Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τετάρτη 24 Νοε. 2004 Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα Δρ. Παναγιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τετάρτη 24 Νοε. 2004 Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα Δρ. Παναγιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τετάρτη 24 Νοε. 2004 Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα Δρ. Παναγιώτης Κοτζανικολάου

2 2 Σχήμα: Η-Κοινωνία Η-Κοινωνία Τεχνολογικό Υπόβαθρο Διαχείριση Πληροφοριών Δικτύα - Δια-δικτύο Ασφάλεια Π. Συστημάτων……… Τεχνο-νομικό Περιβάλλον Κοινωνικό Περιβάλλον Κοινωνικό Υπόβαθρο Η-Πληροφόρηση Η-Δημοσίευση Η-Μάθηση Η-Επιχειρείν Η-Εμπόριο Η-Διακυβέρνηση Η-φορολογία Η-Δημοκρατία Η-Ψηφοφορία Η-Οικονομία Η-Τραπεζική Η-Πληρωμή

3 3 Η-Διακυβέρνηση (E-Government) Ορισμός: Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημόσιο τομέα με σκοπό: Τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα (G2E) Τη βελτίωση της επικοινωνίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες (G2C) Τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ οργανισμών του δημοσίου τομέα με άλλους οργανισμούς (Δημοσίου / Ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, σχέσεις με οργανισμούς άλλων κρατών, …) (G2B, G2G,..) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία eEurope 2005

4 4 Η-Διακυβέρνηση Εξωτερικές Σχέσεις Πολίτες Πελάτες Κοινότητες Μη Κερδ. Οργανισμοί Άλλοι Οργανισμοί Επιχειρήσεις Κυβέρνηση Εσωτερικές Σχέσεις

5 5 Υλοποιώντας την Ηλ. Διακυβέρνηση 1. Υιοθέτηση ΤΠΕ στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 2. Δικτυακή υποδομή – Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet) 3. Ολοκλήρωση των υπηρεσιών / Εφαρμογών 4. Διανομή των υπηρεσιών στους πελάτες, μέσω διαφόρων καναλιών http://ncb.intnet.mu/mitt/ministry/ict/ccompo.htm

6 6 Κανάλια Παροχής Υπηρεσιών Ελλάδα: Internet (βλέπε συνδέσμους στο τέλος) Call Center “1564”, στα πλαίσια του προγράμματος «Αριάδνη» Εν εξελίξει το πρόγραμμα «Σύζευξις» για την λογική συνένωση (Intranet) των υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα http://ncb.intnet.mu/mitt/ministry/ict/ccompo.htm

7 7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Μοντέλα (1/2) Κυβέρνηση προς Πολίτες (Government to Citizens, G2C) Υπουργεία, Υπηρεσίες… Π.χ. www.taxisnet.grwww.taxisnet.gr Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Businesses, G2B) Ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-procurement) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (e-auctions) Π.χ. www.gsa.comwww.gsa.com

8 8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Μοντέλα (2/2) Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government, G2G) Intra – Government Συναλλαγές (non-business) με άλλες κυβερνήσεις Κυβέρνηση προς Υπαλλήλους (Government to Employees, G2E) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους Υπαλλήλους (π.χ. εταιρικές Πύλες)

9 9

10 10 Υλοποιώντας την Η-Διακυβέρνηση (Μοντέλο: Deloitte Research, 2000) (1/2) Βήμα 1: Κάθε Δημόσια Υπηρεσία έχει το δικτυακό της τόπο (site), με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Βήμα 2: Οι Υπηρεσίες υποστηρίζουν συναλλαγές (διαδραστικές) με τους πελάτες-πολίτες (π.χ. υποβολές φορ. Δηλώσεων). Βήμα 3: Μια οριζόντια Πύλη εξυπηρετεί τους πελάτες. Ένα σημείο εισόδου στην κυβερνητική πληροφορία Ένα σημείο εξυπηρέτησης για κάθε Υπηρεσία Διαφάνεια ως προς τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται

11 11 Υλοποιώντας την Ηλ. Διακυβέρνηση (Μοντέλο: Deloitte Research, 2000) (2/2) Βήμα 4: Υπηρεσίες Προσωποποίησης / Παραμετροποίησης για την Κυβερνητική Πύλη Η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη από την οριζόντια πύλη εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε χρήση Βήμα 5: Ομαδοποίηση (clustering) παρόμοιων υπηρεσιών Αποφυγή επαναλαμβανόμενης υλοποίησης υπηρεσιών Αποφυγή περιττής γραφειοκρατείας

12 12 Παράγοντες που καθυστερούν τη μετάβαση Εσωτερικοί (δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων, e- γραφειοκρατία) Μη αποδοχή, ή χαμηλή αποδοχή από τους πολίτες Οικονομικοί (υψηλοί προϋπολογισμοί) Νομικά και Κανονιστικά θέματα (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή)

