Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Irregular Verbs Ανώμαλα Ρήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Irregular Verbs Ανώμαλα Ρήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Irregular Verbs Ανώμαλα Ρήματα

2 IRREGULAR VERBS Ανώμαλα Ρήματα Infinitive Past Past Participle Απαρέμφατο Αόριστος Παθητική Μετοχή bet bet bet cost cost cost cut cut cut hit hit hit hurt hurt hurt let let let put put put read read read set set set

3 shut shut shut spread spread spread Ομάδα 1η Και οι τρεις στήλες είναι ίδιες χωρίς καμία διαφορά. Infinitive Past Past Participle Απαρέμφατο Αόριστος Παθητική Μετοχή bring brought brought build built built burn burnt burnt buy bought bought

4 catch caught caught dig dug dug dream dreamt dreamt feed fed fed feel felt felt find found found get got got hang hung hung have had had hear heard heard hold held held keep kept kept lay laid laid lead led led

5 learn learnt learnt leave left left lend lent lent light lit lit lose lost lost make made made mean meant meant meet met met pay paid paid say said said sell sold sold send sent sent shoot shot shot sit sat sat

6 sleep slept slept spend spent spent stick stuck stuck strike struck struck teach taught taught tell told told think thought thought understand understood understood win won won Ομάδα 2η Μόνο η δεύτερη στήλη και η τρίτη στήλη είναι ίδιες.

7 Infinitive Past Past Participle Απαρέμφατο Αόριστος Παθητική Μετοχή be was / were been bear bore born(e) beat beat beaten become became become begin began begun bite bit bitten blow blew blown break broke broken choose chose chosen come came come do did done draw drew drawn

8 drink drank drunk drive drove driven eat ate eaten fall fell fallen fly flew flown forget forgot forgotten freeze froze frozen give gave given go went gone grow grew grown hide hid hidden know knew known lie lay lain mistake mistook mistaken

9 ring rang rung rise rose risen run ran run see saw seen shake shook shaken show showed shown sing sang sung sink sank sunk speak spoke spoken steal stole stolen swear swore sworn swim swam swum take took taken throw threw thrown

10 wake woke woken wear wore worn write wrote written Ομάδα 3η Και οι τρεις στήλες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Κοιτώντας με μία πρώτη ματιά τις στήλες των ανωμάλων ρημάτων, μοιάζει πολύ δύσκολη η αποστήθισή τους. Όμως, αν χωρίσουμε τα ρήματα σε ομάδες αυτών που μοιάζουν μεταξύ τους, τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα: δηλ. sell / tell => sold / told

11 send / lend / spend => sent / lent / spent, drink / sing / ring => drank-drunk / sang-sung / rang-rung, bear / wear => bore-born / wore-worn, take / shake => took-taken / shook-shaken, drive / rise => drove-driven / rose-risen e.t.c. Πολύ προσοχή λοιπόν και προσεκτικό διάβασμα!


Κατέβασμα ppt "Irregular Verbs Ανώμαλα Ρήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google