Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΤΤΑΡΑ ΙΣΤΩΝ μεσοστερνική γραμμή 2 η πλευρά στέρνο διάφραγμα δεξιός πνεύμονας ΚΑΡΔΙΑ πρόσθιο διάφραγμα κορυφή τής καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΤΤΑΡΑ ΙΣΤΩΝ μεσοστερνική γραμμή 2 η πλευρά στέρνο διάφραγμα δεξιός πνεύμονας ΚΑΡΔΙΑ πρόσθιο διάφραγμα κορυφή τής καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΥΤΤΑΡΑ ΙΣΤΩΝ

3

4

5 μεσοστερνική γραμμή 2 η πλευρά στέρνο διάφραγμα δεξιός πνεύμονας ΚΑΡΔΙΑ πρόσθιο διάφραγμα κορυφή τής καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο (τετμημένο) τοιχωματικός υπεζωκότας (τετμημένος) πνευμονικό στέλεχος αορτή αριστερός πνεύμονας άνω κοίλη φλέβα

6 ΚΑΡΔΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΡΔΙΑ = ΑΝΤΛΙΑ Μυώδης Αναρροφητική Αναρροφητική Συμπιεστική Συμπιεστική

7 Τοίχωμα της καρδιάς κορυφή τής καρδιάς βάση τής καρδιάς περικαρδιακή κοιλότητα τετμημένο περικάρδιο περικαρδιακή κοιλότητα ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ πυκνή ινώδης στιβάδα διάμεσος συνδετικός ιστός μεσοθήλιο τοιχωματικό περικάρδιο αρτηρία φλέβα συνδετικοί ιστοί μεσοθήλιο διάμεσος συνδετικός ιστός επικάρδιο διάμεσος συνδετικός ιστός ενδοθήλιο ενδοκάρδιο καρδιακό τοίχωμα

8

9 Μυοκάρδιο Μυοκάρδιο (λεπτομέρειες) πυρήνας παρεμβαλλόμενοι δίσκοι μυοκαρδιακό κύτταρο χασμοσύνδεσμοι δεσμοσωμάτια παρεμβαλλόμενος δίσκος μυοκαρδιακό κύτταρο πυρήνας μιτοχόνδριο πυρήνας σαρκείλημμα μιτοχόνδριο εγκάρσιο σωληνάριο σαρκολασματικό δίκτυο δίσκος Ζ

10 δεσμοσωμάτιο μιτοχόνδριο παρεμβαλλόμενος δίσκος χασμοσύνδεσμοι πυρήνας σαρκείλημμα μυοκαρδιακή ίνα άνοιγμα εγκάρσιου σωληναρίου

11

12 κοινή καρωτίδα υποκλείδια αορτικό τόξο αρτηριακός σύνδεσμος αριστερή πνευμονική πνευμονικό στέλεχος αριστερός κόλπος μεγάλη καρδιακή αριστερή στεφανιαία: πρόσθιος μεσοκοιλιακός κλάδος περισπώμενος κλάδος αριστερή κοιλία λιπώδης ιστός κορυφή της καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο δεξιά κοιλία δεξιά στεφανιαία αρτηριακός κώνος δεξιός κόλπος δεξιά πνευμονική τοιχωματικό περικάρδιο άνω κοίλη βραχιονοκεφαλική αρτηρίες / φλέβες

13

14 αριστερός κόλπος αριστερή κοιλία δεξιά κοιλία δεξιός κόλπος αορτή πνευμονική αρτηρία τριγλώχιν βαλβίδα μιτροειδής βαλβίδα αορτική βαλβίδα πνευμονική βαλβίδα

15 βραχιονοκεφαλική αρτηρία άνω κοίλη φλέβα δεξιές πνευμονικές αρτηρίες δεξιές πνευμονικές φλέβες δεξιός κόλπος τριγλώχιν βαλβίδα κάτω κοίλη φλέβα δεξιά κοιλία τενόντιες χορδές διάφραγμα αριστερή κοιλία μιτροειδής βαλβίδα μηνοειδείς βαλβίδες αριστερές πνευμονικές φλέβες αριστερές πνευμονικές αρτηρίες αορτή αριστερή υποκλείδια αρτηρία αριστερή κοινή καρωτίδα αριστερός κόλπος

16 τριγλώχιν βαλβίδα μιτροειδής βαλβίδα μιτροειδής βαλβίδα στεφανιαία αρτηρία αριστερή κοιλία πνευμονική αρτηρία δεξιά κοιλία μηνοειδής βαλβίδα πνευμονική μηνοειδής βαλβίδα μηνοειδής βαλβίδα αορτική μηνοειδής βαλβίδα στόμιο στεφανιαίας αρτηρίας αορτή

17 πνευμονική αρτηρία πνευμονικές φλέβες βαλβίδες μεταξύ κόλπου-κοιλίας δεξιά & αριστερή κοιλία δεξιός & αριστερός κόλπος κάτω κοίλη φλέβα άνω κοίλη φλέβα μηνοειδείς βαλβίδες

