Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄

2 ΟIKONOMIA* 2001 οικ. κρίση / 2002-2008 επανάκαμψη 2008-9 η διεθνής οικονομική κρίση επηρεάσε και την τ/οικονομία (πτώση ζήτησης, βιομ. παραγωγής, απασχόλησης / μεταβολή ΑΕΠ 2009 -4,7%) 2010 - 2011 επανάκαμψη της οικονομίας Μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 2002-2010 : 5,1% 2011: ανάπτυξη κατά τομείς δραστηριότητας: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+15,8%), κατασκευαστικός τομέας (+12,7%), μεταφορές- τηλεπικοινωνίες (9,7%), χονδρεμπόριο-λιανεμπόριο (+9,6%), real estate (9,4%), βιομηχανία (8,9%) υψηλό ποσοστό «ανεπίσημης οικονομίας» * Πηγή: ΤurkStat 2

3 Βασικοί δείκτες 2007200820092010 AEΠ (τρέχουσες τιμές, λίρες εκατομμύρια) 843.178950.534953.9741.105.101 ΑΕΠ (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τρέχουσες τιμές) 648.754742.094617.611735.828 % μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 4,70,7-4,78,9% ΑΕΠ κατά κεφαλή ($) 9.23410.4408.59010.079 Ανεργία 9,9%11%14%11,4% Πληθωρισμός 8,4%10,1%6,5%6,4% Εμπορικό Ισοζύγιο (Αγαθών) (δις δολάρια) -62,79-69,9-38,7-71,5 Δημοσιονομικό Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 1%2,2%5,5%3,6% Δημοσιονομικό Χρέος ως % του ΑΕΠ 39,5%45,5%41,6 ΑΞΕ (δισεκ. Δολάρια ΗΠΑ) 2219,58,58,8 3

4 Πηγή Τurk Stat Q1-Q3 2011 : μεταβολή ΑΕΠ +9,6% - 2 ος υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στον κόσμο συνέβαλαν κυρίως ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις Q3 2011: μεταβολή ΑΕΠ +8,2% 4

5 Πηγή:YASED 5

6 ΑΕΠ υπηρεσίες - σημαντικότεροι τομείς:μεταφορές/επικοινωνίες (22%), εμπόριο (19%), χρηματοπιστωτικός τομέας (16%) Μεταποίηση – σημαντικότεροι τομείς: κλάδος υφαντουργικών/ ρουχισμού (16%), διύλιση (15%), τροφίμων (11%) 6

7 Άλλα βασικά μεγέθη δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: +3,7% ε.β., +2,7% μ.β. (Δεκ. 2011) δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας: +28,5% ε.β., -13,6% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης βιομ. παραγγελιών: +28,5% ε.β., -11,7% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης αξιοποίησης δυναμικού (βιομηχανία): 74,7% (Ιαν.2012) - σταθερός ανεργία: 9,1% -Οκτ. 2011 έναντι 11,2% (Οκτ. 2010) και 8,8% (Σεπτ. 2011) Έλλειμμα προϋπολογισμού: 1,4% ΑΕΠ (εκτίμηση)- μείωση-πρωτ.πλεόνασμα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: 9,8% ΑΕΠ (ιστορικό υψηλό – διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος σε 106 δισ. USD) πληθωρισμός: 10,45% (Δεκ. 2011) /στόχος ΜΠ 5,5% - 10,61% (Ιαν. 2012) βασικό επιτόκιο χαμηλό : 5,75% ρυθμός αύξησης δανειοδότησης υψηλός (38% το 2010) Ερώτημα: Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και αν ναι, με ποιους ρυθμούς; 7

8 EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2007 ΕΚ. $ 2008 ΕΚ. $ 2009 ΕΚ. $ 2010 ΕΚ. $ 2011 ΕΚ. $ ΜΤΒΛ 2010-11 % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB)107.272132.027102.143113.883134.954+18,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF)170.063201.964140.928185.544240.833+29,8 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ277.334333.991243.071299.428375.787+25,5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-62.791-69.936-38.786-71.661-105.879+47,7 ΕΞΑΓΩΓΕΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (%) 63,165,472,561,456,0 ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ ΑΕΘ.Π (%)16,517,816,615,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΑΕΘ.Π(%)26,227,222,925,2 8

9 Τα ενδιάμεσα προϊόντα αποτελούν το 72% των εισαγωγών και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2011 9

10 10 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΚ Κατηγορία προϊόντος 2011 Αξία (χιλ.$) 2010 Αξία (χιλ.$) 2009 Αξία (χιλ.$) Μεταβολή (%) 27 Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation 54 113 489 38 497 229 29 905 30540,56 84 Boilers, machinery and mechanical appliances: parts thereof 27 107 211 21 266 830 17 131 96227,46 72 Iron and steel 20 424 246 16 120 796 11 351 64026,70 87 Vehicle other than railway or tramway rolling_stock,parts thereof 17 184 241 13 419 356 8 975 86428,06 85 Electrical machinery and equipment: parts thereof 16 835 634 14 641 851 12 243 10014,98 39 Plastic and articles thereof 12 578 390 9 730 432 6 944 49029,27 71 Pearls, precious stones, precious metals: and articles thereof 7 022 384 3 036 955 2 003 646131,23 29 Organic chemicals 5 504 221 4 400 234 3 341 72225,09 30 Pharmaceutical products 4 697 443 4 410 051 4 080 4916,52 74 Copper and articles thereof 4 118 842 3 299 333 1 985 36724,84 90 Optical,photographic,cinematographic,measuring checking,precision 4 116 346 3 437 706 2 833 28719,74 88 Aircraft and parts thereof 3 932 966 3 156 117 1 049 72124,61 52 Cotton,cotton yarn and cotton textiles 3 608 845 3 385 753 2 098 7076,59 40 Rubber and articles thereof 3 361 716 2 321 559 1 555 42344,80 76 Aliminium and articles thereof 3 258 840 2 487 744 1 602 48231,00 48 Paper & paperboard: articles of paper pulp of paper or of paperbo. 3 109 926 2 819 742 2 214 10610,29 73 Articles of iron and steel 2 520 918 1 966 864 1 526 07128,17 55 Man_made fibres (discontinuous) 2 467 037 2 089 035 1 519 97618,09 38 Miscellaneous chemical products 2 204 875 1 795 445 1 473 00722,80 54 Man_made filament 2 007 423 1 685 962 1 243 63819,07

