Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

& Εισαγωγή: Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία Μαρία Οικονόμου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "& Εισαγωγή: Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία Μαρία Οικονόμου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 m.economou@aegean.gr & m_economou@yahoo.com Εισαγωγή: Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία Μαρία Οικονόμου

2 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 2 n Διαχείριση / Διοίκηση (μισθοδοσία, πωλητήριο, σύστημα εισιτηρίων, κλπ) n Επικοινωνία (μεταξύ του προσωπικού, εκτός μουσείου) n Βάσεις δεδομένων για διαχείριση συλλογών n Σταθμοί πολυμέσων για παρουσίαση κι ερμηνεία σε εκθέσεις n Ιστοσελίδες (πληροφορίες για τους επισκέπτες, για τις συλλογές, πρόσβαση στη βάση δεδομένων, κλπ) n Εκδόσεις (σε χαρτί, ηλεκτρονικές) Υπολογιστές στα Μουσεία: Μερικά πεδία εφαρμογών

3 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 3 n Όλο και περισσότερο, χρήση της πληροφορικής για την κατασκευή ‘εμπειριών’ n Εικονική πραγματικότητα n Τρισδιάστατα περιβάλλοντα που αναπαραστούν άλλους κόσμους n Συσκευές χειρός n Διάδραση στην αίθουσα μουσείου με εικονικούς επισκέπτες στο Διαδίκτυο n... Υπολογιστές στα Μουσεία: Νέα πεδία εφαρμογών

4 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 4 n Τέλη ’60 - υπολογιστές mainframe, υψηλό κόστος, μεγάλοι κι εθνικοί οργανισμοί (Σμιθσόνιαν, Museums Computer Group - MCN, Information Retrieval Group of the Museums Association - IRGMA) n Δεκαετία ’70 - αυξημένη δημόσια ευθύνη, βασικές πληροφορίες για ΟΛΑ τα αντικείμενα, mini υπολογιστές, εφαρμογές κατά παραγγελία, επέκταση (Νational Inventory Programme NIP - Καναδάς, Inventaire Général IG - Γαλλία) n Δεκαετία ’80 - όλα τα μεγέθη και είδη μουσείων, δίκτυα, χρήση εμπορικών εφαρμογών n Δεκαετία ’90 - πολυμέσα, διαδραστικότητα, Διαδίκτυο... Υπολογιστές στα Μουσεία: Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση

5 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 5 n ICOM - Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων u CIDOC - Διεθνής Επιτροπή Τεκμηρίωσης (υπο-επιτροπές για πρότυπα δεδομένων (data standards), ορολογία, πολυμέσα, κλπ) n MDA - Museum Documentation Association, UK n MCN - Museums Computer Network, USA n Getty Arts Information Program, USA n CHIN - Canadian Heritage Information Network n Ελλάδα: Μουσείο Μπενάκη, Ινστιτούτο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού Τεκμηρίωση & Υπολογιστές στα Μουσεία: Σημαντικοί Οργανισμοί

6 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 6 Υπολογιστές στη Διαχείριση Μουσειακών Συλλογών Η διαχείριση των συλλογών περιλαμβάνει: n απόκτηση / μετακίνηση αντικειμένων n ταύτιση αντικειμένων, έρευνα n διαχείριση δανείων, περιοδικών εκθέσεων n έλεγχο μετακινήσεων και αρχεία για τη θέση των αντικειμένων n ασφάλεια των συλλογών n συντήρηση των συλλογών (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία) n τεκμηρίωση (συνήθως σχετίζεται με όλα τα προηγούμενα) Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για όλα αυτά

7 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 7 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών συστημάτων τεκμηρίωσης n δυνατότητα πολύπλοκης σύνδεσης πληροφοριών n αποφυγή επαναλήψεων / κόπου (π.χ. σχεσιακές βάσεις δεδομένων) n γρήγορη κι εύκολη ανάκτηση πληροφοριών n δυνατότητα για σύνθετες/ συνδυαστικές αναζητήσεις n ικανότητα επεξεργασίας της πληροφορίας με διαφορετικούς τρόπους n δημιουργία διαφορετικών παραγώγων (π.χ. επεξηγηματική πινακίδα, φυλλάδιο, σελίδα στο Διαδίκτυο)

8 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 8 Μερικά ακόμα πλεονεκτήματα n Ευκολία ενημέρωσης αρχείου, προσθήκης νέων πληροφοριών n Ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης, αντίγραφα) n Ευκολότερη προώθηση πρότυπης ορολογίας κι ολοκλήρωσης της καταγραφής n Δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα συστήματα

