Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Προστασία Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Προστασία Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” Ημερίδα Περιβάλλον: από την εκπαίδευση στη δράση Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Προβλήματα στις μεταφορές – τάσεις και διαπιστώσεις  Επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον  Ευρωπαϊκή πολιτική για βιώσιμες αστικές μεταφορές  Καλές πρακτικές για βιώσιμη αστική κινητικότητα  Η συμβολή του μεταπτυχιακού προγράμματος

3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Οι μεταφορές σήμερα  Αυξανόμενη εξάρτηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής από τις μεταφορές και τις επικοινωνίες γενικότερα  Στόχος των μεταφορών  Υπερνίκηση του χώρου και αύξηση των επιπέδων κινητικότητας και πρόσβασης  Αστικές περιοχές  Οι αστικές περιοχές σημεία συσσώρευσης σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων οι οποίες παράγουν ανάγκη και επιθυμίες για μετακινήσεις οι οποίες φιλοξενούνται από το διαθέσιμο σύστημα μεταφορών

4 Karachi 10.4 million 16.2 million Dhaka 13.2 million 22.8 million Tokyo 26.5 million 27.2 million New York 16.8 million 17.9 million Cairo 10.5 million 11.5 million Mumbai (Bombay) 16.5 million 22.6 million Calcutta 13.3 million 16.7 million Osaka 11.0 million 11.0 million Los Angeles 13.3 million 19.0 million Mexico City 18.3 million 20.4 million Lagos 12.2 million 24.4 million Delhi 13.0 million 20.9 million Jakarta 11.4 million 17.3 million Manila 10.1 million 11.5 million Sao Paulo 18.3 million 21.2 million 2015 (πρόβλεψη) Shanghai 12.8 million 13.6 million Buenos Aires 12.1 million 13.2 million Beijing 10.8 million 11.7 million 2004 (εκτίμηση) Σήμερα συγκεντρώνεται στις πόλεις το 49% του πληθυσμού της γης (σε επιφάνεια μόλις 2% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη) ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

5 Ενέργεια Στερεά Απόβλητα Τρόφιμα Θερμικά απόβλητα Ατμοσφαιρικοί ρύποι Νερό Υδάτινοι ρύποι Πρώτες Ύλες Αέρια θερμοκηπίου Βιομηχανικά αγαθά Θόρυβος Χρήματα Πλούτος Πληροφορίες Ιδέες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Ταχύς ρυθμός ανάπτυξης (πληθυσμός, επιφάνεια, κυκλοφορούντα οχήματα, κινητικότητα)  Αύξηση της ζήτησης με μεγαλύτερους ρυθμούς από την προσφορά  Έλλειψη χώρου για ανάπτυξη υποδομής, κίνησης και στάθμευσης  Ανάγκη πλήρους αξιοποίησης υφιστάμενης υποδομής (διαχείριση κυκλοφορίας)  Συνεχής αύξηση προβλημάτων λόγω ανεπαρκούς αντιμετώπισης (πολυαρχία, ανυπαρξία συντονισμού φορέων)

7 Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ Ο αριθμός των μετακινήσεων αυξάνει Ασκούνται πιέσεις για αύξηση της χωρητικότητας Διευκόλυνση μετακινήσεων Ενθαρρύνεται η αστική διάχυση Το μέσο μήκος μετακίνησης αυξάνει Συμφόρηση Νέες υποδομές

8 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ  Το 10% του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου και το 20% του σιδηροδρομικού δικτύου λειτουργούν καθημερινά σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης  Στο 35% των πτήσεων στα κεντρικά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται καθυστερήσεις μεγαλύτερες από 15 λεπτά  Όλες αυτές οι καθυστερήσεις έχουν ως συνέπεια την κατανάλωση 6% περίπου επιπλέον καυσίμων και μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση  Το εξωτερικό κόστος από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο φθάνει στο 1% του κοινοτικού ΑΕΠ

9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  80% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές  1000 μετακινήσεις/ άτομο/ χρόνο (οι μισές είναι < 5 χλμ)  Οι μεταφορές είναι 98% εξαρτημένες από το πετρέλαιο  Οι αστικές μεταφορές παράγουν το 40% του CO 2 του συνόλου των μεταφορών  Η κατάσταση θα ενταθεί με την ένταξη των υποψήφιων χωρών (μεγάλη κυκλοφοριακή ροή προς και από τα νέα κράτη)

