Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασβεστοποιία & REACH: Εμπειρία Από Τη Μέχρι Τώρα Εφαρμογή Και Μελλοντικές Προοπτικές Ημερίδα Γ. Χ. Κ. με θέμα : «REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασβεστοποιία & REACH: Εμπειρία Από Τη Μέχρι Τώρα Εφαρμογή Και Μελλοντικές Προοπτικές Ημερίδα Γ. Χ. Κ. με θέμα : «REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασβεστοποιία & REACH: Εμπειρία Από Τη Μέχρι Τώρα Εφαρμογή Και Μελλοντικές Προοπτικές Ημερίδα Γ. Χ. Κ. με θέμα : «REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση » Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 Τσίμας Μανόλης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εκτελεστικός Γραμματέας

2 1. Εισαγωγή 2. Προκαταχώριση  pre-SIEF 3. pre-SIEF  SIEF 4. Κοινοπραξία Ασβέστου REACH 5. Συμπεράσματα - Προτάσεις Περιεχόμενα

3 Εισαγωγή

4 Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου  Δημιουργήθηκε το 2006  Εκπροσωπεί 12 (+3) εταιρίες  Μέλος της EuLA 23 χώρες Πάνω από 100 εταιρίες 28.4 εκατ. t ασβέστη κ δολομ. ασβέστη 600 κάμινοι σε > 200 εγκαταστάσεις 2.5 δις. € κύκλος εργασιών 11.000 εργαζόμενοι Hungary Italy Ireland Norway Poland Portugal Slovak Rep. Spain Sweden Switzerland U Κ Austria Belgium Bulgaria Czech Rep Denmark Estonia Finland France Germany Greece 4

5 Ασβέστης (lime) Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις φυσικές και χημικές μορφές των διαφόρων ποιοτήτων με τις οποίες το οξείδιο ή / και το υδροξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου μπορούν να εμφανισθούν Συνήθως … Το προϊόν που προκύπτει από την πύρωση του ασβεστόλιθου (CaCO 3 ) σε θερμοκρασία άνω των 1000 o C και αποτελείται κυρίως από CaO 5

6 Ουσίες Ασβέστου (Lime Substances) (*): Mixtures of chemical substances produced by burning (below 1200°C) natural variants of limestone or chalk containing from 10 to 20%, or more, of clayey or siliceous materials which are predominantly SiO2, Al2O3 and iron oxide. Consist primarily of 2CaOsb.2, Ca(OH)2, CaO and 2CaOsb.2O3. 3CaO.2SiO2, 4CaOsb.2O3. Fe2O3, 2CaOsb.2O3sb.2, CaCO3 and SiO2 may also be included EC NameEINECSCAS Chemical formula Calcium oxide215-138-91305-78-8CaO Calcium dihydroxide215-137-31305-62-0CaH 2 O 2 Calcium magnesium oxide253-425-037247-91-9CaMgO 2 Calcium magnesium tetrahydroxide254-454-139445-23-3CaH 4 MgO 4 Dolomite calcined (Calcium magnesium carbonate oxide) 281-192-583897-84-1CCaMgO 4 Calcium magnesium dihydroxide oxide 261-235-458398-71-3CaH 2 MgO 3 Lime (Chemical) Hydraulic285-561-185117-09-5(*) 6

7 Λατομείο Οριζόντιες κάμινοι Κάθετες κάμινοι Ασβεστόλιθος CaCO 3 Ασβέστης CaO Παραγωγή Ασβέστου CaCO 3 + heat CaO + CO 2 7

8 Παραγωγή Ασβεστοπολτού / Ξηρής Υδρασβέστου CaO + Η 2 O Ca(OH) 2 + heat 8

9 Χαλυβουργία Επεξεργασία νερού & Αποβλήτων Επεξεργασία αερίων - Αποθείωση Χημικά Γεωργία & Δασοκομία Κατασκευές, Οικοδομή Έργα πολιτικού μηχανικού Πυρίμαχα Χαρτί Ζάχαρη Χρήσεις 9

10 Προκαταχώριση

11 Υποχρεώσεις σε σχέση με το REACH Εξαίρεση με βάση το Παράρτημα IV Υποχρέωση για Καταχώριση 11

12 Προκαταχώριση – Ελλάδα  CaO  26 Προκαταχωρίσεις στην Ελλάδα  18 Από μέλη του Ε. Σ. Α.  17 υποβλήθηκαν από τον Ε. Σ. Α.  Ca(OH) 2  160 Προκαταχωρίσεις στην Ελλάδα  21 Από μέλη του Ε. Σ. Α.  140 υποβλήθηκαν από τον Ε. Σ. Α. 12

