Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και μάζα όλα τα στερεά, υγρά και αέρια, στοιχεία και χημικές ενώσεις  "Αν και τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και μάζα όλα τα στερεά, υγρά και αέρια, στοιχεία και χημικές ενώσεις  "Αν και τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και μάζα όλα τα στερεά, υγρά και αέρια, στοιχεία και χημικές ενώσεις  "Αν και τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και μάζα ο αριθμός των μορίων σε ένα mole είναι μια παγκόσμια σταθερά για όλα τα στερεά, υγρά και αέρια, στοιχεία και χημικές ενώσεις". (Virgo 1933) γέφυρα μικρόκοσμου-μακρόκοσμου  To Ν Α αποτελεί γέφυρα μικρόκοσμου-μακρόκοσμου και μείζον θέμα για την έρευνα. Η ακριβής μέτρηση της τιμής του Ν Α σε όλα τα φαινόμενα στα οποία εμπλέκεται αποτέλεσε πρόκληση για τους επιστήμονες και οδήγησε σε πολλές νέες ανακαλύψεις. (Jensen 2010)

2 Πώς αντιμετώπισαν οι επιστήμονες την Πώς αντιμετώπισαν οι επιστήμονες την πρόκληση να μετρήσουν τα σωματίδια πρόκληση να μετρήσουν τα σωματίδια χωρίς τα σημερινά μέσα; χωρίς τα σημερινά μέσα; Γιατί και πότε συνδέθηκε το όνομα του Γιατί και πότε συνδέθηκε το όνομα του Avogadro με τη σταθερά Ν Α ; Avogadro με τη σταθερά Ν Α ; Πώς προσδιορίστηκε η σταθερά Avogadro; Πώς προσδιορίστηκε η σταθερά Avogadro; Πώς φτάσαμε στις σημερινές τιμές; Πώς φτάσαμε στις σημερινές τιμές; βιβλιογραφία περιορισμένη - αναγκαστικά πρωτότυπα

3 ΑΕΡΑ κινητική θεωρία  Αρχικά στον ΑΕΡΑ με την κινητική θεωρία (+ Υπ. Αvogadro) Loschmidt, Boltzmann, Maxwell 1811 1865 1873 κίνηση των κόκκων της γύρης (Βrown)  Μετά με τη κίνηση των κόκκων της γύρης (Βrown) ΝΕΡΟ στο ΝΕΡΟ Perrin 1909 σκέδαση- περίθλαση ακτίνων Χ  Τώρα πια με σκέδαση- περίθλαση ακτίνων Χ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ όπως Si σε ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ όπως Si Project Avogadro IAC (= International Avogadro Coordination)  ΥΠΑΡΧΟΥΝ πάνω από 80 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4 Equivalentists Μακροσκοπική προσέγγιση ΜΑΖΑ-ΟΓΚΟΣ (matter theory) Νόμοι χημείας 18ος αιώνας Ostwald 1890 Χημικά ισοδύναμα χημικά μόρια= εύρημα προέκυπταν από τα ΑΒ υποθετικά και ανύπαρκτα mole = μάζα συνεχής Atomists Μικροσκοπική προσέγγιση ΜΟΡΙΑ (μοριακή θεωρία) Dalton 1809 αδιαίρετα άτομα Avogadro,1811: ΕVEN- μόρια Loschmidt,1865: no, d μορίου Maxwell,1873: ιπτάμενα μόρια Perrin,1909: N A Quantity= ποσότητα ουσίας versus … HO ΗΟ 1/2

5 Αvogadro 1776-1856 Υπόθεση EVEN molecules 1811 Loschmidt 1821-1895 μέγεθος μορίου d, n o 1865 Boltzmann 1844-1906 Maxwell 1831-1879 Perrin Perrin, 1870-1942 N A 1909 Nobel 1926 Ostwald, 1853 – 1932 mole-molecules? Nobel 1909, Κατάλυση, ΧΙ ταχύτητα αντ. Cannizzaro 1826 – 1910, Dalton 1766-1844 Κινητική θεωρία …1873 quantity- molecules= granules Einstein Smoluchowski 1879 – 1955 1872-1917 1905: A new determination of molecular dimensions, PhD μοντέλο κίνησης Brown 19 ος - 20 ος αι.