11 Εισαγωγές – Εμπ. Έλλειμμα Σχόλια Οι εισαγωγές αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό απο τις εξαγωγές Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως ενδιάμεσα προϊόντα Το εμπορικό έλλειμμα το 2011 κατέγραψε ιστορικό υψηλό, αλλά παρουσιάζει ενδειξεις βελτίωσης από τον Νοέμβριο 2011 (Σεπτ-Δεκ. συρρίκνωση εισαγωγών κατά 11,2%, Δεκέμβριος: εισαγωγές +0,15% ε.β.) Όσο αυξάνεται η παραγωγή αυξάνεται το εμπ. έλλειμμα (εξάρτηση από ενέργεια /20- 25% εισαγωγών-, πρώτες ύλες, ημιεπεξεργασμένα προϊόντα) ΕΕ κυριότερος εμπορικός εταίρος αλλά με τάση μείωσης ποσοστού εμπορίου - εξαγωγές: από 46,3% του συνόλου το 2010 σε 46,2% το 2011 - εισαγωγές: από 38,9% του συνόλου το 2010 σε 37,8% % το 2011 Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι: Γερμανία, Ιράκ, Η.Β., ΗΠΑ, Ιταλία Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι: Ρωσσία, Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Ιταλία 11

12 12

13 Εξαγωγές Ελλάδας προς Τουρκία κατά κατηγορία προϊόντων Κατηγορί α SITC Προϊόν Αξία € 2010 Αξία € 2011 Μεταβολή 2010-11Σύνθεση Σύνθεση συνολ. ελλ. Εξαγωγών 0+1+4 Αγροτικά προϊόντα28.644.34840.677.74042,01%2,22%24,3% 0Τρόφιμα και ζώα ζωντανά24.099.44837.207.32354,39%2,03%19,2% 1Ποτά & καπνός1.284.059231.782-81,95%0,01%3,4% 4 Λάδια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης 3.260.8413.238.635-0,68%0,18%1,7% 2 Πρώτες ύλες286.891.879127.907.451-55,42%6,98%5,6% 2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 286.891.879127.907.451-55,42%6,98%5,6% 3 Καύσιμα442.732.3521.186.619.521168,02%64,78%9,8% 3Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά442.732.3521.186.619.521168,02%64,78%9,8% 5-8 Βιομηχανικά προϊόντα390.309.624476.550.02122,10%26,02%57,4% 5Χημικά προϊόντα & συναφή182.064.049203.896.85211,99%11,13%14,8% 6 Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 130.877.823165.730.34626,63%9,05%20,6% 7 Μηχανήματα & υλικό μεταφορών 56.686.60384.063.52448,30%4,59%11,8% 8Διάφορα βιομηχανικά είδη20.681.14922.859.29910,53%1,25%10,1% 9 Άλλα23.01866.729189,90%0,00%2,9% 9 Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 23.01866.729189,90%0,00%2,9% 0-9 Συνολικές εξαγωγές1.148.601.2211.831.821.46259,48%100,00%100,0% 13

14 Ελληνικές εξαγωγές 20 κυριοτέρων κατηγοριών προϊόντων κατ΄αξία (€) CN-2 Προϊόν 2011 Αξία εξαγωγών 2010 Αξία εξαγωγών 2010-11 Μεταβολή (%) 2011 Σύνθεση (%) 27 Ορυκτά λάδια-καύσιμα 1.186.631.175442.732.352 168,0264,78 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 158.710.490139.221.588 14,008,66 52 Βαμβάκι 89.187.336258.957.867 -65,564,87 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 48.049.31540.644.301 18,222,62 84 Λέβητες, μηχανές, συσκευές 32.958.416 21.686.93351,971,80 41 Δέρματα, γουνοδέρματα 26.528.811 13.736.86393,121,45 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 25.580.229 21.573.94918,571,40 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές 24.421.894 24.782.244-1,451,33 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 21.410.132 21.265.2390,681,17 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα 21.150.6161.727.210 1124,551,15 89 Πλοία, σκάφη, πλωτές κατασκευές 18.390.4937.164.885 156,681,00 01 Ζώντα ζώα 14.369.044700.334 1951,740,78 48 Χαρτί, χαρτόνια 13.255.913 10.979.15420,740,72 31 Λιπάσματα 12.543.352 9.652.01329,960,68 32 Χρωστικά 11.327.222 10.419.7208,710,62 38 Διάφορα χημικά προϊόντα 9.608.699 9.648.660-0,410,52 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 9.467.172 12.622.745-25,000,52 20 Παρασκευάσματα φρούτων, λαχανικών 9.391.4306.713.438 39,890,51 Άλλα 98.839.72394.371.7264,735,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.831.821.4621.148.601.22159,48100,00 Εισαγωγές εκτός καυσίμων 645.190.287705.868.869-8,6035,22 14

