Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 1 Α) Συμμετοχή στην Aνάπτυξη Yποδομών (DAQ) και Φυσικής (PID, Συντονισμοί ). Β) Ανάπτυξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 1 Α) Συμμετοχή στην Aνάπτυξη Yποδομών (DAQ) και Φυσικής (PID, Συντονισμοί ). Β) Ανάπτυξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 1 Α) Συμμετοχή στην Aνάπτυξη Yποδομών (DAQ) και Φυσικής (PID, Συντονισμοί ). Β) Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων από Αλληλεπιδράσεις pp και PbPb. Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. Δραστηριότητες στο πείραμα ALICE στον επιταχυντή LHC του CERN

2 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 2 Ελληνική ομάδα στο ALICE( σήμερα )– Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Μέλη ΔΕΠ: Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Βασιλείου, Επικ. Καθηγήτρια Ε. Τσίλης, Επικ. Καθηγητής Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες: Π. Γανωτή Α. Μπελογιάννη Σ. Ποτηράκης Π.. Χριστάκογλου Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Φ. Ρουκουτάκης (Δ. Δ.), Χ. Ταγρίδης ( ΜΔΕ), Μ. Φραγκιαδάκης (ΜΔΕ), Φοιτητές : Δ. Κοντανάς, Π. Μαντζαρίδης, Α. Μαρκουίζος, Π. Μητσέας, Σ. Τζάκης

3 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 3 ALICE: An LHC Ion Collider Experiment at CERN-LHC Size 16x26 m., weight 10.000 tones >1000 μέλη 30 χώρες 100 εργαστήρια

4 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 4 ‘State of Matter’ under high temperature and pressure –‘Quark-Gluon Plasma’ (QGP) QGP is ground state of QCD and considered to be the primordial matter of the Universe –Quarks and gluons are deconfined –Chiral symmetry is restored (quarks are massless) Mission of Ultrarelativistic Heavy Ion Physics studies –Search, discover the QGP –Measure the properties of the QGP Φυσική Βαρέων Ιόντων (HI) και Κουάρκ-Γκλούον-Πλάσμα (QGP)

5 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 5 ALICE: dedicated, ‘general purpose’ HI experiment Υπογραφές (Signatures) και πειραματικές ποσότητες Πειραματικές απαιτήσεις: Εξαιρετική ικανότητα ανακατασκευής των ιχνών των φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ένα περιβάλλον με μεγάλη πυκνότητα τροχιών [dΝ/dη ~6000]. Ταυτοποίηση (PID) σωματιδίων (πιονίων, καονίων, πρωτονίων, ηλεκτρονίων, μιονίων κλπ). Μέτρηση της ενέργειας των φωτονίων από μερικά GeV μέχρι >100 GeV. Ικανότητα ανακατασκευής πιδάκων (Jets) σωματιδίων.

6 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 6 ALICE PPR CERN/LHCC 2003-049 PID in ALICE full bars:3σ separation, dashed bars:2σ separation

7 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 7 1) Σύστημα λήψης πειραματικών δεδομένων και on-line έλεγχος (DAQ,DATE,MOOD,AMORE). Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή,Α. Μπελογιάννη, Φ. Ρουκουτάκης 2)Τοπολογική ταυτοποίηση-διαχωρισμός πιονίων/καονίων σε αλληλεπιδράσεις Pb-Pb και p-p Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή, Α. Μπελογιάννη, Φ. Ρουκουτάκης, Σπ. Τζάκης, Ειρ. Αριστομενοπούλου, K. Πολλάλης 3) Μελέτη συντονισμών Λ(1520)-> Κp και Φ(1020)->ΚΚ σε αλληλεπιδράσεις βαρέων ιόντων (PbPb) και αδρονίων pp. Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή, Α. Μπελογιάννη, Διονύσης Κοντανάς 4) Παροχή υπολογιστικής ισχύος στο ALICE μέσω hellasgrid. Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Σπ. Τζάκης Υπευθυνότητες της ομάδας ‘OMEGA’ του ΤΠΦΣΣ στο ALICE, 2002-σήμερα

