Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι 12 Θεοί του Ολύμπου Twelve Olympians

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι 12 Θεοί του Ολύμπου Twelve Olympians"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι 12 Θεοί του Ολύμπου Twelve Olympians

2 Ο Όλυμπος όπως φαίνεται από την Περαία The Olympus seen from Peraia

3 Δίας - Zeus Ζευς ή Δίας, ο πατέρας των Θεών και ο σπουδαιότερος από αυτούς. Θεός των καιρικών φαινομένων, προστάτης των ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας. Λατρευόταν ως ο σοφός θεός που καθόριζε τις τύχες των ανθρώπων και ρύθμιζε την ηθική τάξη του κόσμου. Zeus Jupiter, King of the Gods and ruler of Mount Olympus; god of the sky, thunder, and justice. He was worshipped as the wise god who determined the luck of the human and controlled the moral order of the world. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός κατασκευασμένο από τον Φειδία. The gold & ivory statue of Zeus made by Pheidias.

4 Ήρα - Hera Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία. Ήταν προστάτιδα του γάμου και της συζυγικής πίστης, των γυναικών και της μητρότητας. Βασίλισσα των Θεών και των ουρανών. Hera, sister & wife of Zeus Juno. Queen of the Gods and of the heavens; goddess of women, marriage, and motherhood. Το κεφάλι της Θεάς Ήρας από τον Ηραίον του Άργους, κατασκευασμένο από τον Πολύκλειτο, τέλος του 5ου π.χ. αιώνα. Head of Hera from the Heraeum of Argos, made by Polykleitos, end of 5th century BC.

5 Ποσειδώνας -Poseidon Ποσειδώνας, αδερφός του Δία. Θεός της θάλασσας, των ποταμών, των πηγών των πόσιμων νερών και γενικά του υγρού στοιχείου. Poseidon, brother of Zeus, Neptune Lord of the Sea. God of the seas, earthquakes; created horses. Άγαλμα του Ποσειδώνα. Χρονολογείται γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Statue of Neptune. It is dated round the 7th century BC. It is found in the Archaeological Museum of Athens.

6 Δήμητρα - Demeter Δήμητρα, αδερφή του Δία. Θεά της γης, της γεωργίας, της γονιμότητας, των εποχών, της χλωρίδας, της τροφής, του γάμου και προστάτιδα των γεωργών. Demeter Ceres, sister of Zeus. Goddess of fertility, agriculture, nature, marriage, the seasons and protector of the farmers. Το άγαλμα της Θεάς Δήμητρας, της Καρυάτιδος κόρης που άρπαξε ο άγγλος διπλωμάτης/ερευνητής Έντουαρντ Κλαρκ και τώρα βρίσκεται στο μουσείο του Καίμπριτζ της Αγγλίας. The statue of the goddess Demeter, the Caryatids daughter grabbed by an English diplomat / researcher Edward Clark and now is in the museum of Cambridge.

7 Εστία - Hestia Εστία, θεά της οικογένειας, της οικίας, της φωτιάς, της γης και των υφαντικών τεχνών (έφυγε ώστε ο Διόνυσος να μπει στη δωδεκάδα). Hestia Vesta; goddess of the earth, home, family, fire and textile arts (left so Dionysus could be in the twelve).

8 Αφροδίτη - Aphrodite Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς, της αγάπης, της γονιμότητας και του έρωτα. Aphrodite Venus; goddess of love, beauty, desire, and fertility. Η Αφροδίτη της Μήλου. Πιστό αντίγραφο από γύψο του πρωτότυπου έργου που το πήραν οι Γάλλοι και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου. The Venus de Milo. Plaster replica of the original work that took the French and exhibited in the the Louvre Museum

9 Η Αφροδίτη της Μήλου Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα διασημότερα αρχαία ελληνικά γλυπτά παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα μαρμάρινο άγαλμα ύψους 2,11 μέτρων και βάρους περίπου 900 κιλών. Σήμερα ένα γύψινο αντίγραφο της Αφροδίτης βρίσκεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μήλου. Το πρωτότυπο το πήραν οι Γάλλοι και προσφέρθηκε στο βασιλιά Λουδοβίκο ΙΗ΄, ο οποίος το δώρισε αμέσως στο Λούβρο. The Venus de Milo is one of the most famous ancient Greek sculptures worldwide. This is a marble statue of 2.11 meters & weights approximately 900 pounds. Today a copy of Venus stands at the entrance of the Archaeological Museum of Milos. The prototype was taken by French and offered to King Louis R. who immediately donated to the Louvre.