15 Ελληνικές εξαγωγές – 20 κυριότερα προϊόντα 2011 CN-6Προϊόν Αξία εξαγωγών € 271019Μεσαία και βαριά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά281.695.541 520100Βαμβάκι μη λαναρισμένο ή χτενισμένο249.784.709 271011Ελαφρά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά147.359.614 390210Πολυπροπυλένιο100.403.451 741110Χαλκοσωλήνες21.508.737 760612Πλάκες, ταινίες και φύλλα από κράματα αργιλίου15.605.520 850231Μηχανές παραγωγής ηλεκτρ. ρεύματος με αιολική ενέργεια13.886.980 410210Ακατέργαστα δέρματα προβατοειδών10.510.964 300490Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση10.505.516 271320Άφαλτος από πετρέλαιο9.993.110 720711Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες9.787.244 390319Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές9.766.807 310559Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά8.872.088 520942Υφάσματα denim από βαμβάκι7.583.924 843131Μέρη για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου, ηλεκτρ. σκάλες6.394.603 890800Πλοία και πλωτές κατασκευές6.370.388 470790Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση6.207.053 441011Πλάκες OSB6.111.216 721012Προϊόντα έλαση από σίδηρο ή Χάλυβες επιστρωμένα5.790.088 760691Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο αμιγές5.415.935 15

16 Σύνθεση ελλ. εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων -αξία 16

17 17

18 Αγορά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά πληθυσμός 74,7 εκ. μέσος όρος ηλικίας 29,2 έτη (67,2%: 15-64 ετών οικονομικά ενεργός πληθυσμός- 39,4%: 20-44 ετών) αστικοποίηση- 75% κατοικεί σε αστικές περιοχές κυριότερες πόλεις: Κων/πολη-13,5 εκ., Άγκυρα-4,8 εκ., Σμύρνη-3,9 εκ., Προύσσα -2,6 εκ., Άδανα- 2,1 εκ., Γκαζιαντέπ-1,2 εκ., Καισάρεια, Ικόνιο έντονες διαφοροποιήσεις: εισόδημα, Ανατολή-Δύση, παράλια-ηπειρωτική χώρα, τουριστικές-μη τουριστικές περιοχές 18

19 Αγορά λιανικών πωλήσεων (1) 11.588 καταστήματα αλυσίδων και supermarket 291 shopping malls 2011 / 129 το 2006 λιανική τροφίμων 96 δισ.USD – 52% συνόλου λιανικής (2010) Οργανωμένο λιανεμπόριο 40% συνόλου – οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων 30% με τάσεις ενίσχυσης Δομή λιανικής τροφίμων: μεγάλες αλυσίδες (εγχώριες, πολυεθνικές) εθνικής εμβέλειας (21) - τοπικές αλυσίδες (168), παντοπωλεία-καταστήματα γειτονιάς, ανοιχτές αγορές Από πλευράς αρ.καταστημάτων υπερτερούν τουρκικές: ΒΙΜ, SΟK, A101 κ.ά. Από πλευράς κύκλου εργασιών υπερτερούν οι πολυεθνικές 19

20 10 κυριότερες αλυσίδες λιανικής Rank Name of Retailer Turnover in Turkey (MIO euro) Year (turnover) Number of Outlets in Turkey Year (# of outlets) Main Sector(s) 1 Migros Türk TAS 5,61220101,9322011Food 2BIM2,97220103,0102010Food 3Vestel2,45420091,0502009 Consumer Electronics 4Arcelik1,78020099602009 Consumer Electronics 5Carrefour1,38320096282009Food 6Metro1,3802009482010Food 7Goldas1,1972009632009 Jewellery & Watches 8Teknosa1,00020102502010 Consumer Electronics 9LC Waikiki99020102622010 Fashion & Clothing 10Tesco Kipa80520101232011Food 20

21 Αγορά λιανικών πωλήσεων (2) Εισαγόμενα τυποποιημένα προϊόντα κυρίως σε μεγάλες αλυσίδες (όχι σε τοπικές αλυσίδες και discount stores), μεσαία-ανώτερα εισοδήματα Διανομή: παραγωγός/εισαγωγέας- χονδρέμπορος/διανομέας -λιανική Μεγάλες αλυσίδες προμηθεύονται κυρίως μέσω εισαγωγέων-χονδρεμπόρων και σπανιότερα κάνουν απευθείας εισαγωγές Τάση συγκεντρωποίησης ενισχύει θέση αλυσίδων → υψηλές τιμές ραφιού Προτιμότερη είσοδος στην αγορά μέσω εισαγωγέα με εκτεταμένο δίκτυο διανομής 21

22 Δομή λιανικού εμπορίου – τάσεις Ενίσχυση οργανωμένου λιανεμπορίου συγκεντρωποίηση → ισχυροποίηση έναντι προμηθευτών → συγκεντρωποίηση δικτύων διανομής Μεγάλες αλυσίδες νέες προσεγγίσεις: fast shopping, gourmet, boutique stores... Παντοπωλεία: προϊόντα μεγάλης κυκλοφορίας, τοπικά- παραδοσιακά προϊόντα Συνένωση τοπικών αλυσίδων 22

23 Κατάναλωση Μέση καταναλωτική δαπάνη 6.977 USD το 2010, αναμένεται 12.948 USD to 2014 Λιανικές πωλήσεις, καταναλωτική δαπάνη στα προ της κρίσης επίπεδα Δυτικοποίηση καταναλωτικών προτύπων Καταναλωτές πιο προσεκτικοί σχέση τιμής/αξίας→ αύξηση discount stores, αύξηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Προϊόντα υψηλής κατανάλωσης: προτιμούνται οι οικογενειακές συσκευασίες Προτίμηση για επώνυμα προϊόντα (μεσαία-ανώτερα εισοδήματα) 23

