Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ _______________________________ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ _______________________________ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ _______________________________ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αρκετοί από τους καθηγητές του Τμήματος προέρχονται από Ερευνητικά Ινστιτούτα και έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ Διασύνδεση των μελών του Τμήματος με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ανάπτυξη της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
EΠEAEK II (Πρόγραμμα «Πυθαγόρας. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια»: ««Eικονογραφικά Προγράμματα σε Nαούς της Θεσσαλονίκης (9ος-15ος αἰ.)» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: «Tεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» ΓΓΕΤ – ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών»): «Α critical assessment of patristic precedents for contemporary theologies of the person (Alexis Torrance) ΓΓΕΤ – ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ): Διδακτορική διατριβή: Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευθύμιος Α΄( ). Βίος και έργο (Φίλιππος Γερμάνης) INTERREC IIIA/PHARE CBC, Ελλάδα-Βουλγαρία: «Πρωτοβουλία για τη διάσωση, μελέτη, ανάδειξη και προβολή του ορθόδοξου πολιτισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών»

4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Biblindex, Institut des Sources Chrétiennes, Lyon, Γαλλία. HTLS (Historical and Theological Lexicon of the Septuagint), Πανε-πιστήμιο Στρασβούργου, Γαλλία. Septuaginta Deutsch. Das Griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung. Γερμανική Βιβλική Εταιρεία Στουττγάρδης. Γερμανία Septuaginta Deutsch: Erklärungsbände I-II. Γερμανική Βιβλική Εταιρεία Στουττγάρδης. Γερμανία. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex): Alttestamentlicher Teil Γερμανική Βιβλική Εταιρεία Στουττγάρδης. Γερμανία. Septuaginta-Handbuch: Theologie der Septuaginta, Πανεπιστήμιο ΚU Leuven, Βέλγιο. Forschungsprojekt: Tradition und Translation von Religion zwischen „Orient“ und „Okzident“ in spätantiker Multikulturalität, Πανεπιστήμια Μαρβούργου και Ταλλίνν, Γερμανία και Εσθονία.

5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
GREDO (Groupe des Recherches Dogmatiques et Oecumeniques), Προτεσταντική Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου. SEPT EGLISES, Groupe de reflexion et de recherche oecumenique (Κέντρο E. Mounier, Μονή Δομινικανών, Στρασβούργο) Διεθνής Οργανισμός International Colloquium on Gregory of Nyssa για την προώθηση της έρευνας του έργου του Γρηγορίου Νύσσης σε συνεργασία με διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Pontifical University of the Holy Cross, Catholic University of Leuven κ.ά.) Πανεπιστήμιο Στρασβούργου/Faculté de Théologie Catholique – ERCAM «Théologie de la création : des animaux et des hommes – Histoire des doctrines, histoire des représentations» Ανάγνωση και καταλογογράφηση των ψηφιοποιημένων χειρογράφων της βάσης δεδομένων, Institut für Neutestamentliche Textforschung, Πανεπιστήμιο Münster, Γερμανία.

6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΒΕ/ΕΙΕ : ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχειακές, Παλαιογραφικές και Διπλωματικές Έρευνες» (επιστ. υπεύθυνος Kρ. Xρυσοχοΐδης) ΙΒΕ/ΕΙΕ : πρόγραμμα - Βάση δεδομένων «Αγιολογία Ύστερης Bυζαντινής Περιόδου» (συντον. Ελ. Kουντούρα- Γαλάκη) [ ΙΒΕ/ΕΙΕ : «On line διαδραστικός (interactive) κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου » (επιστ. υπεύθυνος Kρ. Xρυσοχοΐδης)

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «Η ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραδόσεως μέσω της ελληνικής, λατινικής γλώσσας και των σλαβικών πηγών, της θεολογίας, της τέχνης, της μουσικής, των κοινωνικο-οικονομικών και ιστορικών επαφών επί τη βάσει της Γραμματείας του Αγίου Δημητρίου» ΚΒΕ/ΑΠΘ: «Κατάλογοι Αγιολογικών Χειρογράφων των Βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους» Δράση Ενίσχυση Βασικής Έρευνας: «Ψηφιακή Κλείδα Χριστιανικών Κειμένων» Δράση Ενίσχυση Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: «Ψηφιακή Ερμηνευτική Σειρά» Δράση Ενίσχυση Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: «H βυζαντινή Θεολογία και το Ισλάμ»

8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στη βαθμίδα του Λέκτορα (β΄ φάση): «Η θεολογία των προφητών κατά την αλεξανδρινή μετάφραση των Εβδομήκοντα (O΄)» Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση): «Θεολογική Ανάλυση των πατερικών κειμένων στη Θεοτόκο (3ος-8ος αιώνας)» Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στη βαθμίδα του Λέκτορα (β΄ φάση): «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συγκριτική ανάλυση Τυπικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας» Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στη βαθμίδα του Λέκτορα: «Οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας την περίοδο με βάση το ιστορικο- κοινοβουλευτικό αρχείο της Βουλής των Ελλήνων»


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ _______________________________ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google