Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΔΕΙΚ/ΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΔΕΙΚ/ΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΔΕΙΚ/ΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

2 Κοινό κρυολόγημα Φαρυγγίτιδα Αμυγδαλίτιδα Παραρρινοκολπίτιδα - μέση ωτίτιδα Γρίπη Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup) Οξεία βρογχίτιδα Οξεία βρογχιολίτιδα Πνευμονία - βρογχοπνευμονία

3 PICORNAVIRIDAE ΡΙΝΟΪΟΙ ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ Coxsackie A,B - ECHO MYXOVIRIDAE ΟΡΘΟΒΛΕΝNΟΪΟΙ Γρίπη Α(Η 1 ),(H 2 ),(Η 3 ), Β, C ΠΑΡΑΒΛΕΝNΟΪΟΙ PIV ( 1-3 ) Πνευμοϊοί RSV CORONAVIRIDAE ADENOVIRIDAE ADENOVIRIDAE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14)

4 PICORNAVIRIDAE PICORNAVIRIDAE Parecho 3,4 POLYOMAVIRIDAE POLYOMAVIRIDAE BKV (1-4) PARVOVIRIDAE PARVOVIRIDAE hBoV MYXOVIRIDAE ΟΡΘΟΒΛΕΝΝΟΪΟΙ Γρίπη Α (Η5)(Η7)(Η9) ΠΑΡΑΒΛΕΝΝΟΪΟΙ hPIV-4, Nipah Πνευμοϊοί hMPV CORONAVIRIDAE SARS coV, NL63, HKU1, OC43, 229E REOVIRIDAE REOVIRIDAE BYD1

5 Τρόποι εργαστ. διάγν. 4. Μοριακή διάγνωση 1.Άμεση ή ταχεία διάγνωση 2. Καλλιέργεια, απομόνωση, τυποποίηση ιών 3. Ορολογική διάγνωση

6 Τρόποι άμεσης διάγν. 1. ΑΜΕΣΗ ή ΤΑΧΕΙΑ διάγνωση αντιγόνων  Ανίχνευση αντιγόνων του ιού σωματιδίων  Ανεύρεση των σωματιδίων του ιού με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

7 Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (swab) ή Ρινοφαρυγγικό έκλπυμα (wash) πτύελα Βρογχικές εκκρίσεις με προστατευμένη βούρτσα (PSB) Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL):

8 Τα πρώτα 2-3 24ωρα από την έναρξη των συμπτωμάτων του ασθενούς

9 ? Ολικό αίμα?

10 Πολυμορφισμός Γρίππη Ιοί Γρίππης ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

11 Corona Ιοί Corona

12 SARS SARS CoV

13 Αδενο Αδενοϊοί

14 ELISA ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ :Ανίχνευση Ag με ELISA Απαιτείται φωτόμετρο X ιός (δείγμα) Υπόστρωμα ενζύμου Χρώμα ++ γνωστό Αb σημασμένο με ένζυμο

15 Rapid Tests Πολύς λόγος κατά την διάρκεια της πανδημίας. Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας. Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Από διάφορες μελέτες έχουμε χαμηλά ποσοστά ευαισθησίας. ΆΡΑ:μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 1 ο screening test.

16 Πειραματόζωα Κυτταροκαλλιέργειες Εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας

17 για ιούς Γρίπης-Παρωτίτιδας-Έρπητα απλού Ανεμευλογιάς-Ζωστήρα

18

19

20 Επώαση 2 ημ.Χ 37 ο C

21 Κατάλληλα ερυθρά X ιός Ορατή συγκόλληση των ερυθρών + Ανίχνευση Ιών με αιμοσυγκόλληση Ιοί Γρίππης, Ερυθράς, Ιλαράς, Παραϊνφλουέντζας κ.ά.

22

23 με γνωστό αντίσωμα

24 ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΚυΙΙτΙΙτ/καλ λ. MK M onkey K idney cells - Πρωτογενής κυτταρική σειρά + Κυτταροπαθολογικές αλλοιώσεις MDCK M adin -D arby C anine K idney cells + Συνεχής κυτταρική σειρά - Απουσία κυττ/παθ/κών αλλοιώσεων Συλλογή υπερκειμένου υγρού του καλλιεργήματος Εμβολιασμός δείγματος Επώαση 3-7 ημέρες

25 Συνεχόμενη σειρά

26 Αδενοϊός Ιοί REO

27 Corona σε Vero

28 Ιός RS HΕp-2

29 Τίτλος

30 Ορισμός ΠΟΥ ; ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ =

31 Τι Αb;

32 Πορεία IgM, IgG IgM ; IgG ; Ολικά ;

33 Πρόσφ. λοίμ. Ένα δείγμα Δύο δείγματα με διαφορά ~ 2 εβδ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ : Πρόσφατη λοίμωξη: ή ή   Θετικό ≥ 4πλάσια αύξηση Αναστολή αιμοσυγκόλησης 2 δείγματα σε 2 εβδομάδες

34 Παλιά λοίμ. Αρνητικά Παλιά λοίμωξη: Δύο δείγματα με διαφορά ~ 2 εβδ.   4πλάσια αύξηση ή και καμία

35 4.Μοριακές τεχνικές Στόχος  Γενετικό Υλικό

36 Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (swab) ή έκλπυμα (wash) Πτύελα Βρογχικές εκκρίσεις με προστατευμένη βούρτσα (PSB) Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)

37 Τα πρώτα 2-3 24ωρα από την έναρξη των συμπτωμάτων.

38 Μοριακά Προσοχή ΠΡΟΣΟΧΗ ! ( ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΣΟΧΗ ! ( ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)  Λήψη, μεταφορά, συντήρηση κατάλληλου δείγματος (2 το πολύ 3 24ωρα στην κοινή ψύξη).  Απολύμανση χώρου  Διαφορετικοί χώροι για απομόνωση & πολλαπλασιασμό γενετικού υλικού  Επιλογή κατάλληλων εκκινητών (primers)  Χρήση θετικών & αρνητικών μαρτύρων

39 Αρχή της PCR

40

41 Reverse- transcripti on Ένζυμο : Ανάστροφη μεταγραφάση Μετατροπή RNA σε cDNΑ Ανάστροφη μεταγραφή

42

43 REAL TIME PCR RT-PCR για A(H1N1) Γονίδιο της μητρικής πρωτεΐνης νουκλεοπρωτεΐνης αιμοσυγκολλητίνης

44 Ανάλυση αλληλουχίας γωνιδιώματος (SEQUENCE ) προϊόντων της PCR α pp  Αρκετά εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα δεν σταματούν σ ‘αυτό το σημείο( αρνητικό ή θετικό δείγμα) αλλά συνεχίζουν με την ανάλυση του γωνιδιώματος με στόχο: Επιδημιολογική διερεύνηση στελεχών. Ανεύρεση τυχόν μεταλλαγμένων στελεχών Ταυτοποίηση νέων παθογόνων Σύγκριση με τα υπάρχοντα στελέχη και διαφορές από τα στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στα εμβόλια.

45 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΔΕΙΚ/ΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google