24 Eξαγωγές τροφίμων, ζώων Έτος20072008200920102011 Αξία €23.683.17535.766.07641.344.38124.099.44837.207.323 Μεταβολή51%16%-42%54% Συνολικές εισαγωγές (χιλ. USD) 3.083.6045.024.1553.591.4944.504.8826.888.225 24

25 ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ (€) CN2ΠΡΟΪΟΝΤΑ20102011 Mεταβολή από Ελλ. Μεταβολή συνόλου 1Live animals700.33414.369.0441952209 20Preparations of vegetables, fruits6.713.4389.391.4304044 10Cereals8.722.8015.847.022-3383 12 Oil seeds and oleaginous fruit: industrial plants, straw and fodder 2.835.8782.566.157-109 3Fish, crustaceans and molluscs1.490.6481.714.5451530 8Edible fruits and nuts2.361.3401.566.801-3425 6Lives trees and other plants:bulbs,roots and like1.159.7481.231.064636 2Meat and edible meat offals812.1081.028.55127105 15Animals and vegetable fats and oils602.474875.1894514 18Cocoa and cocoa preparations429.544668.8685620 19Preparations of cereals, flour or starch or milk67.506610.90580517 13Lacs, gums,resins and other vegetables saps-768.678507.174-3414 22Beverages,spirits and vinegar1.245.156220.366-8253 17Sugars and sugar confectionery131.264206.2225721 16Preparation of meat, of fish74.035106.77744-32 5Other products of animals origin141.31048.929-6548 7Edible vegetables and certain roots and tubers47.88133.418-3017 9Coffee, tea, mate and spices8614.0271621014 4Dairy products: birds eggs: natural honey ext.07.466-18 21Miscellaneous edible preparations129.6735.448-9627 11Products of the millings industry:malt etc19.823305-9828 25

26 Τρόφιμα - Παρατηρήσεις ΦΠΑ: Συνήθως 8% (ή 1%) Πιστοποιητικά εισαγωγής αναλαμβάνει εισαγωγέας Προϊόντα με θετικές προοπτικές: κακάο, σοκολατοειδή – καφές – κρασί – κατεψυγμένα – βιιολογικά – έτοιμα για μαγείρεμα ή για κατανάλωση τρόφιμα – gourmet – εθνικά προϊόντα – προϊόντα υγιεινής διατροφής 26

27 ΠΟΤΑ (1) Υψηλός ΕΦΚ: (κρασιά 2,94 τ.λ./λ., τσίπουρα- 87,95 τ.λ./λ. λικέρ- 96,74 τ.λ./λ., ούζο 105,8 τ.λ./λ.) μέση ετήσια κατανάλωση αλκοόλ μόλις 1,4 λίτρα Αυξητική τάση στην κατανάλωση αλκοολούχων 2009-10: συνολικά +1,5%, κρασιού +28,9% αγορά-στόχος για μεγάλες εταιρείες (DIAGEO: εξαγορά MEY ICKI -ΥENI RAKI- εκτεταμένο δίκτυο διανομής) (-): υψηλή φορολόγηση, περιορισμοί στη διαφήμιση, ειδική άδεια πώλησης, περιορισμένα σημεία πώλησης (+): άνοδος εισοδήματος, τουρισμός, χαμηλός μ.ο. ηλικίας 27

28 ΠΟΤΑ (2) Εισαγωγές οίνων (USD) 2010 Γαλλία 1.379.050 Ιταλία 929.823 Χιλή 733.454 ΗΠΑ 142.016 Βουλγαρία 109.542 Ισπανία 108.988 Αυστραλία 81.071 Αργεντινή 59.010 Ν.Αφρική 33.275 Πορτογαλία 32.631 Γερμανία 28.768 Γεωργία 28.686 Αυστρία 26.817 Ν. Ζηλανδία 19.694 Ελλάδα 7.784 Εισαγωγές από Ελλάδα: Ούζου 2.049 USD, λικέρ 5.391 USD 28

29 (-) υψηλοί δασμοί εισαγωγής (από ΕΕ: κρασί 50%, ελαιόλαδο 31,2%, ελιές 39%, πορτοκάλια 54%, ντομάτες 48,6%, τυριά, άλευρα... - ποσοστώσεις) αλκοολούχα: υψηλός ΕΦΚ διαδικασίες εισαγωγής υψηλές τιμές ραφιού κίνδυνος αντιγραφής προϊόντων 29

30 (+) οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά χαμηλός μ.ο. ηλικίας αύξηση εισοδήματος ενίσχυση οργανωμέου λιανεμπορίου ενδιαφέρον για νέα προϊόντα υψηλό τουριστικό ρεύμα 30

31 Κατασκευαστικός τομέας – Δομικά υλικά Τ/ κατασκευαστικός τομέας: Δυναμικός- 2ος παγκοσμίως Αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ της Τουρκίας Απασχόληση κ.τ.: 1,86 απασχολούμενοι, 7,5% απασχόλησης γρήγορη ανάπτυξη δεκαετία του ΄80 - συρρίκωνση την περίδο 1993-2001 - 2002 ανάκαμψη με εξαίρεση περίοδο 2008-9 Q3 2011-: ανάπτυξη 10,7% (9,7% επενδύσεις δημόσιου τ., 11,6% ιδιωτικού τ.) - αριθμός κατοικιών που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 21,57% σε ε.β. αλλά μειώθηκε κατά 5,18% σε μ.β. 2010 πωλήθηκαν περίπου 500.000 κατοικίες – αύξηση κατά 25% ε.β. Q3 2011: αύξηση τιμών δομικών υλικών κατά 5% 31

