Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4/5/2017 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4/5/2017 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4/5/2017 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment 30 Οκτωβρίου 2007 Greek ICT Forum

2 Διαλειτουργικότητα: Γιατί είναι απαραίτητη ?
4/5/2017 Διαλειτουργικότητα: Γιατί είναι απαραίτητη ?

3 Έκδοση Άδειας το ‘60 Αδεια 4 3 1 1 2 Δημόσια Υπηρεσία
4/5/2017 Έκδοση Άδειας το ‘60 Αδεια 4 Δημόσια Υπηρεσία 3 1 1 2 … ανάγκη για οργάνωση της πληροφορίας

4 Έκδοση Άδειας το 2000 Αδεια 4 3 1 2 Δημόσια Υπηρεσία
4/5/2017 Έκδοση Άδειας το 2000 Αδεια 4 Δημόσια Υπηρεσία 3 1 2 … ανάγκη για διαλειτουργικότητα συστημάτων

5 4/5/2017 Έκδοση Άδειας το 2010 Ηλεκτρονική Πύλη Αδεια 1

6 Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική
4/5/2017 Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική Eξασφάλιση διαλειτουργικότητας

7 Το ύψος των περιστάσεων …
4/5/2017 Το ύψος των περιστάσεων … Οργανισμοί και Διαδικασίες 18 υπουργεία, 13 περιφέρειες, 52 Νομαρχίες, 1024 Δήμοι & Κοινότητες, 691 Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα 5,500 σημεία παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο > 2,000 Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις > 10,000 Τύποι εγγράφων που ανταλλάσσονται Συστήματα >10 Κεντρικές Πύλες 200 Internet Portals Υπουργείων, Οργανισμών 100 Internet Portals Δήμων 2,500 Συστήματα Back Office

8 eGIF-GR: Τα περιεχόμενα
4/5/2017 eGIF-GR: Τα περιεχόμενα

9 4/5/2017 Γενικά Στοιχεία Έργου Τίτλος Έργου: Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Ανάδοχος: Ένωση PLANET AE – ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ – ATC ΑΒΕΤΕ Υπεργολάβοι: Fraunhofer Inst., Παν. Αιγαίου Διάρκεια: 24 Μήνες (1/1/2007 – 31/12/2008) Στόχος: Η ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών που να διασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα στην παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις Επιβλέπων Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών– Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / ΚτΠ ΑΕ

10 Οι πόροι τεχνογνωσίας της ομάδας του Ελληνικού eGIF
4/5/2017 Οι πόροι τεχνογνωσίας της ομάδας του Ελληνικού eGIF German eGIF – SAGA / Fraunhofer Institute UK eGIF / NCC UK Norway eGIF / SINTEF IDABC / European Commission Estonian eGIF / eGOV Academy Italian eGIF / CNR US FSA / NSF Ερευνητικά Έργα Διαλειτουργικότητας για Κυβερνήσεις και Επιχειρήσεις / EC Interoperability Research Roadmap Το Ελληνικό eGIF διοργάνωσε το 1ο Workshop των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Διαλειτουργικότητας (Χάγη, Οκτώβριος 2007)

11 Οι φάσεις ανάπτυξης του Πλαισίου
4/5/2017 Οι φάσεις ανάπτυξης του Πλαισίου Φάση Α: 1–6/2007 Ανάλυση κατάστασης και διεθνούς εμπειρίας Δημιουργία προσχεδίων Πλαισίων Διαβούλευση με Αναδόχους Έργων Πρώτη Έκδοση Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΠΠ-ΔΔΤ, ΠΔ&ΥΗΣ, ΠΨΑ) Φάση Β: 7–12/2007 Διαβούλευση με Επιχειρήσεις και Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Ανάπτυξη Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας (Πρότυπα Μεταδεδομένα και XML σχήματα) Εκπαίδευση και Υλικό Προώθησης του Πλαισίου Δεύτερη Έκδοση Πλαισίου Φάση Γ: 1-12/2008 ΄Συνέχιση της ένταξης Φορέων, Συστημάτων και Επιχειρήσεων Ένταξη του Πλαισίου στις διαδικασίες Έργων / Συστημάτων Συντήρηση του Πλαισίου από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Εξαμηνιαίες Εκδόσεις του Πλαισίου

