Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απολογισμός 2011, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απολογισμός 2011, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απολογισμός 2011, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2012

2 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2011 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι ΑΟΛΟΜΕΛ. 451 25-1-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 456 19-5-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 459 22-9-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 462 18-10-2011 ΤΕΛΙΚΟ 1Έργα Α.Π.Θ. 350.000000 2 Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας 427.0000160.0000587.000 3 Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών 850.000470.000001.320.000 4 Συνέδρια – Ημερίδες 70.000000 5 Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων καινοτομίας και αριστείας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 140.00000 6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.837.000 470.000 2.307.000 160.000 2.467.000 1.150.000 3.617.000

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2011 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι ΑΟΛΟΜΕΛ. 451 25-1-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 456 19-5-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 459 22-9-2011 ΟΛΟΜΕΛ. 462 18-10-2011 ΤΕΛΙΚΟ 1Έργα Α.Π.Θ. 350.000000 2 Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας 427.0000160.0000587.000 3 Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών 850.000470.000001.320.000 4 Συνέδρια – Ημερίδες 70.000000 5 Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων καινοτομίας και αριστείας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 140.00000 6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.837.000 470.000 2.307.000 160.000 2.467.000 1.150.000 3.617.000

5 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

6 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ. Στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται έργα, που αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους. Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Θ. ανέρχεται σε €350.000,00.

7 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 38.908,61 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο350.000,00 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

8 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 38.908,61 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο350.000,00 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

9 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 38.908,61 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο350.000,00 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

10 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 38.908,61 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο350.000,00 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

11 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 38.908,61 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο350.000,00 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

12 360 ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.: 2005 - 2012

13 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

14 1.Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. 2.Όμως, δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 3.Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

15 1.Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. 2.Δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 3.Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. 4.Προϋπολογισμός:587.000,00 Απολογισμός:567.457,83 Υπόλοιπο: 19.542,17 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

16 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας: 2005 - 2012 459

17 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

18 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. Σύνολο: 1.257.200

19 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. 1.Υποψήφιοι Διδάκτορες:428.000 2.Μεταδιδάκτορες & Αδιόριστοι: 360.000 3.Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 184.000 4.Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 33.200 5.Βασική Έρευνα:120.000 6.Ανθρωπιστικές Επιστήμες:132.000 7.Προϋπολογισμός:1.320.000 Απολογισμός:1.257.200 Υπόλοιπο: 62.800

20 Υποτροφίες Αριστείας Α.Π.Θ.: 2005 - 2012 326

21 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας 310

22 Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 ΣΥΝΟΛΟ18552237

23 Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 ΣΥΝΟΛΟ18552237 Προκήρυξη8020 100

24 Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 ΣΥΝΟΛΟ18552237 Προκήρυξη8020 100 Υπέβαλαν7015 - (5) 85 - (80)

25 Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 ΣΥΝΟΛΟ18552237 Προκήρυξη8020 100 Υπέβαλαν7015 - (5) 85 - (80) Χρηματοδοτ.509 59

26 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

27 Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012 Χρηματοδοτήθηκαν όλα τα Συνέδρια (Εθνικά και Διεθνή) και οι Ημερίδες, αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν: Ημερίδα:600 ευρώ Εθνικό Συνέδριο:900-1.000ευρώ Διεθνές Συνέδριο:1.200ευρώ Προϋπολογισμός:70.000,00 Απολογισμός: 64.908,00 Υπόλοιπο: 5.092,00

28 Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012 91

29 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

30 Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας Χρηματοδοτούνται οι δράσεις: Μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος Ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Πιστοποίηση των Εργαστηρίων Ανάπτυξη δομών δια βίου μάθησης Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Προϋπολογισμός:140.000,00 Απολογισμός:166.608,00 Υπόλοιπο:- 26.608,00

31 Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, κλπ: 2005 - 2012 260

32 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

33 Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. Συνδρομή για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν: Εξοπλισμό, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού, Αναλώσιμα, Γραφική ύλη – εκτυπώσεις, Δαπάνες δημοσιότητας, Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού, κλπ. Προϋπολογισμός:1.150.000,00 Απολογισμός: 917.243,55 (17/2/2012) Υπόλοιπο: 232.756,45

