Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

25η Μαρτίου 2012 Μια ακόμη επέτειος ….

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "25η Μαρτίου 2012 Μια ακόμη επέτειος …."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 25η Μαρτίου 2012 Μια ακόμη επέτειος …

2 Ανδρέας Κάλβος Αὐγεριναὶ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες τί προβαίνετε; τάχα ἀγαπάει ῾νὰ βλέπῃ ἔργα λῃστῶν τὸ μάτι τῶν οὐρανίων; Ὦ Ἕλληνες, ὦ θεῖαι ψυχαί, ῾ποὺ εἰς τοὺς μεγάλους κινδύνους φανερώνετε ἀκάμαντον ἐνέργειαν καὶ ὑψηλὴν φύσιν! Πῶς, πῶς τῆς ταλαιπώρου πατρίδος δὲν πασχίζετε ῾νὰ σώσητε τὸν στέφανον ἀπὸ τὰ χέρια ἀνόσια λῃστῶν τοσούτων; Εἶναι πολλὰ τὰ πλήθη των καὶ φοβερὰ εἰς τὴν ὄψιν, ἀλλ᾿ ἕνας ἕλλην δύναται, ἕνας ἄνδρας γενναῖος ῾νὰ τὰ σκορπίσῃ. Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

3 Η Ελλάδα σήμερα Ο Ηνίοχος-Επαίτης
Η Ελλάδα σήμερα Ο Ηνίοχος-Επαίτης Ο γάλλος Robert Rousso μπήκε στον κόπο να γράψει στα ελληνικά την παράκληση του ορειχάλκινου ζητιάνου των Δελφών. ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ …

4

5 Ο πολιτισμὀς μας, η σκισμένη ελληνική σημαία, η δημοκρατία μας και το φορτηγάκι με πινακίδες Βρυξελλών 16 /3/ εφημερίδα Independent

6 Μια απίστευτη γελοιογραφία από τους Times του Λονδίνου κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες... Η Γερμανίδα Καγκελάριος, αφού εξουδετέρωσε τον ''φύλακα'' στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, διέφυγε με το πολυτιμότερο αρχαιοελληνικό δημιούργημα: τη Δημοκρατία.

7

8

9

10

11

12

13

14 Ας παρηγοριόμαστε όμως, γιατί και σε άλλες εποχές δεν ήταν και πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Ας πάμε στα τέλη του 19ου αι.

15 Η πατρίδα μας και τότε καταχρεωμένη

16 Δείτε τον λαό!!!

17 Η ΒΟΥΛΗ ως «τσίρκο» οι πολιτικοί ως αφηνιασμένα άλογα
η Βουλή ως ελέφαντας χορεύει στο ρυθμό των κομματαρχών! Ευτυχώς, καμιά σχέση με σήμερα!!!

18 O Τρικούπης πιστεύει πως έχει βρει την …«κότα με τα χρυσά αυγά»

19 «ΡΟΥΣΦΕΤΟΠΙΤΑ» προσφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι επίδοξοι «μεγαλοκαρχαρίες», φίλοι της πολιτικής ηγεσίας είναι έτοιμοι να αρπάξουν ό,τι μπορέσουν, διορισμό στο δημόσιο, προτίμηση στην ανάληψη-ανάθεση δημόσιων έργων κλπ.

20

21 Ρήγας Βελεστινλής Νεοελληνικός Διαφωτισμός Τουρκοκρατία
Ας ξεκινήσουμε όμως την Ιστορία από πιο παλιά. Τουρκοκρατία Νεοελληνικός Διαφωτισμός Ρήγας Βελεστινλής

22

23 Η Χάρτα του Ρήγα Ο Θούριος του Ρήγα τραγούδι: ο Νίκος Ξυλούρης

24 Οι πιο φωτισμένοι Έλληνες εκείνης της εποχής οραματίζονται τη δημιουργία ενός μεγάλου εθνικού κράτους, δημοκρατικού, ευνομούμενου. Δε θέλουν βοήθεια από τους ξένους, γιατί γνωρίζουν τις συνέπειες.

