Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ :Γ’ ΤΜΗΜΑ:ΓΜ ΨΥΚΤΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ :Γ’ ΤΜΗΜΑ:ΓΜ ΨΥΚΤΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ :Γ’ ΤΜΗΜΑ:ΓΜ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

2 ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Ομάδα Μαθητών: Ομάδα καθηγητών: Δίπλας Χρήστος Κούμαρης Θωμάς Ζησάκης Χρίστος Κορρές Γεώργιος Κότση Ραφαήλ

3 Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΣΣΣΣ ΣΣΣ ΚΑΛΥΨΗΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ Η τυπική διάταξη του βασικού ψυκτικού κυκλώματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μηχανική συμπίεση των ατμών του ψυκτικού μέσου που γίνεται από τον συμπιεστή.

4 Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣ ΣΣΣ Το κύκλωμα συμπληρώνουν με τη σειρά ο συμπυκνωτής, η εκτονωτική(στραγγαλιστική) διάταξη, ο ατμοποιητής (εξατμιστής). ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ

5 Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ (ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΗ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Τα βασικό ψυκτικό κύκλωμα εφ’ εξής θα εμφανίζεται με τη μονογραμμική του σχεδίαση όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Παράλληλα με την τελειοποίηση των συστημάτων παραγωγής ψυκτικής ισχύος με μηχανική συμπίεση ατμών εξελίσσονται συστήματα που δε χρησιμοποιούν καθόλου συμπιεστή στο κύκλωμά τους. Αυτά είναι συστήματα: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ABSORPTION) ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (ADSORPTION) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΧΗΜΕΙΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Από τις προηγούμενες μεθόδους επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη μέθοδο της απορρόφησης που συναντάται σε πολλές εφαρμογές παραγωγής ψυκτικής ισχύος (ψύξη- κλιματισμός)

8 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Τα συστήματα με μηχανική συμπίεση χρησιμοποιούν μόνο μία εργαζόμενη ουσία. Στα συστήματα απορρόφησης χρησιμοποιούνται δύο εργαζόμενες ουσίες. Υπάρχουν και μέθοδοι που χρησιμοποιούν περισσότερες από δύο εργαζόμενες ουσίες.

9 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Τα πιο κλασσικά ζευγάρια εργαζόμενων ουσιών είναι τα παρακάτω: α) Αμμωνία (NH 3 )-Νερό(H 2 O ). Στη περίπτωση αυτή το ψυκτικό μέσο είναι η αμμωνία και το μέσο απορρόφησης είναι το νερό. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

10 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Επειδή η αμμωνία έχει πολύ μεγάλη ικανότητα απορρόφησης θερμότητας (λανθάνουσα θερμότητα) μπορούμε να παράγουμε ψυκτική ισχύ σε θερμοκρασίες -70 O C με μονοβάθμια εγκατάσταση, κάτι που κανένα άλλο ψυκτικό μέσο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει.

11 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Το άλλο ζευγάρι είναι: β) Νερό (H 2 O ) - Διάλυμα Βρωμιούχου Λιθίου(LiBr) Στη περίπτωση του διαλύματος H 2 O / LiBr το ψυκτικό μέσο είναι το νερό και το μέσο απορρόφησης είναι το Βρωμιούχο Λίθιο. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

12 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Είναι όμως γνωστό ότι το νερό (που εδώ είναι το ψυκτικό μας μέσο), στερεοποιείται στους 0 O C κι επομένως αυτές οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να εργαστούν ποτέ σε θερμοκρασίες κάτω από τους 4 O C και χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για κλιματισμό.

13 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο εργαζόμενων ουσιών (ψυκτικό-απορροφητικό μέσο) είναι: Το ψυκτικό να είναι περισσότερο πτητικό από το απορροφητικό µέσο, ώστε να διαχωρίζεται εύκολα από αυτό. Το ψυκτικό μέσο να έχει µεγάλη ικανότητα απορρόφησης θερμότητας (λανθάνουσα θερµότητα). Το απορροφητικό να μην έχει χημική συγγένεια µε το ψυκτικό μέσο. Να έχουν υψηλού βαθμού χηµική σταθερότητα, για µακροχρόνια λειτουργία. Να έχουν μικρό βαθμό διάβρωσης και καθόλου τοξικότητα, για λόγους ασφαλείας.

