Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

De list van Themistokles

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "De list van Themistokles"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 De list van Themistokles
Kosmos, les 9A De list van Themistokles

2 μετα την ἐν Πλαταιαις νικην οἱ Ἀθηναιοι μετεκομισαν ἐκ Σαλαμινος τεκνα και γυναικας εἰς τας Ἀθηνας. Na de overwinning in Plataiai brachten de Atheners vanuit Salamis kinderen env vrouwen over naar Athene.

3 εὐθυς δε και την πολιν ἐπεζειρησαν τειχιζειν.
Onmiddellijk gingen ze er ook toe over de stad te ommuren.

4 οἰ δε Λακεδαιμονιοι ὁρωντες την ναυτικην δυναμιν των Ἀθηναιων αὐξανομενην, ὑπωπτευσαν ταυτην την αὐξησιν Toen de Spartanen zagen dat de scheepsmacht van de Atheners groeide, wantrouwden ze die groei , και διεγνωσαν κωλευειν τους Ἀθηναιους ἀνοικοδομειν τα τειχη. En zij besloten de Atheners te verhinderen de muren op te bouwen.

5 διαγνοντες δε πρεσβεις ἐξεπεμψαν εἰς τας Ἀθηνας ὡς συμβουλευσοντας μη τειχιζειν την πολιν.
Nadat ze dit besloten hadden, stuurden ze de gezanten weg naar Athene om hen aan te raden de stad niet te ommuren. ὡς συμβουλευσοντας - ὡς + ptc. Fut- om te

6 ἐφασαν δ΄οἱ πρεσβεις οὑτοι το την πολιν τειχιζειν οὐ συμφερειν πασι τοις Ἑλλησι. Die gezanten zeiden dat het ommuren van de stad niet voordelig was voor alle Grieken. Οὐπειθομενων δε των Ἀθηναιων οἱ πρεσβεις προσιοντες τοις οἰκοδομουσι προσεταττον ἀφιστασθαι των ἐργων ὡς ταχιστα.

7 Οὐπειθομενων δε των Ἀθηναιων οἱ πρεσβεις προσιοντες τοις οἰκοδομουσι προσεταττον ἀφιστασθαι των ἐργων ὡς ταχιστα. Toen de Atheners niet gehoorzaamden, droegen de gezanten, terwijl ze naar de bouwers gingen, hen op zo snel mogelijk met hun werkzaamheden op te houden.

8 ἀπορουμενων δε των Ἀθηναιων ὁ τι χρη πραττειν,
Θεμιστοκλης συνεβουλευεν ἐχειν ἡσυχιαν· Toen de Atheners niet wisten wat ze moesten doen, gaf Themistokles de raad zich te rustig houden.

9 ῥαιδιως γαρ τους Λακεδαιμονιους, ἐαν βιαζωνται, μετα των Πελεποννησιων στρατευσαντας κωλυσειν αὐτους τειχιζειν την πολιν. Want (hij zei) dat de Spartanen, als hen geweld zou worden aangedaan, met gemak samen met de Peloponnesiërs zouden optrekken (ptc) en hen zouden verhinderen de stad te ommuren.

10 ἐν ἀπορρητοις δε τῃ βουλῃ προειπεν, In het geheim had hij van te voren tegen de raad gezegd,
ὡς αὐτος μετα τινων ἀλλων πορευσεται πρεσβευτης εἰς Λακεδαιμονα διδαξων τους Λακεδαιμονιους περι του τειχισμου. Dat hij zelf met enkele anderen als gezant naar Sparta zou gaan om de Spartanen te informeren over het bouwen van de muur.

11 τοις δε ἀρχουσι παρηγγειλεν, ὁταν ἐκ Λακεδαιμονος αὐθις ἐλθωσι πρεσβεις εἰς τας Ἀθηνας, κατεχειν αὐτους, ἑως ἀν αὐτος ἐκ της Λακεδαιμονοςἐπανελθῃ. De archonten droeg hij op om, wanneer er opnieuw vanuit Sparta gezanten gekomen waren naar Athene, hen vast te houden, todat hij zelf vanuit Sparta was teruggekeerd.

12 ὑπακουσαντων δε των Ἀθηναιων, Toen de Atheners gehoorzaamden, οἱ μεν περι Θεμιστοκλεα πρεσβεις ἐβησαν εἰς την Σπαρτην, gingen Themistokles en zijn medegezanten rond hem naar Sparta, οἱ δε Ἀθηναιοι μετα μεγαλης σπουδης ᾠκοδομουν τα τειχη, οὐτ΄οἰκιας ουτε ταφου φειδομενοι. En de Atheners gingen door met grote ijver de muren te bouwen, waarbij ze huis noch graf spaarden.

13 Συνελαμβανοντο δε των ἐργων οἱ τε παιδες και αἱ γυναικες και καθολου πας ξενος και δουλος, οὐδενος ἀπολειπομενου της προθυμιας. Kinderen en vrouwen en in het algemeen iedere vreemdeling en slaaf namen mee deel aan de werkzaamheden, zonder dat iemand te kort schoot in bereidwilligheid.


Κατέβασμα ppt "De list van Themistokles"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google