32 Ανάπτυξη κατασκευαστικού τομέα Μεταβολή ΑΕΠ (%) Μεταβολή κατασκευαστικού τομέα (%) 1999-3.4-3.1 20006.84.9 2001-5.7-17.4 20026.213.9 20035.37.8 20049.414.1 20058.49.3 20066.918.5 20074.75.7 20080.7-8.1 2009-4.7-16.1 20109.017.1 2011 Q112.015.7 2011 Q28.813.4 2011 Q310.7 32

33 Κατασκευστικός κλάδος Περίπου 100 εργοληπτικές εταιρείεςέχουν αναλάβει το 90% των έργων. Πολλές από αυτές ανήκουν σε μεγάλες holding c.με διάφορους τομείς δραστηριότητας (ενέργεια, τουρισμός, υγεία...) 2011: 31 τ/ κατασκευαστικές εταιρείες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο “The World’s Top 225 International Contractors" σύμφωνα με του περιοδικού "ENR - Engineering News Record« - Τουρκία 2η στον κόσμο Αιτίες ανάπτυξης: οικονομική σταθερότητα, χαμηλά επιτόκια δανεισμού και σχετική ευκολία χορήγησης δανείων, αύξηση πληθυσμού - μεγάλη τάση αστικοποίησης- νέος πληθυσμός που επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία, αύξηση εισοδήματος, προτίμηση για απόκτηση κατοικίας αντί ενοικίασης, επιθετική πολιτική ΤΟΚΙ 33

34 'Εντονη δραστηριοποίηση των τ/ κατασκευαστικών εταιρειών σε τρίτες χώρες. Κατανομή δραστηριοτήτων ανά χώρα (9 μηνο 2011) Χώρα Αξία έργων (USD) (%) Τουρκμενιστάν2,613,120,64417.4 Ρωσία2,510,355,10916.7 Ιράκ2,192,585,64514.6 Σ. Αραβία1,162,933,6457.7 Βενεζουέλα1,093,234,2227.2 Ομάν691,398,6124.6 Καζακστάν554,895,1213.7 Κατάρ507,753,4343.4 Ινδία465,280,1593.1 Αφγανιστάν507,534,6563.4 Άλλοι2,706,471,17018.2 ΣΥΝΟΛΟ15,005,562,417100.0 Κατανομή ανά τομέα δραστηριότητας σε τρίτες χώρες ( 9μηνο 2011) Δραστηριότητα Συνολική Αξία Έργων (USD) (%) Κατοικίες1,990,666,63113.3 Δρόμοι/γέφυρες/τούνελ1,866,892,46612.4 Ενέργεια1,465,629,2699.7 Εμπορικά κέντρα870,631,3045.8 34

35 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -ΤΑΣΕΙΣ Θετικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά με συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης, λόγω: του μεγάλου αριθμού αδιάθετων κατοικιών, του περιορισμού χορήγησης δανείων, συγκρατημένων προσδοκιών καταναλωτών Πραγματοποίηση έργων υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, σήραγγες, μετρό, ενέργεια). Η χρηματοδότησή τους σε μεγάλο βαθμό προέρχεται και από το εξωτερικό Αλλοδαπές εταιρείες αναλαμβάνουν σχετικά έργα μέσω κοινοπραξιών με αντίστοιχες τουρκικές. Κατασκευή κατοικιών, εμπορικών κέντρων, έργων που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, έργων αναπαλαίωσης και ανοικοδόμησης στο ιστορικό κέντρο πόλεων Δυνατότητες στον τομέα υπηρεσιών και έργων που προσανατολίζονται προς τη μείωση του κόστους ενέργειας, την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής επάρκειας, την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Μετά το σεισμό Βαν (Α. Τουρκία) η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει ευρύτατο πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών με αντισεισμική προστασία Μεσαία-ανώτερα στρώματα έχουν και δεύτερη κατοικία και αναζητούν καλύτερη ποιότητα κατασκευής Μεγάλα έργα δρομολογούνται: αυτοκινητόδρομος Κων/πολης-Σμύρνης (αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες), δορυφορικές πόλεις σε Σμύρνη-Κων/πολη-Άγκυρα, 3η γέφυρα Βοσπόρου, μεγάλα έργα στην Άγκυρα (μετρό κ.ά.), αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια/μαρίνες, έργα στο χώρο της υγείας μέσω συμβάσεων ΡΡΡ, έργα που σχετίζονται με την ανάδειξη της Τουρκίας ως ενεργειακού κόμβου 35

36 Δομικά υλικά Ο κλάδος παραγωγής δομικών υλικών είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Τουρκία Η Τουρκία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο στην παραγωγή και στις εξαγωγές: τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αεριζόμενου σκυροδέματος, σωλήνων από χάλυβα, υαλοπινάκων, υαλοπετασμάτων, κεραμικών υλικών επιχρίσματος, κεραμικών ειδών υγιεινής, δομικών επιχρισμάτων, φυσικών λίδων, ακατέργαστου μαρμάρου – τραβερτίνη, πλαστικών κουφωμάτων παραθύρων, πλαστικών προκατασκευασμένων στοιχείων, δομικών υλικών από αλουμίνιο Προοπτικές εισαγωγής: κυρίως για πιο εξελιγμένα προϊόντα Τομείς:κατασκευή πατωμάτων, μονωτικά, κουφώματα, προκατασεκυασμένα στοιχεία για τοίχους, ταπετσαρίες, κουφώματα για πόρτες-παράθυρα, είδη υγιεινής, υλικά κατασκευής οροφών, θερμαντικά σώματα, υλικά αλουμινίου, ΟSB. 36

