Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση της Πράξης : «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση της Πράξης : «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση της Πράξης : «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΣΑ Τα «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις), στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι α) να ιδρύσουν επιχειρήσεις κατά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους β) να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα και γ) να αποκτήσουν δεξιότητες για να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

3 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης αρχικά αφορούσε το σύνολο των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ με τροποποίηση αργότερα συμπεριλήφθηκε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

5 Συντονιστής φορέας και εταίροι της Σύμπραξης
Συντονιστής φορέας και εταίροι της Σύμπραξης Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» - ΚΕΚ «ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε». Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κ. Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (3ο ΠΤ Κ. Μακεδονίας ΟΕΕ) «Οικονομικές Λογιστικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές -ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ»

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Βασικοί στόχοι της προτεινόμενης, από την Α.Σ. «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», παρέμβασης είναι: α) να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κοινές καινοτόμες στρατηγικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν στην ομάδα στόχου «Νέοι Επιστήμονες» αλλά και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για την ομάδα των «Νέων Επιτηδευματιών» β) να αναπτυχθεί η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση των φορέων σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή της ομάδας στόχου προκειμένου όλες οι φάσεις υλοποίησης να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες της εν λόγω ομάδας στόχου,

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ γ) να ενδυναμωθεί η αναπτυξιακή προοπτική των εμπλεκόμενων φορέων, τοπικών κοινωνιών και παραγωγικών τάξεων μέσω των οικονομιών κλίμακας και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας με διακρατικούς εταίρους, δ) να ενσωματωθεί η αρχή των ίσων ευκαιριών και των φύλων ως ενδογενές συστατικό στοιχείο τόσο των στρατηγικών, όσο και της εφαρμογής της πράξης, ε) να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής.

8 Ομάδα Στόχου Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας (απασχόληση, δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και νέους με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία και τη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης (συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, επέκταση δραστηριότητας) 55 Νέων Επιστημόνων Επιτηδευματιών έως 34 ετών (Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι)

9 Ανάλυση Ωφελουμένων Αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 76 άτομα
Αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 9 άτομα Αριθμός μακροχρόνια ανέργων: 33 άτομα 42 άτομα είναι κάτοικοι Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 46 άτομα είναι κάτοικοι Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 52 άτομα είναι κάτοικοι Άλλων Δήμων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

10 Ανάλυση Ωφελουμένων 40 ωφελούμενοι ανήκουν στον κλάδο των Μηχανικών
29 ωφελούμενοι ανήκουν στον κλάδο των Δικηγόρων 4 ωφελούμενοι ανήκουν στον κλάδο των Ιατρών /Οδοντιάτρων 67 ωφελούμενοι ανήκουν σε λοιπές θετικές & θεωρητικές επιστήμες

11 Εκτιμώμενα αποτελέσματα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 90 άτομα (κοινωνικές επιχειρήσεις – 55, ατομικές επιχειρήσεις – 20, επέκταση δραστηριότητας – 5, ανάληψη έργου – 10). αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 50 άτομα. αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 25 άτομα. αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 75 άτομα (κοινωνικές επιχειρήσεις – 55, ατομικές επιχειρήσεις – 20). αριθμός νέων επιστημόνων που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 10 άτομα. αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 11 επιχειρήσεις με 55 εργαζόμενους. αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 25 θέσεις.

12 Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη
Δράση 1: «Ανάλυση των Τοπικών Αγορών Εργασίας» Δράση 2: «Εξειδικευμένες μελέτες για τα προβλήματα απασχόλησης» Δράση 3: «Ηλεκτρονική Δικτύωση» Δράση 4: «Φυσική Δικτύωση» Δράση 5: «Διακρατικότητα με Δράσεις Δικτύωσης» Δράση 6: «Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού» Δράση 7: «Ημερίδες Έναρξης - Λήξης & Workshops» Δράση 8: «Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης» Δράση 9: «Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» Δράση 10: «Πρόγραμμα 1 για άνεργους νέους επιστήμονες – Θεματική Ενότητα: “Παροχή Υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ”» Δράση 11: «Πρόγραμμα 2 για άνεργους νέους επιστήμονες και νέους επιτηδευματίες – Θεματική Ενότητα: “Στρατηγική Πωλήσεων και Μάρκετινγκ”» Δράση 12: «Πρόγραμμα 3 για άνεργους νέους επιστήμονες και νέους επιτηδευματίες – Θεματική Ενότητα: “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων"»