10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Ατμοσφαιρική ρύπανση  Μόλυνση των υδάτων  Κλιματική αλλαγή  Ηχορρύπανση  Καταστροφή βιοτόπων  Υδρολογικές επιπτώσεις  Σπανιότητα μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων  Κοινωνική ισότητα  Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία  Κοινωνική συνοχή  Ποιότητα ζωής  Αισθητική  Κυκλοφοριακή συμφόρηση  Παρεμπόδιση μετακινήσεων  Ατυχήματα  Δαπάνες υποδομής  Καταναλωτικές δαπάνες  Σπανιότητα μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων ΠεριβαλλοντικέςΚοινωνικέςΟικονομικές

11 Ρύπανση του εδάφους και των υδάτων Κίνδυνοι και απόβλητα Κατοχή γαιών, κατακερματισμός, φραγμοί, δυνατότητα πρόσβασης σε πάρκα και φυσικούς χώρους Επιπτώσεις στο τοπίο Στάθμη θορύβου Θόρυβος NO 2, PM 10, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζόλιο κλπ. Επιβλαβής για την υγεία ατμοσφαιρική ρύπανση NO x, VOC Όζον σε επίπεδο εδάφους NO x, NH 3 Ευτροφισμός SO x, NO x Οξίνιση Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Καταστροφή της στιβάδας του όζοντος CO 2, N 2 O (NO x, υδρατμοί, SO 2, αιθάλη από αεροσκάφη) Αλλαγή του κλίματος Συνεισφορά των μεταφορών Επιπτώσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 28% των εκπομπών CO 2 (84% από τις οδικές μεταφορές και 13% από αεροπορικές μεταφορές) ενώ η βιομηχανία για το 17%  Σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΟΣΑ, οι ολικές εκπομπές CO 2 θα αυξηθούν κατά 33% από το 1995 έως το 2020  Στόχος της Ε.Ε. είναι να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2010 σε σύγκριση με τιμές του 1990 (σύμβαση Κιότο) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

13 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-25 Directorate-General for Energy and Transport 1990 = “100” Αέρια όζοντος

14 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΕ-25 1995 = “100” Directorate-General for Energy and Transport Επιβατικές μεταφορές Εμπορευματικές μεταφορές

15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Ικανότητα υποστήριξης του διαρκώς βελτιωμένου σύγχρονου τρόπου ζωής (κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας)   Βελτίωση της ποιότητας ζωής (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διασφάλιση της υγείας) χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης (κριτήριο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας)   Εξασφάλιση οικονομικά προσιτής, χρονικά αξιόπιστης, ασφαλούς και ευέλικτης μετακίνησης για όλα τα μέλη της κοινωνίας (κριτήριο κοινωνικής βιωσιμότητας) Η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλληλοενισχύονται

16 Οικονομική ανάπτυξη αύξηση βιομηχανικής δραστηριότητας εισοδήματος και κατανάλωσης Υπηρεσίες μεταφορών μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών πρόσβαση στην εργασία στη μόρφωση κ.ά. Συνέπειες μεταφορών αύξηση ταξιδιών μηχανοκίνηση αστικοποίηση Οικονομικές & περιβαλλοντικές συνέπειες εκπομπές ρύπων συμφόρηση ατυχήματα θόρυβος δημιουργεί παράγουνδυσχεραίνουν διευκολύνουν Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

17 ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1957 Π 1957 Πρώτη προσπάθεια θέσπισης Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών με τη Συνθήκη της Ρώμης 1985 1985 Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρεώνει την εφαρμογή της Συνθήκης της Ρώμης 1992 1992 Δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη των μεταφορών με βασικά στοιχεία την αειφορία και την κοινωνική συνοχή (ώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς) 2001 2001 Δημοσιεύεται η νέα Λευκή Βίβλος με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το 2010: η ώρα των επιλογών»  Αλλαγή στην υφιστάμενη κατανομή των μετακινήσεων στα μεταφορικά μέσα (από τις οδικά στα σιδηροδρομικά και θαλάσσια)  Εξάλειψη των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης (Διευρωπαϊκά Δίκτυα και πολιτικές τιμολόγησης)  Ανθρωποκεντρική θεώρηση των μέτρων Πολιτικής των Μεταφορών (ασφάλεια, καλό επίπεδο εξυπηρέτησης, δικαιώματα των επιβατών)  Διαχείριση της Παγκοσμιοποίησης των Μεταφορών

