Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1987-2007 LIFELONG LEARNING PROGRAM 2007-2013 Ιστορική εξέλιξη Τα οφέλη των φοιτητών και του Ιδρύματος Οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1987-2007 LIFELONG LEARNING PROGRAM 2007-2013 Ιστορική εξέλιξη Τα οφέλη των φοιτητών και του Ιδρύματος Οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1987-2007 LIFELONG LEARNING PROGRAM 2007-2013 Ιστορική εξέλιξη Τα οφέλη των φοιτητών και του Ιδρύματος Οι Ευκαιρίες Καθ. Σωκράτης Καπλάνης

2

3 1987 / 2007 ERASMUS 20

4 Where do we come from (1) Where do we come from (1) 1957 Rome Treaty 1987 Erasmus ….15.06.1987 2007 LLP Lifelong Learning Programme Δια Βίου Μάθηση Δια Βίου Μάθηση

5 Erasmus - Specific objectives Support the realisation of a European Higher Education Area Reinforce the contribution of higher education and advanced vocational education to the process of innovation

6 Erasmus - Operational objectives Improve the quality and increase the volume of: Student and teacher mobility Multilateral cooperation of Higher Education Institutions (HEIs) HEIs/enterprises cooperation Increase the degree of transparency and compatibility between higher education and advanced vocational education Towards 3 mio students by 2012

7 Erasmus University Charter the entry ticket and quality commitment for all Erasmus activities Erasmus Policy Statement Fundamental Principles HEIs recognised by national legislation can apply Currently ~ 2500 EUC holders

8 Student mobility - Studies - Placements Staff mobility - Teaching assignments - Staff training Intensive programmes (IP) Mobility support Organisation of mobility (OM) Erasmus Intensive langages courses (EILC) Erasmus Decentralised Actions managed by the National Agencies

9 Erasmus Centralised Actions managed by the EAC Executive Agency Multilateral projects - Curriculum development - Co-operation between universities and enterprises - Modernisation Agenda for Universities (Bologna) - Virtual Campuses Thematic Networks Accompanying Measures

10 Duration 3–12 months Enrolled at least in second year Inter-institutional agreements Full recognition Learning agreement Transcript of records No tuition fees the traditional student mobility Principles to apply Student mobility STUDIES Decentralised actions

11 the traditional mobility / exchanges, co-teaching Principles to apply Staff mobility TEACHING Minimum of 5 hours Maximum 6 weeks Inter-institutional agreements Pre-agreed programme of lectures Decentralised actions

12 OM – Organisation of mobility Decentralised actions grants to institutions Budget appr. 28 million in 2007 To cover costs for: language preparation, academic recognition arrangements, tutoring, information and publicity, student services Per capita grant based on performance: based on the number of outgoing students and staff

13 Centralised actions Budget appr. 11 million in 2007 - Curriculum development - HEIs / enterprise cooperation - Modernisation projects - Virtual campuses Multilateral Projects Duration: 2 years Partners: Minimum 3 partners from 3 different countries Max. Community contribution: 75%

14 Curriculum Development Centralised actions grants to institutions Joint development of European modules Joint development of study programmes Project on development of the curriculum until the implementation and dissemination

15 HEIs / Enterprise Co- operation Centralised actions Enhancing employability and competences of graduates Promotion of placements Development of recognition and QA arrangements grants to institutions

16 Modernisation Projects Centralised actions grants to institutions Updating of curricula Open learning centres Diversifying funding Governance Enhancing quality Accountability Attractiveness

17 Virtual Campuses Centralised actions New under Erasmus, from previous e-Learning Programme Aim: To increase virtual mobility as a complement or substitute to physical mobility To integrate a virtual mobility dimension in Erasmus multilateral CD projects To increase the availability of high quality European Educational Resources in a LLL context To contribute to the modernisation agenda.

18 Thematic Networks Centralised actions Budget 7 million in 2007 Large-scale consortia (avg. 60 partners), all countries represented (min. 31 partners except in duly justified cases) HEIs, public bodies, enterprises, professional associations etc. Focus on an academic discipline, to develop new learning concepts and competences Duration: 3 years Max. Community contribution: 75%

19 Accompanying Measures Centralised actions Budget 1 million in 2007  Projects to promote the objectives and results of Erasmus projects  Projects that cover information and communication activities, thematic monitoring of projects and dissemination and exploitation of project results Duration: 3 years Max. Community contribution: 75%

20 Over-arching EU policy goal: the Lisbon Strategy “The Union must become the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world.” Lisbon, March 2000 2005 re-launch: “EU to become an advanced knowledge society with sustainable development, more and better jobs and greater social cohesion.” greater social cohesion.”

