Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.: 2198.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.: 2198."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.: 2198

2 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο τυφώνας Lili πλησιάζει την πολιτεία της Louisiana. Οκτώβριος 2, 2002 Υπερχείλιση στις όχθες του Mississippi στην περιοχή Wabash της Minnesota. Απρίλιος 19, 2001

3 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο τυφώνας Dennis, U.S.A. Σεπτέμβριος 1, 1999 Θαμμένη κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος από χιόνι στον Καναδά, 1998

4 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο ανεμοστρόβιλος Dimmitt, Texas. Ιούνιος 2, 1995 Ο ανεμοστρόβιλος Cordell, Oklahoma. Μάιος 22, 1981

5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον 20 ο αιώνα η μέση θερμοκρασία της γης αυξήθηκε κατά 0.4 με 0.8 ο C. Αυτή η αύξηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2100 όπου η μέση θερμοκρασία της γης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.3 με 4.0 ο C. Μία από τις προβλεπόμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η πιθανή αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είναι οι θύελλες, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Ακραία καιρικά φαινόμενα συνέβαιναν πάντα. Όμως η συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, η βιαιότητά τους και κυρίως η βιαιότητα που απειλούν να πάρουν στο άμεσο μέλλον είναι κάτι καινούριο.

7 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

8 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΑΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ορισμός: «Ακραίος καιρός σημαίνει με την πιο φανερή του έννοια ο καιρός που βρίσκεται έξω από τα φυσιολογικά πλαίσια καιρικής έντασης της περιοχής. Είναι κατά συνέπεια, εξ’ ορισμού, σπάνιο και ασυνήθιστο φαινόμενο». «Για να ταξινομήσουμε ένα καιρικό φαινόμενο ως ακραίο θα πρέπει να έχει προξενήσει καταστροφή που ισοδυναμεί με το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και να έχει πλήξει το 1% του πληθυσμού της γης ή να έχει προκαλέσει πάνω από 100 θανάτους. Αυτά τα κριτήρια έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν κατά ένα τρόπο παρεκκλίσεις».

9 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Γιατί το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλεί αύξηση στη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων; Η επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας θα αλλάξει την κατανομή της θερμοκρασίας και κατά συνέπεια τη ροή της ενέργειας μέσω του κλιματικού συστήματος. Αυτό θα αλλάξει με τη σειρά του τα μοντέλα κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, και θα τροποποιήσει τον υδρολογικό κύκλο με τον οποίο το νερό θα κυκλοφορεί ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και του αέρα. Σαν αποτέλεσμα, η θέση πολλών από τα σημαντικότερα ρεύματα θα μετατοπιστεί σημαντικά.

10 ΕL NINO Είναι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια των τροπικών ωκεανών και του βάθους των ωκεανών. Αν η θεωρία αυτή είναι σωστή, τότε ο Εl Nino θα γίνει ισχυρότερος σε ένα κλίμα που θερμαίνεται όλο και περισσότερο, επειδή η επιφάνεια του ωκεανού θα θερμανθεί γρηγορότερα από ότι ο πυθμένας του.

11 ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

12

13 ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ; Το κόστος δεν είναι απαραίτητα ένας ακριβής δείκτης των κλιματικών τάσεων, αφού υπεισέρχονται οι παρακάτω τρεις λόγοι: 1. πληθωρισμός 2. ανάπτυξη πληθυσμού σε ευαίσθητες παράλιες περιοχές 3. αύξηση της ευμάρειας των ανθρώπων που προσβάλλονται

14 ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ

15 ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΥΜΝΙΣΕΩΝ ΣΕ Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ

16 ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΘΥΕΛΛΕΣ

17 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 ο

18 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 ο

19 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3 ο

20 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 4 ο

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET 1. http://www.ipcc.ch http://www.ipcc.ch http://www.ipcc.ch 2. http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/extremes.html http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/extremes.html http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/extremes.html 3. http://www.msc.ec.gc.ca/saib/climate/Climatechange/ccd_9801_e.pdf http://www.msc.ec.gc.ca/saib/climate/Climatechange/ccd_9801_e.pdf http://www.msc.ec.gc.ca/saib/climate/Climatechange/ccd_9801_e.pdf 4. http://www.cicero.uio.no/media/1862.pdf http://www.cicero.uio.no/media/1862.pdf http://www.cicero.uio.no/media/1862.pdf 5. http://www.worldwildlife.org/climate/extreme_weather.pdf http://www.worldwildlife.org/climate/extreme_weather.pdf 6. http://www.climatechangeconnection.org/pdfs_ccc/ext_weather.pdf http://www.climatechangeconnection.org/pdfs_ccc/ext_weather.pdf 7. http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climateextremes.html http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climateextremes.html 8. http://www.greenfacts.org/studies/climate_change/l_3/climate_change_7.htm http://www.greenfacts.org/studies/climate_change/l_3/climate_change_7.htm 9. http://sciencepolicy.colorado.edu/homepages/roger_pielke/hp_roger/pdf/bams8103.41 3.pdf http://sciencepolicy.colorado.edu/homepages/roger_pielke/hp_roger/pdf/bams8103.41 3.pdf http://sciencepolicy.colorado.edu/homepages/roger_pielke/hp_roger/pdf/bams8103.41 3.pdf 10. http://www.foeeurope.org/dike/download/weatherbriefing.pdf http://www.foeeurope.org/dike/download/weatherbriefing.pdf 11. http://www.med.harvard.edu/chge/course/habitat/agriculture/2001rosen.pdf http://www.med.harvard.edu/chge/course/habitat/agriculture/2001rosen.pdf 12. http://www.cof.orst.edu/cof/fe/watershd/People/pdf/Willem_xweather.pdf http://www.cof.orst.edu/cof/fe/watershd/People/pdf/Willem_xweather.pdf 13. http://www.ipcc.ch/pub/extremes.pdf http://www.ipcc.ch/pub/extremes.pdf 14. http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/relatedpubs/pdf/Weather_and_Climate_E.pdf http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/relatedpubs/pdf/Weather_and_Climate_E.pdf 15. http://www.mrcc.uqam.ca/V_f/evenements/slides/DStepheson_091203_EXTREMES.p df http://www.mrcc.uqam.ca/V_f/evenements/slides/DStepheson_091203_EXTREMES.p df http://www.mrcc.uqam.ca/V_f/evenements/slides/DStepheson_091203_EXTREMES.p df


Κατέβασμα ppt "ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.: 2198."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google