34 Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

35 Συνολικός Απολογισμός του 2011 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

36 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 1 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00 0 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 587.000,00567.457,8319.542,17 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείας σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1.320.000,00 460.000,00 300.000,00 320.000,00 80.000,00 1.257.200,00 428.000,00 360.000,00 184.000,00 33.200,00 120.000,00 132.000,00 62.800,00 32.000,00 -60.000,00 136.000,00 46.800,00 -40.000,00 -52.000,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0064.908,005.092,00 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 140.000,00166.608,04-26.608,04 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000,00891.489,37258.510,63 Σ Υ Ν Ο Λ Α 3.617.000,003.297.663,24319.336,76

37 Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

38 Προορισμός και Σκοπιμότητα του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων 1.Να ανταποκρίνονται στην Ερευνητική Πολιτική του Ιδρύματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο. 2.Να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. 3.Να έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και να βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία να επανατροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. 4.Ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων του 2012 θα περιλαμβάνει 6+1 Κατηγορίες.

39 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2012 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. 3.Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

40 Αποτελέσματα Χρήσης 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.032.047,262.886.248,62 Σύνολο3.032.047,262.886.248,62 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας5.234.198,902.967.062,91 Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως-2.199.751,64-80.814,29 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.817.997,62573.652,25 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.633,41 1.816.364,214.870,13 855.402,31 Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως-383.387,43 774.588,02 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα- 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων3.960,00 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.354,85 1.118,29 42.224,67 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)-384.742,28 816.812,69 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων37.524,0088.932,68 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος37.524,00 -88.932,68 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -387.142,28 * 816.812,69 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 *Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες των έργων ΕΠΕΔΒΜ, του έτους 2011, ύψους €490.000, οι οποίες δεν εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση, λόγω της καθυστέρησης, από τη διαχειριστική αρχή, της οριστικοποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των έμμεσων δαπανών. Στην περίπτωση που είχε ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία το καθαρό αποτέλεσμα της χρονιάς θα ήταν θετικό και συγκεκριμένα θα ανέρχονταν στο ποσό των €102.857,72. Θεσσαλονίκη, 2012

41 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2012 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Από την Επιτροπή Ερευνών. Έγκριση από τη Σύγκλητο, και τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. 3.Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

42 Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012 ΑιτιολογίαΈσοδα-ΈξοδαΑποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη)3.000.000,003.000.000,00 Από τόκους(εκτίμηση)2.061.175,005.061.175,00

43 Ανάλυση επιτοκίων ΕΛΚΕ του 2011 Το 2011 υλοποιήθηκε τρεις φορές η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ: 1. Μάρτιος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 4,96%, χρόνος 3 μήνες. 2.Ιούνιος του 2011, κεφάλαιο €24.779.622,18, επιτόκιο 7,15%, χρόνος 6 μήνες. 3.Δεκέμβριος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 7,60%, χρόνος 6 μήνες. Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 1.364.981,73 Το 2011 υλοποιήθηκαν και μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με κεφάλαιο περίπου 25 με 32 εκατομμύρια ευρώ, και επιτόκιο 1,60%. Τόκοι καταθέσεων όψεως: 378.535,89 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 1.743.517,62

44 Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012 ΑιτιολογίαΈσοδα-ΈξοδαΑποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη)3.000.000,003.000.000,00 Από τόκους(εκτίμηση)2.061.175,005.061.175,00 Από παροχή υπηρεσιών(εκτίμηση) 50.000,005.111.175,00 Κόστος λειτουργίας Γραμματείας(εκτίμηση) -1.800.000,003.311.175,00 Αποτέλεσμα χρήσης του 2011 102.857,723.414.032,72 Ποσό προς διάθεση για τον προϋπολογισμό του 20123.414.032,72

45 Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΕΥΡΩ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 650.000,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο 1.100.000,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,00 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 180.000,00 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ 300.000,00 7) Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (Απόφαση Συγκλήτου 2843/18-1-2012) 160.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.810.000,00

46 1,87

47 Σας ευχαριστώ!!


Κατέβασμα ppt "Απολογισμός 2011, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google