25

26 Προσμένετε νὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἐλευθερίαν κανένας ἀπὸ τοὺς ἀλλογενεῖς δυνάστας; Ὦ Θεέ μου! Ἕως πότε, ὦ Ἕλληνες, νὰ πλανώμεθα τόσον ἀστοχάστως; Καὶ εἰς τί, παρακαλῶ σας, θεμελιώνετε τὰς ἐλπίδας σας; Εἰς τὴν ἀρετὴν τῶν ἀλλογενῶν δυνάστων ἴσως; Ἐλπίζετε νὰ κινηθοῦν εἰς σπλάγχνος ἐκεῖνοι διὰ τὰς δυστυχίας τὰς ἐδικάς μας; Τί στοχάζεσθε, τέλος πάντων, ἂν ἡ Ἑλλὰς ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸν ζυγὸν διὰ χειρὸς ἄλλου δυνάστου, νὰ γίνῃ ἀληθῶς εὐτυχής; Ὦ ἀλήθεια, ἀλήθεια! Διατί δὲν ἀπομακραίνεις τοιαύτην ἀπάτην ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας;

27 1821

28 Η Επανάσταση του 1821 προετοιμάστηκε από τη Φιλική Εταιρεία
Η Επανάσταση του προετοιμάστηκε από τη Φιλική Εταιρεία

29 Οι επαναστατημένοι Έλληνες από την πρώτη στιγμή περιμένουν βοήθεια από τους ξένους.

30 Από την Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη 24 Φεβρουαρίου 1821
Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος. Πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας!

31 Η επανάσταση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1821 στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου απέτυχε. Το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές. Εδραιώθηκε στη Νότια Ελλάδα.

32 Οι ήρωες

33 Οι ήρωες Τραγούδι: ΝΑ ‘ΤΑΝΕ ΤΟ 21 …

34 Η διχόνοια Ήρθετε εσείς οι μεγάλοι μας πολιτικοί να μας λευτερώσετε, όταν σηκώσαμεν την επανάστασιν μόνοι μας κι’ αγωνιζόμαστε τις πρώτες χρονιές με τους σημαντικούς της πατρίδος μας πολιτικούς – φαίνεται ο αγώνας εκείνος κι’ ο πατριωτισμός και η αδερφοσύνη οπού ’χαμεν αναμεταξύ μας. Όταν κοπιάσατε εσείς, μας γυμνάσατε την διχόνοια, μας φέρατε τις φατρίες και τ’ άλλα τ’ αγαθά· και κακοβάλετε το δυστυχισμένο αθώον έθνος (Μακρυγιάννης)

35 Κάλβος Ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος
στα μέσα της Επανάστασης προτρέπει τους Έλληνες να μη ζητήσουν ξένη προστασία. Από την ωδή: Αι ευχαί

36 Tης θαλάσσης καλήτερα φουσκωμένα τα κύματα 'να πνίξουν την πατρίδα μου ωσάν απελπισμένην, έρημον βάρκαν

37 'Σ την στεριάν, ‘στα νησία καλήτερα μίαν φλόγα 'να ιδώ παντού χυμένην, τρώγουσαν πόλεις, δάση, λαούς και ελπίδας

38 Kαλήτερα, καλήτερα διασκορπισμένοι οι Έλληνες 'να τρέχωσι τον κόσμον, με εξαπλωμένην χείρα ψωμοζητούντες·

39 Παρά προστάτας νά ‘χωμεν.
Tο χέρι οπού προσφέρετε ως προστασίας σημείον εις ξένον έθνος, έπνιξε και πνίγει τους λαούς σας, πάλαι, και ακόμα. Όταν υπό τα σκήπτρά σας νέους λαούς καλείτε, νέους ιδρώτας θέλετε …

40 Κι όμως οι Έλληνες ζήτησαν προστασία, ζήτησαν βοήθεια από τους ξένους
προτού ακόμη αποκτήσουμε κρατική υπόσταση. Τα πρώτα μας κόμματα: Αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό Αρχή της κομματοκρατίας, Αρχή της οικονομικής μας εξάρτησης

41 ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΝ
Ο Κλήρος, οι Παραστάται, οι Αρχηγοί, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, του Ελληνικού Έθνους […] Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάμει της παρούσης πράξεως, θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρετανίας. 1825

42 Η επανάσταση λίγο έλειψε να σβήσει, καθώς οι Έλληνες, αποδυναμωμένοι από τις μεταξύ τους διχόνοιες, ήταν ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τον στρατό και στόλο του Ιμπραήμ.

