Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Κατεύθυνση : « Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Κατεύθυνση : « Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Κατεύθυνση : « Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες »

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Παρουσίαση εργασίας στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Καπιδάκης, Σαράντος Κουφάκου Ευτυχία Archimedes Portrait, έργο του Domenico Fetti, 1620

3 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Στόχοι Στόχοι Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο  Συνεργασία  Χρηματοδότηση Επιστημονικό περιεχόμενο Επιστημονικό περιεχόμενο Γενικές γραμμές παραγωγής Γενικές γραμμές παραγωγής  Βήματα  Η πρόκληση  Πλατφόρμα λογισμικού  Λοιπά εργαλεία Αξιολόγηση Αξιολόγηση Τρέχουσες χρήσεις Τρέχουσες χρήσεις Μελλοντικές τάσεις Μελλοντικές τάσεις Κατηγορίες υλικού Κατηγορίες υλικού

4 4 ΣΤΟΧΟΙ Ανάπτυξη νέων, προχωρημένων τεχνολογιών και μοντέλων διαδραστικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη νέων, προχωρημένων τεχνολογιών και μοντέλων διαδραστικού περιβάλλοντος. Ενοποίηση της γνώσης Ενοποίηση της γνώσης Προώθηση της επιστημονικής έρευνας Προώθηση της επιστημονικής έρευνας Ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας Ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας Άμεση και ανοικτή πρόσβαση στην πρωτογενή πηγή Άμεση και ανοικτή πρόσβαση στην πρωτογενή πηγή Ελεύθερο λογισμικό Ελεύθερο λογισμικό

5 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Department of the Classics του Πανεπιστημίου Harvard. Department of the Classics του Πανεπιστημίου Harvard. Ινστιτούτο για την Ιστορία των Επιστημών Max Planck στο Βερολίνο, της Γερμανίας (Max Planck Institute for the History of Science - MPIWG). Ινστιτούτο για την Ιστορία των Επιστημών Max Planck στο Βερολίνο, της Γερμανίας (Max Planck Institute for the History of Science - MPIWG). English Department του Πανεπιστημίου του Μισούρι στο Κάνσας. English Department του Πανεπιστημίου του Μισούρι στο Κάνσας. Perseus Project του Πανεπιστημίου Tufts. Perseus Project του Πανεπιστημίου Tufts. Συμπεριλαμβάνει και ένα ευρύτερο ακαδημαϊκό δίκτυο, το οποίο στηρίζεται από το Programme International de Cooperation Scientifique Συμπεριλαμβάνει και ένα ευρύτερο ακαδημαϊκό δίκτυο, το οποίο στηρίζεται από το Programme International de Cooperation Scientifique

6 6 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Digital Libraries Initiative Phase 2, πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος της Επιστήμης (National Science Foundation) Digital Libraries Initiative Phase 2, πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος της Επιστήμης (National Science Foundation)

7 7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θεωρητική επιστημονική γνώση. Θεωρητική επιστημονική γνώση. Πρακτική γνώση. Πρακτική γνώση. Καθολική γνώση. Καθολική γνώση.

8 8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της γνωστικής επιστήμης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι δομές, οι οποίες οργανώνουν την αλληλεπίδραση αυτών των τριών τύπων γνώσης. Η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της γνωστικής επιστήμης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι δομές, οι οποίες οργανώνουν την αλληλεπίδραση αυτών των τριών τύπων γνώσης. Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων, που βασίζεται κυρίως στα υπολογιστικά συστήματα, και που μας επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών, σχετικών με την αναδημιουργία τέτοιων δομών, βάσει των ιστορικών πηγών. Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων, που βασίζεται κυρίως στα υπολογιστικά συστήματα, και που μας επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών, σχετικών με την αναδημιουργία τέτοιων δομών, βάσει των ιστορικών πηγών.

9 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ψηφιοποίηση και η τυποποίηση των πηγών. Η ψηφιοποίηση και η τυποποίηση των πηγών. Η εξαγωγή των δομών της οργάνωσης της κοινής γνώσης, καθώς επίσης και εκείνων των χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με τις καινοτόμες διαδικασίες. Η εξαγωγή των δομών της οργάνωσης της κοινής γνώσης, καθώς επίσης και εκείνων των χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με τις καινοτόμες διαδικασίες. Η δημιουργία ενός συστήματος πρόσβασης στο αποθετήριο, το οποίο θα βασίζεται στο περιεχόμενο. Η δημιουργία ενός συστήματος πρόσβασης στο αποθετήριο, το οποίο θα βασίζεται στο περιεχόμενο.

10 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΒΗΜΑΤΑ Επιλογή κειμένων και η εισαγωγή των δεδομένων των πηγών. Επιλογή κειμένων και η εισαγωγή των δεδομένων των πηγών. Αυτόματη δημιουργία ετικετών XML. Αυτόματη δημιουργία ετικετών XML. Διαδραστική δημιουργία ετικετών για τις επίσημες δομές των πηγών, όπως τα κεφάλαια. Διαδραστική δημιουργία ετικετών για τις επίσημες δομές των πηγών, όπως τα κεφάλαια. Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων. Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων. Διαδραστική δημιουργία επιστημονικών μεταδεδομένων μέσα στα πλαίσια του συστήματος πρόσβασης, το οποίο βασίζεται στο περιεχόμενο. Διαδραστική δημιουργία επιστημονικών μεταδεδομένων μέσα στα πλαίσια του συστήματος πρόσβασης, το οποίο βασίζεται στο περιεχόμενο.

