Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΠΛ 434 – Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΠΛ 434 – Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΠΛ 434 – Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 2 Γενικά Αλγόριθμος = λογική + έλεγχος –Kowalski Prolog –Γλώσσα τεχνητής νοημοσύνης Προγράμματα στην Prolog –Προτάσεις (clauses) Γεγονότα (Facts) Kανόνες (Rules)

3 3 Γεγονότα Είναι η απλούστερη μορφή πρότασης –Π.χ. father (dias, aris) Father -> κατηγόρημα (Predicate) (dias, aris) -> Ορίσματα (Arguments) Τάξη (arity)=2 –Π.χ. woman (eva) woman -> κατηγόρημα (Predicate) (eva) -> Ορίσματα (Arguments) Τάξη (arity)=1 Εκφράζουν μια ιδιότητα των ορισμάτων τους

4 4 Γεγονότα

5 5 Πρόγραμμα 1: Γεγονότα father (dias, aris) father (dias, dionysus) father (aris, armonia) father (kadmos, semeli) mother (eva, aris) mother (armonia, semeli) mother (semeli, dionysus) mother (aphrodite, armonia) woman (armonia) woman (era) woman (semeli) woman (aphrodite) man (aris) man (dias) man (dionysus) man (kadmos)

6 6 Eρωτήσεις Απλές (simple) Π.χ. ? father (dias, aris) –Yes Ερωτήσεις με μεταβλητές (variables) Π.χ. ? father (x,armonia) –X = aris; –No Π.χ. ? father (dias, X ) –X = aris ; –X =dionysos –Yes.

7 7 Eρωτήσεις Σύνθετες (Conjunctive Queries) Π.χ. ? father (aris, armonia), woman (armonia). –Yes%Query with two calls (κλήσεις) Ερωτήσεις με μεταβλητές (Queries with variables) Π.χ. ? mother (era,X), man(X). –X = aris; –no Π.χ. ? mother (era,X), man(Y). –X = aris Y= aris; –X = aris Y = dias; –X = aris Y = dionysus; –no –Η μεταβλητή Χ είναι κοινή (shared)

8 8 Κανόνες (Rules) ? father (aris, X), woman (X) X = armonia ? daughter (X, aris) X = armonia ≡ (ισοδύναμες ερωτήσεις) Rule: daughter (X, Y) :- father (Y, X), woman (X) –Λογική συνεπαγωγή (:- ≡ ←) –Λογική σύζευξη (, ≡ και) –Έκφραση σύνθετων ερωτήσεων σε απλές

9 9 Κανόνες (Rules) Διαδικασία (Procedure) = προτάσεις που ορίζουν μια σχέση –Π.χ. parent (X, Y) :- father (X, Y) parent (X, Y) :- mother (X, Y) –Οι μεταβλητές είναι τοπικές σε μια πρόταση Κανόνες: και (and) Α :- B1, …, Bk Κεφαλή (Head) Αν (If) Σώμα (Body) –A, B1,..,Bk είναι ατομικοί τύποι

10 10 Γενικευμένα Γεγονότα likes (music, X). |?- likes (music, tom) Yes |?- likes (music, mary) Yes |?- likes (music, car) Yes

11 11 Αναδρομικοί κανόνες (Recursive rules) a→bf c→d→eg edge (a,b)edge (d, e) edge (c,d)edge (b, d) edge (a,c)edge (f, g) connected (Node, Node). connected (Node1, Node2) ← edge(Node1, Link), connected (Link, Node2). |?- connected (a, e) yes |?- connected (c, f) no

12 12 Μεταβλητές στην Prolog Αντιπροσωπεύουν όρους οι οποίοι είναι άγνωστοι κατά τη στιγμή διατύπωσης τής πρότασης Οι μεταβλητές είναι τοπικές για κάθε πρόταση Δεν έχουν τύπο Σε κάθε χρονική στιγμή της εκτέλεσης μια μεταβλητή μπορεί να έχει τιμή (instantiated) ή να μην έχει (un-instantiated)

13 13 Σύνθετοι Όροι (Compound Terms) Ορίσματα (arguments) –Άτομα –Αριθμοί –Μεταβλητές Σύνθετοι όροι: –Φ (τ1,.., τκ) –Συναρτησιακό σύμβολο (functor), Απλοί/Σύνθετοι Όροι –staff_info(names(name (Name), surname(SName), fname(Fname)), addrs(street(Street), num(Num), town(Town), tel(Tel)), salary (basic(Bsalary), tax(Tax))) Απλοί όροι

14 14 Σύνθετοι Όροι (Compound Terms) staff_info: σχέσης σε βάσεις δεδομένων


Κατέβασμα ppt "1 ΕΠΛ 434 – Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google