14 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των Ψ.Μ.Α. (Ψυκτικών Μονάδων Απορρόφησης),θα κάνουμε μία σύγκριση (ομοιότητες- διαφορές) με τις κλασσικές μονάδες μηχανικής συμπίεσης ατμών που είναι γνωστές σε μας.

15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Οι Ψ.Μ.Α. για την παραγωγή της ψυκτικής ισχύος χρησιμοποιούν το φαινόμενο της ατμοποίησης επομένως και στις δύο μεθόδους υπάρχει ο ατμοποιητής (εξατμιστής). ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ QAQA ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

16 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Αφού λοιπόν γίνεται ατμοποίηση για να έχουμε συνεχή λειτουργία με επαναχρησιμοποίηση του ψυκτικού μέσου πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται και συμπύκνωση. Υπάρχει επομένως και στις δύο μεθόδους ο συμπυκνωτής. ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ QΣQΣ

17 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Μία τρίτη ομοιότητα μεταξύ των δύο μεθόδων είναι η ύπαρξη της στραγγαλιστικής διάταξης που μεσολαβεί μεταξύ του συμπυκνωτή και του ατμοποιητή για να ρυθμίζει την πτώση πίεσης μεταξύ Υ.Π.(υψηλής πίεσης) και Χ.Π.(χαμηλής πίεσης). ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

18 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Αν θέλουμε σχηματικά να συνοψίσουμε τις ομοιότητες που ήδη έχουμε αναφέρει μπορούμε να κάνουμε το διπλανό σχήμα που είναι κοινό και για τις δύο μεθόδους. ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ QAQA QΣQΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

19 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Στα προηγούμενα σχήματα λείπει το τμήμα της συμπίεσης. Αυτό για το κύκλωμα της μηχανικής συμπίεσης είναι μόνο ο συμπιεστής. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

20 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Στη περίπτωση όμως των Ψ.Μ.Α. το τμήμα συμπίεσης διαφοροποιείται σημαντικά. Στη θέση του συμπιεστή υπάρχουν τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία. Αυτά είναι: 1.Ο Απορροφητής 2.Η Αντλία 3.Η Ατμογεννήτρια 4.Η Στραγγαλιστική Βαλβίδα

21 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π. 1.Ο Απορροφητής 2.Η Αντλία 3.Η Ατμογεννήτρια 4.Η Στραγγαλιστική Βαλβίδα

22 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π. Το σύστημα της συμπίεσης λειτουργεί ως εξής: Από τον ατμοποιητή έρχεται στο σημείο 1 αέριο ΝΗ3(~98%) το οποίο οδηγείται στον διάλυμα καταστάσεως 5 (5-15%) κι έτσι στην έξοδο (σημείο 2) έχουμε ένα πλούσιο διάλυμα (35-45%). απορροφητή όπου απορροφάται από το φτωχό

23 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Στη συνέχεια το πλούσιο διάλυμα καταθλίβεται με πίεση 1Bar από την αντλία του σχήματος προς την Γεννήτρια ατμού ΝΗ 3 (σημείο 3 ). ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π.

24 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντλία εδώ λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σε αντιστοιχία με τον συμπιεστή του κλασσικού συστήματος. Πλήν όμως αναφορικά με τη μηχανική ισχύ που απαιτείται σε σχέση μ’ένα συμπιεστή η αντλία καταναλώνει σχεδόν αμελητέα μηχανική ισχύ. ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π.

25 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π. Στην ατμογεννήτρια έχουμε ισόθλιπτη παραγωγή σχεδόν καθαρής αμμωνίας κατάστασης 6 (πίεση ~20 Bar). Για τη λειτουργία της με ενέργεια: α)από τον ήλιο (καθαρή- χωρίς κόστος),β) από καύση καυσίμων και γ)από ζεστό ατμό που πιθανόν υπάρχει. χρειάζεται πρόσδωση θερμότηταςQ Γ που γίνεται

26 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΗ 3 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Υ.Π. ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 3 2 4 5 QΓQΓ QΑQΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ 6 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1 ΑΤΜΟΙ ΝΗ 3 Χ.Π. Το απομένον φτωχό διάλυμα στην ατμογεννήτρια (κατάστασης 4) επιστρέφει στον απορροφητή μέσω της στραγγαλιστικής διάταξης με σκοπό να «ξαναφορτώσει» με αμμωνία και να συνεχιστεί ο κύκλος.

