Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση
Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των Εικαστικών Τεχνών παρεμβαίνει στις πρακτικές εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή εικόνα) οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η μάθηση και διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες αποτελεί πράξη, βασίζεται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα και ικανότητες των παιδιών και θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων: την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση

3 Παραγωγή - Δημιουργία και Θέαση - Παρατήρηση Οι δραστηριότητες παραγωγής-δημιουργίας και θέασης-παρατήρησης διδάσκονται με ένα διαπλεκόμενο τρόπο και περιλαμβάνουν ποικίλες διαδικασίες και διδακτικές στρατηγικές. Επιδιώκεται η προσωπική εικαστική έκφραση του παιδιού, η σύνδεσή της με το περιβάλλον και η προσέγγιση της Τέχνης τοπικά και παγκόσμια. Σταδιακά, ενισχύονται οι εικαστικές εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων δημιουργών-θεατών, που συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

4 ΣΤΟΧΟΙ Η δημιουργία ενός Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου όπου κανένα παιδί δεν αποκλείεται, δεν περιθωριοποιείται, δεν στιγματίζεται, δεν περιφρονείται, και δεν δυστυχεί εξαιτίας κάποιας ιδιαιτερότητας. Ισότιμη συμμετοχή στο δικαίωμα στη μόρφωση από όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, καταγωγής κλπ.

5 Η απόκτηση από τους μαθητές ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσεων διαμέσου της εικαστικής δημιουργίας. Αναγνώριση και χρήση μορφολογικών, νοηματικών και δομικών στοιχείων στην εικαστική δημιουργία Αντίληψη του ρόλου των διαφόρων υλικών και μέσων στη δημιουργική διαδικασία. Παροχή εμπειριών για εικαστική έκφραση, και σύνδεσή τους με το περιβάλλον-αειφορία. Προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου. Την αναγνώριση κορυφαίων έργων τέχνης , σημαντικούς καλλιτέχνες , χαρακτηριστικά ιστορικών περιόδων στην τέχνη και τεχνοτροπίες.

6 Ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που διακρίνουν τον Δημοκρατικό Πολίτη
Σεβασμός προς τον εαυτό τους και το συνάνθρωπο (το άλλο φύλο, τον άλλο πολιτισμό) Ανακάλυψη της ταυτότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας, μοναδικότητας αλλά και ομοιότητας των ανθρώπων Καλλιέργεια ευαισθησίας και κρίσης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό Ομαδικότητα και συμμετοχικότητα για λήψη αποφάσεων και εικαστικών δράσεων Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και προσωπικής άποψης για τις καλλιτεχνικές τους ενέργειες Αντιμετώπιση των μηχανισμών επηρεασμού μέσα από την ερμηνεία και κριτική της εικόνας.

7 Απόκτηση από τους μαθητές κομβικών ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα Διερευνούν υλικά και να πειραματίζονται με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων - τεχνικών και μέσων Αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής έκφρασης και λύσης προβλήματος, συλλέγουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν, περιγράφουν, οργανώνουν, εξερευνούν, δεδομένα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές Εμπλέκονται σε δημιουργικές διαδικασίες μέσα από το σχεδιασμό, παραγωγή, τροποποίηση και μετασχηματισμό υλικών, αντικειμένων, έργων τέχνης/εικόνων (εστιάζοντας στις εμπειρίες, αισθήσεις, φαντασία, συναισθήματα, ιδέες, μεταφορές και έννοιες) Καλλιεργούν μέσα από την πράξη δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς) Αποκτούν δεξιότητες παρατήρησης, αναγνώρισης και μελέτης έργων τέχνης/εικόνων και της τοποθέτησης τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο Διακρίνουν σταδιακά τις σημασίες, σκοπούς και λειτουργίες κάθε εικαστικής δημιουργίας στο σύγχρονο κόσμο . Αναπτύσσουν την αισθητική κρίση, εικαστική έρευνα, δράση και να προωθούν τις ιδέες τους.

8 Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο Α.Π.
Έμφαση στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων μαθητών Συνδέονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (μαθητοκεντρική διδασκαλία) Δημιουργικές Δράσεις(επί τόπου μελέτες) Δημιουργικές Συνεργασίες (εμπλοκή καλλιτεχνών στην εκπαίδευση) Εισαγωγή της σύγχρονης Τεχνολογίας σα μέσο. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ !!! ΝΕΑ ΒΑΣΗ : ΠΥΡΗΝΑΣ KAI ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

9 ΝΕΑ ΒΑΣΗ στο νέο Α.Π. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ .

