Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

” “Πρακτική Άσκηση και Αγορά Εργασίας σε ΤΠΕ” Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιστημονικός Υπεύθ. Υποέργου Π.Α. Τμήματος Ηλεκτρονικής ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "” “Πρακτική Άσκηση και Αγορά Εργασίας σε ΤΠΕ” Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιστημονικός Υπεύθ. Υποέργου Π.Α. Τμήματος Ηλεκτρονικής ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ” “Πρακτική Άσκηση και Αγορά Εργασίας σε ΤΠΕ” Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιστημονικός Υπεύθ. Υποέργου Π.Α. Τμήματος Ηλεκτρονικής ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Χανιά 29-3-2013 Χανιά 29-3-2013

2

3

4

5 The Grand Coalition for digital job creation: Closing the gap by 2020 An EU wide multi-stakeholder partnership helping to address mismatches and fill vacancies of ICT practitioners to boost employment (Draft 21 January 2013) This document outlines the terms of reference for the Grand Coalition (GC) by drawing on expert input from key industry (ICT and non ICT) stakeholders and relevant Commission services. It helps identify the issues at stake and presents what needs to be done and by whom in order to fulfil the mission of the GC – bringing together supply and demand in the ICT world to realise the largely under-tapped employment creation potential of this technology.

6 PLEDGES for the Grand Coalition for Digital Jobs (4 March 2013) Telefonica Create a Career Fair at Campus Party 2013; roll out across Europe a programme of teaching Digital Literacy Skills and launch a pan- European start-up internship scheme. CISCO Develop education curriculum addressing smart grid networking skills and enable usage of Cisco Networking Academy program to train smart grid professionals. Hewlett-Packard Scale up HP programmes to develop up to a million students and professionals with entrepreneurial and technology skills by the end of 2015.

7 PLEDGES for the Grand Coalition for Digital Jobs (4 March 2013) Microsoft Increase the number of high quality apprenticeships and internships by 50% over 3 years from the current 9000 thus providing an early career lever to help European youth into digital jobs. Fast-track to IT (FIT) Apply the FIT training and support model to secure employment for 12,000 marginalised job seekers in Spain, Portugal, Greece and Ireland by 2016. Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) Launch the CEPIS e-Competence Benchmark, a free online interactive tool for ICT professionals to identify their competences

8 PLEDGES for the Grand Coalition for Digital Jobs European e-Competence Framework (e-CF) 2.0 The European e-Competence Framework (e-CF) is a reference framework of 36 ICT competences that can be used and understood by ICT demand and supply companies, ICT practitioners, managers and HR departments, the public sector, educational and social partners. The European e-Competence Framework version 2.0 published in 2010 builds upon the e-CF version 1.0, and it takes into account the first e-CF application experience and feedback from ICT stakeholders across Europe.

9 PLEDGES for the Grand Coalition for Digital Jobs ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ύπαρξη «κενού» μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ. Ανάπτυξη δράσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την κάλυψη του προαναφερόμενου κενού στα οποία η πρακτική άσκηση των φοιτητών υπό διάφορες μορφές θα έχει καθοριστικό ρόλο. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση σε φορείς σχετιζόμενους άμεσα ή έμμεσα με ΤΠΕ, σε συνδιασμό με τις γνώσεις και δεξιότητες κατά την διάρκεια των επτά εξαμήνων σπουδών δημιουργούν ένα ίσχυρό «e-competence διαβατήριο» για την αγορά εργασίας.


Κατέβασμα ppt "” “Πρακτική Άσκηση και Αγορά Εργασίας σε ΤΠΕ” Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιστημονικός Υπεύθ. Υποέργου Π.Α. Τμήματος Ηλεκτρονικής ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google