27 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ Τελικά για να μεταβούμε από το κλασσικό κύκλωμα στο κύκλωμα με απορρόφηση απομακρύνουμε τον συμπιεστή και στη θέση του έρχεται το τμήμα θερμικής συμπίεσης.

28 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

29 ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

30 Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο ζευγάρι Αμμωνίας (NH 3 )-Νερού(H 2 O ) Επειδή η αμμωνία ως ψυκτικό μέσον παρουσιάζει περιβαλλοντικά προβλήματα (έντονη τοξικότητα), παρ’όλα τα θερμοδυναμικά πλεονεκτήματά της, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για βιομηχανική ψύξη. Στα συστήματα κλιματισμού με απορρόφηση χρησιμοποιείται το ζευγάρι Νερού(H 2 O ) - Διαλύματος Βρωμιούχου Λιθίου(LiBr) Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα

31 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤ. ΧΩΡΩΝ Πλούσιο Διάλυμα 70 ο C Διάλυμα100 ο C 40 ο C Ατμοί νερού 4 ο C 7οC7οC 45 ο C Ατμοί νερού 70 ο C 50 ο C 45 ο C Φτωχό 60 ο C Ηλιακός Συλλέκτης ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ

32 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE

33 Το ξενοδοχείο Rethymno Village βρίσκεται στο Ρέθυμνο στο νησί της Κρήτης στην περιοχή «Πλατάνια». ανήκει στην κατηγορία Β και έχει εποχικό πρόγραμμα λειτουργίας. Αποτελείται από 100 δωμάτια και 209 κλίνες και καταλαμβάνει μια ολόκληρη περιοχή 600m2. Χρησιμοποιεί ένα ηλιακό σύστημα κλιματισμού συνδέεται με ένα ηλιακό πεδίο των 500 m 2 δεδομένου ότι έχει 250 ηλιακούς συλλέκτες με επιφάνεια 2m 2 ο καθένας. Χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό για την ψύξη της τραπεζαρίας, του χώρου υποδοχής του ξενοδοχείου και για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE

34 Η ηλιακή εγκατάσταση κλιματισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια συστήματα και εξαρτήματα: 1) Ηλιακούς συλλέκτες 2) Ηλιακό ψύκτη απορρόφησης 3) Δεξαμενή αποθήκευσης του ζεστού νερού 4) Το σύστημα σωληνώσεων και διανομής 5) Σύστημα ελέγχου και 6) Πύργο ψύξης

35 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Οι συλλέκτες είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία που μπορούν να παρέχουν ζεστό νερό σε υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας (70-90°C). Οι συλλέκτες έχουν τοποθετηθεί με νότιο προσανατολισμό και κλίση περίπου 30 ο Αυτή η κλίση για την Κρήτη φαίνεται να είναι η βέλτιστη τιμή για την υψηλότερη συγκέντρωση της ενέργειας σε ετήσια βάση. Επίσης, τοποθετούνται σε σειρές, έτσι ώστε το φαινόμενο της σκίασης να ελαχιστοποιείται και κατά τρόπο ώστε η πρόσβαση σε κάθε ένα ξεχωριστά να γίνεται εύκολη σε περίπτωση πιθανής απομόνωσης για την επισκευή ή τη συντήρηση που απαιτούνται. Συνδέονται με ειδικές σωλήνες και διακόπτες σε ομάδες

36 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Μία κύρια αντλία κυκλοφορεί το νερό εντός των συλλεκτών ώστε να μεταφέρει τη συγκεντρωμένη θερμότητα από τον ήλιο, παρέχοντας νερό στους 70-75 0 C. Ο ηλιακός ψύκτης, 105 kW, έχει τεχνολογία απορρόφησης και χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας το ζεστό νερό, για να παράγει ψύξη (κρύο νερό). Σε σύνδεση με όλα όσα έχουν προαναφερθεί ο ψύκτης της φωτογραφίας είναι μία συμπαγής κατασκευή(compact) που περιέχει: α)τον συμπυκνωτή β)τον ατμοποιητή γ) τον απορροφητή δ) τους απαραίτητους εναλλάκτες ε) την ατμογεννήτρια και στ) όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου -ασφαλείας