12 Τα περιεχόμενα του eGIF
4/5/2017 Τα περιεχόμενα του eGIF Εκπαιδευτικό Υλικό Προδιαγραφές Εκπαίδευσης & Υλικού Υποστηρικτικό Υλικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΗΔ Ληξιαρχείο Διαδικτυακών Υπηρεσιών Κατάλογοι Δεδομένων - Μεταδεδομένων Αρχεία XML Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

13 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων - Περιεχόμενα
4/5/2017 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων - Περιεχόμενα Θέσπιση Προτύπων και Προδιαγραφών για την ανάπτυξη Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΔΔΤ), που αφορούν: Την εικαστική παρουσίαση Την κατηγοριοποίηση και διαχείριση περιεχομένου Τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου Την οργανωτική υποστήριξη και νομικά ζητήματα Καθορισμός της μεθοδολογίας για τη διαχείριση και εφαρμογή του Πλαισίου, που περιλαμβάνει: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΣ και των ΔΔΤ για την υιοθέτηση και εφαρμογή του Πλαισίου Πιστοποίησης Ένα σύνολο από δείκτες αξιολόγησης που ποσοτικοποιούν το επίπεδο υιοθέτησης του Πλαισίου από τους ΔΔΤ

14 4/5/2017 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - Περιεχόμενα Ανάλυση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον «Χάρτη Παρεχόμενων Υπηρεσιών» από τους Δημόσιους Φορείς προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών και των εγγράφων σε πολλαπλές όψεις. Πρότυπη αποτύπωση κύριων Υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις Καθορισμός και επικαιροποίηση τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν: τη μορφή των πληροφοριών τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα) τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης), τον τρόπο αναζήτησης των πληροφοριών (υπηρεσίες καταλόγου) Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών υπηρεσιών, που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) και τις ηλεκτρονικές πληρωμές

15 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης - Περιεχόμενα
4/5/2017 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης - Περιεχόμενα Καθορισμός των επιπέδων ιδιωτικότητας της πληροφορίας Μελέτη επικινδυνότητας και αποτίμησης των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα, για ομάδες χρηστών και κατηγορίες πληροφορίας Καθορισμός των Επιπέδων Εμπιστοσύνης ανά είδος πληροφορίας και τύπο υπηρεσίας Σχεδιασμός Πολιτικής Αυθεντικοποίησης ανά τύπο υπηρεσίας και ομάδα χρηστών Πλαίσιο Πολιτικής Πιστοποιητικών και Αναγνωριστικών Πολιτών και Επιχειρήσεων Πρότυπα και Προδιαγραφές για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση διαφάνειας στην επεξεργασία των δεδομένων

16 Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης του e-GIF
4/5/2017 Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης του e-GIF Προδιαγράφει πως πρέπει να γίνεται η τεκμηρίωση οντοτήτων και γνώσης των φορέων και των συστημάτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πρότυπα για: Τεκμηρίωση Διαδικασιών, ηλεκτρονικών ή μη, (BPMN, UML) Τεκμηρίωση Web Services (WSDL) Τεκμηρίωση Εγγράφων (RDF, XML Schema) Αναλύει τα μεταδεδομένα (βασισμένα σε DublinCore + eGMS-UK) για όλες της βασικές οντότητες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Φορείς Συστήματα Υπηρεσίες (ηλεκτρονικές ή μη) Έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη)

17 4/5/2017 eGIF-GR: Υποδομές

18 Το site του έργου: www.e-gif.gov. gr
4/5/2017 Το site του έργου: gr Η πρώτη έκδοση είναι διαθέσιμη για σχολιασμό (από 15.10)

