Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξαγωγές – Κρίσιμος Παράγοντας Ανάπτυξης Εύη Πασσά Διευθύντρια Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ιούλιος, 2012 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξαγωγές – Κρίσιμος Παράγοντας Ανάπτυξης Εύη Πασσά Διευθύντρια Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ιούλιος, 2012 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξαγωγές – Κρίσιμος Παράγοντας Ανάπτυξης Εύη Πασσά Διευθύντρια Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ιούλιος, 2012 1

2 Ιούλιος 2012 Διεθνές Εμπόριο : O ρυθμός ανάπτυξης το 2011 κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας ( 5,6%). Πρόβλεψη για ισχνή ανάπτυξη το 2012 και ανάταξη από το 2013. Ρυθμός Ανάπτυξης Διεθνούς Εμπορίου και Α.Ε.Π, 2005-13* Source: WTO Secretariat* Figures for 2012 & 2013 are projections Average Export growth 1991-2011 Average GDP growth 1991-2011 (Annual % change) 2

3 Ιούλιος 2012 Ευρωζώνη : Συρρίκνωση του Α.Ε.Π και αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης των Εξαγωγών το 2011 annualized % change over previous quarter Ρυθμοί ανάπτυξης στις οικονομίες της Ευρωζώνης, 2008-2011 Source: WTO Secretariat 3

4 Ιούλιος 2012 Ελλάδα : Η εξισορρόπηση του Εμπορικού Ισοζυγίου παράγοντας επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Εξέλιξη μεγεθών Εισαγωγών και Εξαγωγών σε επιλεγμένες Αγορές, Ιαν 2008 – Φεβ 2012 ($ Billion) Source: WTO Secretariat 4

5 Ιούλιος 2012 Ελλάδα : Θετικά μηνύματα από την αύξηση των Εξαγωγών ( 20% το 2011 ). Επιβεβαιώνεται η θετική τάση στο πεντάμηνο του 2012 με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Εξέλιξη Εισαγωγών – Εξαγωγών της Ελλάδας (Y2004-Y2011) (Αγαθά και Καύσιμα) Εξέλιξη Εισαγωγών – Εξαγωγών της Ελλάδας (Y2004-Y2011) (Αγαθά και Καύσιμα) Source: Bank of Greece Balance of Payments, & Hellenic Statistical Authority National Accounts. In € Millions +3,6% CAGR 56 69 81 87 65 64 69 GDP 215193209223233232227 5

6 Ρομανία Σερβία ΠΓΔΜ Αλβανία Ελλάδα Βουλγαρία Τουρκία Κύπρος Αίγυπτος Ιούλιος 2012 Εξαγωγές : Ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων στην περιοχή μας In € Million FY2011 NBG Albania NBG Cyprus NBG Egypt 115 107 Εξαγωγές Εισαγωγές 6 766 85 143 32 95 360 1096 1152 698 1348 613 622 347 378 Source: Bank of Greece provisional.

7 7 Εξαγωγές: Η Κίνα εξελίσσεται στον μεγαλύτερο καταναλωτή παγκοσμίως Εξέλιξη Εξαγωγών 2005-2012 In $ Millions Κατηγορίες αγαθών FY11($Mil) Share%D% (11/10) YOY Growth Σχόλια  Η πτώση των Εξαγωγών στην τριετία 2006- 2009 ξεπεράσθηκε. Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης το 2010 και 2011.  Δυναμικοί κλάδοι παράγωγα μετάλλων και μάρμαρα, υφάσματα και πρώτες ύλες, δερμάτινα είδη.  Επί πλέον 2 κατηγορίες εμφάνισαν σημαντική αύξηση : -Κεραμικά, γυαλί (382%) -Τρόφιμα, ποτά, καπνά (127%)  Το δίμηνο του 2012 οι Ελληνικές Εξαγωγές στην Κίνα κυμάνθηκαν στα $ 70 Million, σημειώνοντας αύξηση κατά 148.2% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2011.  Η πτώση των Εξαγωγών στην τριετία 2006- 2009 ξεπεράσθηκε. Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης το 2010 και 2011.  Δυναμικοί κλάδοι παράγωγα μετάλλων και μάρμαρα, υφάσματα και πρώτες ύλες, δερμάτινα είδη.  Επί πλέον 2 κατηγορίες εμφάνισαν σημαντική αύξηση : -Κεραμικά, γυαλί (382%) -Τρόφιμα, ποτά, καπνά (127%)  Το δίμηνο του 2012 οι Ελληνικές Εξαγωγές στην Κίνα κυμάνθηκαν στα $ 70 Million, σημειώνοντας αύξηση κατά 148.2% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2011. Source: Ministry of Commerce of China – Greece China Country Trade Report. 26,6% CAGR Ιούλιος 2012 Mining produce165,341,2117,3 Textile & raw materials94,823,63276,2 Base metals and products66,016,55,7 Leather goods, luggage17,24,3-23,1

8 8 Συναλλακτική Τραπεζική : Ευρύ φάσμα λύσεων από τις Εισπράξεις - Πληρωμές μέχρι τις λύσεις διαχείρισης ρευστότητας, απαλοιφής κινδύνων και χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πληρωμές και Cash Management (PCM) Σύνθεση λύσεων Trade Finance Factoring  Collection services  Domestic factoring / invoice discounting  International factoring  Reverse factoring (supplier finance based on qualified invoices)  Collection services  Domestic factoring / invoice discounting  International factoring  Reverse factoring (supplier finance based on qualified invoices) Ανάγκες Επιχείρησης Διαχείριση ταμειακών ροών και ρευστότητας Μείωση – Απαλοιφή εμπορικών και λοιπών κινδύνων Στήριξη της σχέσης με προμηθευτές, πελάτες και λοιπά μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας Επενδυτικές λύσεις Ολιστική θεώρηση και αντιμετώπιση των αναγκών της Επιχείρησης  Καταθέσεις / Πληρωμές τόπου  Διασυνοριακές Πληρωμές  Εισπράξεις / Διαχείριση ρευστότητας (e.g. physical account pooling)  International cash management (e.g. notional pooling)  Επενδυτικές λύσεις  Καταθέσεις / Πληρωμές τόπου  Διασυνοριακές Πληρωμές  Εισπράξεις / Διαχείριση ρευστότητας (e.g. physical account pooling)  International cash management (e.g. notional pooling)  Επενδυτικές λύσεις  Αξίες με Φ/Ε και εμπορικές πληρωμές  Εγγυητικές Εξωτερικού  Ενέγγυες Πιστώσεις  Προεξοφλήσεις, Forfaiting  Supply chain Finance ( SCF)  Structured trade finance e.g. pre-export finance / Commodities finance  Αξίες με Φ/Ε και εμπορικές πληρωμές  Εγγυητικές Εξωτερικού  Ενέγγυες Πιστώσεις  Προεξοφλήσεις, Forfaiting  Supply chain Finance ( SCF)  Structured trade finance e.g. pre-export finance / Commodities finance Ιούλιος 2012

9 Εξαγωγές : Κρίσιμος Παράγοντας Ανάπτυξης Η στήριξη από τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας 9 Βαθειά γνώση των Αγορών – ανοικτή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών Εξειδίκευση – Βέλτιστες πρακτικές 2 2 3 3 Global Relationship Management 4 4 Ισχυρή παρουσία στην περιοχή – Πρόσβαση στην αγορά της Κίνας 1 1


Κατέβασμα ppt "Εξαγωγές – Κρίσιμος Παράγοντας Ανάπτυξης Εύη Πασσά Διευθύντρια Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ιούλιος, 2012 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google