18 1. δεξιό 1. Φλεβικό αίμα επιστρέφει στον δεξιό κόλπο 2. δεξιά 2. Άφιξη του φλεβικού αίματος στη δεξιά κοιλία 3. πνευμονικής αρτηρίας 3. Αποστολή τού φλεβικού αίματος στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής αρτηρίας 4. οξυγόνωσή αριστερό 4. Μετά την οξυγόνωσή του στους πνεύμονες, το αίμα (αρτηριακό) επιστρέφει στον αριστερό κόλπο 5. αριστερή 5. Άφιξη του αρτηριακού αίματος στην αριστερή κοιλία 6. 6. Αποστολή του αρτηριακού αίματος σε όλο τους ιστούς μέσω της αορτής

19 οι μηνοειδείς βαλβίδες ΚΛΕΙΣΤΕΣ οι κολ/κοιλ βαλβίδες ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΣΤΟΛΗ κόλπων/κοιλιών ΣΥΣΤΟΛΗ  ΣΥΣΤΟΛΗ κόλπων ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ κοιλιών οι μηνοειδείς βαλβίδες ΑΝΟΙΚΤΕΣ οι κολ/κοιλ βαλβίδες ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΟΛΗ  ΣΥΣΤΟΛΗ κοιλιών ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ κόλπων

20

21  Ο καρδιακός κύκλος ξεκινά με τους 4 θαλάμους της καρδιάς να βρίσκονται σε χάλαση (χαλάρωση), και ειδικότερα οι κοιλίες εν μέρει γεμισμένες με αίμα.  Κατά την κολπική συστολή, οι κόλποι συσπώνται και έτσι γεμίζουν πλήρως οι χαλαρωμένες κοιλίες με αίμα. Η κολπική συστολή διαρκεί 100 msec.  H κολπική συστολή λήγει και ξεκινά η κολπική διαστολή, η οποία διαρκεί μέχρι την έναρξη του επόμενου καρδιακού κύκλου.  Κοιλιακή συστολή- 1 η φάση: Λόγω της κοιλιακής συστολής οι κολ/κοιλ βαλβίδες ωθούνται και κλείνουν, αλλά δεν προκύπτει ικανή ενδοκοιλιακή πίεση ώστε να ανοίξουν οι μηνοειδείς βαλβίδες. Η περίοδος αυτή ονομάζεται ισοογκομετρική συστολή.  Κοιλιακή συστολή- 2 η φάση: Αυξανομένης της ενδοκοιλιακής πίεσης, μόλις αυτή υπερβεί την πίεση του αίματος στις αρτηρίες, ανοίγουν οι μηνοειδείς βαλβίδες και έτσι το αίμα προωθείται έξω από τις κοιλίες. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως κοιλιακή εξώθηση. Κοιλιακή διαστολήαρχή  Κοιλιακή διαστολή- αρχή: Καθώς οι κοιλίες χαλαρώνουν, μειώνεται η ενδοκοιλιακή πίεση· στις μεγάλες αρτηρίες το αίμα παλινδρομεί προς τις γλωχίνες των μηνοειδών βαλβίδων και τις κλείνει απότομα.  Αίμα εισρέει στους χαλαρωμένους κόλπους, αλλά οι κολ/κοιλ βαλβίδες παραμένουν κλειστές. Η περίοδος αυτή ονομάζεται ισοογκομετρική χάλαση. Κοιλιακή διαστολήτέλος  Κοιλιακή διαστολή- τέλος: Όλοι οι θάλαμοι βρίσκονται σε κατάσταση χάλασης. Οι κοιλίες γεμίζονται παθητικά έως το  70% του τελικού όγκου τους. Η κοιλιακή διαστολή διαρκεί 530 msec (τα 430 msec που απομένουν σε αυτόν τον κύκλο συν τα πρώτα 100 msec του επόμενου κύκλου). Καθ’όλο το υπόλοιπο αυτού του κύκλου, το γέμισμα λαμβάνει χώρα παθητικά, και όλοι οι θάλαμοι βρίσκονται σε χάλαση. Ο επόμενος καρδιακός κύκλος ξεκινά με τη συστολή των κόλπων και το γέμισμα των κοιλιών εξ ολοκλήρου. έναρξη 800 msec 100 msec 370 msec Με τη λήξη της κολπικής συστολής ξεκινά η κοιλιακή συστολή. Η περίοδος αυτή διαρκεί 270 msec και υποδιαιρείται σε 2 φάσεις. κολπική συστολή κολπική διαστολή κοιλιακή συστολή κοιλιακή διαστολή Οι φάσεις του καρδιακού κύκλου για καρδιακό ρυθμό 75 παλμών / min.

22 ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ = ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ Τα κύτταρα του μυοκαρδίου μπορούν και συσπώνται απουσία νευρικής/ορμονικής διέγερσης. ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Φυσικοί βηματοδότες = ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΣ και ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ.

23 δεξιός κόλπος δεξιά κοιλία αριστερή κοιλία αριστερός κόλπος ΦΛΕΒΟΚΟΜ -ΒΟΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣΚΟΜΒΟΣ ίνες τού Purkinje κολποκοιλιακόδεμάτιο Το ειδικό σύστημα παραγωγής και αγωγής ερεθισμάτων της καρδιάς.


Κατέβασμα ppt "ΚΥΤΤΑΡΑ ΙΣΤΩΝ μεσοστερνική γραμμή 2 η πλευρά στέρνο διάφραγμα δεξιός πνεύμονας ΚΑΡΔΙΑ πρόσθιο διάφραγμα κορυφή τής καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google