Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Μάθημα 1 ο, 04 Απριλίου 2008 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Μάθημα 1 ο, 04 Απριλίου 2008 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Μάθημα 1 ο, 04 Απριλίου 2008 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr

2 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 Πρόγραμμα Μαθημάτων – 1 ο - 04 Απριλίου Βασικές Αρχές Οργάνωσης Πληροφορίας Βασικές Αρχές Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Γνωριμία με το eXe (eLearning XTML editor) (http://www.exelearning.org)http://www.exelearning.org Γνωριμία με το Moodle (www.moodle.org)www.moodle.org – 2 ο - 11 Απριλίου: eXe Hands on Τraining – 3 ο - Απριλίου: eXe Hands on Training – 4 ο - 09 Απριλίου: Moodle Hands on Training

3 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 Οργάνωση Πληροφοριών - H κατανόηση του κόσμου μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα μας να οργανώνουμε πληροφορίες - Οργανώνουμε για να κατανοούμε, να εξηγούμε και να ελέγχουμε - Δημιουργούμε συστήματα ταξινόμησης πληροφοριών - Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) είναι ένα γενικευμένο σύστημα ευέλικτης οργάνωσης πληροφοριών - Η οργάνωση πρέπει να «υπηρετεί» το χρήστη στην αναζήτηση και ανάκτηση της πληροφορίας

4 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 Οργάνωση Πληροφοριών - Υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση των πληροφοριών στη βάση ενός γενικευμένου μοντέλου - προτύπου:  Αοριστία – Ασάφεια περιεχομένου (Ambiguity)  Ανομοιογένεια περιεχομένου (Heterogeneity)  Διαφορετικές οπτικές γωνίες του δημιουργού (Diff. in Perspectives)  Πλαίσιο – Περιβάλλον λειτουργίας (Context)

5 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 Οργανωτικά Συστήματα Πληροφοριών - Μια ιστοσελίδα αποτελεί ένα οργανωτικό σύστημα (Organization System) το οποίο περικλείει: - Ένα σχήμα οργάνωσης (Organization Scheme) = καθορίζει το σύνολο των κοινών χαρακτηριστικών των στοιχείων του περιεχομένου και επηρεάζει την λογική οργάνωση του σε ομάδες (Logical Grouping) - Μια οργανωτική δομή (Organization Structure) = καθορίζει τους τύπους των σχέσεων μεταξύ στοιχείων περιεχομένου και λογικών ομάδων

6 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6 Οργανωτικά Συστήματα Πληροφοριών Η οργάνωση της πληροφορίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ιστοσελίδων σχετίζεται με την πλοήγηση (Navigation), την ονοματολογία (Labeling) και την δεικτοδότηση (Indexing) του πληροφοριακού υλικού

7 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 Σχήματα Οργάνωσης Πληροφοριών Σαφές – Καλά Οριζόμενο (Exact) - Οι πληροφορίες οργανώνονται σε διακριτές και αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες - Εύκολο στην υλοποίηση και στη συντήρηση - Εύκολο στη χρήση - Η Οργάνωση των πληροφοριών γίνεται: - Αλφαβητικά Αλφαβητικά - Χρονολογικά Χρονολογικά - Γεωγραφικά Γεωγραφικά

8 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 8 Σχήματα Οργάνωσης Πληροφοριών Ασαφές (Ambiguous) - Οι πληροφορίες οργανώνονται σε μη μονοσήμαντα ορισμένες ομάδες - Υπόκεινται στην υποκειμενική ασάφεια της γλώσσας και της ανθρώπινης αντίληψης - Δύσκολα στην σχεδίαση και μερικές φορές στη χρήση τους - Όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς αναζητεί στον Ιστό, η ασαφής οργάνωση είναι σημαντικότερη και χρησιμότερη - Ομαδοποιεί την πληροφορία στη βάση κοινών νοημάτων - Βοηθάει το χρήστη να ανακαλύψει συσχετισμούς στο πληροφοριακό υλικό και να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα

9 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 9 Σχήματα Οργάνωσης Πληροφοριών Ασαφές (Ambiguous) Η Οργάνωση των πληροφοριών γίνεται: I. Βάση του θέματοςθέματος II. Βάση των λειτουργιώνλειτουργιών III. Βάση του στοχευόμενου «ακροατηρίου»στοχευόμενου «ακροατηρίου» IV. Βάση συμβολισμού (metaphor-driven) [...]συμβολισμού... V. Υβριδικά σχήματα Υβριδικά σχήματα

10 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 Δομές Οργάνωσης Πληροφοριών Η δόμηση της πληροφορίας στην ιστοσελίδα καθορίζει τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών! Ιεραρχική Δόμηση (Top-Down) Υπερκείμενο (Hypertext) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων (Bottom-Up)