11 11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ Γλωσσική τεχνολογία. Γλωσσική τεχνολογία. Σημασιολογική σύνδεση. Σημασιολογική σύνδεση. Δημιουργία περιεχομένου. Δημιουργία περιεχομένου. Διανεμημένοι πόροι. Διανεμημένοι πόροι.

12 12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το σύστημα Pollux Το σύστημα Pollux Το σύστημα Donatus Το σύστημα Donatus –Μορφέας –Γλωσσολογική βάση δεδομένων CELEX –Σύστημα μορφολογικής ανάλυσης Xerox Το εργαλείο Arboreal Το εργαλείο Arboreal

13 13

14 14 Arboreal Χαρακτηριστικά Πρόσβαση βάσει του περιεχομένου Πρόσβαση βάσει του περιεχομένου Συστηματικός προσδιορισμός δομών Συστηματικός προσδιορισμός δομών Ανάλυση περιεχομένου Ανάλυση περιεχομένου Παραγωγή μεταδεδομένων Παραγωγή μεταδεδομένων Προσδιορισμός τεχνικών όρων Προσδιορισμός τεχνικών όρων Σύγκριση κειμένων Σύγκριση κειμένων Σχολιασμός κειμένων XML Σχολιασμός κειμένων XML Υποστήριξη πολλών προτύπων Υποστήριξη πολλών προτύπων Γλωσσολογική υποστήριξη Γλωσσολογική υποστήριξη Ευέλικτη παρακολούθηση κειμένων Ευέλικτη παρακολούθηση κειμένων Ισχυρή δυνατότητα αναζήτησης Ισχυρή δυνατότητα αναζήτησης

15 15 Arboreal

16 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο εξυπηρετητής (server) Digilib Ο εξυπηρετητής (server) Digilib

17 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Το βασικό περιβάλλον διαδικτυακής εμφάνισης Το βασικό περιβάλλον διαδικτυακής εμφάνισης

18 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο χρήστης μπορεί με ευκολία να υπογραμμίσει όλες τις λέξεις μέσα σε ένα κείμενο, οι οποίες δεν μπορούν να αναλυθούν από το σύστημα Donatus. Ο χρήστης μπορεί με ευκολία να υπογραμμίσει όλες τις λέξεις μέσα σε ένα κείμενο, οι οποίες δεν μπορούν να αναλυθούν από το σύστημα Donatus. Παρέχεται η δυνατότητα από το Arboreal, να εφαρμόζονται αυθαίρετες XSLT μετατροπές. Παρέχεται η δυνατότητα από το Arboreal, να εφαρμόζονται αυθαίρετες XSLT μετατροπές. Το Arboreal έχει χρησιμοποιηθεί, ώστε να παράγει επιστημονικά μεταδεδομένα. Το Arboreal έχει χρησιμοποιηθεί, ώστε να παράγει επιστημονικά μεταδεδομένα. Δυνατότητα χρήσης επισημειώσεων και επεξεργασίας. Δυνατότητα χρήσης επισημειώσεων και επεξεργασίας. Ενσωμάτωση υπερσύγχρονων NLP τεχνικών. Ενσωμάτωση υπερσύγχρονων NLP τεχνικών.

19 19 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Το πρόγραμμα Gli anni della cupola 1417-1436 : Archivio digitale delle fonti dell’ Opera di Santa Maria del Fiore. Το πρόγραμμα Gli anni della cupola 1417-1436 : Archivio digitale delle fonti dell’ Opera di Santa Maria del Fiore. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης σφηνοειδούς γραφής, Cuneiform Digital Library Initiative - CDLI. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης σφηνοειδούς γραφής, Cuneiform Digital Library Initiative - CDLI. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στο Διαδίκτυο, European Cultural Heritage Online - ECHO. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στο Διαδίκτυο, European Cultural Heritage Online - ECHO. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη σανσκριτικών του Πανεπιστημίου Brown, Digital Sanskrit Library at Brown University Η ψηφιακή βιβλιοθήκη σανσκριτικών του Πανεπιστημίου Brown, Digital Sanskrit Library at Brown University

20 20 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Βελτίωση του πυρήνα της γλωσσικής τεχνολογίας. Βελτίωση του πυρήνα της γλωσσικής τεχνολογίας. Εξέλιξη των εργαλείων για τη δημιουργία και απεικόνιση των οντολογιών Εξέλιξη των εργαλείων για τη δημιουργία και απεικόνιση των οντολογιών

21 21 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Λεξικά Λεξικά Ιστορικές Αναφορές Ιστορικές Αναφορές Αριστοτελική Αναγέννηση Αριστοτελική Αναγέννηση Αρχαία Μηχανική Επιστήμη Αρχαία Μηχανική Επιστήμη Αρχαία Φυσική Φιλοσοφία Αρχαία Φυσική Φιλοσοφία Ελληνική Μηχανική Επιστήμη Ελληνική Μηχανική Επιστήμη Μεσαιωνικά Μαθηματικά Μεσαιωνικά Μαθηματικά Μεσαιωνική Θεωρία της Αδράνειας Μεσαιωνική Θεωρία της Αδράνειας Μεσαιωνική Μηχανική Επιστήμη Μεσαιωνική Μηχανική Επιστήμη Μηχανική Επιστήμη κατά την Αναγέννηση Μηχανική Επιστήμη κατά την Αναγέννηση Μηχανολογία της Αναγέννησης Μηχανολογία της Αναγέννησης Προκλασσική Μηχανική Επιστήμη Προκλασσική Μηχανική Επιστήμη Υλικό το οποίο δεν έχει κατηγοριοποιηθεί Υλικό το οποίο δεν έχει κατηγοριοποιηθεί

22 22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Κατεύθυνση : « Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google