Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΙΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΙΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΙΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

2 ΒΙΒΛΙΑ Aki, K. and Richards, P.G. (2002). Quantitative Seismology. University Science Books, Sausalito, California, pp. 700. Bath, M., 1973. Introduction to Seismology. Birkhauser Verlag, Basel, 355pp. Bullen, K.E. and Bolt, B.A., 1985. An Introduction to the Theory of Seismology. Cambridge Univ. Press, 499 pp. Cox, A. and Hart, R.B., 1986. Plate Tectonics: How it works. Blackwell Scient. Public. Inc., 392 pp. Gubbins, D., 1990.Seismology and Plate Tectonics. Cambridge Univ. Press, 339 pp. Gumbel, E.J., 1958. Statistics of Extremes. Columbia Univ. Press, New York, 374 pp. Gutenberg, B. and Richter, C.F., 1954. Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 310 pp. Kearey, P. and Vine, F.J., 1990. Global Tectonics. Blackwell Scient. Public., London, 302 pp. Lomnitz, C., 1974. Global Tectonics. Elsevier Scient. Publ. Comp., Amsterdam, 320 pp.

3 (συνέχεια) Παπαζάχος, Β.Κ., 1990. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 382 σελ. Παπαζάχος, Β.Κ. και Παπαζάχου, Κ., 1989. Οι Σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 1989, 356 σελ. Papazachos, B.K. and Papazachou, C., 1997. The Earthquakes of Greece. ZITI Edit., Thessaloniki, 304 pp. Παπαζάχοs, Β.Κ., Καρακαίσης, Γ.Φ. και Χατζηδημητρίου, Π.Μ., 2005. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 517 σελ. Reiter, L., 1991. Earthquake hazard analysis: Issues and Insights. Columbia Univ. Press, New York, 254 pp. Rice, C.F., 1988. Mathematical Statistics and Data Analysis. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Belmont, California, 584 pp. Richter, C.F., 1958. Elementary Seismology. Freeman, San Francisco, California, 768 pp. Τσάπανος, Θ.Μ., 1985. Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας της Γης. Διδακτ. Διατριβή, Α.Π.Θ., 147 σελ. Τσάπανος, Θ.Μ., 2002. Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σεισμολογίας (για Μαθηματικούς). Πανεπ. Τυπογρ. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 60 σελ.

4 Επιστημονικές εργασίες Aki, K., 1965. Maximum likelihood estimate of b in the formula LogN=a-bM and its confidence limits. Bul. Earthq. Res. Inst., Tokyo Univ., 43, 237-239. Aki, K., 1972. Scaling laws of earthquake source time function.. J.R. Astr. Soc, 35, 3-35. Aki, K., 1979. Characterization of barriers on a earthquake fault. J. Geophys. Res., 84, 6140-6148. Benioff, H., 1951. Earthquakes and rock creep. BSSA, 41, 31-62. Bisztricsany, E., 1958. A new method for the determination of the magnitude of earthquakes. Geof. Kozl., 1, 69-96. Bott, M.H.P., 1982. The mechanism of continental splitting. Tectonophysics, 81, 301-309. Brune, J.N., 1970. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res., 75, 4997-5009. Bufe, C.G., Harsh, P.W. & Bufford, A.O., 1977. Steady state sesimic slip- A precise recurrence model. Geophys. Res. Lett., 4, 91-94. Burton, P.W., 1977. The application of extreme values statistics to seismic hazard assessment in European area. Proc. Symp. Anal. Seismic. and Seism. Risk, Liblice, October 17-22 1977, 323-334, Academia Prague. Burton, P.W., 1979. Seismic risk in southern Europe through to India examined using Gumbel’s third distribution of extreme values. Geophys. J.R. Astron. Soc., 59, 249-280 Βοιδομάτης, Φ.Σ., 1984. Σεισμικότητα του βόρειου Ελλαδικού χώρου και των γύρω περιοχών. Διδακτ. Διατρ., Α.Π.Θ., 201 σελ.

