Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QUINE-MCCLUSKEY. Πτυχιακή Εργασία Τσικρίκης Ανδρέας (759) Επιβλέπων:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QUINE-MCCLUSKEY. Πτυχιακή Εργασία Τσικρίκης Ανδρέας (759) Επιβλέπων:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QUINE-MCCLUSKEY. Πτυχιακή Εργασία Τσικρίκης Ανδρέας (759) Επιβλέπων: Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ 1 Ο

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη λογισμικού, το οποίο με διαδραστικό τρόπο απλοποιεί μια λογική συνάρτηση με τη χρήση της μεθόδου Quine-McCluskey. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε στο προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας C++. Κατά τη διαδικασία απλοποίησης α) δείχνονται σχηματικά όλα τα στάδια ομαδοποίησης και απλοποίησης, β) οι απλοποιημένες μορφές να εξάγονται είτε υπό κανονική μορφή αθροίσματος είτε υπό κανονική μορφή γινομένου και γ) μπορεί να ανιχνεύει τη βέλτιστη δυνατή λύση χρησιμοποιώντας κατάλληλη μέθοδο.

3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY Συστηματικός έλεγχος όλων των ζευγών όρων, της δοθείσης συναρτήσεως τα οποία είναι υποψήφια για απλοποίηση μέσω της σχέσεως AΒ+Α'Β=Β. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην δημιουργία όλων των πρώτων συνεπαγωγών της συναρτήσεως από τους οποίους εκλέγεται η ελάχιστη παράστασή της. Ένα από τα πλεονεκτήματα της (ως προς την πολυπλοκότητα) είναι ότι ελέγχει ένα μικρό μόνο υποσύνολο από επιλεγμένα ζεύγη minterms (ελαχιστοόροι) της συνάρτησης Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η μέθοδος αναλύεται σε δύο φάσεις: α) στην εύρεση όλων των πρώτων συνεπαγωγών, και β) στην επιλογή του ελαχίστου συνόλου συνεπαγωγών που καλύπτουν την συνάρτηση.

5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Έστω προς απλοποίηση η συνάρτηση: F(x,y,z,w,v) = ∑(1,2,5,6,7,8,9,10,13,17,18,21,22,29)

6 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY xyzwv 100001 200010 801000 500101 600110 901001 1001010 1710001 1810010 700111 1301101 2110101 2210110 2911101 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ xyzwv 100001 200010 500101 600110 700111 801000 901001 1001010 1301101 1710001 1810010 2110101 2210110 2911101 Αρχικά Δεδομένα Ομαδοποίηση

7 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY xyzwv 100001+ 200010+ 801000+ 500101+ 600110+ 901001+ 1001010+ 1710001+ 1810010+ 700111+ 1301101+ 2110101+ 2210110+ 2911101+ xyzwv 1,500-01+ 1,90-001+ 1,17+ 2,600-10+ 2,100-010A 2,18-0010+ 8,90100-B 8,10010-0C 5,7001-1D 5,130-101+ 5,21-0101+ 6,70011-E 6,22-0110+ 9,1301-01+ 17,2110-01+ 18,2210-10+ 13,29-1101+ 21,2910101+ xyzwv 1,5,9,130--01F 1,5,17,21-0-01G 1,9,5,130--01. 1,17,5,21-0-01. 2,6,18,22-0-10H 2,18,6,22-0-10. 5,21,13,29--101I 5,13,21,29--101. + : Ο ελαχιστοόρος συμμετείχε σε μία απαλοιφή Α : Πρώτος Συνεπαγωγός. : Ίδιοι ελαχιστοόροι

8 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΩΝ

9 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ QUINE - McCLUSKEY Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ Fσυν = G+H+I+C+D+F ή αλλιώς Fδυαδ = -0-01 + -0-10 + --101 + 010-0 + 001-1 + 0—01 F(x,y,z,w,v) = y’w’v + y’wv’ + zw’v + x’yz’v’ + x’y’zv + x’w’v ή F(A,B,C,D,E) = B’D’E + B’DE’ + CD’E + A’BC’E’ + A’B’CE + A’D’E


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QUINE-MCCLUSKEY. Πτυχιακή Εργασία Τσικρίκης Ανδρέας (759) Επιβλέπων:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google