37 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Όταν οι ηλιακοί συλλέκτες δεν μπορούν να καλύψουν το ψυκτικό φορτίο λόγω υψηλών αναγκών ή λόγω συννεφιασμένης ημέρας, ένα εφεδρικό σύστημα για την θέρμανση είναι ένας λέβητας προπανίου (290 kW),που χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ζεστού νερού. aaaaaaaaaa

38 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Το ζεστό νερό διατηρείται σε επτά δεξαμενές (με συνολικό όγκο 7000 lit). Από τις δεξαμενές αποθήκευσης το ζεστό νερό παρέχεται στον ψύκτη απορρόφησης, που λειτουργεί 7 έως 8 ώρες ημερησίως.

39 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Ο πύργος Ψύξης είναι απαραίτητος για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, αποβάλλοντας θερμότητα από τον απορροφητή και τον συμπυκνωτή της Ψυκτικής Μονάδας Απορρόφησης.

40 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Στο Rethimno Village κατά την διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος του ηλιακού κλιµατισµού έγιναν µετρήσεις των θερµοκρασιών του νερού σε τρία κυκλώματα: α) Στο κύκλωμα του θερμού νερού που έρχεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και θερμαίνει την γεννήτρια ατμού. β) Στο κύκλωμα του νερού του πύργου ψύξης που απάγει θερμότητα από τον απορροφητή και το συμπυκνωτή. γ) Στο κύκλωμα του κρύου νερού που οδηγείται στους κλιματιζόμενους χώρους Αυτά φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί:

41 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΙΑΣ Ψ.Μ.Α ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ FAN COILS ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΨΥΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Κύκλωμα του θερμού νερού από τους ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση της γεννήτριας ατμού Κύκλωμα του νερού του πύργου ψύξης που απάγει θερμότητα από τον απορροφητή και το συμπυκνωτή. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Στο κύκλωμα του κρύου νερού που οδηγείται στους κλιματιζόμενους χώρους ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ ΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Θ 3 OUT Θ 2 ΙΝ

42 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ VILLAGE Επιπλέον με τις μετρήσεις αυτές δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα ημερήσιας λειτουργίας που χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Αυτές είναι:

43 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φάση 1: Ο Ψύκτης απορρόφησης είναι εκτός λειτουργίας, όµως η αντλία του ανοίγει περίπου στις 9 το πρωί ανάλογα µε τον ήλιο. Ο ψύκτης απορρόφησης µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία όταν η θερµοκρασία του ζεστού νερού περάσει τους 45 °C. Αν όµως δεν υπάρχει ανάγκη για κλιµατισµό µια µέρα, για διάφορους λόγους, µπορεί το µηχάνηµα να είναι απενεργοποιηµένο και να ανοίξει χειροκίνητα όταν αυτό είναι απαραίτητο και όχι να ανοίξει αυτόµατα όταν φτάσει στους 45 °C.

44 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] ΦΑΣΗ 2: Όπως βλέπουµε από το διάγραµµα, το ζεστό νερό (μπλέ γραµµή),στην αρχή που ο ψύκτης δεν έχει την µέγιστη απόδοση λειτουργίας λόγω του µικρού διαστήµατος λειτουργίας του (από 12:20 έως 13:30), αρχίζει να πέφτει η θερµοκρασία του από τους 68 °C στους 65 °C. 68 °C 65 °C.