8 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 8 Data Acquisition System Το Σύστημα λήψης δεδομένων ( Data Acquisition System ) του ALICE και o on-line έλεγχος έχει σχεδιαστεί κεντρικά από την ομάδα DAQ-ALICE. Η ομάδα μας ανέλαβε να προσαρμόσει και να αναπτύξει το σύστημα για τους εμπρόσθιους ανιχνευτές (Forward detectors) Τ0, V0, FMD του ALICE. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΤΠΦΣΣ ( 2004-2006) με ένα δοκιμαστικό σύστημα. Στη συνέχεια ο συνεργάτης μας (Φ. Ρουκουτάκης) επελέγη ως Early Stage Marie Curie Fellow απο την αμάδα DAQ-ALICE, όπου ολοκλήρωσε το σύστημα. Eπίσης αναμόρφωσε το σύστημα ΜΟΟD που αφορά τον on-line έλεγχο των μετρουμένων σημάτων των ανιχνευτών και τη βαθμονόμησή τους. Ακόμη, ανέπτυξε το νέο προηγμένο σύστημα AMORE για τις ίδιες ανάγκες. Η παραπάνω υποδομή χρησιμοποιείτα σήμερα από όλους τους ανιχνευτές του ALICE. Αποτελεί σημαντική συνεισφορά στο πείραμα. Οι ομιλίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες του ALICE ( week-DAQ-meetings) 1) DAQ-ALICE, MOOD, AMORE

9 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 9 Σύστημα λήψης δεδομένων και (on-line) έλεγχος ταυτόχρονα με μετρήσεις (DAQ,DATE,MOOD,AMORE) Φ.Ρουκουτάκης (2004-σήμερα)

10 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 10 Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή, Α. Μπελογιάννη, Φ. Ρουκουτάκης, Σπ. Τζάκης, Ειρ. Αριστομενοπούλου, K. Πολλάλης Η τοπολογία καλείται ‘kink’ και προέρχεται από τη διάσπαση των καονίων και των πιονίων, των πολυπληθέστερων ( 10% και 80% ) παραγομένων σωματιδίων. Μετρείται στον ανιχνευτή TPC. 2)Τοπολογική ταυτοποίηση ( Particle IDentification) πιονίων-/καονίων σε αλληλεπιδράσεις Pb-Pb και p-p. ‘kink topology’, π.χ. K/π ->μ ν Κ/π μ

11 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 11 Calculations.Branching ratios taken into account  limit MC:ανακατασκευασμένα Κ- kinks Qt (GeV/c) K -> μ+ ν K -> π +.. K-decay to: Μεταβλητή Qt: κάθετη συνιστώσα του θυγατρικού (μιονίου) ως προς το άνυσμα της ορμής του μητρικού ( καονίου ή πιονίου) σωματιδίου

12 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 12 Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή, Α. Μπελογιάννη, Φ. Ρουκουτάκης, Σπ. Τζάκης, Ειρ. Αριστομενοπούλου, K. Πολλάλης Τοπολογική ταυτοποίηση (PID ) π/Κ σε αλληλεπιδράσεις Pb-Pb και p-p (γωνία διάσπασης σε συνδ. με μητρική ορμή) Mother Momentum (GeV/c) red : K  μ+ν μ blue: π  μ+ν μ K PID, pp at 14TeV ALICE-INT-2006-012 PbPb Γωνία διάσπασης Kμ 4378 Κπ 1440 Κe 149 ππ 171 ΚΚ 15 πμ 5 pp 26 ‘πp’ 81 contam 4,8%

13 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 13 Αλληλεπιδράσεις Pb-Pb, Καόνια από τοπολογία ‘kink’ ALICE-INT-2006-012

14 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 14 Red line:kaons from Det. PID Blue line: K->μ + K->π 2.1 *10 ^6 pp interactions at 14 TeV Pt, GeV/c Number of tracks Άρθρο στο στάδιο συγγραφής

15 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 15 Pb-Pb Hadronization: Hadrons are formed from quarks Chemical freeze-out: end of inelastic interactions (particle yields) Thermal freeze-out: end of elastic interactions (particle spectra) Λ(1520)  p π K-K- Rescattering Κ-Κ- p Λ(1520) K- K- p Regeneration Signal lost space time Resonance Life-time [fm/c]  1.3  ++ 1.7 f 0 (980) 2.6 K*(892) 4.0   (1520) 13 ω(783) 23  (1020) 45 3) Οι συντονισμοί ως υπογραφές αλλαγών φάσης και διαχωρισμού μεταξύ chemical –thermal freeze-out