18 ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Βασικά έγγραφα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα  Ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου “Keep Europe moving - Sustainable mobility of our continent” (2006)  Θεματική Στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (2004-2006)  Πράσινες Βίβλοι της Ε.Ε.  Θέσεις επιστημονικών και κοινωνικών φόρουμ και δικτύων (όπως CIVITAS, SMART κ.α.) Πράσινες Bίβλoι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για:  Αστικό Περιβάλλον (1990)  Δίκτυα Πολιτών (Αστικές Συγκοινωνίες – 1995)  Μελλοντική Πολιτική για το Θόρυβο (1997)  Οδηγία για Μεταφορές και CO 2 (1998)  Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (2007) (αντικατάσταση του 20% των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα για το έτος 2020)  Αστική κινητικότητα (25/9/07 σε στάδιο διαβούλευσης)

19 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η παραδοσιακή προσέγγιση στο σχεδιασμό των μεταφορών Κινητικότητα Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία Προσπελασιμότητα Ανθρωποκεντρική προσέγγιση Ο δρόμος ως χώρος Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και τα δίκυκλα να έχουν προτεραιότητα έναντι των χρηστών του Ι.Χ. Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης Μηχανοκίνητη κυκλοφορία Όραμα για το σύνολο της πόλης Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια Πρόβλεψη κυκλοφορίας Οικονομική αποτίμηση Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης Αύξηση της ταχύτητας Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα Ήπια κυκλοφορία Λογικοί χρόνοι μετακίνησης Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας Η νέα προοπτική: βιώσιμες μεταφορές και αστική ανάπτυξη

20 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η αστική κινητικότητα ως βασική παράμετρος της λειτουργίας της πόλης εξαρτάται από:  την πολεοδομική οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου και γενικότερα το μοντέλο αστικής ανάπτυξης  την υφιστάμενη μεταφορική υποδομή (είδος, μέγεθος, κατάσταση)  την κατάσταση - διαμόρφωση και διαχείριση του δημόσιου χώρου  τον τρόπο ζωής, τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και γενικά τον βαθμό ευαισθητοποίησης των χρηστών (μετακινούμενων)  τη συστηματική εφαρμογή των μέτρων, κανόνων και κινήτρων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

21 Ενιαίος Χωροταξικός/Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός Αποτελεσματική Διαχείριση της Κυκλοφορίας και μείωση της χρήσης του ΙΧ Ανάπτυξη δημόσιων συγκοινωνιών και ενθάρρυνση ήπιων μορφών μετακίνησης Προώθηση τεχνολογιών και μέτρων για το περιβάλλον Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Βασικέςκατευθύνσειςπολιτικής  πόλεις ελεύθερης ροής  πιο «πράσινες» πόλεις  πιο «έξυπνες» αστικές συγκοινωνίες  προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες  ασφαλείς αστικές μεταφορές

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Περιπτώσεις ένταξης πεζόδρομων στον αστικό χώρο Οι πεζόδρομοι προσφέρουν: Οι πεζόδρομοι προσφέρουν:  προστασία, ασφάλεια και άνεση στην κίνηση των πεζών  ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος  αναθεώρηση του τρόπου μετακίνησης και ενθάρρυνση χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών  μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

23 Περιπτώσεις ένταξης ποδηλατοδρόμων στον αστικό χώρο Σε μια αστική περιοχή οι ποδηλατόδρομοι διαμορφώνονται:  τελείως ανεξάρτητοι από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο – σε πάρκα, περιοχές αναψυχής και νέες αναπτύξεις (κλάση Ι)  σε ιδιαίτερο χώρο διαχωρισμένο από την υπόλοιπη κυκλοφορία (κλάση ΙΙ )  στο ίδιο εύρος οδοστρώματος με τα αυτοκίνητα ή τους πεζούς με την κατάλληλη όμως σήμανση (κλάση ΙΙΙ ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

24 Προώθηση δημόσιων συγκοινωνιών Σύγχρονος σχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών μεγάλης χωρητικότητας στην πόλη της Βραζιλίας Curitiba

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στο Τορίνο

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στο Τορίνο Καθοδήγηση οχημάτων Μέγιστη προτεραιότητα Ηλεκτρονική πληροφόρηση Ηλεκτρονική πληρωμή Κέντρο ελέγχου Διαχείριση στάθμευσης Περιβαλλοντικός έλεγχος CO NO x Έλεγχος σηματοδότησης Διαχείριση δημόσιων συγκοινωνιών Καθοδήγηση διαδρομής