11 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 11 Δομές Οργάνωσης Πληροφοριών Ιεραρχική Δόμηση (Top-Down)

12 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 12 Δομές Οργάνωσης Πληροφοριών Υπερκείμενο (Hypertext)

13 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13 Στην Πράξη... Σχήματα οργάνωσης – Το σαφές σχήμα βοηθάει το χρήστη όταν γνωρίζει εκ των προτέρων τι αναζητά – Το ασαφές σχήμα βοηθάει το χρήστη να ανακαλύψει την πληροφορία όταν δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι αναζητά – Χρήση και των 2 σχημάτων συμπληρωματικά, όπου είναι εφικτό – Η πρόσβαση στην ίδια πηγή πληροφορίας μέσο διαφορετικών δρόμων είναι πάντα προς όφελος του χρήστη

14 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 14 Στην Πράξη... Δομές οργάνωσης – Ιστοσελίδες μεγάλου εύρους απαιτούν και τις 3 δομές συμπληρωματικά – Ιεραρχική ανάλυση απαιτείται στο κυρίως επίπεδο – Δομημένη πληροφορία εμπίπτει σε δομή βάσης δεδομένων – Αδόμητες πληροφορίες και οι μεταξύ τους σχέσεις εμπίπτουν σε δομή υπερκειμένου

15 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 15 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Καθοδηγούμενο (Classic Tutorials) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΕΠΙΠΕΔΟ 2ΕΠΙΠΕΔΟ Ν ΣΥΝΟΨΗΤΕΣΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

16 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 16 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Δραστηριο-κεντρικό (Activity-Centered Tutorials) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΨΗΤΕΣΤ

17 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Προσαρμοζόμενο (Learner-customized Tutorials) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΣΤ ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 5 ΘΕΜΑ 6 ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 5 ΘΕΜΑ 6

18 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 18 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Γνωσιο-κεντρικό (Knowledge-paced Tutorials) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΣΤ 1ΤΕΣΤ 2ΤΕΣΤ Ν ΣΥΝΟΨΗΤΕΣΤ ΘΕΜΑ 1ΘΕΜΑ ΝΘΕΜΑ 2

19 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 19 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Εξερευνητικό (Exploratory Tiutorials) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΟΨΗΤΕΣΤ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

20 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 Μοντέλα Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Αυτο-δημιουργούμενο (Generated Lessons) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ 2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΣΤ ΘΕΜΑ 3 ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 3 ΘΕΜΑ 6 ΘΕΜΑ 4ΘΕΜΑ 5 ΘΕΜΑ 6

21 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 21 Βιβλιογραφία Information Αrchitecture for the World Wide Web Peter Morville and Louis Rosenfeld, O’Reilly 2007, 3 η Έκδοση Designing Web-Based Training, William Horton, O’Reilly 2000

22 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 22 elearning XTML editor Eπιτρέπει στους δασκάλους να δημοσιεύσουν ιστοσελίδες για εκπαίδευση Παρέχει δυνατότητες δημοσίευσης στο Διαδίκτυο που μπορούν να παραπεμφθούν εύκολα ή να εισαχθούν από πρότυπα συστήματα διαχείρισης μάθησης Εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου χωρίς απευθείας σύνδεση και χωρίς την απαίτηση ύπαρξης σύνδεσης σε δίκτυο ή στο Διαδίκτυο Μιμείται τη λειτουργία WYSIWIG επιτρέποντας στους χρήστες να δουν πώς θα μοιάζει το περιεχόμενό τους όταν δημοσιευθεί on-line

23 Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Tεχνολογιών", Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 23 Moodle – Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης To Moodle είναι λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και διαθέτει μια εγκατεστημένη βάση από 25,281 καταχωρημένες ιστοσελίδες που το χρησιμοποιούν και 10,405,167 χρήστες σε 1,023,914 μαθήματα (13/05/2007) Το Moodle έχει σχεδιαστεί να βοηθάει τους διδάσκοντες-εκπαιδευτές να δημιουργούν ηλεκτρονικά μαθήματα προσανατολισμένα σε υψηλά επίπεδα διάδρασης Το Moodle διαθέτει Άδεια Χρήσης Ανοικτού Κώδικα και Αρθρωτή Αρχιτεκτονική, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων λειτουργιών από οποιονδήποτε χρήστη Το Moodle λειτουργεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Unix, Linux, Windows, Mac OS X, …) αρκεί να έχει εγκατασταθεί η γλώσσα ανάπτυξης web εφαρμογών PHP (ανοικτού κώδικά) Το Moodle αποθηκεύει τα δεδομένα σε βάση δεδομένων MySQL (ανοικτού κώδικα) Download: http://moodle.org/http://moodle.org/


Κατέβασμα ppt "«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Μάθημα 1 ο, 04 Απριλίου 2008 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google