21  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS: τα 20-χρονα του  EUROPEAN COMMUNITY ACTION SCHEME FOR THE MOBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS  Απόφαση του Συμβουλίου 15.06.1987  20 ΧΡΟΝΙΑ κοινών Προσπαθειών για μια Εκπαίδευση ισότιμη, ανταγωνιστική, νέα, κινητική και σφριγιλή με αιχμή,  το ERASMUS και το SOCRATES

22  20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΔΡΑΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΡΑΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  O ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  Βασίσθηκε στα άρθρα 128 και 129 της Συνθήκης της Ρώμης

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCRATES Εγκρίθηκε στις 14.03.1995 ΦΑΣΗ Ι μέχρι τέλος 1999 και ΦΑΣΗ ΙΙ μέχρι το 2006 Το ERASMUS περιελήφθη ως το μέρος του Προγράμματος που αφορά στην Aνάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.) 14.12. 2006

24 …….. το ERASMUS και πάλι είναι ο στυλοβάτης στο Πρόγραμμα αυτό που υφίσταται υπό τις αρχές της Λισσαβώνας. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (φοιτητών, μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, E.C.T.S. (Α.Π.Μ.) ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΚΤΥΑ) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

25  Main Goal of the Lisbon process :  The Union should become, by 2010 the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world…capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion  Re-launched in 2005  Partnership for growth and jobs  A “ Mr / Mrs Lisbon “ in each Member State  Revised reporting guidelines : stronger role of  education/training

26 Over-arching EU policy goal: the Lisbon Strategy “The Union must become the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world.” Lisbon, March 2000 2005 re-launch: “EU to become an advanced knowledge society with sustainable development, more and better jobs and greater social cohesion.”

27 ERASMUS Program: 1987-2007 Το ΤΕΙ Πάτρας το 1988 στέλνει τους πρώτους φοιτητές και μέλη Ε.Π. σε Πανεπιστήμια άλλων χωρών της Ευρώπης. Το 1990, υπογράφεται το πρώτο Δ.Π.Σ. (I.C.P.) Με βάση τις αρχές του ERASMUS, το άρθρο 128 της Συνθήκης, περί υψηλής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

28 1988: Το ΤΕΙ Πάτρας συμμετέχει με τον καθ. Σ. Καπλάνη στην ad hoc επιτροπή για το European Course, Credit Transfer System, E.C.T.S επιτροπή για το European Course, Credit Transfer System, E.C.T.S Οι πρώτες συμφωνίες συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης για αναγνώριση σπουδών με βάση τις επιμέρους ανεξάρτητες Ακαδημαϊκές Ενότητες (modules) ή και μαθήματα υπογράφονται το 1990-91 και αυξάνονται συνεχώς καλύπτοντας όλες τις Σχολές. αναγνώριση σπουδών με βάση τις επιμέρους ανεξάρτητες Ακαδημαϊκές Ενότητες (modules) ή και μαθήματα υπογράφονται το 1990-91 και αυξάνονται συνεχώς καλύπτοντας όλες τις Σχολές.

29  SOCRATES Φάσεις Ι και ΙΙ: 1996-2006  Ένα υπερ-πρόγραμμα για όλη την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση.  Ορθολογικότερη σχεδίαση για ανάληψη Ιδρυματικής ευθύνης ως προς τις συνεργασίες και τις από κοινού δράσεις και ενέργειες και ενέργειες  Στρατηγικός Σχεδιασμός με βάση το European Policy Statement European Policy Statement Δράσεις, όπως:

30  CD, IP, Ξένες Γλώσσες, Θεματικά Δίκτυα, Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, κοινά Προγράμματα Σπουδών με απονομή και διπλού Τίτλου Σπουδών, Μεταπτυχιακά κλπ  Lifelong Learning Programme ( L.L.P.).ή το Πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης: 2006-2013 ( L.L.P.).ή το Πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης: 2006-2013 Είναι μια ολοκληρωμένη σχεδίαση που καλύπτει δράσεις για όλη την Εκπαίδευση και Κατάρτιση με κάθετα και Οριζόντια Μέτρα.