5 (συνέχεια) Γαλανόπουλος, Α., 1971. Στοιχεία Σεισμολογίας και Φυσικής του Εσωτερικού της Γης. Αθήνα, 405 σελ. Comninakis, P., Drakopoulos, J., Moumoulidis, G. & Papazachos, B.C., 1968. Foreshock and aftershock sequences of the Cremasta earthquake and their relation to the waterloading of the Cremasta artificial lake. Ann. Di Geophysica, 21, 39-71. Dewey, J.F. & Horsfield, B., 1970. Plate tectonics, orogeny and continental growth. Nature, 190, 521-525 Dietz, R.S., 1961. Continent and ocean basin evolution by spreading of the sea floor. Nature, 190, 854-857. du Toit, A.L., 1937. Our wandering continents. Oliver & Boyd Edit., Edinburgh, U.K. Ellsworth, W.L., Lindh, A.G., Prescott, W.H., & Herd, D.G., 1981. The 1906 San Francisco earthquake and the seismic cycle. In: Simpson & Richards eds, Earthquake prediction: An Int. Rev. (Maurice Ewing Series 4), AGU, Washington, 126-140.. Epstein, B. & Lomnitz, C., 1966. A model for occurrence of large earthquakes. Nature, 211, 954-956. Everden, J.F., 1971. Variation of Rayleigh wave amplitude with distance. BSSA, 61, 231-240. Forsyth, D.W., 1975. The early structural evolution and anisotropy of the oceanic upper mantle. Geophys. J.R. Astr. Soc., 43, 103-162.

6 (συνέχεια) Forsyth, D.W. & Uyeda, S.,1975. On relative importance of the driving forces of plate motion. Geophys. J.R. Astron. Soc., 43, 163-200. Gutenberg, B., 1945. Magnitude determination for deep focus earthquakes. BSSA, 35, 117-130 Gutenberg, B. & Richter, C.F., 1944. Frequency of earthquakes in California. BSSA, 34, 185-188. Gutenberg, B. & Richter, C.F., 1956. Magnitude and energy of earthquakes. Ann. Di Geofis., 9, 1-15. Hanks, T.C.. & Kanamori, H., 1979. A moment magnitude scale. J. Geophys. Res., 84, 2348-2350. Hatzidimitriou, P.M., Papadimitriou, E.E., Mountrakis, D.M. & Papazachos, B.C., 1985. The seismic parameter b of the frequency- magnitude relation and its association with the geological zones in the area of Greece. Tectonophysics, 120, 141-151. Hatori, T., 1961. A summary report of Chilean tsunami of May 1960. In: Takahas (edr), q.v., 23-31. Hecker, S. & Schwartz, D.P., 1994. The Characteristic earthquake revisited: Geological eveidence of the size and the location of successive earthquakes on large faults. U.S. Geol. Surv. Open File Rep. 94/568, 79-80. Hess, H.H., 1962. History of ocean basins. In: Petrologic Studies- a volume in honor of A.F. Buddington, Geol. Soc. Am., 599-620.

7 (συνέχεια) Isacks, B., Oliver, J. & Sykes, L.R., 1968. Seismology and the new global tectonics. J. Geophys. Res., 73, 5855-5899. Iida, K., 1963. Magnitude, energy and generation mechanism of tsunamis and catalogue of erathquakes associated with tsunamis. I. U.G.G., Mono, 24, 7-18. Jeffreys, H. & Bullen, K.E., 1940. Seismological tables. British association for the advancement of science, London. Kanamori, H., 1971. Great earthquakes at island arcs and the lithosphere. Tectonophysics, 12, 187-198. Kanamori, H. and Stewart, G.S. (1978). Seismological aspects of the Guatemala earthquake of February 4, 1976. J. Geophys. Res., 83, 3427- 3434. King, G.C., Stein, R.S. & Lin, J., 1994. Static stress changes and the triggering of earthquakes. BSSA, 84, 935-953. Kondorskaya, N.V., Riznichenko, Y.V., Savarendky, Y.F., Solovev, S.L., Shebalin, N.V., Vanek, J. & Zatopek, A., 1962. Standardisation of the earthquake magnitude scales. Studia Geophys. et Geod., Vol. 6, pp. 41-48. Κουρουζίδης, Μ., 2003. Μελέτη των σεισμικών ακολουθιών στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην πρόγνωση των σεισμών. Διδακτ. Διατρ., Α.Π.Θ., 150 σελ. Lomnitz, C., 1964. On Andean structure, part II: Earthquake risk in Chile. BSSA, 54, 1271-1281.

