Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο για την Ακουστική Περιγραφή Workshop on Audio Description

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο για την Ακουστική Περιγραφή Workshop on Audio Description"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο για την Ακουστική Περιγραφή Workshop on Audio Description
__ __ Πρόσβαση στο τηλεοπτικό περιεχόμενο Ατόμων με προβλήματα όρασης Access to Audiovisual content for visually-impaired people 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Τα τεχνικά ζητήματα της Ακουστικής Περιγραφής» 2nd SESSION: The technical issues of Audio description ____ ____ «Προσαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & πρακτικών στον Ελληνικό χώρο» “Adapting European standards & practices to the Greek audiovisual sector” Δημήτρης Βαφέας:Αναπλ. Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών ΕΡΤ Α.Ε. Demetri Vafeas: Dep. Supv. New Technologies Group of ERT S.A. 29 Ιανουαρίου 2008

2 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α. Ε. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παρακολούθηση δραστηριότητας Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προτύπων & Τυποποίησης Αποτίμηση τεχνολογικών εξελίξεων & σύνταξη τεχνικο - οικονομικών μελετών Καταγραφή αναγκών – απαιτήσεων ακροατηρίου & προσδιορισμός των απαραίτητων επεκτάσεων - βελτιώσεων για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών 29 Ιανουαρίου 2008

3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (1/5) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005: Αρχική καταγραφή των δυνατοτήτων πρόσβασης των τυφλών στα αγαθά και τις υπηρεσίες της Τηλεόρασης. Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής κατάστασης Αποτίμηση άμεσα υλοποιήσιμων υπηρεσιών & περιορισμών στην Ελλάδα Καταγραφή των ευρύτατων δυνατοτήτων της Ψηφιακής Πλατφόρμας 29 Ιανουαρίου 2008

4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2/5) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2005: Αναλυτική καταγραφή της Ευρωπαϊκής εμπειρίας σε Υπηρεσίες Πρόσβασης, και προτάσεις σε σχέση με άμεσα υλοποιήσιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα (αναλογικά δίκτυα) προοπτικές εκμετάλλευσης των ευρύτατων δυνατοτήτων της Ψηφιακής Πλατφόρμας 29 Ιανουαρίου 2008

5 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (3/5) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2006: Παροχή τεχνογνωσίας στο ΙΚΠΑ και την Διαχειριστική Αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας» Διαμόρφωση βασικών απαιτήσεων Προσβάσιμου προγράμματος και υπηρεσιών Διαμόρφωση βασικών Προδιαγραφών Αποκωδικοποιητή Συνεχής έρευνα αγοράς υπηρεσιών & εξοπλισμού 29 Ιανουαρίου 2008

6 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (4/5) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007: Επισήμανση ανάγκης δημιουργίας Εθνικής Βίβλου Προδιαγραφών Αποκωδικοποιητών DVB & IPTV, (στα πρότυπα των D-Books των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών) Συμμετοχή στην προετοιμασία του Μνημονίου που δεσμεύει τους Τελικούς Δικαιούχους 29 Ιανουαρίου 2008

7 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (5/5) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007: Συμμετοχή στις δράσεις του ΙΚΠΑ στην κατεύθυνση επικαιροποίησης και τελικής διαμόρφωσης των βασικών Προδιαγραφών του Αποκωδικοποιητή καθορισμού διαδικασιών Πιστοποίησης εξοπλισμού και υπηρεσιών 29 Ιανουαρίου 2008

8 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (1/2):
Η Έκθεση της EBU (Ιούνιος 2004) για τις Υπηρεσίες Πρόσβασης, τα συναφή Διεθνή Πρότυπα στα οποία αναφέρεται και παραπέμπει η Έκθεση & οι προσωπικές επαφές με καταξιωμένους ειδικούς, όπως το μέλος της Επιτροπής της EBU για θέματα Υποτιτλισμού και Ακουστικής Περιγραφής, Nick Tanton. Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές ελληνικών - ξένων Πανεπιστημίων & φορέων ΑμεΑ ( όπως η Κα Μαρία Κολιονίκα -ΕΣΑΜΕΑ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ, ο καθηγητής Π.Α. κ. Γ. Κουρουπέτρογλου, ο καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά κ. Δημ. Καλύβας, ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ν. Μήτρου και οι επιστήμονες του ΙΕΛ και οι ερευνητές του πρωτοπόρου στον τομέα Royal National Institute of the Blind (RNIB)). 29 Ιανουαρίου 2008

9 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (2/2):
Επιτόπια καταγραφή της συνέργειας μεταξύ BBC, RNIB και Κράτους μετά από επίσκεψη στο Λονδίνο και προσωπικές συνεντεύξεις με φορείς που συνετέλεσαν στις Ρυθμιστικές Διατάξεις που καθιερώνουν τις Υπηρεσίες Πρόσβασης ως υποχρέωση των Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών, και των φορέων που υλοποιούν τόσο το τεχνικό μέρος όσο και το περιεχόμενο Υπηρεσιών Πρόσβασης (BBC-BSkyB). Επαφές με παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων (λ.χ. το σεμινάριο Crossroads στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της συγγραφής κειμένων Πρόσβασης στην τυπική διαδικασία Παραγωγής). Οργάνωση παρουσιάσεων στην ΕΡΤ ΑΕ από εταιρίες που προσφέρουν είτε προϊόντα υλοποίησης Υπηρεσιών Πρόσβασης είτε εξοπλισμό λήψης. 29 Ιανουαρίου 2008