31 Το ΤΕΙ Πάτρας είναι το πρώτο από τα ΤΕΙ της χώρας που έδωσε υποτροφίες ERASMUS σε φοιτητές της ΣΤΕ από το 1989, αλλά και σε μέλη Ε.Π. Από το 1990 συμμετέχει στο Δ.Π.Σ. (I.C.P.) με 2 προγράμματα και φθάνει το 1987 να συντονίζει 7 I.C.Ps. και να συμμετέχει σε 28. Σύνολο 35. Τα I.C.Ps μετά την εμπειρία των πρώτων 6 χρόνων δίνουν τη θέση τους στα πλαίσια του SOCRATES στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Ιδρυματική Ευθύνη για τις συνεργασίες γνωστές ως Βilateral Αgreements. Οι δραστηριότητες που συντονίζει /συμμετέχει καλύπτουν από το 1992 και τις 3 Σχολές (ΣΤΕ, ΣΔΟ, ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Πάτρας. Το 1998 έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με 85 Πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Οι συνεργασίες αυτές σήμερα έχουν παγιωθεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο των 70 Συμφωνών συνεργασίας οι οποίες θα αυξηθούν με το ενδιαφέρον των φοιτητών.

32 Ειδικότερα οι δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια εστιάζονται σε: α.Κινητικότητα φοιτητών για συνέχιση μέρους των σπουδών σε προπτυχιακό ή επίπεδο M.Sc σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού Συνολικά έχουν μετακινηθεί περίπου 300 φοιτητές ως φοιτητές ERASMUS και άλλοι τόσοι στα προγράμματα COMETT και LEONARDO DE VINCI. Συνολικά έχουν μετακινηθεί περίπου 300 φοιτητές ως φοιτητές ERASMUS και άλλοι τόσοι στα προγράμματα COMETT και LEONARDO DE VINCI. Το ΤΕΙ υποδέχεται κατά τα 20 χρόνια 150 ξένους φοιτητές που παρακολουθούν είτε 1 εξάμηνο ή 1 χρόνο σπουδές στο ΤΕΙ: μαθήματα, πτυχιακές κλπ. Το ΤΕΙ υποδέχεται κατά τα 20 χρόνια 150 ξένους φοιτητές που παρακολουθούν είτε 1 εξάμηνο ή 1 χρόνο σπουδές στο ΤΕΙ: μαθήματα, πτυχιακές κλπ. β. Κινητικότητα μελών Ε.Π. από το ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αντιστρόφως. αντιστρόφως. ΄Ενας μεγάλος αριθμός μελών Ε.Π., περίπου 50, έχει επωφεληθεί από την δραστηριότητα αυτή. ΄Ενας μεγάλος αριθμός μελών Ε.Π., περίπου 50, έχει επωφεληθεί από την δραστηριότητα αυτή.

33 γ. Ανάπτυξη Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών σε Προπτυχιακό και 1 σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, στις Α.Π.Ε. που συντονίζει το ΤΕΙ Πάτρας, 1990 – 1993. Μεταπτυχιακό επίπεδο, στις Α.Π.Ε. που συντονίζει το ΤΕΙ Πάτρας, 1990 – 1993. Το ΤΕΙ συμμετείχε επίσης σε 25 projects ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων σπουδών. Αρκετά από τα αποτελέσματα έχουν συμβάλλει στην βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών και στην Ποιότητα της Εκπαίδευσης που τα Τμήματα παρέχουν.

34 Βραχύχρονα Εντατικά Προγράμματα, (Intensive Programmes), I.P. Το ΤΕΙ έχει συμμετάσχει σε 8 IPs και με κύριο χαρακτηριστικό αυτό τον Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που είναι πρωτοποριακού επιπέδου και ευρύτατης αποδοχής από τους φοιτητές Πανεπιστημίων της Ευρώπης με συμμετοχή περίπου 50 ξένων φοιτητών κάθε χρόνο, που έρχονται στην Πάτρα για 2 εβδομάδες εκπαίδευσης. ε.Συμμετοχή σε Θεματικά Δίκτυα. Το ΤΕΙ συμμετέχει σε 3 Θεματικά Δίκτυα: ICAROS, ΕUI-net, TAMPERE

35 SOCRATES – ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 1996-2006 Περιλαμβάνει το COMENIUS για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, το ERASMUS για την Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και άλλες θεματικές Οριζόντιες Δράσεις. Το ΤΕΙ Πάτρας με βάση την εμπειρία των IPs συμμετέχει και αξιοποιεί το δυναμικό του στην κινητικότητα, την ανάπτυξη ενοτήτων, το ECTS, και το Πιλοτικό σχέδιο της Αξιολόγησης της Ποιότητας.