8 (συνέχεια) Makropoulos, K.C., 1978. The statistics of large earthquakes magnitude and an evaluation of Greek seismicity. PhD. Thesis, Univ. of Edinburgh, 198 pp. McCann, W.R., Nishenko, S.P, Sykes, L.R. & Krause, J., 1979. Seismic gaps and plate tectonics: seismic potential for plate boudaries. Pageoph, 117, 1082-1147. McCalpin, J.P. & Nishenko, S.P., 1996. Holocene paleoseismicity, temporal clustering and probabilities of future large (M>7) earthquake on the Wasatch fault zone, Utah. J. Geophys. Res., 101, 6233-6253 McDonald, K,C., 1982. Mid-ocean ridges: fine scale tectonic volcanic and hydrothermal processes within a plate boundary zone. Ann. Rev. Earth planet Sci., 10, 155-190. Minster, J.B., 1978. Present-day plate motion. J. Geophys. Res., 83, 5331- 5354 Miyamura, S., 1962. Magnitude-frequency relations and its bearing to geotectonics. Proc. Jpn. Acad., 38, 27-30. Morgan, W.J., 1968. Rises, trenches, great faults and crustal blocks. J. Geophys. Res., 1959-1982. Mogi, K., 1962. Study of elastic shocks caused by fracture of heterogeneous materials and its relations to earthquake phenomena. Bull. Earthq. Res. Inst., 40, 125-173. Mogi, K., 1967. Earthquakes and fractures. Tectonophysics, 5, 35-55. NIshenko, S.P. & McCann, W.R., 1981. Seismic potential for the world’s major, plate boundaries. Maurice Ewing Series, 3, 20-28.

9 (συνέχεια) NIshenko, S.P. & McCann, W.R., 1981. Seismic potential for the world’s major, plate boundaries. Maurice Ewing Series, 3, 20-28. Omori, F., 1894. On the aftershocks of earthquakes. J. Coll. Sci. Imp., Univ. Tokyo, Japan, 7, 111-200. Παπαιωάννου, Χ.Α., 1984. Απόσβεση των σεισμικών εντάσεων και σεισμική επικινδυνότητα της στον Ελληνικό χώρο. Διδακτ. Διατρ., Α.Π.Θ., 200 σελ. Παπαζάχος, Β.Κ., 1973. Η νέα παγκόσμιος τεκτονική. Δελτίο Επιστ. Ομίλου Ερευνών Διαστήματος, 2, 1-19. Παπαζάχος, Β.Κ. & Παπαζάχου, Κ., 2002. Οι σεισμοί της Ελλάδας. Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 317 σελ. Papazachos, B.C., 1974. On certain aftershock and fore shock parameters in the area of Greece. Ann. Geofis., 27, 497-515. Papazachos, B.C., 1980. Seismicity rates and long-period prediction in the Aegean area. Quatern. Geodaesiae, 3, 171-190. Papazachos, B.C., 1996. Large seismic faults, in the Hellenic arc. Anall. di Geophys., 138, 287-308. Papazachos, B.C., Tsapanos, T.M. & Panagiotopoulos, D.G., 1983. The time, magnitude and space distribution of the 1978 Thessaloniki seismic sequence. Techn. Camp. Of Greece, Papazachos-Carydis eds., Thessaloniki 1983, 117-131.

10 (συνέχεια) Parsons, B. & McKenzie, D.P., 1978. Mantle convection and the thermal structure of the plates. J. Geophys. Res., 83, 4485-4496. Παυλίδης, Σ.Β. & Χατζηπέτρος, Α.Α., 2000. Σημειώσεις Νεοτεκτονικής- Γεωλογία των σεισμών.Α.Π.Θ., 130 σελ. Reid, H.F., 1910. The mechanism of the earthquake. In: The California earthquake of April 18,1906, Rep. pf the state earthquake investigation commision, Washington DC, Carnegie Institution, 2, 1-192. Richter, C.F., 1935. An instrumental earthquake scale. BSSA, 25, 1-32. Schwartz, D.P & Coppersmith, K.J., 1984. Fault behavior and characteristic earthquakes: examples from the Wasatch and San Andreas faults. J. Geophys. Res., 89, 5681-5698. Sykes, L.R., 1967. Mechanism of earthquakes and nature of faulting on the mid-oceanic ridges. J. Geophys. Res., 72, 2131-2153. Theodoulidis, N.P. & Papazachos, B.C., 1992. Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, peak horizontal acceleration, velocity and displacement. Soil Dynam. Earthq. Eng., 11, 387-402. Τσάπανος, Θ.Μ., 1988. Η σεισμικότητα της Ελλάδας σε σύγκριση με την σεισμικότητα άλλων σεισμογενών χωρών της Γης. Πρακτ. 1 ου συν. Για τις εξελίξεις στη σεισμολογία και γεωφυσική του Ελληνικού χώρου, 1-3 Ιουλίου 1988, Θεσσαλονίκη, 186-193.

