Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

JOKKMOKK SEAP-PLUS Σύντομη Παρουσίαση Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη [Adding to SEAP-more.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "JOKKMOKK SEAP-PLUS Σύντομη Παρουσίαση Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη [Adding to SEAP-more."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 JOKKMOKK SEAP-PLUS Σύντομη Παρουσίαση Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη [Adding to SEAP-more participants, more content across Europe] SEAP-PLUS Contract number: IEE/11978/SI2.615950

2 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Στοιχεία του Έργου SEAP PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Αριθμός Εταίρων: 13 Συντονιστής: ΤΕΕ Διάρκεια: 30 μήνες (04/12 – 09/14) Website : www.seap-plus.eu Δράση : Τοπική Ηγεσία Οφέλη: Συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο Υποστήριξη των τοπικών αρχών Συνεργασία με παρόχους ενέργειας

3 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Εταίροι JOKKMOKK LEIF JOKKMOKK LEIF ICLEI Europe DIBA CAA LEAP ARE ALESSCO TCG EPTA CEA BSRAEM AMRR

4 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950)

5 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) SEAP-PLUS Ενημερωτικό Φυλλάδιο

6 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Ειδικός Στόχος Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ “έμπειρων” και “εκπαιδευόμενων” τοπικών και περιφερειακών αρχών εξασφαλίζοντας παράλληλα, αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα σε τοπικό επίπεδο, μέσω της κινητοποίησης των περιφερειακών αρχών, των φορέων ενέργειας και των δήμων της περιοχής να συνεργαστούν στην πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων

7 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) SEAP PLUS- Προστιθέμενη Αξία Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων - περισσότεροι συμμετέχοντες  Τοπικές Αρχές  Περιφερειακές Αρχές  Περιφερειακοί φορείς και υποστηρικτές  Ενεργειακοί φορείς

8 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) SEAP PLUS- Προστιθέμενη Αξία Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη  Κατηγορίες Εκπομπών  Αξιόπιστα Ενεργειακά δεδομένα  Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

9 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Επισκόπηση Πακέτων Εργασίας ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΠΕ) ΠΕ1: TCG ΠΕ2: DIBA ΠΕ3: JOKKMOKK ΠΕ4: ICLEI Europe ΠΕ5: CAA ΠΕ6: TCG

10 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Αδελφοποίηση Εταίρων σε περιφερειακό επίπεδο «Εκπαιδευόμενοι» Εταίροι «Έμπειροι» Εταίροι TCGEPTA ALESSCO BSRAEM LEIF AMRR LEAP DIBA CEA CAA JOKKMOKK ICLEI Europe ARE

11 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Πρόγραμμα Εργασίας Κανάλια αλληλεπίδρασης : Κύριοι τομείς δράσης: Μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των «έμπειρων» και των «εκπαιδευόμενων» περιφερειακών εταίρων Μεταφορά της γνώσης και της τεχνικής βοήθεια από κάθε περιφερειακό εταίρο στους Δήμους που βρίσκονται στο έδαφός της στο πλαίσιο του ΣτΔ Δραστηριότητες μεταξύ των εταίρων (έμπειροι & εκπαιδευόμενοι) και με τη συμμετοχή ενεργειακών φορέων και περιφερειακών Αρχών (ΠΕ2 & 3) Οι περιφερειακοί εταίροι κινητοποιούν και παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους (ΠΕ4)

12 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Ομάδες Στόχοι & Βασικοί εμπλεκόμενοι  Ομάδες Στόχοι Φορείς λήψης Αποφάσεων Ρυθμιστές της Αγοράς Πολίτες  Βασικοί Εμπλεκόμενοι Περιφερειακοί φορείς Τοπικές Αρχές Ενεργειακοί φορείς

13 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Προσδοκώμενα Αποτελέσματα (1/2)  Προσχώρηση περισσότερων Τοπικών Αρχών (Υπογράφοντες)  Προσχώρηση περισσότερων Περιφερειακών Αρχών (Υποστηρικτικές Δομές)  Εξάλειψη των μη τεχνικών εμποδίων για τις Τοπικές Αρχές  Συνεργασία μεταξύ Τοπικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Ενεργειακών Φορέων  Μεταφορά γνώσης μεταξύ των εταίρων - Δραστηριότητες αδελφοποίησης  Περισσότεροι τομείς εκπομπών σε ένα τυπικό ΣΔΑΕ  Πρόσβαση σε αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα  Ενσωμάτωση του ΣΔΑΕ στις περιφερειακές πολιτικές  Προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΣτΔ  Προώθηση και διάχυση του ΣτΔ