10 Τι περιλαμβάνει ο Πυρήνας
Περιλαμβάνει τα μορφολογικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, όγκος, τόνος, χρώμα, σύνθεση, υφή, θετικός αρνητικός χώρος, διακοσμητικά στοιχεία και μοτίβα/επανάληψη-ρυθμός κλπ ), τα υλικά και τις τεχνικές . Διαθεματικότητα Ερμηνείες και κρίσεις στα μηνύματα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, στις δημιουργίες των μαθητών – κριτική και αυτοκριτική.

11 Συνδέει την εικαστική δημιουργία με την αειφόρο ανάπτυξη – περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές)
Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και σύνδεση των εικαστικών τεχνών με την κοινωνία και τη ζωή και προβαίνοντας σε σκόπιμες εικαστικές παρεμβάσεις εκφράζοντας αμφισβήτηση, προβληματισμό και κρίση. Επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών /τριών στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος με δημιουργικές δράσεις και συνεργασίες με τη διεύθυνση του σχολείου τους και με τις κοινοτικές ή δημοτικές αρχές : -εισηγήσεις στη διεύθυνση του σχολείου τους, στο κοινοτάρχη/δήμαρχο από μαθητές/τριες για εικαστικές παρεμβάσεις σε πάρκα, δρόμους και πλατείες -διοργάνωση εκθέσεων με έργα μαθητών, σε πολιτιστικά ιδρύματα ή αλλού με θεματικές όπως η Λαϊκή Αρχιτεκτονική, ήθη έθιμα, παραδόσεις, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους κλπ. -Κριτική τοποθέτηση των καθημερινών εμπειριών / ερεθισμάτων μέσα από το μάθημα των Εικαστικών Τεχνών ( βία, παραβατικότητα, ρατσισμός, ρύπανση κλπ) Η προβολή μέσα από το μάθημα των εικαστικών τεχνών του πολιτισμού της περιοχής τους Εικαστικές Δραστηριότητες αξιοποιώντας το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον ως εκπαιδευτικό εργαλείο και πεδίο έκφρασης και προβληματισμού με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής

12 Εικαστική Παρέμβαση στο Εθνικό Στάδιο Στίβου από μαθητές και Καθηγητές

13 Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα σχολικού χώρου (Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς)

14 Τρισδιάστατη κατασκευή στο Γυμνάσιο Ακακίου βασισμένη στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με τα σανιδόσχημα ειδώλια

15 Αισθητική Αναβάθμιση του σχολικού χώρου στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς συνδυάζοντας τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό με το Σύγχρονο Ευρωπαϊκό

16 Παράσταση με Ψηφιδωτά στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη - Λεμεσός

17 Έγχρωμο ανάγλυφο σε γύψο στο προχώλ του Γυμνασίου Ζακακίου - Λεμεσός
Έγχρωμο ανάγλυφο σε γύψο στο προχώλ του Γυμνασίου Ζακακίου - Λεμεσός

18 Εικαστική παρέμβαση στο Σχολικό χώρο, Λύκειο Κοκκινοχωρίων

19 Εικαστική Παρέμβαση στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

20 Έκθεση ζωγραφικής του Λυκείου Αγ
Έκθεση ζωγραφικής του Λυκείου Αγ. Φυλάξεως στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αγ. Φυλάξεως

21

22

23 Λεωφόρος Λεμεσού, Λάρνακα

24

25 Η έννοια της ταυτότητας ( ο εαυτός μας, οικογένεια, πολιτισμός, θρησκεία, φύλο, ενδιαφέροντα, εθνικότητα, πολιτότητα, διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα ) Μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

26

27 Μπόλιασμα ! Από το Μάρτη σε όλα τα Γυμνάσια, σε όλες τις τάξεις , καλούμαστε να εφαρμόσουμε μία ενότητα μέσα από τις δύο θεματικές (Αειφόρος Ανάπτυξη-Περιβάλλον και Τοπική – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά) όπως παρουσιάζονται από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

28 Παιδαγωγική Ελευθερία
Πολλαπλές πηγές άντλησης Διδακτικού Υλικού (Ίντερνετ, υπάρχοντα βιβλία, ξένες εκδόσεις κλπ) Ελεύθερη Επιλογή Θεματολογίας μέσα από τις δύο θεματικές π.χ. Νεκρή Φύση, Προσωπογραφία, Φιγούρα, Τοπικός πολιτισμός, Εικαστικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα σχολικό χώρο, Εικαστικές παρεμβάσεις στην κοινότητα, στο Δήμο

29 Χρήση sketch book ( portfolio)
Δημιουργική διαδικασία Χρήση sketch book ( portfolio) Επιλογή θέματος - ανάλυση, συζήτηση Έρευνα, μελέτη του θέματος, καταγραφή στοιχείων και σκέψεων Προσχέδια – χρήση διαφόρων υλικών Επιλογή προσχεδίου- δημιουργία έργου Αξιολόγηση

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Λεύκαρα

56

57

58

59

60

61


Κατέβασμα ppt "την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google