37 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2009 (εκ. USD) μηχανήματα θ/ψ863,468 ηλεκτρολογικό υλικό672,362 σιδηρές και χαλύβδινες σωληνώσεις και σύνδεσμοι483,223 επιχρίσματα382,992 βρύσες και βάνες351,187 σιδηρά και χαλύβδινα βίδες και παξιμάδια340,608 κλειδαριές και σχετ. εξοπλισμός335,558 σιδηρά και χαλύβδινα βέργες, προφίλ, σύρματα, καρφιά, μπουλόνια κ.ά259,543 δομικά υλικά από ξύλο253,222 δομικά υλικά από πλαστικό243,648 μονωμένα καλώδια202,305 συσκευές φωτισμού198,969 επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο, γρανίτης)139,168 σιδηρά και χαλύβδινα συναρμολογούμενα είδη119,020 υαλοπετάσματα, μονωτικοί ύαλοι, υαλότουβλα97,991 υαλοβάμβακας96,523 δομικά υλικά από αλουμίνιο55,883 ανελκυστήρες45,319 κεραμικά καλύμματα42,485 προϊόντα ασφάλτου, γύψου, τσιμέντου, σκυροδέματος36,078 ορυκτοβάμβακας32,061 προκατασκευασμένα στοιχεία23,192 ταπετσαρίες τοίχου19,515 σώματα καλοριφέρ15,518 είδη υγιεινής από αλουμίνιο13,536 σιδερένιες και χαλύβδινες συσκευές9,919 κεραμικά είδη υγιεινής6,364 τσιμέντο6,041 γύψος4,597 τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια1,246 ΣΥΝΟΛΟ5.351,541 37

38 Φαρμακευτικά* αγορά φαρμάκων: 6,96 δισ. € (2010) κατά κεφαλήν κατανάλωση 144 USD (2009)- ιδιαίτερα χαμηλή 43 παραγωγικές εταιρείες (εγχώριες, πολυεθνικές) σημαντική εγχώρια παραγωγή αλλά με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία – εξάρτηση από εισαγωγές (κυρίως πρωτότυπα) – εγχώρια (κυρίως γενόσημα) μη συνταγογραφούμενα: χαμηλό ποσοστό (περίπου 10%) λειτουργούν 1.350 νοσοκομεία 72,5% των οποίων είναι δημόσια (διενεργούν τα ίδια διαγωνισμούς για προμήθειες) 23.000 φαρμακεία (1/.3000 κατοίκους) και 500 φαρμακαποθήκες Τιμολόγηση: τιμή αναφοράς (100% για πρωτότυπα, 66% γενόσημα)+κέρδος χονδρ., φαρμακείου+ ΦΠΑ 8%. Εξαιρέσεις Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί παραχωρούν υποχρεωτικά εκπτώσεις για αποζημίωση φαρμάκων * Πηγή: ΤurkStat, IEIS 38

39 39

40 Σύμφωνα με τον όγκο: 48,6% πρωτότυπα / γενόσημα 51,4% με τάση ενίσχυσης γενόσημων (2010) 40

41 Κατανάλωση ανά κατηγορία φαρμάκου Κατηγορία φαρμάκου Κατανάλωση (εκατ. USD) Ποσοστό επί του συνόλου (%) Κατά των λοιμώξεων2.21614,98 Πεπτική οδός και μεταβολισμός 2.11314,28 Καρδιαγγειακό σύστημα1.81712,28 Αναπνευστικό σύστημα1.67111,29 Νευρικό σύστημα1.61310,9 Αντινεοπλασματικοί παράγοντες 1.2608,52 Φ. αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων 1.1427,72 Ουροποιογεννητικό σύστημα7134,82 Αίμα και αιμοποιητικά όργανα6324,27 Δερματολογικά5103,45 Διάφορα3332,26 Αισθητήρια όργανα3032,04 Διαγνωστικοί παράγοντες2311,56 Ορμονικά σκευάσματα1941,31 Διάφορα νοσοκομειακά300,2 Αντιπαρασιτικά160,11 ΣΥΝΟΛΟ14.794100,00 41

42 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ εξάρτηση από εισαγωγές (22,6% του όγκου, 51% της αξίας) εισαγωγές 4,697 δισ.USD – άυξηση 6,5% εξαγωγές 0,6 δισ.USD (2011) εισαγωγές: κυρίως πρωτότυπα φάρμακα Οι εισαγωγές πρώτων υλών και ημιέτοιμων προϊόντων αποτελούν το ¼ των συνολικών εισαγωγών Δεν επιβάλλονται δασμοί εισαγωγής από ΕΕ Καταχώρηση από τουρκικά φυσικά/νομικά πρόσωπα Απαιτούνται: πιστοποιητικό συμμόρφωσης (conformity certificate Υπ. Υγείας), πιστοποιητικό Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής (GMP) - καθυστερήσεις 42