14 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Προσδοκώμενα Αποτελέσματα (2/2) 6 αδελφοποιήσεις εταίρων στη διάρκεια της πρωτοβουλίας 4 Εταίροι γίνονται Εθνικοί Συντονιστές/Υποστηρικτές του ΣτΔ 350 δήμοι λαμβάνουν σχετικό υλικό 220 δήμοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 90 δήμοι εισχωρούν στο ΣτΔ 65 ΣΔΑΕ προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 40 ήδη προετοιμασμένα ΣΔΑΕ περιλαμβάνουν περισσότερους τομείς 12 προτάσεις σε χρηματοδοτικούς μηχανισμού ς

15 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (2020) 15 αδελφοποιήσεις εταίρων μετά το παράδειγμα του SEAP PLUS 600 δήμοι λαμβάνουν σχετικό υλικό 500 δήμοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 250 δήμοι εισχωρούν στο ΣτΔ 240 ΣΔΑΕ προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 90 μνημόνια συνεργασίας υπογράφονται μεταξύ περιφερειακών και ενεργειακών φορέων 40 προτάσεις σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς

16 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Δομή του SEAP PLUS Περιφερειακός εταίρος ΠΕ2 + MoU Αδελφοποιημένος Περιφερειακός Εταίρος SEAP PLUS Άλλοι Περιφερειακοί Εταίροι SEAP PLUS Περιφερειακές Αρχές T3.1 MoC ΠΕ3 ΠΕ4 Τοπικές Αρχές Ενεργειακοί Φορείς Φορείς Λήψης Αποφάσεων Φορείς της Αγοράς Ευρύ Κοινό …

17 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Δραστηριότητες του SEAP-PLUS

18 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950)

19 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Εκδήλωση στις Βρυξέλλες 24.6.2013

20 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Χρηματοδότηση Ι Ίδιοι πόροι Μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέτρα «μηδενικού κόστους», «πράσινες προμήθειες» και δράσεις εκπαίδευσης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα σύμφωνα με τις Στρατηγικές Πολιτικής Συνοχής και την συμμετοχή Κοινοτικών Πόρων «Πράσινο Ταμείο» Ένταξη έργων υποδομής αειφόρου ανάπτυξης Τραπεζικός δανεισμός Για έργα με ελκυστικό ρυθμό αποπληρωμής (π.χ. ΑΠΕ) Εθνικά Προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, ΕΠΠΕΡΑΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ

21 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Χρηματοδότηση ΙΙ Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing) Ενδείκνυται για αγορά εξοπλισμού και οχημάτων Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Συνεργασία των δημόσιων με τους ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου, ενδείκνυται για ανταποδοτικά έργα υποδομών Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCO) – Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) Μηχανισμός κατάλληλος για όλα τα έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ευρωπαϊκά προγράμματα IEE, LIFE+, FP7, INTERREG, CBC, Διασυνοριακά Προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον Smart Cities του 7 ου Προγράμματος Πλαίσιο

22 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Χρηματοδότηση ΙΙΙ Ανακύκλωση πόρων (JESSICA - ΕτΕΠ) Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. που εστιάζει στην προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων και της ανάπτυξης σε αστικές περιοχές Μηχανισμός Τεχνικής Βοήθειας ELENA – ΕτΕΠ Ο Μηχανισμός καλύπτει μέχρι το 90% του κόστους της Τεχνικής Βοήθειας για την προετοιμασία μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων βιώσιμης ενέργειας σε πόλεις και περιοχές Μηχανισμός European Energy Efficiency Fund (EEEF) Ο Μηχανισμός καλύπτει μέχρι το 90% του κόστους της Τεχνικής Βοήθειας για την προετοιμασία επενδυτικών προγραμμάτων ΕΞΕ/ΑΠΕ/Αστικές Μεταφορές της τάξης των 5- 25εκ. Ευρώ με τουλάχιστον εξοικονόμηση από το έργο ίση με 20%