9 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 9 Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων n Μπορούν να καταγράψουν σημαντικές πληροφορίες για τα αντικείμενα (π.χ. φωτογραφίες πινάκων, ήχους μουσικών οργάνων) n Οι εικόνες βοηθούν στην ταύτιση (thumbnail images) n Εικόνες/ήχοι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, ιστιοσελίδες, κλπ … αλλά... n Απαιτούν u ειδικές γνώσεις u ακριβό εξοπλισμό u πολύ αποθηκευτικό χώρο u περισσότερο χρόνο

10 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 10 Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συστημάτων τεκμηρίωσης n υψηλό κόστος n ανάγκη εξοικίωσης / εκπαίδευσης n εισαγωγή δεδομένων - συνήθως χρονοβόρα n μικρός κύκλος ζωής μηχανημάτων και λογισμικού n εξάρτηση από εταιρίες/επαγγελματίες πληροφορικής n ανάπτυξη ελεγχόμενη από την αγορά, όχι τα μουσεία n ευκολία σβησίματος/καταστροφής χρόνων δουλειάς

11 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 11 Έλεγχος της ορολογίας Η χρήση ορολογίας και γενικώς αποδεκτών κανόνων στην τεκμηρίωση μουσειακών συλλογών επιτρέπει: n πλήρη ανάκτηση πληροφοριών n συνεπή αρχεία που δίνουν αξιόπιστες απαντήσεις n πετυχημένη επικοινωνία με άλλα μουσεία και μελετητές n καταγραφή των ιεραρχικών σχέσεων και των σχετικών όρων Από Leonard Will "Thesaurus principles and practice"

12 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 12 Νέες Τεχνολογίες & Διαχείριση στα Μουσεία Εφαρμογές πληροφορικής μπορούν να συνεισφέρουν στις ακόλουθες διοικητικές δραστηριότητες: n διαχείριση πληρωμών προσωπικού n οργάνωση οικονομικών για εκθέσεις, εκδόσεις, δραστηριότητες, κλπ. n διαχείριση κτιρίων n διαχείριση λογαριασμών πωλητηρίου n διαχείριση έρευνας, κρατικών επιχορηγήσεων, δωρεών, εισητηρίων, άλλων πηγών εισοδήματος n επίβλεψη αριθμού επισκεπτών

13 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 13 Βιβλιογραφία n n Fahy, A. 1995. Collections Management. London: Routledge. [όχι στη Βιβλ] n n Holm, S. A. 1991. Facts and Artefacts: How to Document a Museum Collection. Cambridge: Museum Documentation Association. [όχι στη Βιβλ] n n Keene, S. 1998. Digital Collections: Museums and the Information Age. Oxford: Butterworth-Heinemann. [SAMOS, Call. No.: 069.50285 KEE 087057] n n Orna, E. and Pettitt, C. 1998. Information Management in Museums. Aldershot: Gower Publishing. [όχι στη Βιβλ] n n Perkins, J. (ed.) 1994. Planning for Museum Automation. Pittsburgh, PA: Archives & Museum Informatics. [όχι στη Βιβλ]

14 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 14 Διαδραστικά Πολυμέσα σε δημόσιους χώρους n Διαφορετικά επίπεδα διαδραστικότητας και προσεγγίσεις: u Παρουσιάσεις με περιορισμένες επιλογές, στηρίζοντας ένα έκθεμα με συγκεκριμένες οπτικο-ακουστικές πληροφορίες (αρκετά παθητικές) u Ηλεκτρονικές ξεναγήσεις ενώ περιδιαβαίνουν στο μουσείο (π.χ. πρώιμο παράδειγμα EasyGuide Interactive στην έκθεση για τις Μηχανές του Ντα Βίντσι στη Φλωρεντία) u Συστήματα αναζήτησης στη μορφή βάσεων δεδομένων με λίστες και χάρτες που λειτουργούν ως γρήγορα σημεία αναφοράς ή σταθμοί πληροφόρησης u Συμπληρωματικό υλικό για εκθέσεις, σε βάθος πληροφορίες, συνήθως σε διπλανό χώρο για αναζήτηση και μελέτη