13 Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη
Δράση 13: «Πρόγραμμα 4 για νέους επιστήμονες επιτηδευματίες – Θεματική Ενότητα: “Χρήση ΤΠΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων”» Δράση 14: «Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση για άνεργους νέους επιστήμονες» Δράση 15: «Προγράμματα Επιμόρφωσης για νέους επιστήμονες και επιτηδευματίες» Δράση 16: «Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό (Διακρατικότητα)» Δράση 17: «Επιλογή των ωφελουμένων και Διάγνωση Αναγκών» Δράση 18: «Υποστήριξη ωφελουμένων» Δράση 19: «Επαγγελματική Συμβουλευτική» Δράση 20: «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» Δράση 21: «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα» Δράση 22: «Εργοδοτική Συμβουλευτική» Δράση 23: «Business Plans» Δράση 24: «Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων»

14 Κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων
Μελέτες – Εργαλεία Έρευνες (μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας). Δικτύωση Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης. Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Μελέτες Ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης (στην κατηγορία αυτή ανήκει και η Διακρατική Συνεργασία) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη.

15 Κατηγορία Δράσης: Μελέτες – Εργαλεία Έρευνες
Κατηγορία Δράσης: Μελέτες – Εργαλεία Έρευνες Ανάλυση Τοπικών Αγορών Εργασίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Μέγεθος δείγματος: 546 άτομα (Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης) – 620 άτομα (Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη). Χρόνος διεξαγωγής: 31 Μαρτίου – 03 Απριλίου 2012 Εξειδικευμένες μελέτες για τα προβλήματα απασχόλησης Οι φορείς θα συστήσουν ομάδες εργασίας που θα εκπονήσουν τις εν λόγω μελέτες. Οι προδιαγραφές των μελετών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με όλους τους εταίρους. Προσέγγιση των προβλημάτων απασχόλησης και εστίαση σε νέες μορφές απασχολησιμότητας. Ανάπτυξη ευκαιριών από τις κλίμακες οικονομίας που δημιουργούνται με τις εταιρείες κοινωνικής οικονομίας, κτλ. Τα αποτελέσματα των μελετών θα αξιοποιηθούν στις δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης/ συμβουλευτικής των ωφελουμένων.

16 Κατηγορία Δράσης: Δικτύωση
Κατηγορία Δράσης: Δικτύωση Η υλοποίηση της δράσης αυτής αφορά στη διασύνδεση ατόμων ή/και ομάδων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που αποσκοπεί στη συνεργασία τους για την επίτευξη κοινού οφέλους. Στόχος της, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν τόσο από την επίτευξη κοινού αποτελέσματος, όσο και από την προώθηση κοινών παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

17 Κατηγορία Δράσης: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
Κατηγορία Δράσης: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

18 Κατηγορία Δράσης: Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Μελέτες
Κατηγορία Δράσης: Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Μελέτες Η δράση αυτή αφορά στο συντονισμό του συνόλου της Πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Συντονιστή Εταίρο. Σχετίζεται με τη στόχευση για επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση της Πράξης που προϋποθέτει τη λειτουργικότητα των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και το σαφή καθορισμό του πεδίου ευθύνης του καθενός για την υλοποίηση της Πράξης.

19 Κατηγορία Δράσης: Κατάρτιση/ Επιμόρφωση
Κατηγορία Δράσης: Κατάρτιση/ Επιμόρφωση Ο γενικός στόχος των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης είναι η επίτευξη της ικανότητας των καταρτιζόμενων στα ακόλουθα: Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας. Κάλυψη κενών σε γενικές γνώσεις και βασικές δεξιότητες. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αυτοπεποίθησης, επαγγελματικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Δημιουργία ικανών στελεχών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας επιχείρησης. Διασύνδεση με τις τοπικές αγορές εργασίας και ενσωμάτωση σε αυτές. Ανταπόκριση με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου που θα δραστηριοποιηθούν αξιοποιώντας τις γνώσεις, δεξιότητες (επαγγελματικές/ κομβικές) και συμπεριφορές που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών οργάνωσης της εργασίας.