23 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950)

24 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Πρόταση CEA Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενης επέμβασης Σύνολο φωτιστικών που θα αντικατασταθούν: 63.000 Τύποι νέων φωτιστικών που θα τοποθετηθούν: 13% LED 30W ‐ 72% LED 40W ‐ 8% LED 80W ‐ 7% LED 130W Κόστος αγοράς νέων φωτιστικών: €15.800.000 Κόστος αντικατάστασης υφιστάμενων φωτιστικών: €820.000 Σύνολο τεχνικής βοήθειας: €327.600 Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας: 48% (12 ‐ 18 GWh ανά έτος) Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 10.500 ‐ 15.700 tones ανά έτος Μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων κατά περίπου €15.000 με €20.000 ανά έτος Περιορισμός κόστους συντήρησης €160.000 με €220.000 ανά έτος Μείωση κόστους και δαπανών για τον οδικό φωτισμό: €3.000.000 ‐ €5.000.000 ανά έτος

25 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Περίοδος 2014-2020 Πολλές συζητήσεις σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ Πολιτική συνοχής όχημα για την επίτευξη της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 που στοχεύει στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Βασικός Θεματικός Στόχος: Μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) => θα αφορά και το ΤΣ και το ΕΤΠΑ Για την Ελλάδα εξετάζονται μεταξύ άλλων: Εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων Περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και χρήση ΑΠΕ στις ενεργειακές υποδομές και τις κατοικίες Χρήση νέων τεχνολογιών Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης γεωργικών ή δασικών δραστηριοτήτων.

26 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Περίοδος 2014-2020 Το προτεινόμενο ΕΤΠΑ θα διοχετεύει πόρους για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) το 80% τουλάχιστον της στήριξης για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και το 50% τουλάχιστον για λιγότερο ανεπτυγμένες. το 20% τουλάχιστον της στήριξης για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και το 6% τουλάχιστον για λιγότερο ανεπτυγμένες θα διατίθεται για την εκπλήρωση των στόχων μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα Πίεση από φορείς στην Ευρώπη: Τα ανωτέρω ποσοστά να λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια δράσης που εναρμονίζονται με τους στόχους 20-20-20 Όχι αποσπασματικά μέτρα => ολοκληρωμένες δράσεις Το ΕΤΠΑ θα παρέχει ειδική στήριξη για τις πόλεις και την αστική ανάπτυξη. Με βάση την πρόταση, ένα ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη ολοκληρωμένων μέτρων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

27 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Παραδείγματα – Ελλάδα Μηχανισμός ELENA – Δίκτυο ΔΑΦΝΗ: «Ανάπτυξη υποδομής για «Έξυπνα Δίκτυα» σε ενεργειακά συστήματα 5 αυτόνομων νησιών του Αιγαίου» Πράσινο Ταμείο όπως: Προμήθεια φωτιστικών LED αστικού-οδικού φωτισμού Δήμου Χερσονήσου (670.000€) Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού φωτισμού με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές οδούς του Δήμου Πατρέων Jessica (ενδεικτικά) Δήμος Ναυπλιεών Δήμος Στυλίδος Δήμος Χερσονήσου

28 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Πηγές Εμπνευσμένα προγράμματα χρηματοδότησης (Έκδοση ΣτΔ)  Ιδίους πόρους ΟΤΑ  ΣΔΙΤ  Δημοτικών και Περιφερειακών Επιδοτήσεων  Εθνικά Προγράμματα  Κοινοτικά Προγράμματα http://www.simfonodimarxon.eu/support/library_el.html http://www.simfonodimarxon.eu/support/library_el.html Managenergy.net http://www.managenergy.net/networking_meetin gs/1196/docs http://www.managenergy.net/networking_meetin gs/1196/docs

29 SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950) Ευχαριστούμε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 4, 102 48 Αθήνα Tel. :+30-210-3291613 greok@central.tee.gr www.tee.gr ΕΠΤΑ ΑΕ Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι 210-6086300 εσ. 118 iskoula@epta.gr www.epta.gr


Κατέβασμα ppt "JOKKMOKK SEAP-PLUS Σύντομη Παρουσίαση Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη [Adding to SEAP-more."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google