13 Προκαταχώριση - Ευρώπη EC NameChemical formula Pre-SIEF members Calcium oxideCaO1827 Calcium dihydroxideCaH 2 O 2 1838 Calcium magnesium oxideCaMgO 2 142 Calcium magnesium tetrahydroxide CaH 4 MgO 4 57 Dolomite calcined (Calcium magnesium carbonate oxide) CCaMgO 4 86 Calcium magnesium dihydroxide oxide CaH 2 MgO 3 47 Lime (Chemical) Hydraulic(*)42 (*): Mixtures of chemical substances produced by burning (below 1200°C) natural variants of limestone or chalk containing from 10 to 20%, or more, of clayey or siliceous materials which are predominantly SiO2, Al2O3 and iron oxide. Consist primarily of 2CaOsb.2, Ca(OH)2, CaO and 2CaOsb.2O3. 3CaO.2SiO2, 4CaOsb.2O3. Fe2O3, 2CaOsb.2O3sb.2, CaCO3 and SiO2 may also be included 13

14 Φεβρουάριος 2009 Joint Lime Substances Pre-SIEF, SIEF and Consortium meeting pre-SIEF  SIEF

15 Pre-SIEF  Υποχρεώσεις για τις 7 ουσίες ασβέστου σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH  Ταυτότητα Ουσίας : Συζήτηση πάνω στην ομοιότητα των ουσιών 15 RIP 3.10 TGD = 2

16 ID Cards - Calcium Oxide 16 6

17 ID Cards - Calcium Dihydroxide 17 (*) The EINECS name is “calcium dihydroxide” while the CAS name is “calcium hydroxide”. In the pre- registration, the name was automatically driven by the EINECS number. During the registration, EuLA will ask ECHA to harmonise the EINECS name with the CAS name. (**) Justification for deviation from the “80% rule” for the main constituent: Although a vast majority of the commercial products would have a Ca(OH) 2 content above 80%, some of them might have a Ca(OH) 2 content below 80% but always above 65%. This specification is consistent with the standard EN 459-1. The lower Ca(OH) 2 content is justified by the fact that the manufacturing process involves natural rocks as raw materials and the sustainable use of virgin raw materials requires the use of “low grade” raw materials. 7

18 ID Cards – Calcium Magnesium Oxide 18 (*) Justification for deviation from the “80% rule” for the main constituent: Although a vast majority of the commercial products would have a CaO.MgO content above 80%, some of them might have a CaO.MgO content below 80% but always above 65%. This specification is consistent with the standard EN 459-1. The lower CaO.MgO content is justified by the fact that the manufacturing process involves natural rocks as raw materials and the sustainable use of virgin raw materials requires the use of “low grade” raw materials. 8

19 Calcium Magnesium Tetrahydroxide 19 (*) The EINECS name is “calcium magnesium tetrahydroxide” while the CAS name is “calcium magnesium hydroxide”. In the pre-registration, the name was automatically driven by the EINECS number. During the registration, EuLA will ask ECHA to harmonise the EINECS name with the CAS name. (**) Justification for deviation from the “80% rule” for the main constituent: Although a vast majority of the commercial products would have a CaMg(OH) 4 content above 80%, some of them might have a CaMg(OH) 4 content below 80% but always above 65%. This specification is consistent with the standard EN 459-1. The lower CaMg(OH) 4 content is justified by the fact that the manufacturing process involves natural rocks as raw materials and the sustainable use of virgin raw materials requires the use of “low grade” raw materials. 9

20 Calcium Magnesium Carbonate Oxide 20 10

21 Calcium Magnesium dihydroxide oxide 21 11

22 NHL – Natural Hydraulic Lime 22 12

23 SIEF (1)  Ρόλοι κλειδιά  SIEF facilitator – EuLA  Lead Registrant – EuLA  Ταξινόμηση & Επισήμανση Ουσιών  < Δεκέμβριος 2010 – Οδηγία 67/548/EEC  > Δεκέμβριος 2010 – Κανονισμός (EC) 1272/2008 23

24 SIEF (2)  Κοινοχρησία Δεδομένων – Ερωτηματολόγια  Αξιολόγηση με βάση GD ECHA  Αποζημίωση ιδιοκτητών  Biocide dossier 24

25 “REACH Lime Consortium” Κοινοπραξία Ασβέστου REACH

26 Μέλη Κοινοπραξίας  226 Μέλη  31 (+7) Μέλη από Ελλάδα  8 (+1) Μέλη Ε. Σ. Α.  23 (+6) εταιρίες που εκπροσωπούνται από τον Ε. Σ. Α. Παρασκευαστές Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς Κάτοχοι Δεδομένων Μεταγενέστεροι Χρήστες … Τακτικά μέληΣυνεταιριστικά μέλη Υποχρέωση για καταχώρισηΔεν χρειάζεται καταχώριση 26