11 (συνέχεια) Tsapanos, T.M., 1990. Spatial distribution of the difference betweeen the magnitudes of the main shock and the largest aftershock in the circum- Pacific belt. BSSA, 80, 1180-1189. Tsapanos, T.M., 2001. The Markov model as a pattern for earthquakes recurrence in south America. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV/4, 1611-1617. Tsapanos, T.M., Karakaisis, G.F., Hatzidimitriou, P.M. & Scordilis, E.M., 1988. On the probability of the time of occurrence of the largest aftershock and of the largest foreshock in a seismic sequence. Tectonophysics, 149, 177-180. Tsapanos, T.M. and Burton, P.W., 1991. Seismic hazard evaluation for specific seismic regions of the world. Tectonophysics, 194, 153-169. Tsapanos, T.M. and Papazachos, 1998. Geographical and vertical variation of the earth’s seismicity. J. Seismology,2, 183-192. Uyeda, S. & Kanamori, H., 1979. Back-arc opening and the mode of subduction. J. Geophys. Res., 1049-1061. Vere-Jones, D., 1966. A Markov model for aftershock occurrence. Pageoph, 64,31-42; Vine, F.J. & Matthews, D.H., 1963. Magnetic anomalies over oceanic ridges. Nature, 199, 947-949. Wegener, A., 1915. Die entstehung der kontinente und ozeane. Vieweg, Braunschweig. Wilson, J.T., 1965. A new class of faults and their bearing on continental drift. Nature, 207, 343-347.

12 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Διαδυκτίου www.blackwell-synergy.com www.springerlink.com/content www.cisn.org/special www.astro.oma.be/SEISMO/CYCLE www.earthsd.unimelb.ed.un/ES304/MODULUS/SEIS scienceworld.wolfram.com/physics www.zfm.ethz.ch www.stanford.edu/sep/prof www.Ideo.columbia.edu/users books.nap.edu pubs.usgs.gov/gip/dynamic www.seismo.unr.edu/htdocs/academic/ANDERSON www.geo.umas.edu/courses/geo105 www.wsspc.org/Events/ac2002 www.msn.edu/~fujita/earthquakes

13 (συνέχεια) eqseis.geosc.psu.edu en.wikipedia.org www.comics.com earthquake.usgs.gov/regional/nca/1986/reid.php geology.com/articles quake.usgs.gov/research/deformation/ www.seismo.unr.edu/ftp/puby/louie/class/plate/seismology.html newweb.ig.utexas.edu/people/staff/mrina www.umsp.edu/geo/faculty/hefferin/geol320/ www.utdallas.edu/scimathed/resources/Melville/fig%201-x.html www.soi.wide.ad.jp/class/20060029/slides/01/35.html-2k- home.hiroshima-k.ac.jp earthquake.usgs.gov/learning clahr.com/science/psu/251/setupond/cal/index.htm www.geology.uiuc.edu/~hsui/classes/geo350/lectures/earthquakes www.tremor.nmt.edu

14 (συνέχεια) www.earthquakes.bgs.ac.uk www.ll.gov/hmc www.scincecourcewave.org www.bhrc.ac.ir www.data.scec.org www.earth.northwestern.edu mimp.mems.cmu.edu www.rohan.sdsu.edu www.geo.mtu.edu earthquake.nsgs.gov geology.about.com www.discoverourearth.org/students/earthquakes/index.html www.science.siu.edu simscience.org/cracking/Advanced www.mantleplumes.org seism.berkley.edu/faq

15 (συνέχεια) www.earthsciunimelb.ed.au www.cambridge.org/catalogue rses.anu.edu.au/~nick/teachdoc terra.rise.edu/department/faculty/niu/ESCI446 www.ac.wwu.edu eqseis.geosc.psu.edu/~cammon/HTML/Classes/IntroQuakes/Notes www.uwgb.edu mimp.mems.cmu.edu/~ordofmag/earthqua www.juca.gov.jp www.earthquaketracker.com earthquake.itgo.com www.geoforecaster.com www.geo.wvu.edu/~donovan/geol101 www.see.leeds.ac.uk/dynamicearth www.le.ac.uk/geology/art


Κατέβασμα ppt "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΙΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google