16 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 16 Μελέτη του συντονισμού Λ(1520) σε αλληλεπιδράσεις pp στα 14TeV Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη, Π. Γανωτή, Α. Μπελογιάννη Αρθρο στο στάδιο συγγραφής Λ(1520) -> Kp

17 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 17 Μελέτη του συντονισμού Φ(1020)-> Κ+Κ- Μ.Σπυροπούλου-Στασινάκη, Δ. Κοντανάς ‘ πραγματικά’ Ανακατασκευασμένα m(K+K-), GeV entries/20 KeV m(K+K-), GeV

18 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 18 Η ομάδα μας, στα πέντε (5) χρόνια συμμετοχής της στην προετοιμασία του πειράματος ALICE (~12 έτη), εργάστηκε αποδοτικά και με συνέπεια. Σ’ αυτή τη φάση είναι έτοιμη να συμβάλλει στην εξαγωγή αποτελεσμάτων Φυσικής με τα πρώτα πειραματικά δεδομένα που θα αρχίσουν να συλλέγονται μέσα στους επόμενους μήνες.

19 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 19 BACKUP

20 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 20 “ Estimation of Kaon and Pion Yields from the decay K/    + , kink topology, in one year of Pb-Pb running of the ALICE experiment ” By: A.Belogianni, P.Ganoti, F.Roukoutakis, M.Spyropoulou-Stassinaki Internal Note/physics, ALICE-INT-2006-012 “ Study of Λ(1520) resonance in pp interactions at ALICE and Kaon identification from its decay μ + μν” By M.Spyropoulou-Stassinaki Proceedings of the 1 st International Workshop on Soft Physics in ultrarelativistic Heavy Ion Collisions http://www.ct.infn.it/SPHIC06/ « Study of Λ(1520) production in pp interactions at 14 TeV with the ALICE detector » By P.Ganoti Proceedings of the International Conference on Strangeness in Quark Matter, Levoca-Slovakia, 24-29/6/2007 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 401 – 407 Physics Performance Report, Vol IPhysics Performance Report, Vol I ALICE Collaboration et al 2004 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 30 1517- 13 Physics Performance Report, Vol IIPhysics Performance Report, Vol II ALICE Collaboration et al 2006 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 32 1295-2040 Δημοσιεύσεις 2004-2008

21 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 21 16/3/2005 Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: “A study of K/π kinks generation” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a051333 21/4 – 24/4/2005:Workshop on Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology (HEP 2005), EESFYE, Aristotle University of Thessaloniki Talk Title: “A method for K/p identification in ALICE experiment based on the kinematics of their decay to muons” 21/2/2006: Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: “Searching for Lambda (1520) in Pb-Pb and pp” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06809 14/3/2006:ALICE week, Soft Physics Working Group, CERN. Talk Title: “Lambda (1520) measurement in Pb-Pb and pp collisions” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06810 15/3/2006: ALICE week, Physics Forum, CERN. Talk Title: “Lambda (1520) production” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a061699 13/4 – 16/4/2006:Workshop on Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology (HEP 2006), EESFYE, University of Ioannina. Talk Title: 1). “The role of resonances production in heavy ion collisions and search for Lambda(1520) in ALICE”, http://hep2006.physics.uoi.gr/presentation/day2/4/ganoti.ppt 2). “Kink decays (e.g. K/pi to muon+ neutrino) and PID in ALICE ”Kink decays (e.g. K/pi to muon+ neutrino) and PID in ALICE http://hep2006.physics.uoi.gr/presentation/day2/3/Stasinaki.ppt 18/7/2006 Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: “Preliminary study of Lambda(1520) in pp collisions” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06816 List of talks 2005-2008 At International Workshops and in ALICE meetings

22 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 22 29/9/20061 st International Workshop on Soft Physics in ultrarelativistic Heavy Ion Collisions, Catania (Italy), 27-29 September 2006 Talk Title: “Study of Λ (1520) resonance in pp interactions at ALICE and K identification from its decay in muon+neutrin o ”Study of Λ (1520) resonance in pp interactions at ALICE and K identification from its decay in muon+neutrin o http://www.ct.infn.it/SPHIC06/ 11/10/2006ALICE week, Physics Forum, CERN. Talk Title: 1). “Study of Λ(1520) in pp interactions in ALICE” 2). “K identification from its decay to μ + ν” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=5251 12/12/2006Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: Λ(1520): Status Report http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06820 14/2/2007ALICE Physics week in Munster. Talk Title: “A study of Λ(1520) in pp interactions at ALICE” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=10988 9/5/2007Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: “Status report a)Yields of kaons from their ‘kink decay’ in pp interactions at ALICE b) Λ(1520) signal with combined PID from TPC and TOF http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=8433 24/6/2007 International Conference on Strangeness in Quark Matter Levoca, Slovakia Talk Title: “Study of Λ(1520) production in pp interactions @14 TeV with the ALICE detector” http://www.saske.sk/SQM2007/sciprog.php.html 2/10/2008Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title : “Kaon identification from kink topology in pp interactions” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=9953

