Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης 30 Οκτωβρίου 2007 Greek ICT Forum

2 Διαλειτουργικότητα: Γιατί είναι απαραίτητη ?

3 Έκδοση Άδειας το ‘60 1 3 4 Αδεια 2 Δημόσια Υπηρεσία 1 … ανάγκη για οργάνωση της πληροφορίας

4 Έκδοση Άδειας το 2000 1 3 4 Αδεια 2 Δημόσια Υπηρεσία … ανάγκη για διαλειτουργικότητα συστημάτων

5 Έκδοση Άδειας το 2010 1 Αδεια Ηλεκτρονική Πύλη

6 Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική Eξασφάλιση διαλειτουργικότητας

7 Το ύψος των περιστάσεων … n Οργανισμοί και Διαδικασίες 18 υπουργεία, 13 περιφέρειες, 52 Νομαρχίες, 1024 Δήμοι & Κοινότητες, 691 Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα 5,500 σημεία παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο > 2,000 Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις > 10,000 Τύποι εγγράφων που ανταλλάσσονται n Συστήματα >10 Κεντρικές Πύλες 200 Internet Portals Υπουργείων, Οργανισμών 100 Internet Portals Δήμων 2,500 Συστήματα Back Office

8 eGIF-GR: Τα περιεχόμενα

9 Γενικά Στοιχεία Έργου n Τίτλος Έργου: Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας n Ανάδοχος: Ένωση PLANET AE – ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ – ATC ΑΒΕΤΕ Υπεργολάβοι: Fraunhofer Inst., Παν. Αιγαίου n Διάρκεια: 24 Μήνες (1/1/2007 – 31/12/2008) n Στόχος: Η ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών που να διασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα στην παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις n Επιβλέπων Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών– Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / ΚτΠ ΑΕ

10 Οι πόροι τεχνογνωσίας της ομάδας του Ελληνικού eGIF n German eGIF – SAGA / Fraunhofer Institute n UK eGIF / NCC UK n Norway eGIF / SINTEF n IDABC / European Commission n Estonian eGIF / eGOV Academy n Italian eGIF / CNR n US FSA / NSF n Ερευνητικά Έργα Διαλειτουργικότητας για Κυβερνήσεις και Επιχειρήσεις / EC Interoperability Research Roadmap Το Ελληνικό eGIF διοργάνωσε το 1 ο Workshop των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Διαλειτουργικότητας (Χάγη, Οκτώβριος 2007)

11 Οι φάσεις ανάπτυξης του Πλαισίου Φάση Α: 1–6/2007 n Ανάλυση κατάστασης και διεθνούς εμπειρίας n Δημιουργία προσχεδίων Πλαισίων n Διαβούλευση με Αναδόχους Έργων n Πρώτη Έκδοση Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΠΠ-ΔΔΤ, ΠΔ&ΥΗΣ, ΠΨΑ) Φάση Β: 7–12/2007 n Διαβούλευση με Επιχειρήσεις και Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης n Ανάπτυξη Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας (Πρότυπα Μεταδεδομένα και XML σχήματα) n Εκπαίδευση και Υλικό Προώθησης του Πλαισίου n Δεύτερη Έκδοση Πλαισίου Φάση Γ: 1-12/2008 n ΄Συνέχιση της ένταξης Φορέων, Συστημάτων και Επιχειρήσεων n Ένταξη του Πλαισίου στις διαδικασίες Έργων / Συστημάτων n Συντήρηση του Πλαισίου από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης n Εξαμηνιαίες Εκδόσεις του Πλαισίου

12 Τα περιεχόμενα του eGIF Ληξιαρχείο Διαδικτυακών Υπηρεσιών Κατάλογοι Δεδομένων - Μεταδεδομένων Αρχεία XML Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΗΔ Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκπαιδευτικό Υλικό Προδιαγραφές Εκπαίδευσης & Υλικού Υποστηρικτικό Υλικό

13 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων - Περιεχόμενα n Θέσπιση Προτύπων και Προδιαγραφών για την ανάπτυξη Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΔΔΤ), που αφορούν: Την εικαστική παρουσίαση Την κατηγοριοποίηση και διαχείριση περιεχομένου Τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου Την οργανωτική υποστήριξη και νομικά ζητήματα n Καθορισμός της μεθοδολογίας για τη διαχείριση και εφαρμογή του Πλαισίου, που περιλαμβάνει: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΣ και των ΔΔΤ για την υιοθέτηση και εφαρμογή του Πλαισίου Πιστοποίησης Ένα σύνολο από δείκτες αξιολόγησης που ποσοτικοποιούν το επίπεδο υιοθέτησης του Πλαισίου από τους ΔΔΤ

14 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - Περιεχόμενα n Ανάλυση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον «Χάρτη Παρεχόμενων Υπηρεσιών» από τους Δημόσιους Φορείς προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις n Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών και των εγγράφων σε πολλαπλές όψεις. n Πρότυπη αποτύπωση κύριων Υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις n Καθορισμός και επικαιροποίηση τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν: τη μορφή των πληροφοριών τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα) τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης), τον τρόπο αναζήτησης των πληροφοριών (υπηρεσίες καταλόγου) n Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών υπηρεσιών, που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) και τις ηλεκτρονικές πληρωμές

