Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ1 35 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 24 Ιανουαρίου 2013 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2012 Σ.Α.Ε. 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ1 35 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 24 Ιανουαρίου 2013 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2012 Σ.Α.Ε. 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ1 35 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 24 Ιανουαρίου 2013 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2012 Σ.Α.Ε. 2013 Θωμάς Μ. Γράτσιας, CChem, MRSC, OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert., Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ.

2 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ2 Κύριες δράσεις 2011-2012 Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC Aerosol Labelling: Αναθεώρηση EU CLP Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso Αναθεώρηση Κανονισμός F-Gases EC No 842/2006 Αναθεώρηση της Πολιτικής της ΕΕ για τον αέρα Πηγή: FEA Secretariat, Alain D’ HAESE, FEA Assembly of Delegates - 26.09.2012

3 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ3  Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC Η DG ENTR αποφάσισε να χωρίσει τις διαδικασίες: Εναρμόνιση με τις προβλέψεις ετικέτας του Κανονισμού CLP (EC Νο 1272/2008, on classification, labelling and packaging mixtures )  Να προχωρήσει μόνο η Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο  Δημοσίευση ενωρίς το 2013 Αύξηση εσωτερικής πίεσης σε 50°C και πλαστικά αεροζόλ:  Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο με μελέτη συμβούλων  Επανα-λανσάρισμα στο 2013  Πάλι, υπάρχει το ρίσκο μίας κανονικής νομοθετικής διαδικασίας Ενέργειες:  Διατήρηση επαφών με DG ENTR προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων. Κύριες δράσεις 2011-2012

4 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ4  Αναθεώρηση EU CLP Ευθυγράμμιση με UN GHS rev.4 (2011):  Παροχή ενημέρωσης έτσι ώστε να λάβουμε το σωστό νομικό κείμενο.  Οι μεταφράσεις του H229 θα πρέπει να είναι σωστές στις χώρες όπου υπάρχουν Εθνικοί Σύνδεσμοι αεροζόλ.  Δημοσίευση στο α΄ τρίμηνο του 2013 (Q1 2013) Παράπλευρη συζήτηση:  Διατηρήθηκαν με επιτυχία οι πρόνοιες ανάγλυφης ενημέρωσης στην ετικέτα. Ενέργειες:  Παροχή σχολίων στα προσχέδια κειμένων.  Συμμετοχή στο sub-group CARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP) Κύριες δράσεις 2011-2012

5 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ5  Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso II Νομικό κείμενο :  Η Οδηγία Seveso III δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2012  2 νέες καταχωρήσεις που αφορούν στα Εύφλεκτα Αεροζόλ  Περιληπτικό ενημερωτικό υπόμνημα ώστε να γίνει εξήγηση των αλλαγών στα αεροζόλ.  Xρειάζεται η κανονική νομοθετική διαδικασία για να τροποποιηθεί το Παράρτημα Ι (λίστα ουσιών με τα όρια των ποσοτήτων). Επόμενα βήματα :  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει μεθοδολογία για να εφαρμοσθούν εξαιρέσεις ( Άρθρο 4).  Πρόταση και υιοθέτηση του «συντελεστή 10» της Atkins για τα εύφλεκτα αεροζόλ. Ενέργειες :  Συνάντηση FEA με DG ENV  Επαφή των Εθνικών Συνδέσμων με τις Κυβερνήσεις τους. Κύριες δράσεις 2011-2012

6 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ6  Αναθεώρηση Κανονισμού Φθοριωμένων Αερίων (F-gases) Απειλή:  Περαιτέρω απαγορεύσεις των HFCs στα αεροζόλ (Σχήμα Αυστρίας, Δανίας, ή Ελβετίας – αυστηρότερα εθνικά μέτρα ) Εκκρεμούν :  Ρυθμίσεις HFC κατά το UN πρωτόκολλο του Montreal Παρούσα κατάσταση:  Η FEA παρέσχε ενημέρωση στους συμβούλους των ενδιαφερομένων μερών (μελέτη συμβούλων, δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Κύριες δράσεις 2011-2012

7 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ7 Κύριες δράσεις 2011-2012  Ανασκόπηση της Πολιτικής της ΕΕ για τον Αέρα μέχρι το 2013 - Θεματική Στρατηγική στην μόλυνση του αέρα (Thematic Strategy on Air pollution, TSAP) - Οδηγία Ποιότητος Αέρα Περιβάλλοντος (Ambient Air Quality Directive, AAQD and - Οδηγία (ανώτατων) Ορίων Εθνικών Εκπομπών (National Emission Ceilings Directive, NECD):  Ολοκλήρωση της εν εξελίξει ανασκόπησης  Να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 Μελέτη Ökopol για την Ευρωπ. Επιτροπή το 2010:  Σημείο αφύπνισης για την βιομηχανία αεροζόλ. Ενέργειες:  Καθορισμός ενός σχεδίου ορισμού Πτητικών Οργανικών Ενωσεων (VOC)  Προετοιμασία ρύθμισης των ΠΟΕ ( VOC monitoring)  Αρχή ανασκόπησης του πακέτου επικοινωνίας για τις ΠΟΕ (VOC)

8 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ8 Οι επιτυχίες είναι δυνατές μόνον Με Γνώσεις και Εμπειρίες (δηλ. με αφοσιωμένους ειδικούς από τις εταιρείες) και Έγκαιρα συντονισμένη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα Κράτη Μέλη (Με πόρους και βοήθεια από την FEA και τους Εθνικούς Συνδέσμους) Κύριες δράσεις 2011-2012

9 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ9

10 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ10

11 ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ11


Κατέβασμα ppt "ΓΣ ΣΑΕ 24 Ιαν. 2013ΘΜΓ1 35 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 24 Ιανουαρίου 2013 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2012 Σ.Α.Ε. 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google