23 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 23 12/12/2007Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title: “Kaon identification by kink topology” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=8438 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=8438 19/2/2008Soft Physics Working Group meeting, CERN. Talk Title : “Kaons from kink topology” http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=24904 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=24904 17/4/2008XXVI Workshop on Recent Developments and Cosmology, HEP2008, Ancient Olympia 16-19/4/2008, Talk Title : “Comparison of Kaon identification through central barrel detectors signals, with the kink topology in ALICE experiment at CERN” http://hep10.physics.uoc.gr/HEP2008/program/ Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://users.uoa.gr/~mspyrop/,http://users.uoa.gr/~mspyrop/ στην ιστοσελίδα του ALICE στο CERN, στο διαδίκτυο (SPIRES, google…) με τα ονόματα των συγγραφέων: M. (Spyropoulou-)Stassinaki, A. Belogianni, P. Ganoti,, F. Roukoutakis

24 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 24 Πτυχιακές εργασίες Φ. Ρουκουτάκης, Σπ. Τζάκης (υπ), Ειρ. Αριστομενοπούλου, Χρ. Πολλάλης (υπ), Διον.Κοντανάς Εργασίες ΜΔΕ Φ. Ρουκουτάκης Διδακτορικά διπλώματα Φ. Ρουκουτάκης ( υπ.) Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση (2004-σήμερα)

25 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 25

26 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 26

27 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 27 Machine –Energy E(beam)=7* Z/A→√s = 5.5.TeV/A or 1.14 PeV for Pb-Pb –Beams Possible combinations: pp, pA, AA –Heavy Ion Running Typically 4 weeks/ year ; typically after pp running –Luminosity 10 -27 cm -2 s -1 (Pb) to > 10 -30 (light ions) → 10 to > 100kHz rates Experiments –ALICE: An Lhc Ion Collider Experiment: dedicated, ‘general purpose’ HI experiment –ATLAS and CMS have a significant HI programme, but pp is priority

28 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 28 T0-A 3.7 m from IP 4.61 <  < 4.92 T0-C 0.7 m from IP -3.28<  <-2.97 T0 arrays in ALICE

29 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 29 Kaon and Pion decays kinks 3 prong-decay bgr. kinks

30 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 30 The red and blue curves in the next slide correspond to the maximum decay angle of the daughter at a given momentum of the mother particles, kaons and pions respectively ‘Decay angle’ and ‘maximum decay angle’ of charged daughter in the Lab system Kink topology, Γωνία διάσπασης : Γωνία μεταξύ θυγατρικής και μητρικής τροχιάς

31 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 31 Mother mom. Vrs decay angle, ‘Kink’ topology, pp int., 60k events π-> π +.. π-> μ+ν Κ-> μ +ν Κ-> π+..

32 27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 32  Hadron Resonances e.g. K(892), Δ(1232), Σ(1385), φ(1020), Λ(1520) can be used as a method to study the dynamics of QGP hadronization in Heavy Ion Collisions  Due to short lifetime they can only be measured by reconstruction of their decay products.  The measurement of Λ(1520), together with other resonances, may provide information about the early state of the expanding source in terms of the influence of the medium on the resonance. Comparison of H.I data with pp collisions will show effects of possible interactions  Particle Identification (PID) is important for the purity of the resonance signal.  K/π separation, among other topics, will improve the invariant mass calculation for resonances including kaons in their decay products


Κατέβασμα ppt "27/06/2008Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Διημερίδα Τμ. Φυσικής,Ε.Κ.Π.Α. 1 Α) Συμμετοχή στην Aνάπτυξη Yποδομών (DAQ) και Φυσικής (PID, Συντονισμοί ). Β) Ανάπτυξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google