27 Αστικά διόδια  Εφαρμόζονται με επιτυχία σε πολλές πόλεις (Λονδίνο, Ρώμη, Στοκχόλμη κ.ά.)  Βασίζονται σε τεχνολογία αυτόματης ανάγνωσης πινακίδας  Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα (μείωση 40% των εκπομπών CO 2 και 13% PM στη πόλη της Στοκχόλμης)  Αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της μεταφορικής ζήτησης RomeRome ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

28 Η περίπτωση του Λονδίνου:  Έναρξη το 2003 (χρέωση 8£ από το 2005)  Εξαιρέσεις: δίκυκλα, ταξί, οχήματα ΑΜΕΑ, οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, λεωφορεία και οχήματα έκτακτης ανάγκης και ειδικές χρεώσεις για τους κατοίκους της περιοχής (90% έκπτωση)  Αποτελέσματα:  μέση μείωση της συμφόρησης 26%  μείωση καθυστερήσεων και ατυχημάτων  αύξηση της επιβατικής κίνησης σε λεωφορεία και μετρό στο κέντρο της πόλης  μείωση της εκπομπής NO x και PM10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αστικά διόδια

29 Bremen: 500.000 km less = Ομαδική χρήση αυτοκίνητου Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου (Car-Sharing) είναι:  Μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων  Μείωση της συνολικά διανυόμενης απόστασης  Ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς  Βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των πόλεων  Χρήση μικρότερων και λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

30 Διαχείριση της στάθμευσης  Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης με σύγχρονα συστήματα διαχείρισής της  Μείωση αρνητικών φαινομένων (παράνομη στάθμευση κ.ά.) που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση  Επιτυχής εφαρμογή όταν συνδυάζεται με μέτρα περιορισμού της πρόσβασης και με μετεπιβίβαση σε μαζικά μέσα μεταφοράς (park and ride) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

31 Συνδυασμένες μεταφορές  Σύνδεση των τρόπων μεταφοράς με την παροχή πληροφοριών για τη μετακίνηση σε πραγματικό χρόνο  Λειτουργία κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας με απόδοση προτεραιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες  Αποτελεσματική μεταφορά επιβατών μέσω της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας διαφορετικών μέσων (π.χ. τραμ, μετρό, λεωφορεία)  Προτεραιότητα στη μετακίνηση των επιβατών με ασφάλεια και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

32 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια ΕΝΟΤΗΤΕΣ

33 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ - Σακελλάριος Βασίλειος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Καλούδη Ελένη ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ - Πολυράβα Σουλτάνα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Καραρήγα Δέσποινα Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ - Χαλέπας Χρήστος

34 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ - Δημουλά Σοφία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - Πάτση Αννα ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Καραγιαννίδου Σοφία ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Τσιάτσιου Διονυσία ΗΠΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Μπόλματη Μαρία ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – Αντωνιάδης Δημήτριος

35 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ - Γριζόπουλος Κωνσταντίνος ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Ζαχαράκη Καλλιόπη ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ - Τσιώνα Αργυρούλα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΤΙΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ - Χατζημήτρος Ηρακλής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ- Καζαντζίδης Χρήστος ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ - Ταβλαδάκη Ειρήνη

36 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - Οικονόμου Κυριάκος ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σαλέμ Σάμουελ–Αλέξιος ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Τσουκαλά Αντωνία ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – Χριστοπούλου Παρασκευή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Τσιαβδαρίδης Κωνσταντίνος

37 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διπλωματικές εργασίες στο μάθημα: “Μεταφορές – Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον” Συγκοινωνιακή υποδομή και χωρική ανάπτυξη Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής Δημόσιες Συγκοινωνίες Οδική Ασφάλεια ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Ζησοπούλου Θεοδώρα ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Μπαλόγλου Κλειώ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - Κόκκινος Βασίλειος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAFENET ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Παπακήπης Νικόλαος

38 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η συνεισφορά των Διπλωματικών και άλλων εργασιών στο επιστημονικό πεδίο των Βιώσιμων Μεταφορών  Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από συγκοινωνιακά έργα στην Ελλάδα και επισήμανση πιθανών προβλημάτων  Προσαρμογή καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία σε Ελληνικές πόλεις με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα  Ανάπτυξη μιας νέας παιδείας για την προσέγγιση σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμων αστικών μεταφορών


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Προστασία Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google