43 Βουνά της Αλωνίσταινας
Ακούμε ένα δημοτικό τραγούδι από την Αρκαδία, που αναφέρεται στις καταστροφές του Ιμπραήμ. Πρόκειται για ηχογράφηση του 1977 στο χωριό Βαλτεσινίκο (από τις εκπομπές της Δόμνας Σαμίου). Βουνά της Αλωνίσταινας και της απάνου Χρέπας γιατί εβουρκώσατε πολύ και είστε βουρκωμένα μη σας εφύσηξε βοριάς, μήπως κακό χαλάζι. Μπραήμ πασάς επέρασε, με δεκοχτώ χιλιάδες Πήρε την Αλωνίσταινα κι έκαψε τη Βυτίνα

44 οδήγησαν στην ανεξαρτησία ενός μικρού ελληνικού κράτους,
Οι αγώνες των Ελλήνων, η εδραίωση της Επανάστασης στα πρώτα χρόνια, η συμβολή του Καποδίστρια, οι διεθνείς συγκυρίες, η ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος οδήγησαν στην ανεξαρτησία ενός μικρού ελληνικού κράτους, του πρώτου στα Βαλκάνια

45 1830: Ανεξαρτησία της Ελλάδας
1832 « … η Ελλάς, υπό την εξουσίαν του πρίγκηπος Όθωνος της Βαυαρίας και με την εγγύηση των τριών Αυλών, θα αποτελέσει ένα μοναρχικό, ανεξάρτητο κράτος...»

46 1832

47 1832

48 Η επανάσταση του 1821 πέτυχε ένα μικρό μέρος από τους στόχους της
Η επανάσταση του 1821 πέτυχε ένα μικρό μέρος από τους στόχους της. Ήταν όμως το πρώτο κίνημα στην Ευρώπη που οδήγησε στη δημιουργία ενός έστω μικρού εθνικού κράτους.

49 1881

50 1913

51 1920

52 1923

53 1923

54 Τραγούδι: Στα κακοτράχαλα τα βουνά Στίχοι: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Στα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουράβλι και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντρειωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δική τους είναι μια φλούδα γης μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς για να γλυτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πώς χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κριτής κι αφέντης είν' ο Θεός και δραγουμάνος του ο λαός.

55 Δυο από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης , οΚολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης , συμβουλεύουν τους νέους

56 Ομιλία του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια.

57 Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη
Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί. Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμον και να ’χουν την επιρροή για ικανότη.

58 Είμαστε εις το εμείς;

59 -εγώ θα διορθώσω το ρωμέικο;
-Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στον χώρο και στον τομέα όπου βρίσκεσαι. Κορνήλιος Καστοριάδης

60 ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ
Από το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του ΕΛΥΤΗ Μελοποίηση: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ τραγούδι

61 Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ

62 και μυρσίνη συ δοξαστική

63 μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου!

64 Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά

65 στα ηφαίστεια κλήματα σειρά

66 και τα σπίτια πιο λευκά

67 στου γλαυκού το γειτόνεμα!

68 μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου!

69 χορδές μιας άρπας που αντηχούν ακόμη...
χορδές μιας άρπας που αντηχούν ακόμη...

70 ΤΕΛΟΣ Βάλια Μπουγάδη 1ο Λύκειο Καισαριανής 23 Μαρτίου 2012


Κατέβασμα ppt "25η Μαρτίου 2012 Μια ακόμη επέτειος …."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google