε μαθησιακό στόχο και στις υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή: –την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού –την αλληλουχία παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού –τον τρόπο παροχής υποστήριξης προς το μαθητή Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής

24 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Learning Management System ----------------- ----------- Μεταδεδομένα Μονάδα προσαρμογής: Εφαρμογή βασισμένη στη γλώσσα JAVA Υπάρχοντα αντικείμεν α μάθησης Σχεδίαση των αντικειμένων μάθησης LO4 LO3 LO2 LO1 Αποθήκες αντικειμένων μάθησης Σχεδίαση με βάση τις παραμέτρους του προτεινόμενου μοντέλου Επιλογή και παρουσίαση των αντικειμένων μάθησης Μαθητής Επίπεδο προηγούμενης γνώσης Μαθησιακός Στόχος Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής

25 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Παράμετροι προτεινόμενου μοντέλουΕπιλογή συνόλου μεταδεδομένων της προτυποποίησης SCORM 1. Προηγούμενη ΓνώσηEducational  Difficulty Educational  Typical Learning Time Educational  Learning Resource Type 2. Ενδογενής Γνωστική ΥπερφόρτωσηEducational  Learning Resource Type Educational  Typical Learning Time Relation  Requires 3. Θετική Γνωστική ΥπερφόρτωσηEducational  Learning Resource Type Educational  Interactivity Type 4. Αρνητική Γνωστική ΥπερφόρτωσηTechnical  Format 5. Παροχή ΒοήθειαςEducational  Difficulty Relation  Requires 6. Ενεργός Γνωστική ΕπεξεργασίαEducational  Interactivity Type Αντιστοίχιση μεταδεδομένων με τις παραμέτρους του μοντέλου

26 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

27 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

28 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

29 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

30 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας

31 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες Πλατφόρμα Moodle (open source LMS) Macromedia DreamWeaver MX Macromedia Flash MX Hot Potatoes 6 RELOAD Editor (Content Package and Metadata Editor) για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε πακεταρισμένα αντικείμενα μάθησης

32 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Μελλοντικοί στόχοι Να σχεδιαστούν αντικείμενα μάθησης για τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου Να δοθεί το μάθημα σε μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου και να μετρηθεί η εκπαιδευτική αξία του μοντέλου Να γίνει επέκταση της εφαρμογής ώστε να μπορεί να ψάχνει στον Παγκόσμιο Ιστό για συναφή αντικείμενα μάθησης

33 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας http://ermis.uom.gr/anatolia

34 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας The Cognitive Theory of Multimedia Learning Mayer’s Cognitive Theory of Multimedia Learning concluded that arrangements of verbal and visual information that highlight important relationships, remove irrelevant information, and manage the information so that learners’ working memory resources are not overloaded, tend to improve learning.

35 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Mayer’s model of multimedia learning Words Images Text-base Image-base Verbal Mental Model Visual Mental Model SELECT Words SELECT Images ORGANIZE Words ORGANIZE Images INTEGRATE Prior Knowledge

36 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Insert and portray the new relationship (and any other relationships that this concept has) Relationship The related concepts The selected concept Tasks related to schema formation

37 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Number of levels (three levels) Tasks related to schema formation

38 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Presenting worked examples to novice learners

39 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Omission of examples for advanced learners

40 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας High interactivity tasks

41 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας High interactivity tasks

42 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Color coding – Interactive hyperlinks

43 Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Color coding – Interactive hyperlinks


Κατέβασμα ppt "2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Η υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google