20 Κατηγορία Δράσης: Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη
Κατηγορία Δράσης: Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη Η υλοποίηση δράσεων της κατηγορίας αυτής αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο στους ωφελούμενους και τους εργοδότες. Στόχος είναι η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Ενέργειες προώθησης των ωφελουμένων των ομάδων στόχου στην απασχόληση και ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με ταυτόχρονη υποστήριξη του συνόλου των ωφελουμένων για, τουλάχιστον, τρεις (3) μήνες μετά την ένταξή τους στην απασχόληση ή την ίδρυση επιχείρησης

21 Οφέλη από τη Συμμετοχή Προγράμματα Κατάρτισης - Επιμόρφωσης για νέους επιστήμονες και επιτηδευματίες Υποστήριξη ωφελουμένων Επαγγελματική Συμβουλευτική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα Εργοδοτική Συμβουλευτική Business Plans Συμβουλευτική υποστήριξη ιδρυθέντων επιχειρήσεων Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό (Διακρατικότητα)

22 Προγράμματα Κατάρτισης Επιμόρφωσης
Προγράμματα Κατάρτισης Επιμόρφωσης Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα (εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα): Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 για άνεργους νέους επιστήμονες) που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε Η/Υ από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Στρατηγική Πωλήσεων και Μάρκετινγκ – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 άνεργους νέους επιστήμονες και νέους επιτηδευματίες) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 άνεργους νέους επιστήμονες και νέους επιτηδευματίες) Χρήση ΤΠΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 νέους επιτηδευματίες) Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση – 85 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 άνεργους νέους επιστήμονες)

23 Υποστήριξη ωφελουμένων
Κάλυψη αναγκών φύλαξης παιδιών, αναγκών σίτισης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος για την υποστήριξη των ωφελουμένων (ανδρών και γυναικών) στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη σχεδιαζόμενη παρέμβαση. Προβλέπεται προσωπικό φύλαξης/ δημιουργικής απασχόλησης και έξοδα σίτισης και υλικών δραστηριοτήτων.

24 Επαγγελματική Συμβουλευτική
Ωφελούμενοι: 50 άνεργοι. Προβλέπονται τρεις (3) ατομικές συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο που προωθείται στην απασχόληση. Πρόκειται για συνεδρίες με στόχο τον εντοπισμό των τυπικών/ άτυπων προσόντων και των αναγκών προς κάλυψη του ωφελουμένου. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ατόμου με εξατομικευμένη προσέγγιση, ώστε να επιτευχθεί η επαγγελματική του ενσωμάτωση και η απόκτηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς στη διερεύνηση επαγγελματικής αποκατάστασης.

25 Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας 1.Ωφελούμενοι: 20 άτομα που θα ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη ατομικών επιχειρήσεων σε τομείς αιχμής (νέων τεχνολογιών, εναλλακτικού τουρισμού, πράσινης οικονομίας, πολιτισμού, κτλ.) από ανέργους όλων των ειδικοτήτων. Προβλέπονται 5 συνεδρίες (3 ατομικές και 2 ομαδικές) για κάθε ωφελούμενο 2. Ωφελούμενοι: 55 άτομα που θα ιδρύσουν συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και του συλλογικού παραγωγικού σκοπού. Προβλέπονται 5 συνεδρίες (3 ατομικές και 2 ομαδικές) για κάθε ωφελούμενο

26 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα Προβλέπονται 2 ατομικές συνεδριάσεις για 90 ωφελούμενους. Υπηρεσίες υποστήριξης και διευκόλυνσης διεκπεραίωσης σε θέματα: νομικά και εργασιακά. Υπηρεσίες υποστήριξης και διευκόλυνσης διεκπεραίωσης σε θέματα: φορολογικά, διοικητικά, Χρηματοοικονομικά.