43 Εισαγωγές φαρμακευτικών 43

44 Εισαγωγές φαρμακευτικών μερίδια αγοράς εισαγόμενα – εγχώριας παρ. 44

45 Εισαγωγές φαρμακευτικών – προέλευση (2010) 45

46 Εισαγωγές φαρμακευτικών από Ελλάδα (αξία σε €) Έτος 2008200920102011 Αξία (€) 7.820.24813.041.70712.622.7459.467.172 2011 - Αύξηση ελλ. εξαγωγών προς την Τουρκία: μεταβολή -25%, - εξαγ. Φαρμακευτικών αντιπροσωπεύουν το 0,52% του συνόλου ελλ. εξαγωγών προς Τουρκία -Κυριότερες κατηγορίες: Συσκευασμένα φάρμακα σε μορφή δόσεων: 8.675.857 € Φάρμακα σε μορφή δόσεων που περιέχουν βιταμίνες: 482.186 € Υλικό για σφράγισμα δοντιών: 135.872 € -Τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2011: 782.080 € 46

47 Α γορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (1) ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς 10% περίπου ετησίως και το μέγεθός της υπολογίζεται σε $2,5 δις (2009) Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε είσοδος ξένων επενδυτών και πολυεθνικών εταιρειών στην τοπική αγορά Ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας αλλά με έντονη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες Υψηλός ανταγωνισμός αγοράς - οι μεγαλύτερες πολυεθνικές δραστηριοποιούνται και στην τ/ αγορά καλύπτοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς Παράγοντες ανάπτυξης: ο αυξανόμενος αριθμός των εργαζόμενων γυναικών, ο νεαρός πληθυσμός, η αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα, η ανάπτυξση κέντρων wellness & spa 47

48 Α γορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (2) Το 1/3 της αγοράς αφορά προϊόντα περιποίησης μαλλιών (56% σαμπουάν, styling). Επίσης, δυναμική παρουσιάζουν προϊόντα ανδρικής περιποίησης, αποτριχωτικά, μακιγιάζ ματιών, κραγιόν, οδοντόπαστες, αποσμητικά, προϊοντα υγιεινής-περιποίησης μωρών Ενδιαφέρον για τα φυσικά προϊόντα Άνοδος αντιηλιακά (ενημέρωση, τουρισμός) Ευαισθησία σχέση τιμής/αξίας Λιανική πώληση Αλυσίδες λιανικής καλλυντικών: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, επίσης Sephora, MAC, Body Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L’ occitane πωλήσεις στα super market φαρμακεία, πώληση όχι διαδεδομένη 48

49 Εισαγωγές καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης Η αξία των εισαγωγών έφθασε το 1δισ. USD το 2011 – διπλασιάστηκε σχεδόν από το 2004. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής είναι οι: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελβετία, Πολωνία, ΗΠΑ, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι: σαμπουάν, κρέμες-λάδια για την περιποίηση του δέρματος, οδοντόπαστες, κολώνιες, βαφές μαλλιών, μακιγιάζ ματιών, αποσμητικά σώματος δεν επιβάλλεται δασμολογική επιβάρυνση ΦΠΑ 8% ή 18% και για ορισμένα προϊόντα ΕΦΚ απαιτούνται πιστοποιητικά για την εισαγωγή (αναλαμβάνει εισαγωγέας) 49

50 Διμερές εμπόριο ΔΚ 33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Το 2011 αύξηση εξαγωγών μας 67% σε σχέση με το 2010, σχεδόν διπλασιάστηκαν την τελευταία τριετία Κυριότερα προϊόντα: Προϊόντα για τη φροντίδα δέρματος 2.280.076 € Σαμπουάν 1.109.927 € Διάφορα μείγματα ευωδών ουσιών – πρώτες ύλες 910.751 € Παρασκευάσματα για περιποίηση μαλλιών (εκτός σαμπουάν) 497.908 € Κολώνιες 217.332 € ΣΥΝΟΛΟ 5.603.344 € Εξαγωγές Τουρκίας προς Ελλάδα: 3.349.016 € (2011) 50

51 Αγορά πλαστικών δισ. USD200920102011 (εκτίμηση)2012 (πρόβλεψη) Μέγεθος αγοράς (Π+Εισ.-Εξ.) 19,99624,22327,80030,600 Παραγωγή 15,76518,04020,70022,800 Εξαγωγές 3,1593,6714,2004,600 Εισαγωγές 7,3909,85411,30012,400 ταχέως αναπτυσσόμενη μέσος όρος ανάπτυξης 2002-7: 15%, 2008: -4%, 2009-10: 20% 7.000 εταιρείες - 98% ΜΜΕ – περίπου 120 ξένων κεφαλαίων, οι μισές από ΕΕ ( Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Γαλία, Ιταλία) 200.000 εργαζόμενοι εξαρτάται από εισαγωγές πετροχημικών για την παραγωγή πλαστικών προϊοντων για την εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού η κατανάλωση κατευθύνεται κυρίως προς: υλικά συσκευασίας, κατασκευαστικό τομέα, ηλεκτρικές συσκευές, γεωργία, ένδυση υπόδηση, αυτοκινητοβιομηχανία κ.ά. 51

52 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2010 2011 (Αναγωγή 9 μήνου) Μεταβολή (%) Παραγωγή 820 - Εισαγωγές 4.6695.36615 Ζήτηση 5.4896.13613 -εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 15% της ζήτησης με μικρή προοπτική αύξησης στο άμεσο μέλλον - PETKIM (κρατική έως 2008, οπότε πωλήθηκε το 51% - 2,04 δισ.USD στη SOCAR Αζερμπαϊτζάν) καλύπτει 85% εγχώριας παραγωγής ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΙ) 52

53 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - εισαγωγές Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών - 2010 Χώρα Ποσότητα (1.000 τόνοι) Σαουδ. Αραβία751,8 Βέλγιο247,8 Ιράν232,9 ΗΠΑ231,3 Γερμανία178,8 Νότιος Κορέα156,2 Γαλλία139,7 Ισπανία129,6 Ολλανδία108,8 Ελλάς103,0 Σύνολο 10 χ.2.279,9 Άλλες2389,1 ΣΥΝΟΛΟ4.669,0 53