45 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] ΦΑΣΗ 2: Έπειτα η θερµοκρασία του ζεστού νερού αυξάνεται σταδιακά, και φτάνει τους 68,3 ° C περίπου στις 14:00 όπου είναι και η µεγαλύτερη θερµοκρασία που παίρνει το ζεστό νερό χωρίς την παρέµβαση του λέβητα. 68,3 °C

46 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] ΦΑΣΗ 2: Κατά τις 16:00 αρχίζει η σταδιακή πτώση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού, όπου στις 17:45 φτάνει στην χαµηλότερη θερµοκρασία του, δηλαδή στους 49,5 ° C (χωρίς την παρέµβαση του λέβητα). Αυτό έγινε επειδή άρχισε να πέφτει ο ήλιος και κατά συνέπεια οι ηλιακοί συλλέκτες δεν αποδίδουν. 49,5 °C

47 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] ΦΑΣΗ 2: Από το διάγραµµα καταλαβαίνουµε πως όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του ζεστού νερού (μπλέ γραμμή) τόσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία του κρύου νερού προσαγωγής(κίτρινη γραµµή) και αντίστροφα. Αυτός είναι και ο σκοπός όµως του ηλιακού κλιµατισµού, να δηµιουργεί ψύξη από τον ήλιο.

48 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] ΦΑΣΗ 2 : Το κρύο νερό πηγαίνει στις µονάδες κλιµατισµού και παράγεται η επιθυµητή θερµοκρασία ψύξης του χώρου. Την στιγµή που ανεβαίνει η θερµοκρασία του κρύου νερού (κίτρινη γραµµή) λόγω της αποδυνάµωσης της ακτινοβολίας του ήλιου, καταλαβαίνουµε πως πρέπει να µπει σε λειτουργία ο λέβητας για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του κρύου νερού σε χαµηλό επίπεδο.

49 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φάση 3:Επειδή η θερµοκρασία του ζεστού νερού έχει αρχίσει να µειώνεται αισθητά, 49,5° C και η θερµοκρασία του κρύου νερού να αυξάνεται, 16 ° C σ΄αυτή την φάση µπαίνει µπροστά ο λέβητας. Ο λέβητας ο οποίος λειτουργεί µε καύσιµο LPG, αντικαθιστά τον ρόλο του Ήλιου και καταφέρνει να διατηρήσει την θερµοκρασία του ζεστού νερού σε υψηλό επίπεδο και την θερµοκρασία του κρύου σε χαµηλό.

50 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φάση 3:Η ώρα έναρξης της λειτουργίας του έγινε στις 17:45. Όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα, αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας του λέβητα, οι θερµοκρασίες του κρύου και του ζεστού νερού επιστρέφουν στα επιθυµητά επίπεδα. Επίσης παρατηρούµε ότι στις 20:00 έχουµε την υψηλότερη θερµοκρασία του ζεστού νερού, 73°C και αντίστοιχα την χαµηλότερη του κρύου νερού, 11,3 °C.

51 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φαση3 :Αυτό συνέβη επειδή ο λέβητας όσο περισσότερο λειτουργεί τόσο καλύτερη απόδοση έχει. Οι θερµοκρασίες αυτές του κρύου και του ζεστού νερού που έχουν επιτευχθεί, είναι πολύ ικανοποιητικές για την συγκεκριµένη ώρα (20:00), που είναι συνήθως η ώρα του δείπνου για τους πελάτες του ξενοδοχείου, και όπου δηλαδή χρειάζεται κλιµατισµός

52 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φάση3:Εποµένως αφού οι θερµοκρασίες είναι ικανοποιητικές µπορεί ο λέβητας να βγει εκτός λειτουργίας, δεδοµένου ότι θα διατηρηθεί ψύξη για τουλάχιστον µια ώρα µετά την απενεργοποίηση του. Κλιµατισµός θα υπάρχει µέχρις ότου κατέβει η θερµοκρασία του ζεστού νερού και ανέβει η θερµοκρασία του κρύου.

53 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ 1in Θ 2in Θ 3out [ o C] ΩΡΑ [Η] Φάση 4:Ο λέβητας έχει βγει εκτός λειτουργίας, όµως ο ψύκτης είναι ακόµα ανοιχτός, εποµένως γίνεται ψύξη. θα σταµατήσει αυτόµατα όταν η θερµοκρασία του ζεστού νερού (μπλέ γραµµή) κατέβει κάτω των 45 °C.

54 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

55 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ :Γ’ ΤΜΗΜΑ:ΓΜ ΨΥΚΤΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google