13 13 Παραδείγματα Η-Διακυβέρνησης στην Ελλάδα www.e-oikonomia.gr (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) TAXISnet Υποβολή Π.δ. ΦΠΑ (565.000 εγγεγραμμένοι χρήστες το 2003) Υποβολή δήλ. Φορ. Εισοδήματος (397.000 χρήστες) e-εισόδημα Υποβολή δήλ. Φορ. Εισοδήματος και έκδοση πιστοποιητικών (εκ. σημείωμα, δήλωση εισοδήματος και φορ. Ενημερότητα) (14.000 χρ) e-Κ.Β.Σ Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών / προμηθευτών και καταστάσεων πιστωτικών υπολοίπων

14 14 Παραδείγματα Ηλ. Διακυβέρνησης στην Ελλάδα www.e-oikonomia.gr e-ΦΜΑΠ Υπολογισμός του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Εκτύπωση ενδεικτικού εκκαθαριστικού e-ΑΠΑΑ Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων e-Οχήματα Υποβολή στοιχείων οχημάτων στο αρχείο της ΓΓΠΣ, βάσει του οποίου αποστέλλονται τα ειδοποιητήρια Ι.Χ. οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας. e-V.I.E.S: Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων

15 15 Παραδείγματα Ηλ. Διακυβέρνησης στην Ελλάδα ΚΕΠ (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης) > 800 σημεία εξυπηρέτησης IKA.gr Υποβολή Π.Δ. ηλεκτρονικά μέσω Internet Call Center 184 Εσωτερικό Δίκτυο IKAnet (εσωτερικό intranet/VPN του οργανισμού) - www.ypepth.gr Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr)www.sch.gr Εκπαιδευτική πύλη http://e-yliko.gr http://e-aitisi.sch.gr/ (Π.Σ. Διαχείρισης Προσωπικού Α’/Β’ θμιας Εκπαίδευσης) http://e-aitisi.sch.gr/ Υπηρεσίες online, π.χ. (αναζήτηση διορισθέντων)

16 16 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2004) – Σ.Δ. eEurope 2005 ΑΑΥΣΤΡΙΑIΙΤΑΛΙΑ ΒΒΕΛΓΙΟLΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DKΔΑΝΙΑNLΟΛΛΑΝΔΙΑ FINΦΙΛΑΝΔΙΑNORΝΟΡΒΗΓΙΑ FΓΑΛΛΙΑPΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ DΓΕΡΜΑΝΙΑEΙΣΠΑΝΙΑ ELΕΛΛΑΔΑCHΕΛΒΕΤΙΑ ISLΙΣΛΑΝΔΙΑSΣΟΥΗΔΙΑ IRLΙΡΛΑΝΔΙΑUKΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κωδικοί Χωρών http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/highlights/whats_new/capgemini4.pdf

17 17 Έρευνα της Ε.Ε: Δημόσιες Υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν CITIZENBUSINESSES INCOME TAXESSOCIAL CONTRIBUTION FOR EMPLOYEES JOB SEARCHCORPORATE TAX SOCIAL SECURITY BENEFITSVAT PERSONNΕL DOCUMENTSREGISTRATION OF NEW COMPANY CAR REGISTRATIONSUBM. OF DATA TO STATISTICAL OFFICE APPLICATION FOR BUILDING PERMISSIONCUSTOMS DECLARATION DECLARATION TO THE POLICEENVIRONMENT-RELATED PERMITS PUBLIC LIBRARIESPUBLIC PROCUREMENT BIRTH AND MARRIAGE CERTIFICATES ENROLMENT IN HIGHER EDUCATION ANNOUNCEMENT OF MOVING HEALTH RELATED SERVICES

18 18 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη Online Development Stage 0 Figure 1. The Scoring Framework (sophistication) Information One-Way interaction (downloadable forms) Two-way interaction Transaction (full electronic case handling) No full availability online (Internet)

19 19 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Συνολικά Αποτελέσματα

20 20 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Πολίτες και Επιχειρήσεις (1)

21 21 Έρευνα της Ε.Ε για την Ηλ. Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Πολίτες και Επιχειρήσεις (2)

22 22 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Τελική Κατάταξη ανά Χώρα

23 23 Έρευνα της Ε.Ε για την Ηλ. Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Τελική Κατάταξη ανά Χώρα

24 24 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Ενδεικτικά Case Studies που μελετήθηκαν http://www.ucas.coml (Εγγραφή για σπουδές σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη Μεγ. Βρεταννία) http://www.ucas.coml www.bibliotek.dk (Δανεισμός βιβλίων μέσω Web, Δανία) www.bibliotek.dk www.aeat.es (Υποβολή Φόρων, Ισπανία) www.aeat.es https://www.taxisnet.gr/web/default.html (Υπ. Φόρων, Ελλάς) https://www.taxisnet.gr/web/default.html

25 25 Στόχοι Μετάβαση από την Ηλ. Διακυβέρνηση (e-Government) στην Ηλ. Δημοκρατία (e-democracy) Κάτι περισσότερο από την «ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών» Συμμετοχή του πολίτη στις δημοκρατικές διαδικασίες Ηλεκτρονικό Βήμα Πολιτών Δημοσκοπήσεις Δημοψηφίσματα Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