54 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – Κάλυψη ζήτησης από εισαγωγές 2010 εισαγωγές (εκ. USD) 2011 - Αναμενόμενη αύξηση εισαγωγών σε USD (%) Εισαγωγές/ζήτηση (%) με βάση ποσότητα PE 1.609 43 73,4 PP 2.137 33 91,6 PS 780 34 100,0 PVC 860 30 83,4 Ακρυλικά πολυμερή 306 22 100,0 PET 982 46 77,1 Πολυαμίδια 201 30 100,0 Ρητίνες 368 36 100,0 Σιλικόνες 94 18 100,0 Κυτταρίνες 121 42 100,0 Άλλα 163 ΣΥΝΟΛΟ 7.621 37 85,1 54

55 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αύξηση κατανάλωσης με την εξάπλωση οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλαγή καταναλωτικών προτύπων η μέση ετήσια κατανάλωση είναι περίπου 3,5 εκατ. τόνοι κατά κεφαλήν κατανάλωση χαμηλή (2010: 100 δολ.) κατανάλωση: χαρτί – χαρτόνι - κυματοειδές χαρτόνι (37%), μεταλλικά υλικά (22%), πλαστικά υλικά 20%, υλικά από ξύλο (13%) και υλικά από γυαλί (8%) Το 2000 το 20% των προϊόντων του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ήταν συσκευασμένα και σήμερα το 40% Νέες τάσεις – πρωτότυπες συσκευασίες 55

56 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ παραγωγή (τόνοι) 20062007200820092010Σύνθεση Πλαστικό1.290.0001.470.0001.530.0001.560.0001.834.50033% Κυματιστό χαρτόνι 1.318.0001.370.0001.387.0001.389.0001.564.00028% Γυαλί553.000659.000697.000567.000734.00013% Χαρτόνι362.000415.000395.000418.000503.0009% Ξύλο385.000 420.0008% Mέταλλο302.000299.500328.500309.500365.5007% Χαρτί60.000 80.000 117.0002% ΣΥΝΟΛΟ4.270.0004.658.5004.802.5004.708.50 0 5.538.000 100% 56

57 . Εισαγωγές υλικών συσκευασίας 2010 USD 2010 kg I-VI 2010 USD I-VI 2011 USD Mεταβολή I-VI 2010-11 Ξύλο 8.619.3269.683.2244.309.6632.844.401-44,00% Γυαλί 68.838.88489.757.47434.419.44234.024.571-2,00% Μέταλλο 160.914.17032.322.38180.457.085104.617.19130,00% Χαρτί/χαρτόνι 1.386.169.5861.569.853.383693.084.793667.795.999-4,00% Πλαστικό 1.181.255.190285.673.268590.627.595759.049.91728,00% ΣΥΝΟΛΟ 2.805.797.1561.987.289.7301.402.898.5781.568.332.07911,70% 57

58 Yλικά συσκευασίας Εισαγωγές - 20 πρώτες χώρες (κατ΄αξία) – α΄εξαμ. 1011 ΧώρεςΠοσότητα (Kg)Αξία (USD)Μ.Τ.($/ton) Γερμανία111.571.646350.875.9933.145 Ιταλία73.559.919164.098.7882.231 ΗΠΑ149.645.612146.447.464979 Κίνα49.451.979141.134.5312.854 Γαλλία25.592.74373.788.0622.883 Ν. Κορέα13.634.82363.860.9124.684 Η.Β.10.188.07251.970.9835.101 Φινλανδία35.013.24041.330.7381.180 Ισπανία20.902.57440.366.5011.931 Βέλγιο15.781.00739.929.4642.530 Πολωνία25.436.95832.544.4821.279 Ισραήλ49.456.27830.400.286615 Ολλανδία14.669.69427.872.9751.900 Σουηδία18.750.71323.387.7831.247 Ρωσία27.812.56622.796.300820 Αυστρία15.317.35022.212.8011.450 Βουλγαρία16.281.53419.767.2301.214 Ελλάς8.030.75619.155.5002.385 Ινδία7.598.49319.069.2962.510 Ελβετία2.373.96117.421.8537.339 58

59 Υλικά συσκευασίας -Εμπορικό Iσοζύγιο ΚατηγορίαΞύλοΓυαλίΧαρτί- χαρτόνι ΜέταλλοΠλαστικόΣύνολο 2010 εξαγωγές ($) 29.939.62831.679.798462.254.395245.758.7741.609.213.0152.378.845.609 2010 εισαγωγές ($) 8.619.32668.838.8841.386.169.586160.914.1711.181.255.1902.805.797.156 2010 ισοζύγιο 21.320.302-37.159.086-923.915.19184.844.603427.957.825-426.951.547 Ι-VI 2011 εξαγωγές ($) 18.762.10316.830.137282.799.418160.223.5711.000.829.6951.479.444.924 I-VI 2011 εισαγωγές ($) 2.844.40134.024.571667.795.999104.617.191759.049.9171.568.332.079 59

60 Ευχαριστώ τους συναδέλφους των Γραφείων ΟΕΥ Πρ. Αγκύρας και Κων/πολης για τη συνδρομή τους. Eυχαριστώ για την προσοχή σας! Πρεσβεία Αγκύρας-Γραφείο ΟΕΥ ecocom-ankara@mfa.gr Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης- Γραφείο ΟΕΥ ecocom-istanbul@mfa.gr Ιστοσελίδα : www.agora.mfa.gr 60


Κατέβασμα ppt "H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google