27 Εργοδοτική Συμβουλευτική
Ωφελούμενοι: 30 εκπρόσωποι επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν και στα δύο (2) θεματικά εργαστήρια Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Περιβαλλοντικά Θέματα Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στους χώρους εργασίας

28 Business Plans Εκπόνηση business plan και συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης υπαγωγής (20 νέες ατομικές επιχειρήσεις και 5 επέκταση δραστηριοτήτων) για τους ωφελούμενους που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης/ επιδότησης. Οι τομείς εξειδίκευσης των ατομικών επιχειρήσεων στους οποίους θα εστιάσουν τα επιχειρηματικά σχέδια είναι: Πράσινη οικονομία, Τουρισμός, Νέες Τεχνολογίες, κτλ. Εκπόνηση business plan για κάθε εταιρεία κοινωνικής οικονομίας (11 συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις) που θα ιδρυθεί και συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης υπαγωγής για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης. Οι τομείς εξειδίκευσης των ΚΟΙΝ.ΣΕΠ στους οποίους θα εστιάσουν τα επιχειρηματικά σχέδια είναι: Υπηρεσίες Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού: Καθαριότητα - Ανακύκλωση, Πράσινο, Συντήρηση βασικών υποδομών, Παραγωγή και εμπορία προϊόντων, κτλ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας: Υπηρεσίες για παιδιά, ηλικιωμένους, κτλ.

29 Συμβουλευτική υποστήριξη ιδρυθέντων επιχειρήσεων
Συμβουλευτική υποστήριξη ιδρυθέντων επιχειρήσεων Πρόκειται για συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας τόσο κατά την περίοδο ίδρυσης όσο και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν. Ενδεικτικές υπηρεσίες: Υποστήριξη στις διαδικασίες έναρξης των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της προώθησης προϊόντων. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις Διερεύνηση και ανάπτυξη συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Παραπομπή σε υφιστάμενους φορείς ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων που αφορούν άτομα ή συνεταιρισμούς. Λογιστική υποστήριξη, κτλ.

30 Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό (Διακρατικότητα)
Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό (Διακρατικότητα) Χώρα επίσκεψης – Γερμανία. Ωφελούμενοι 40 άτομα. Επισκέψεις σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας για άντληση τεχνογνωσίας από πρακτικές που υλοποιούνται στην Ε.Ε. Θα πραγματοποιηθούν επαφές και με αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς για να συζητηθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των νέων επιστημόνων. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με στόχο τη μελέτη του τρόπου που λειτουργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις και την απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας.

31 Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και ωφελούμενων
Διοργάνωση forum μεταξύ των εταίρων της Α.Σ., εκπροσώπων τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, κτλ. Μέσω των forum θα παρέχεται ενημέρωση και πληροφόρηση για πρότυπες πρακτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη ενός μηχανισμού διαβούλευσης για την επιχειρηματικότητα, ο οποίος θα παράγει γνώση μέσα από την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, την αξιοποίηση επιτυχημένων πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων, με θεματικές σχετικές με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, μεταξύ της Α.Σ. και εκπροσώπων άλλων Α.Σ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

32 Χρονοδιάγραμμα άμεσων δράσεων: Διάγνωση αναγκών ωφελουμένων
Η ενέργεια θα ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου, προβλέπεται 1 ατομική και 1 ομαδική συνεδρία για κάθε ωφελούμενο Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων που αντιπροσωπεύονται από τους φορείς τους (82 άτομα) Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων που αντιπροσωπεύονται από κάποιον φορέα στο σχέδιο (43 άτομα) Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων που δεν αντιπροσωπεύονται από κάποιον φορέα στο σχέδιο (15 άτομα)

33 Χρονοδιάγραμμα άμεσων δράσεων: Διάγνωση αναγκών ωφελουμένων
Κατά την υλοποίηση της δράσης θα καταγράφονται: οι ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων σε κατάρτιση, με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους, οι ιδιαίτερες ικανότητες/ δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξουν, ώστε να προωθηθούν σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο και να απορροφηθούν από συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση της Κατάρτισης – Συμβουλευτικής (Απρίλιος – Ιούνιος 2014)

34 Αυτό αποτελεί άλλωστε επιθυμία και στόχο όλων μας!
Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία για εργοδότες και επιχειρήσεις, η παρέμβαση αυτή, με τις δράσεις που παρέχει τόσο στους άνεργους επιστήμονες, στους νέους επιτηδευματίες όσο και στους εργοδότες, φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης . Αυτό αποτελεί άλλωστε επιθυμία και στόχο όλων μας!

35 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Οικονόμου Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Site


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση της Πράξης : «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google