15 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 15 Διαδραστικά Πολυμέσα σε δημόσιους χώρους (2) n Διαφορετικά επίπεδα διαδραστικότητας και προσεγγίσεις: u... u Ενταγμένα στοιχεία της έκθεσης με διασυνδέσεις μεταξύ αντικειμένων και προγράμματος u Ως κύρια εκθέματα τα ίδια, όπου το πρόγραμμα επεκτείνεται στον τρισδιάστατο χώρο u Μίμηση του ίδιου του εκθέματος σε εικονικές εκθέσεις u ‘Εμπειρία σε πακέτο’ με συγκεκριμένο προϊόν που μπορεί να πάρει κανείς στο σπίτι ή στην τάξη u Δημιουργία ‘εμπειριών συμμετοχής’ σε δημόσιους χώρους u Προσανατολισμός του κοινού

16 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 16 Διαδραστικά Πολυμέσα στις Εκθέσεις n συνδυάζουν ήχο, εικόνες, σχέδια, χάρτες, κείμενο, παιχνίδια, … >> σημαντικές δυνατότητες ερμηνείας n ικανότητα να δείχνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, συμφραζόμενα για τα αντικείμενα n οι χρήστες διαλέγουν τι θέλουν να δουν n ικανότητα συνδυασμού, σύγκρισης αντικειμένων από διαφορετικές αίθουσες, περιόδους, χώρες, κλπ. από διαφορετικές αίθουσες, περιόδους, χώρες, κλπ.

17 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 17 Δυνατότητες και πλεονεκτήματα Οταν οι εφαρμογές πολυμέσων είναι καλοσχεδιασμένες: n δυνατότητα ηλεκτρονικής παρουσίασης ευαίσθητων συλλογών στο κοινό χωρίς προβλήματα συντήρησης κι ασφάλειας n βοήθεια στο σχεδιασμό εκθέσεων (π.χ. μετακίνηση ‘εικονικών’ αντικειμένων, πριν την μεταφορά των πραγματικών) n δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα n δυνατότητα u να κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική u να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή u να στηρίζουν διαφορετικά είδη μάθησης u να χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες

18 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 18 Εκδόσεις Πολιτιστικών Πολυμέσων n πηγαίνουν πέρα από τους τοίχους του μουσείου n μπορούν να αποφέρουν έσοδα, αλλά... n η εμπορική επιτυχία πολιτιστικών CD-ROM είναι πολύ σπάνια n μπορούν να τεκμηριώσουν μία προσωρινή έκθεση, άφου έχει ξεστηθεί

19 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 19 Ιστοσελίδες Mουσείων n πιο χαμηλό κόστος παραγωγής συγκριτικά με τα ανεξάρτητα, μη δικτυομένα πολυμέσα n είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες του μουσείου (εκπαίδευση, πληροφορίες για τις συλλογές, έρευνα, αναζήτηση νέων αγορών και κοινού, δημοσιότητα, κλπ) n η ποιότητα ποικίλει εξαιρετικά … n η τάση του ‘ηλεκτρονικού φυλλαδίου’ n διεθνές κοινό (αλλά έχουν πράγματι όλοι ίση πρόσβαση;)

20 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 20 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Μουσείο Καλών Τεχνών Σαν Φρανσίσκο ιστορία για “Το φάντασμα των DeYoung” http://www.thinker.org/fam/education/publications/ghost/

21 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 21 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Εθνικά Μουσεία και Πινακοθήκες της Ουαλίας Ιστορία για τη συντήρηση νομισμάτων

22 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 22 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Ινστιτούτο Τεχνών της Minneapolis, ΗΠΑ Έκθεση στο μουσειο και στο Διαδίκτυο http://www.artsmia.org/restoration-online/

23 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 23 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Ινστιτούτο Τεχνών της Minneapolis, ΗΠΑ Έκθεση στο μουσειο και στο Διαδίκτυο

24 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 24 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Μουσείο Τέχνης Nelson-Atkins, Kansas City Missouri - Έκθεση στο Διαδίκτυο Tempus Fugit http://www.nelson-atkins.org/tempusfugit/ http://www.nelson-atkins.org/tempusfugit/

25 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 25 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Μουσείο Τέχνης Nelson-Atkins, Kansas City Missouri - Έκθεση στο Διαδίκτυο Tempus Fugit http://www.nelson-atkins.org/tempusfugit/ http://www.nelson-atkins.org/tempusfugit/

26 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 26 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Μουσείο Τέχνης Nelson-Atkins, Kansas City Missouri - Έκθεση στο Διαδίκτυο Tempus Fugit