27 REACH Consortium for Lime Substances Συντονιστής (Coordinator) IMA-Europe Οργανωτική Επιτροπή (Steering Committee) Σύμβουλοι REACH Τεχνική Ομάδα Βιομηχανίας (Industry Technical Panel) ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARCHE / ARCADIS Περιβάλλον EBRC Φυσικοχημ/ Ανθρ. Υγεία) Κοινοπραξίες άλλων κλάδων Θεματοφύλακας (Trustee) FFW Sub-group υγεία κίνδυνοι Sub-group Σύσταση Ουσίας Sub-group Χρήσεις & Έκθεση SIEF των 7 «Ουσιών Ασβέστου» Οργανωτική Δομή Κοινοπραξίας 27

28 Οργανωτική Επιτροπή  Αναθέτει υπο - επιτροπές και ομάδες εργασίας  Αναθεωρεί και υιοθετεί τις συστάσεις προς την Τεχνική Ομάδα Βιομηχανίας  Αποφασίζει ποιες χρήσεις να καλυφθούν από την CSR  Διορίζει εξωτερικούς ειδικούς  Αποφασίζει για θέματα μελών  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό  … 28 Η ε π ιτρο π ή της Κοινο π ραξίας π ου είναι εξουσιοδοτημένη να π αίρνει α π οφάσεις για λογαριασμό της Κοινο π ραξίας. Α π αρτίζεται α π ό έναν αντι π ρόσω π ο του κάθε Τακτικού Μέλους.

29 Άλλα Όργανα Κοινοπραξίας (1) 29 Τεχνική Ομάδα Βιομηχανίας Ομάδα προσώπων που αποτελείται από ειδικούς εξουσιοδοτημένους από την Οργανωτική Επιτροπή να επιθεωρούν και να βοηθούν την εργασία που εκτελείται από τους Εξωτερικούς Ειδικούς. Εξωτερικός Ειδικός : Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιφορτισμένο από την Οργανωτική Επιτροπή να παρέχει την εισαγωγή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών για να διευκολύνει την κοινή υποβολή δεδομένων.

30 Άλλα Όργανα Κοινοπραξίας (2) 30 Συντονιστής : Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για την καθημερινή διοίκηση της Κοινοπραξίας, επιφορτισμένο από την Οργανωτική Επιτροπή και ενεργώντας στο παρόν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής. Θεματοφύλακας : Ένας τρίτος συμβαλλόμενος ανεξάρτητος από τα Μέλη, που είναι επιφορτισμένος από την Οργανωτική Επιτροπή να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται την ευαίσθητη πληροφόρηση, να την διατηρεί εμπιστευτική απέναντι στα Μέλη και σε κάθε τρίτους συμβαλλόμενους και να οργανώνει το σύστημα ψηφοφορίας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους μηχανισμούς.

31 « Παραδοτέα » Κοινοπραξίας  Κοινό τμήμα του Τεχνικού Φακέλου Καταχώρισης σε μορφή IUCLID 5  Εκτίμηση Κόστους > 1.000.000€  Ολοκλήρωση : Ιούλιος 2010  Έκθεση Χημικής Ασφάλειας (CSR)  Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης ουσίας  Extended SDS  Letter of Access

32 Χρονοδιάγραμμα 2010 32 25.03 ITP 22.04 SC 24.06 SC 31.07 Υποβολή κοινών φακέλων καταχώρισης Έκθεση των draft των τελικών Σεναρίων Έκθεσης Έγκριση των Τεχνικών Φακέλων Έγκριση της έκθεσης χημικής ασφάλειας

33 Συμπεράσματα - Προτάσεις

34 Συμπεράσματα - Προβλήματα  Πιεσμένο Χρονοδιάγραμμα  Οι περισσότερες καταχωρίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2010  39 από μέλη του Ε. Σ. Α.  54 από εταιρίες που συνεργάζονται με τον Ε. Σ. Α.  Υψηλά τέλη καταχώρισης 34

35 Συμπεράσματα - Προτάσεις  Εταιρίες που δεν έχουν υποβάλει προκαταχώριση  Έλεγχοι :  Όχι μόνο στις εταιρίες που έχουν κάνει προκαταχώριση  Να ενημερωθούν τα τελωνεία και να ενταθούν στις εισαγωγές

36 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ασβεστοποιία & REACH: Εμπειρία Από Τη Μέχρι Τώρα Εφαρμογή Και Μελλοντικές Προοπτικές Ημερίδα Γ. Χ. Κ. με θέμα : «REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google