15 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης - Περιεχόμενα n Καθορισμός των επιπέδων ιδιωτικότητας της πληροφορίας n Μελέτη επικινδυνότητας και αποτίμησης των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα, για ομάδες χρηστών και κατηγορίες πληροφορίας n Καθορισμός των Επιπέδων Εμπιστοσύνης ανά είδος πληροφορίας και τύπο υπηρεσίας n Σχεδιασμός Πολιτικής Αυθεντικοποίησης ανά τύπο υπηρεσίας και ομάδα χρηστών n Πλαίσιο Πολιτικής Πιστοποιητικών και Αναγνωριστικών Πολιτών και Επιχειρήσεων n Πρότυπα και Προδιαγραφές για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση διαφάνειας στην επεξεργασία των δεδομένων

16 Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης του e-GIF n Προδιαγράφει πως πρέπει να γίνεται η τεκμηρίωση οντοτήτων και γνώσης των φορέων και των συστημάτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πρότυπα για: Τεκμηρίωση Διαδικασιών, ηλεκτρονικών ή μη, (BPMN, UML) Τεκμηρίωση Web Services (WSDL) Τεκμηρίωση Εγγράφων (RDF, XML Schema) n Αναλύει τα μεταδεδομένα (βασισμένα σε DublinCore + eGMS- UK) για όλες της βασικές οντότητες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Φορείς Συστήματα Υπηρεσίες (ηλεκτρονικές ή μη) Έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη)

17 eGIF-GR: Υποδομές

18 Το site του έργου: www.e-gif.gov. gr Η πρώτη έκδοση είναι διαθέσιμη για σχολιασμό (από 15.10)

19 Αρχιτεκτονική Πλαισίου : από «Έντυπα» σε «Συμμετοχικά Συστήματα» Ομάδα Έργου Ομάδες Εργασίας Πολίτες, Επιχειρήσεις Το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας αποτελείται από:   Βάση Διαδικτυακών Υπηρεσιών   Βάση Εγγράφων και XML αρχείων   Βάση Μεταδεδομένων και Προτύπων

20 Επόμενα βήματα n Ηλεκτρονική Διαβούλευση με Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Επιχειρήσεις και Πολίτες, υπό το συντονισμό του ΥΠΕΣ. n Πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου στους πρώτους Φορείς – Έργα της Δημόσιας Διοίκησης και εξαγωγή συμπερασμάτων n Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακών συστημάτων συνεργασίας (www.e-gif.gov.gr) n Δεύτερη έκδοση του Πλαισίου, μετά από προτάσεις αλλαγών

21 eGIF-GR: Πρότυπα Έργα

22 Το Πρότυπο Portal Δήμων από το ΕΜΠ n Η σχεδίαση αφορά ένα σύγχρονο Portal, σε αντιστοιχία με την πρόσκληση 148. H σχεδίαση καλύπτει όλες τις λειτουργίες / υπηρεσίες ενός Δήμου. n Για τη σχεδίαση χρησιμοποιήθηκαν Best Practices από περισσότερες από 15 πόλεις και portals, διεθνώς. n Το Portal καλύπτει τις απαιτήσεις του Πλαισίου (Front-end, Υπηρεσίες, Διαλειτουργικότητα με Back Office, Λειτουργίες) n Πρότυπες υλοποιήσεις υπάρχουν σε πολλές πλατφόρμες (Java,.net, Open Source)

23 DEMO

24 Achieving interoperability is not like jumping over the gap (you run, you jump, you land – over)

25 … it is more like crossing the desert. So be prepared and have plenty of resources !

26 Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης yannisx@epu.ntua.gr 30 Οκτωβρίου 2007 / Greek ICT Forum

27 Ομάδα Έργου – Σημεία Επαφής n Υπεύθυνος Έργου: Γιάννης Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Μονάδας eGovernment ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, yannisx@epu.ntua.gr yannisx@epu.ntua.gr n Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Τσιακαλιάρης, PLANET AE, ctsiakal@planet.grctsiakal@planet.gr

28 Παράδειγμα Διαδικασίας - Διάγραμμα

29 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤίτλοςΑίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΚΕΠ για Εγγραφή στο Δημοτολόγιο Κατηγορία ΕγγράφουΑίτηση Συσχετιζόμενη ΥπηρεσίαΕγγραφή στο Δημοτολόγιο Πηγή ΕγγράφουΦόρμα από ΚΕΠ Μορφότυποςapplication/pdf ΓλώσσαΕLΕL ΔημιουργόςKΕΠ ΕκδότηςΚΕΠ ΑποδέκτηςΔήμος ή Κοινότητα ΚοινόΠολίτες Αναγνωριστικόhttp://www.kep.gov.gr/PDFDocuments/0176v2.pdf Παράδειγμα Εγγράφου - Μεταδεδομένα (1)

30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Όνομα Πεδίου Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα ΗμερομηνίαΑΦΜ Περιγραφή Πεδίου Ο αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή στο Δημοτολόγιο Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών Το ΑΦΜ του αιτούντος Κατηγορία Πεδίου--Στοιχεία Αιτούντος Συμπληρώνεται απόΤον Πολίτη Την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η αίτηση Τον Πολίτη ΥποχρεωτικόΝαιΌχι ΣύνθετοΌχι Πολλαπλές ΤιμέςΌχι Προκαθορισμένες ΤιμέςΌχι Τύπος ΠεδίουΣυμβολοσειρά (string)ΗμερομηνίαΑριθμός Μέγεθος ΠεδίουΜη διαθέσιμοΥΥΥΥ-ΜΜ-DD9 Παράδειγμα Εγγράφου – Μεταδεδομένα (2)


Κατέβασμα ppt "Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα eGovernment Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google