10 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Εφικτή η υλοποίηση Υπηρεσιών Πρόσβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) Οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με τα σχετικά Πρότυπα ή Συστάσεις Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προτύπων, όπως του European Telecommunications Standards Institute (ETSI), της European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), του DVB & της European Broadcasting Union (EBU). 29 Ιανουαρίου 2008

11 Επιλεγόμενοι Υπότιτλοι (Subtitles) Ακουστική Περιγραφή
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (ΙΙ) Προτεινόμενες Υπηρεσίες Πρόσβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) & αντίστοιχα Πρότυπα: 29 Ιανουαρίου 2008 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Επιλεγόμενοι Υπότιτλοι (Subtitles) ETSI ΕΝ (DVB Subtitles) Ακουστική Περιγραφή (Audio Description) ETSI TS Annex on Receiver mix Εκφωνούμενοι Υπότιτλοι (Talking Subtitles) Νοηματική Γλώσσα (Signing) Extra DVB video stream, receiver mix- PIP Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος (EPG) DVB-SI compatible ETSI ETS , ΕΝ , ΕΝ & TR

12 Συγκρίθηκαν οι 2 κύριες μέθοδοι υλοποίησης «premix» και «receiver mix»
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (ΙΙΙ) Σε ότι αφορά την Ακουστική Περιγραφή: Συγκρίθηκαν οι 2 κύριες μέθοδοι υλοποίησης «premix» και «receiver mix» Κατατέθηκε τεκμηριωμένη πρόταση υπέρ του «receiver mix», δηλ. Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου στην συσκευή λήψης, διότι: 29 Ιανουαρίου 2008

13 Η Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου
στην συσκευή λήψης «receiver mix» (1/2) έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Η σχετιζόμενη με την Ακουστική Περιγραφή πληροφορία κωδικοποιείται σε σειρά αρχείων ήχου (.WAV) και ένα αρχείο αλφαριθμητικού κειμένου (.ESF) Η σχετιζόμενη με την Ακουστική Περιγραφή πληροφορία εκπέμπεται με ταχύτητα 64 Κbps ταυτόχρονα με το υπόλοιπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο χωρίς να υπάρχει σύζευξη με αυτό. 29 Ιανουαρίου 2008

14 Η Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου
στην συσκευή λήψης «receiver mix» (2/2) Ενσωματώνεται με τρόπο συμβατό προς την πολυπλεξία MPEG-2 Transport Stream, κατά το πρότυπο ETSI TS Δίνει στον τηλεθεατή πλήρη δυνατότητα αυξομοίωσης της ηχητικής στάθμης του σήματος της Ακουστικής Περιγραφής σε σχέση με το κανονικά εκπεμπόμενο πρόγραμμα, σε αντίθεση με την προκαθορισμένη στάθμη της μεθόδου «premix» . 29 Ιανουαρίου 2008

15 gggggg

16 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, 29 Ιανουαρίου 2008

17 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, • ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, 29 Ιανουαρίου 2008

18 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, • ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, • ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους, 29 Ιανουαρίου 2008

19 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, • ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, • ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους, • ακουστική περιγραφή ως σχολιασμός, 29 Ιανουαρίου 2008

20 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, • ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, • ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους, • ακουστική περιγραφή ως σχολιασμός, • ακουστική περιγραφή για δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν οπτική επαφή με την οθόνη – οδήγηση, οικιακές απασχολήσεις. 29 Ιανουαρίου 2008

21 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description
ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, • ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, • ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους, • ακουστική περιγραφή ως σχολιασμός, • ακουστική περιγραφή για δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν οπτική επαφή με την οθόνη – οδήγηση, οικιακές απασχολήσεις. ακουστική περιγραφή για την εκπομπή ομιλούντων υποτίτλων (Spoken Subtitles) 29 Ιανουαρίου 2008

22 29 Ιανουαρίου 2008

23 (με βάση την πρόσφατη καταγραφή της ΕBU)
Πού εφαρμόζεται σήμερα Ακουστική Περιγραφή και σε ποιο ποσοστό επί των ωρών εκπεμπόμενου ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος ; (με βάση την πρόσφατη καταγραφή της ΕBU) HNΩMENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ (U.K.) 8 % ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (FINLAND) 5 % ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) 4 % ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) % ΕΛΒΕΤΙΑ (SWITZERLAND) % ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BOULGARIA) * ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LITHOUANIA) * * Δεν καθορίζεται 29 Ιανουαρίου 2008

24 Υπόδειγμα διαδικασίας πιστοποίησης
Καταγραφή ρυθμιστικού περιβάλλοντος και υποχρεωτικών πρότυπων ανά χώρα (standards and regulations). Υλοποιήσεις διαδραστικότητας ( λ. χ. MHP) Πραγματικές συνθήκες μετάδοσης που διαμορφώνονται από τις επιμέρους υλοποιήσεις DVB-T ανά δίκτυο μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων και προτύπων (network variations). 29 Ιανουαρίου 2008

25 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOY HNΩMENOY BAΣIΛEIOY
Reserved

26 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

27 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

28 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

29 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΕΚΤΩΝ

31 Από την Ιστοσελίδα του RNIB: “Audio Description on Freeview
The following is a list of Freeview DTT equipment capable of receiving Audio Description: Set-top boxes logic LDR V3 Portset Digital Media Centre Netgem i-Player (no longer available) Digital Integrated Televisions (IDTV) by SONY & Panasonic PC PC TV cards ·       Nebula DigiTV

32 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο για την Ακουστική Περιγραφή Workshop on Audio Description"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google