6 EVEN EVEN = Equal Volumes Equal Numbers: Ίσοι όγκοι αερίων- ίσα μόρια ο όγκος του αερίου (σε δεδομένη θερμοκρασία και πίεση) είναι ανάλογος με τον αριθμό των μορίων, ανεξάρτητα από τη φύση του αερίου (βαριά ή ελαφρά) Λατινικά: molecules=υποκοριστικό της λέξης moles= σωρός Ελληνικά: μόρια από μόρος= μονάδα μέτρ. επιφανειών από μείρομαι=διαιρούμαι ΗΟ ½ από πυκνότητες των αερίων και αναλογίες όγκων βρίσκει ΜΒ (ΑΒ) για τα αέρια καλύτερα από τους Dalton και Berzelius για ΗO (ABO=15 αντί 5,5) 1860 Ο Cannizaro αναδεικνύει το έργο του στο 1 ο συνέδριο Χημείας-Καλσρούη 1909 Ο Perrin προτείνει την ονομασία του αριθμού Ν Α προς τιμήν του Ο ίδιος o Avogadro δεν γνώρισε ποτέ το mole ή... τη σταθερά του, το Ν Α 1956 L.Pauling : "το έργο του Avogadro είναι η βάση της θεωρητικής χημείας και η συμβολή του στη Χημεία η μεγαλύτερη όλων". (Avogadro 1811 το πρωτότυπο, Perrin 1926, Asimov 2004, Chigliano 1992)

7 Υπολογίζει για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τη μέση διάμετρο d των μορίων αέρα ≈ 1 nm (σωστή τάξη μεγέθους) Ο ίδιος αποκαλεί τη διάσταση των μορίων το ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού! Χρησιμοποιεί την αριθμητική πυκνότητα n 0 = αριθμός των σωματιδίων ανά μονάδα όγκου (σε ορισμένη p,T) σήμερα σταθερά Loschmidt προς τιμήν του, n o = N A /V m ή amagat. Από θεωρία Avogadrο πήρε n 0 = N / Vg = σταθερά (P,Τ) για κάθε αέριο Από κινητική θεωρία αερίων πήρε μέση ελεύθερη διαδρομή l = 4 / 3 (n o π d 2 ) -1 Βρήκε την περίφημη σχέση του d = 8 l ε για το συντελεστή συμπύκνωσης αερίου ( ε= V liq / V gas ) Για τον ατμοσφαιρικό αέρα d/l=8V l /V g ≈1/100 l = 65 nm (Maxwell) ή 140 nm (Meyer) και ε= 0.000866 (δική του τιμή ) d= 0,45nm ή 0,96 nm και n 0 = 0,18 ή 1,8. 10 25 m -3 που δίνει τιμή για τη σημερινή σταθερά Avogadrο = Ν Α = n 0.V m = 0,4 ή 4. 10 23 mol -1 ! Loschmidt 1865 το πρωτότυπο, Hawthorn 1970

8 Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Jean Baptiste Perrin, Les Atomes: εμφανίζονται τρεις χαράξεις της κίνησης των κολλοειδών σωματιδίων ακτίνας 0,53 μm, όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο. Οι διαδοχικές θέσεις είναι κάθε 30 sec Και ενώνονται με ευθύγραμμα τμήματα (το μέγεθος του mesh είναι 3.2 µm)


Κατέβασμα ppt "Τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και μάζα όλα τα στερεά, υγρά και αέρια, στοιχεία και χημικές ενώσεις  "Αν και τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google