Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and Ecosystems

2 Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντες Ελληνική Συμμετοχή STREPS + CA 1FISH & CHIPSIMBC ALERTAUTH ELMEIMBC RIVERTWINAUTH SSA 1THE MAIN AIMUOA KASSANAGREF

3 Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντεςΕλληνική Συμμετοχή 1SCOUT DUTH UOA UOC AUTH EURO-LIMPACS Greek Biotype Center MARINE GENOMICS UOC, ΙΜΒC ?? 4ENSEMBLES NOA AUTH

4 ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντεςΕλληνική Συμμετοχή 5 ALARMUOAeg ACCENTUOC ? AUTH? 7 LESSLOSSAlgosystems AUTH DENCO NTUA Stamatopoulos Un. Patras FLOODsiteAUTH MARBEFIMBC?? Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

5 Συμμετοχή σε 9 από 12 προγράμματα 75 % 20 συμμετέχοντες = 13 Πανεπιστήμια + 3 Ερευνητικά Κέντρα + 4 SMEs 1. UoAegean2. UoCrete ? 3. UoCrete ?4. UoAthens 5. UoCrete6. AUTH 7. AUTH8. AUTH 9. AUTH10. AUTH 11. DUTH12. UoPatras 13. NTUA14. IMBC? 15. IMBC?16. NOA 17. DENCO18. Stamatopoulos 19. Algosystems20. Greek Biotype Center Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

6 AT292,15%51,36% BE302,22%61,63% DE15611,56%5013,59% DK272,00%92,45% ES765,63%205,43% FI272,00%30,82% FR1178,67%359,51% GR715,26%71,90% IE161,19%10,27% IT1057,78%246,52% LU10,07% 0,00% NL785,78%267,07% PT231,70%51,36% SE282,07%61,63% UK14310,59%3910,60% JRC - EC80,59%20,54% EU15 Σύνολο93569,26%23864,67% Χώρα Συμμετέχοντες σε επιλέξιμα προγράμματα Συμμετέχοντες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις στα Νέα Εργαλεία (1η Προκήρυξη Απρίλιος 2003)

7 ΑκρωνύμιοNo Προϋπολο- γισμός (€) Ζητούμενη EC Συμμετοχή (€) Προτεινόμε- νη EC Συμμετοχή (€) Ελλ. Συμμετέχοντες Ζητούμενη Ελλ. Συμμετοχή Προτεινό- μενη Ελλ. Συμμετο- χή HERMES HCMR EUR-OCEANS HCMR AQUASTRESS University of Piraeus 2.NTUA DeSurvey National Observat ory of Athens 2.AUTH 3.Agricultu ral Universit y of Athens 4.Geoapiko nisis Ltd Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

8 ΑκρωνύμιοNo Προϋπο- λογισμός (€) Ζητούμενη EC Συμμετοχή (€) Προτεινόμε νη EC Συμμετοχή (€) Ελλ. Συμμετέχοντες Ζητούμε -νη Ελλ. Συμμετο χή Προτεινό- μενη Ελλ. Συμμετο- χή EDEN University of Crete NEWATER Aristotle University of Thessaloniki National Center for Scientific Research ''DEMOKRITOS National Agricultural Research Foundation MATISSE Institute of Communication and Computer Systems of NTUA QUANTIFY National Hellenic Research Foundation Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

9 Συμμετοχή σε 7 προγράμματα ΙΡ και 1 ΝοΕ 15 συμμετέχοντες = 7 Πανεπιστήμια + 7 Ερευνητικά Κέντρα + 1 SMEs Ελληνικοί Οργανισμοί 1.University of Crete 2.Piraeus 3.NTUA 4.AUTH 5.Institute of Communication and Computer Systems of NTUA 6.Aristotle University of Thessaloniki 7.Agricultural University of Athens 8.HCMR 9.HCMR 10.National Observatory of Athens 11.National Center for Scientific Research ''DEMOKRITOS 12.National Hellenic Research Foundation 13.National Agricultural Research Foundation 14.National Agricultural Research Foundation 15.Geoapikonisis Ltd Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