10 Απόλλων - Apollo Απόλλων, θεός του φωτός, της μαντικής τέχνης, της μουσικής και του χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής. Ήταν ακόμα θεραπευτής θεός. Apollo, god of light, healing, music, poetry, prophecy, archery and truth. Ο θεός Απόλλων. Ο Απόλλων, από το δυτικό αέτωμα του ναού του Διός. The god Apollo. Apollo from west pediment of the temple of Zeus.

11 Άρης - Ares Άρης, γιός του Δία. Θεός του πολέμου, της έχθρας, και της αιματοχυσίας. Ares Mars, son of Zeus. God of war, hatred, and bloodshed. Κεφαλή κρανοφόρου Άρη. Ρωμαϊκό αντίγραφο (ύστερος 2ος αιώνας μ.Χ.) ελληνικού πρωτότυπου του 5ου αιώνα π.Χ. αποδιδόμενο στον Αλκαμένη. Head of Mars. Roman copy (late 2nd century AD) Greek original of the fifth century BC attributed to Alcamenes.

12 Άρτεμις - Artemis Άρτεμις, αδερφή του Απόλλωνα. Θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, των ζώων, του φεγγαριού και της γονιμότητας. Artemis Diana, sister of Apollo. Goddess of the wild nature, of hunt, animals, fertility and the moon. Τα αγάλματα της θεάς Άρτεμις της Εφέσου ανακαλύφθηκαν στο Πρυτανείο και εκτίθενται στο Μουσείο της Εφέσου. Two statues of the Ephesian Artemis were discovered in the Prytaneion and are now displayed in the Ephesus Museum. 

13 Αθηνά - Athena Αθηνά, κόρη του Δία, γεννήθηκε από το κεφάλι του, Θεά της σοφίας, των τεχνών και του σώφρονος πολέμου, προστάτιδα της Αθήνας. Athena Minerva, daughter of Zeus; was born from his head. Goddess of wisdom, crafts and strategic battle; protector of Athens. Μαρμάρινο ελληνική αντίγραφο υπογεγραμμένο «Αντίοχος», μια πρώτη παραλλαγή της Προμάχου Αθηνάς, του Φειδία που βρισκόταν στην Ακρόπολη. Marble Greek copy signed "Antiokhos", a first century BC variant of Pheidias fifth-century Athena Promachos that stood on the Acropolis.

14 Το άγαλμα της Αθηνάς Το άγαλμα της Αθηνάς έξω από τη βουλή της Βιέννης. Πρόκειται για αντίγραφο, ενώ το πρωτότυπο καταστράφηκε. Τhe statue of goddess Athena outside the parliament in Vienna. This is a copy; the original was destroyed.

15 Ήφαιστος - Hephaestus Ήφαιστος, γιος της Ήρας, σύζυγος της Αφροδίτης. Θεός της φωτιάς, των ηφαιστείων, της μεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. Ήταν ακόμα ο κατασκευαστής των όπλων των θεών. Hephaestus Vulcan; god of fire, volcanos, forges and protector of craftsmen. He was also blacksmith to the Gods. Σχέδιο ρωμαϊκού πήλινου λύχνου, με ανάγλυφη παράσταση του Ηφαίστου στον τύπο που πιστεύεται ότι ο Αλκαμένης χρησιμοποίησε για το λατρευτικό άγαλμα του θεού του Ηφαίστου. Plan of Roman terracotta lamp, with a relief of Hephaestus in the press believed that Alkamenes used for the cult statue of the god Hephaestus.

16 Ερμής - Hermes Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών, κήρυκας και ψυχοπομπός. Προστάτης της ταχύτητας, του εμπορίου, των ταξιδιωτών αλλά και των ληστών. Hermes Mercury, messenger of the Gods, preacher and psychopomp. God of commerce, speed, voyagers and thieves. Ο Ερμής του Πραξιτέλη, το διάσημο άγαλμα από την Ολυμπία. Hermes di Prassitele, at Olimpia.


Κατέβασμα ppt "Οι 12 Θεοί του Ολύμπου Twelve Olympians"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google