26 26 Σύνδεσμοι ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ http://www.infosociety.gr/ (Δικτυακός Τόπος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας) http://www.infosociety.gr/ http://www.go-online.gr/ (Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε») http://www.go-online.gr/ http://www.e-activistes.gr (To ανθρώπινο Δίκτυο για την ΚΤΠ) http://www.e-activistes.gr ΠΟΛΙΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ http://www.polites.gr/default.asp (Ο Οδηγός του Πολίτη) http://www.polites.gr/default.asp http://www.e-oikonomia.gr/ (TAXISNet, e-εισόδημα, e-Οχήματα, e- εκκαθάριση,…) – Οι συναλλαγές του Πολίτη με το Υπ. Οικονομικών http://www.e-oikonomia.gr/ http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/home.cfm (Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ) http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/home.cfm http://www.oaed.gr/ (Αναζήτηση / Προσφορά Εργασίας ηλεκτρονικά: ΟΑΕΔ) http://www.oaed.gr/ http://www.gspa.gr/INETDHES/e-documents/default.asp (όλα τα έγγραφα για τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δημοσίου) http://www.gspa.gr/INETDHES/e-documents/default.asp http://www.e-gov.gr/ (Ο Οδηγός της Ηλεκτρονικής Πολιτείας) http://www.e-gov.gr/

27 27 Σύνδεσμοι http://www.synigoros.gr/ (Ο Συνήγορος του Πολίτη) http://www.synigoros.gr/ http://www.e-gov.gr/article.php?sid=2298 (Οι υπηρεσίες των ΚΕΠ) http://www.e-gov.gr/article.php?sid=2298 http://www.aigaio.gr/ (Πρόγραμμα Αστερίας - Υπουργείο Αιγαίου) http://www.aigaio.gr/ http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο – ΦΕΚ) http://www.et.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ www.government.gr (Το επίσημο site της Ελληνικής Κυβέρνησης) www.government.gr http://www.ypes.gr/ (Υπουργείο Εσωτερικών) http://www.ypes.gr/ http://www.mfa.gr/ (Υπουργείο Εξωτερικών) http://www.mfa.gr/ http://www.ydt.gr/ (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) http://www.ydt.gr/ http://www.culture.gr/ (Υπουργείο Πολιτισμού) http://www.culture.gr/ http://www.mod.gr/ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) http://www.mod.gr/ http://www.ypetho.gr/ypourgeio/default.asp (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών) http://www.ypetho.gr/ypourgeio/default.asp

28 28 Σύνδεσμοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ http://www.minpress.gr/ (Υπουργείο Τύπου) http://www.minpress.gr/ http://www.ypan.gr/ (Υπουργείο Ανάπτυξης) http://www.ypan.gr/ http://www.ypepth.gr/ (Υπουργείο Παιδείας) http://www.ypepth.gr/ http://www.minenv.gr/ (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) http://www.minenv.gr/ http://www.minagric.gr/ (Υπουργείο Γεωργίας) http://www.minagric.gr/ http://www.ministryofjustice.gr/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης) http://www.ministryofjustice.gr/ www.labor-ministry.gr (Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) www.labor-ministry.gr http://www.ypyp.gr/ (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) http://www.ypyp.gr/ http://egov.yen.gr/ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) http://egov.yen.gr/ http://www.mathra.gr/ (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης) http://www.mathra.gr/

29 29 Σύνδεσμοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ http://www.ypai.gr (Υπουργείο Αιγαίου) http://www.ypai.gr http://www.yme.gov.gr/mot/greek/index_html (Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) http://www.yme.gov.gr/mot/greek/index_html www.primeminister.gr (Γραφείο Πρωθυπουργού) www.primeminister.gr http://www.parliament.gr/default.asp (η Βουλή των Ελλήνων) http://www.parliament.gr/default.asp ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/highlights/whats_new/c apgemini4.pdf (eEurope Report on online Availability of Public Services, Jan 2004) http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/highlights/whats_new/c apgemini4.pdf http://www.egov4dev.org/ (eGovernment for Development Project, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester http://www.egov4dev.org/

30 30 Σύνδεσμοι http://www1.oecd.org/publications/e-book/4203071E.PDF (OECD e-Government Studies: The eGovernment Imperative, 2003) http://www1.oecd.org/publications/e-book/4203071E.PDF http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/eNG_final.pdf (Deloitte Research Report: “e-Government’s Νext Generation”, 2002) http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/eNG_final.pdf http://www.manaboo.com/english/egov_news.htm (Ε-government links) http://www.manaboo.com/english/egov_news.htm http://www.infosociety.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sit emapviewpage&pageid=75 (Περιοδικό «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση) http://www.infosociety.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sit emapviewpage&pageid=75 http://www.go-online.gr/files/document/14-10-2002/e-ELLADA.pdf (pc-Magazine, ΑΠΡ 2002 - Αφιέρωμα στην e-Ελλάδα. Υπηρεσίες, Προοπτικές) http://www.go-online.gr/files/document/14-10-2002/e-ELLADA.pdf


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τετάρτη 24 Νοε. 2004 Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα Δρ. Παναγιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google