27 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 27 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικά παραδείγματα Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο Παιχνίδι με πορτραίτα από τη συλλογή (δεν υπάρχει πια online)

28 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 28 Museum Web applications: some examples Rijksmuseum, Amsterdam http://rijksmuseum.nl/as p/framuk.asp?name =collectie http://rijksmuseum.nl/as p/framuk.asp?name =collectie

29 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 29 Museum Web applications: some examples

30 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 30 Museum Web applications: some examples Rijksmuseum, Amsterdam - Virtual Tour

31 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 31 Museum Web applications: some examples National Museum of Wildlife Art, USA http://wildlifeart.org/ArtTales/

32 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 32 Ιστοσελίδες Μουσείων: μερικοί τεχνικοί όροι n VRML - εικονική πραγματικότητα στο Διαδίκτυο, μίμηση τρισδιάστατου περιβάλλοντος όπου βρίσκεται ο χρήστης n QTVR - εργαλείο Quick Time VR Apple ικανόνητα αναπαράστασης τρισδιάστατου χώρου (π.χ. αιγυπτιακοί τάφοι, αρχαίοι ελληνικοί ναοί, τέντες Μογγόλων, κλπ)

33 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 33 Μερικά ζητήματα και προβλήματα n Μπορούν τα πολυμέσα να αντικαταστήσουν τα ‘αληθινά’ αντικείμενα; n Προσφέρουν πληροφορία ή γνώση; n Ελκυστικότητα/ δημοτικότητα του μέσου για διαφορετικές ηλικίες, ομάδες επισκεπτών n Υποστήριξη της κοινωνικής διάστασης της επίσκεψης n Έλλειψη αξιολόγησης και έρευνας n Επίδραση στο προσωπικό n Επίδραση στην γενικότερη εικόνα του μουσείου n τεχνομανία / ‘technolunacy’

34 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 34 Μερικά προγράμματα και πρωτοβουλίες n Ο εθνικός ‘κάναβος’ για τη μάθηση (National Grid for Learning, Αγγλία) www.ngfl.gov.uk/ngfl/ n Το 24-ωρο Μουσείο www.24hourmuseum.org.uk n AMICO (Art Museum Consortium) www.amn.org/AMICO/ n SCRAN (Scottish Cultural Resources Network) www.scran.ac.uk/ n ArtsConnectEd - Minneapolis Institute of Arts & the Walker Art Center www.artsconnected.org/ /

35 Dr Maria Economou - Virtual Museum Course 35 Βιβλιογραφία n n Bearman, D. and Trant, J. (eds) 1997. Museum Interactive Multimedia 1997: Cultural Heritage Systems, Design and Interfaces. selected papers from ICHIM 97, Paris, Louvre, 3-5/9/1997. Pittsburgh, PA: Archives & Museum Informatics. (και τα πιο πρόσφατα, δες www.archimuse.com) n n Bearman, D. and Trant, J. (eds) 1998. Museums and the Web 1998: Conference Proceedings (CD-ROM), Toronto, Canada, 21-25 April 1998. Pittsburgh, PA: Museum & Archive Informatics. (και τα πιο πρόσφατα, δες www.archimuse.com) n n École nationale du patrimoine (ed.) 1997. Patrimoine et multimédia: le rôle du conservateur, Paris, Bibliothèque nationale de France, 23, 24 and 25/10/1996. Paris: La Documentation Française / École du Patrimoine. n n Gordon, S. 1996. Making the Internet Work for Museums. Cambridge: Museum Documentation Association. [ [όχι στη Βιβλ] n n Orna, E. and Pettitt, C. 1998. Information Management in Museums. Aldershot: Gower Publishing [όχι στη Βιβλ] n http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html n Teather, L. ‘A Museum is a Museum is a Museum...Or Is It?: Exploring Museology and the Web’ Museums & the Web 1998 conference Pittsburgh, PA: Museum & Archive Informatics. http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html n n Jones-Garmil, K. (ed.) 1997. The Wired Museum: Emerging Technology and Changing Paradigms. Washington, DC: American Association of Museums. [όχι στη Βιβλ] n n Thomas, S. and Mintz, A. (eds) 1998. The Virtual and the Real: Media in the Museum. Washington, DC: American Association of Museums [όχι στη Βιβλ]


Κατέβασμα ppt "& Εισαγωγή: Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία Μαρία Οικονόμου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google