19 Αρχιτεκτονική Πλαισίου : από «Έντυπα» σε «Συμμετοχικά Συστήματα»
4/5/2017 Αρχιτεκτονική Πλαισίου : από «Έντυπα» σε «Συμμετοχικά Συστήματα» Ομάδα Έργου Ομάδες Εργασίας Το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας αποτελείται από: Βάση Διαδικτυακών Υπηρεσιών Βάση Εγγράφων και XML αρχείων Βάση Μεταδεδομένων και Προτύπων Πολίτες, Επιχειρήσεις

20 4/5/2017 Επόμενα βήματα Ηλεκτρονική Διαβούλευση με Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Επιχειρήσεις και Πολίτες, υπό το συντονισμό του ΥΠΕΣ. Πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου στους πρώτους Φορείς – Έργα της Δημόσιας Διοίκησης και εξαγωγή συμπερασμάτων Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακών συστημάτων συνεργασίας ( Δεύτερη έκδοση του Πλαισίου, μετά από προτάσεις αλλαγών

21 4/5/2017 eGIF-GR: Πρότυπα Έργα

22 Το Πρότυπο Portal Δήμων από το ΕΜΠ
4/5/2017 Το Πρότυπο Portal Δήμων από το ΕΜΠ Η σχεδίαση αφορά ένα σύγχρονο Portal, σε αντιστοιχία με την πρόσκληση H σχεδίαση καλύπτει όλες τις λειτουργίες / υπηρεσίες ενός Δήμου. Για τη σχεδίαση χρησιμοποιήθηκαν Best Practices από περισσότερες από 15 πόλεις και portals, διεθνώς. Το Portal καλύπτει τις απαιτήσεις του Πλαισίου (Front-end, Υπηρεσίες, Διαλειτουργικότητα με Back Office, Λειτουργίες) Πρότυπες υλοποιήσεις υπάρχουν σε πολλές πλατφόρμες (Java, .net, Open Source)

23 4/5/2017 DEMO

24 4/5/2017 Achieving interoperability is not like jumping over the gap (you run, you jump, you land – over)

25 … it is more like crossing the desert.
4/5/2017 … it is more like crossing the desert. So be prepared and have plenty of resources !

26 4/5/2017 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment 30 Οκτωβρίου 2007 / Greek ICT Forum

27 Ομάδα Έργου – Σημεία Επαφής
4/5/2017 Ομάδα Έργου – Σημεία Επαφής Υπεύθυνος Έργου: Γιάννης Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Μονάδας eGovernment ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Τσιακαλιάρης, PLANET AE,

28 Παράδειγμα Διαδικασίας - Διάγραμμα
4/5/2017 Παράδειγμα Διαδικασίας - Διάγραμμα

29 Παράδειγμα Εγγράφου - Μεταδεδομένα (1)
4/5/2017 Παράδειγμα Εγγράφου - Μεταδεδομένα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλος Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΚΕΠ για Εγγραφή στο Δημοτολόγιο Κατηγορία Εγγράφου Αίτηση Συσχετιζόμενη Υπηρεσία Εγγραφή στο Δημοτολόγιο Πηγή Εγγράφου Φόρμα από ΚΕΠ Μορφότυπος application/pdf Γλώσσα ΕL Δημιουργός KΕΠ Εκδότης ΚΕΠ Αποδέκτης Δήμος ή Κοινότητα Κοινό Πολίτες Αναγνωριστικό

30 Παράδειγμα Εγγράφου – Μεταδεδομένα (2)
4/5/2017 Παράδειγμα Εγγράφου – Μεταδεδομένα (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Όνομα Πεδίου Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα Ημερομηνία ΑΦΜ Περιγραφή Πεδίου Ο αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή στο Δημοτολόγιο Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών Το ΑΦΜ του αιτούντος Κατηγορία Πεδίου - Στοιχεία Αιτούντος Συμπληρώνεται από Τον Πολίτη Την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η αίτηση Υποχρεωτικό Ναι Όχι Σύνθετο Πολλαπλές Τιμές Προκαθορισμένες Τιμές Τύπος Πεδίου Συμβολοσειρά (string) Αριθμός Μέγεθος Πεδίου Μη διαθέσιμο ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD 9


Κατέβασμα ppt "4/5/2017 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google