10 Χώρα Συμμετοχή σε αξιολογημένες προτάσεις Συμμετοχή σε χρηματοδο- τούμενες προτάσεις % % του ολικού ζητούμε- νου προϋπο- λογισμού % του ζητούμε- νου προϋπολογι σμού AT ,6%1,41%1,6% BE ,8%3,06%3,5% DE ,2%19,08%21,7% DK ,2%2,93%3,3% ES ,5%5,59%6,3% FI ,3%1,72%2,0% FR ,6%13,01%14,8% GR ,5%2,31%2,6% IE ,1%0,76%0,9% IT ,4%5,85%6,6% NL ,6%13,23%15,0% PT ,0%1,05%1,2% SE ,3%2,85%3,2% UK ,1%15,22%17,3% Σύνολο ,2%88,09%100,0% Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις στα ΙΡ (2η Προκήρυξη – 2η Φάση, Φεβρουάριος 2004)

11 ΑκρωνύμιοΕργα-λείοΣυντονιστήςΕλλ. ΣυμμετέχοντεςΠροτεινόμενη ΕΕ Συμμετοχή € Προτείνο- μενη Ελλ. Συμμετοχή 13HAZ-CorinthSTREPInstitut de Physique du Globe de Paris Un. Of Athens HCMR NOA AUTH NEURON SA STRESOILSTREPGeological Survey of Denmark and Greenland ITE MEDIGRIDSTREPALGOSYSTEMSAlgosystems Entente Interdépartementale en vue de la Protection de la Forêt et de l'Environnement contre l'Incendie NA.R.AS.SSAUniversità di Napoli Federico II AUTH ARMONIASTREPT6Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Algosystems DAISIESTREPNatural Environment Research Council Centre for Ecology& Hydrology Un. Of Athens Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα (Οκτώβριος 2003)

12 Ακρωνύμιο Προϋπολο- γισμός Αρχικη Ζητούμενη Χρηματοδότ ηση Προτεινόμενη Χρηματοδό- τησηΝο SMEsSMEs GR Co-ordinator 1 Eu-Medin Companions ALGOSYSTEMS S.A. 2IASON HCMR 3 SAFE EUROCONSULTANTS SA Ελληνική Συμμετοχή Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 2 ης Προκήρυξης, 2 ης Φάσης,στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα (Φεβρουάριος 2004)

13 Συμμετοχή σε 5 STREP και 4 SSA 14 συμμετέχοντες = 4 Πανεπιστήμια + 4 Ερευνητικά Κέντρα + 6 SMEs Ελληνικοί Οργανισμοί 1.University of Athens 2.University of Athens 3.AUTH 4.AUTH 5.HCMR 6.HCMR 7.ITE 8.NOA 9.NEURON SA 10.Algosystems 11.Entente Interdépartementale en vue de la Protection de la Forêt et de l'Environnement contre l'Incendie 12.ALGOSYSTEMS S.A. 13.ALGOSYSTEMS S.A. 14.EUROCONSULTANTS Ελληνική Συμμετοχή στα Παλαιά Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

14 Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις για SSA (2η Προκήρυξη – 2η Φάση, Φεβρουάριος 2004) ΧώραΠροτάσειςΧρηματοδότηση% % Ζητούμενη Ολικής Χρηματοδότησ ης AT€291,943€194,90367% 3,89 BE€286,850€211,85074%0,42 DE€944,596€572,07761%11,43 DK€42,925€29,02568%0,58 ES€823,170€108,66013%0,22 FI€333,860€124,96037%0,25 FR€485,360€51,20011%0,01 GR€821,682€687,04584%13,72 IE€329, %0,07 IT€994,266€223,28522%4,46 NL€546,593€00%0,00 PT€386,154€00%0,00 SE€289,370€259,77090%0,52 UK€4,486,431€282,3206%0,56 Σύνολο€11,062,800€3,074,69561,42


Κατέβασμα ppt "Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google