Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2007-08 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ. The students of the 2 nd Grade of our school prepared and presented to their classmates the educational systems.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2007-08 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ. The students of the 2 nd Grade of our school prepared and presented to their classmates the educational systems."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2007-08 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

2 The students of the 2 nd Grade of our school prepared and presented to their classmates the educational systems of the counties where they come from.

3 ALBANIA BASIC FIRST STAGE (4 years, age 6-10) BASIC SECOND STAGE (4 years, age 10-14) PREVOCATIONAL (3 years, age 14-17) GENERAL SECONDARY MIDDLE SCHOOL (4 years, age 14-18) ACADEMI INSTITUTE UNIVERSITY VOCATIONAL (TEKNIKE) (5 years, age 14-19) - Entrance exams required in the end of the Second Stage to go to General Secondary Middle School -Entrance examinations required to go to the University and non-University higher education studies

4 AΛBANIA 1 Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠ. (4 χρόνια, ηλικία 6-10) 2 Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠ. (4 χρόνια, ηλικία 10-14) ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ (3 χρόνια, ηλικία 14-17) ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4 χρόνια, ηλικία 14-18) AΚΑΔΗΜΙΕΣ IΝΣΤΙΝΤΟΥΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)ΕΚΠ/ΣΗ (5 χρόνια, ηλικία 14-19) - Για την εισαγωγή στη Δ/θμια εκπαίδευση απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις. - Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.

5 RUSSIA BASIC SCHOOL 9 years, age 6-15 PROFESSIONAL INITIAL VOCATIONAL SCHOOL 4 years, age 15-19 PTU PROFESSIONAL EDUCATION 1,5-2 years Professional Litsei Professional – secondary education & training 3-4 years COMPLETE SECONDARY SCHOOL 2 years, age 15-17 NON UNIVERSITY LEVEL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 3-4 years, professional & secondary 2 years vocational training UNIVERSITY -Entrance examinations required to go to the University and non-University higher education studies

6 ΡΩΣΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9 χρόνια, ηλικία 6-15 ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 4 χρόνια, ηλικία 15-19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (PTU) 1,5-2 χρόνια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 3-4 χρόνια ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 χρόνια, ηλικία 15-17 ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠ. 3-4 χρόνια, επαγγελματική κατάρτιση 2 χρόνια πρακτική άσκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.

7 PALESTINE BASIC EDUCATION 9 years, age 6-16 SECONDARY EDUCATION 1 year, age 17 ACADEMIC SECONDARY ED. LITERARY and Scientific 1 year, age 18 UNIVERSITY VOCATIONAL SECONDARY ED. (Industrial,Agricultural,Nursing) 1 year, age 18 COMMUNITY JUNIOR COLLEGES 2 years VOCATIONAL TAINING For 2 years to prepare Professional workers Short vocational training to prepare workers with Limited abilities -Entrance examinations required to go to the University.

8 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 9 χρόνια, ηλικία 6-16 ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 χρόνος, ηλικία 17 ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ (Θεωρητικές-Θετικές επιστήμες) 1 χρόνος, ηλικία 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΠ/ΚΗ ΕΚ/ΣΗ (τεχνολογική κατεύθυνση) 1 χρόνος, ηλικία 18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2 χρόνια ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ Εξειδικευμένοι τεχνίτες (2 χρόνια) Σύντομη εκπ/ση τεχνιτών (σχέση εξαρτημένης εργασίας) - Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις

9 BULGARIA BASIC FIRST STAGE 4 years, age 7-10 BASIC SECOND STAGE 4 years, age 11-14 PROFILE ORIENTED SCHOOLS 4 years, age 15-18 No access to university GENERAL SECONDARY 4 years, age 15-18 Academy Institute University Vocational and Technical 4 years, age 15-18 -Entrance examinations required to go to the University.

10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 4 χρόνια, ηλικία 7-10 2 ο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 4 χρόνια, ηλικία 11-14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 4 χρόνια, ηλικία 15-18 Χωρίς πρόσβαση σε πανεπιστήμια ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 χρόνια, ηλικία 15-18 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 4 χρόνια, ηλικία 15-18 - Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις

11 THE END ΤΕΛΟΣ FUND KOHEЦ AL NIHAYE KPAЙ


Κατέβασμα ppt "2007-08 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ. The students of the 2 nd Grade of our school prepared and presented to their classmates the educational systems."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google