36  Ο αριθμός των φοιτητών σε κινητικότητα αυξάνεται τόσο για συνέχιση των σπουδών όσο και σε Μεταπτυχιακά.  Η αποδοχή του ERASMUS από πλευράς φοιτητών είναι ευρύτατη.  Περισσότερα μέλη του Ε.Π. του ΤΕΙ διδάσκουν σε ξένα Πανεπιστήμια, και αναγνωρίζεται η συμβολή τους στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Επιστήμη.  L.L.P. : η Πρόκληση σήμερα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ευρωπαϊκές Διαστάσεις και με Ευρωπαϊκή συνεργασία στη συμβολή.

37 Οφέλη Το ΤΕΙ Πάτρας άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ευρώπη μαζί με την πόλη, και να σχεδιάζει Ευρωπαϊκές συνεργασίες, Συνέδρια κ.α. να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και στην αντίληψη Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης από το 1988, με την έναρξη του ERASMUS. να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και στην αντίληψη Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης από το 1988, με την έναρξη του ERASMUS. Συνεργάσθηκε με 90 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε σχεδόν μόνιμη βάση. Η συνεργασία με τα άλλα ΑΕΙ της Ευρώπης βοήθησε στην νέα Εκπαιδευτική αντίληψη και προσέγγιση, την ανάπτυξη του τόπου και του Ανθρώπινου Δυναμικοιύ μέσω των συνεργασιών ERASMUS, SOCRATES και τώρα το LLP

38 Συνέβαλε και συν-χρηματοδότησε την μετακίνηση μελών Ε.Π., Δ.Π. και Ε.Τ.Π. σε Πανεπιστήμια και φορείς της Παραγωγής σε άλλες χώρες (ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού). Προώθησε την κινητικότητα 300 φοιτητών τα 20 αυτά χρόνια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για συνέχιση των σπουδών τους, ακόμα και λήψη πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού από τα ξένα Πανεπιστήμια υποδοχής. Πολλοί απέκτησαν και PhD, σταδιοδρόμησαν Ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά συνεργάσθηκαν με το ΤΕΙ. 300 επιπλέον φοιτητές έλαβαν υποτροφία για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.

39 Πολλοί πτυχιούχοι έχουν σταδιοδρομήσει Ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. α. έλαβαν πτυχίο ΤΕΙ, αλλά και πτυχίο από το ξένο Πανεπιστήμιο υποδοχής β.έλαβαν πτυχίο από ξένο Πανεπιστήμιο γ.έλαβαν πτυχίο από ξένο Πανεπιστήμιο και Μεταπτυχιακό δ.έλαβαν πτυχίο από ξένο Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό

40 Τα οφέλη αυτά πολλαπλασιάζονται, γιατί πέραν από τις εξειδικευμένες σύγχρονες γνώσεις, απέκτησαν εμπειρία τέτοια, ώστε να εντάσσονται, να ολοκληρώνονται στο ξένο περιβάλλον και να συνεργάζονται ανταγωνιστικά. Τα Τμήματα επωφελήθηκαν με την κινητικότητα των μελών Ε.Π. που μετέφεραν το νέο, το σύγχρονο, το καινοτόμο, τις συνεργασίες και βελτίωσαν πολλά στοιχεία στην λειτουργία του Τμήματος. Ξεκίνησαν συνεργασίες παράπλευρες, εμπλουτίσθηκαν τα μαθήματα ή εισήχθησαν νέα μαθήματα.

41 Τα Τμήματα καλούνται να πρωτοπορήσουν και να προωθήσουν την εφαρμογή των συμβατικών τους δεσμεύσεων επί συνεργασιών για το κοινό όφελος των μελών της Κοινότητας. Να σχεδιάσουν μαζί με τους σπουδαστές καινοτόμες δράσεις που φέρουν την αλλαγή περιβάλλοντος

42 Το ΤΕΙ καλείται να ενθαρρύνει και να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, γιατί διαφορετικά θα μένει πίσω έναντι αυτών που τρέχουν ΟΛΟΙ μαζί μπροστά. Το Συμπλήρωμα Διπλώματος που θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε Πτυχιούχο Α.Ε.Ι. και το οποίο δίδει κάθε πληροφορία σχετική με την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική δυνατότητα του κατόχου είναι μια επιτυχία. Το ΤΕΙ καλείται να προχωρήσει στον τομέα αυτό.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78


Κατέβασμα ppt "20 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1987-2007 LIFELONG LEARNING PROGRAM 2007-2013 Ιστορική εξέλιξη Τα οφέλη των φοιτητών και του Ιδρύματος Οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google