Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

2 A JELÁTVITEL FARMAKOLÓGIAI BEFOLYÁSOLÁSA Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Berki Tímea és Boldizsár Ferenc Jelátvitel

3 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Potenciális célpontok a jelátviteli utakban PIP 2 PIP 3 PIP 2 PIP 3 PI3K AKT PDK PTEN Riboszóma fehérje rRNS ↑ Transzláció S M G2G1 ↑ Sejtciklus Cyclin D Ciklin A,E Ciklin D Ciklin B GRB2 SOS RAS RAF MEK1/2 MAPK1,2,3 GTPGTPGDPGDP RAS Specifikus gén termékek Receptor és nem-receptor tirozin kinázok G-fehérje kapcsolt receptorok PLC PKC AC PKA G-fehérjék ATF c-Jun c-Myc NF-IL6 Sejtmag 4-EBP p70S6 mTOR B A C D E F CDK4, 6 CDK2 CDK1

4 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 I. Az intervenció különböző szintjei I. Fehérje RNSDNS Proteolízis BACD E F G P

5 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 II. Az intervenció különböző szintjei II. Sejtfelszíni receptorok blokádja Jelátvitel gátlása (pl. kináz inhibitorok) A jelátvivő molekulák turnoverének befolyásolása (pl. proteoszómális degradáció, siRNS)

6 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A sejtfelszíni receptorok blokádja monoklonális antitesttel AntitestNévElőállítás idejeTípusCélpontAlkalmazási terület AdalimumabHumira2002HumánTNF-α jelátvitel gátlása Autoimmun betegségek BevacizumabAvastin2004Humanizált Vaszkuláris endotéliális növekedési faktor (VEGF) Colorektális rák, makula degeneráció CetuximabErbitux2004Kiméra Epidermális növekedési faktor receptor Colorektális rákok, fej-nyak tumorok InfliximabRemicade1998KiméraTNF-α jelátvitel gátlása Autoimmun betegségek PanitumumabVectibix2006Humán Epidermális növekedési faktor receptor Kolorektális rákok RanibizumabLucentis2006Humanizált Vaszkuláris endotéliális növekedési faktor-A (VEGFA) Makula degeneráció RituximabRituxan1997KiméraCD20 Non-Hodgkin limfóma TositumomabBexxar2003EgérCD20 Non-Hodgkin limfóma TrastuzumabHerceptin1998HumanizáltErbB2 Emlőrák

7 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Klinikai fejlesztés alatt álló kináz gátlók CélmolekulaGyógyszerSzerkezetFejlesztés szintje Növekedési-faktor receptor gátlók EGFR IMC-C225 cetuximab (Erbitux, Imclone) ABX-EGF (Abgenix) EMD 72000 (Merck KgaA Darmstadt) RH3 (York Medical Bioscience) ZD1839 gefitinib (Iress; AstraZeneca) MDX-447 (Medarex/Merc KgaA) OSI-774 eriotinib (Tarceva; OSI- Pharmaceuticals) CI-1033/PD183805 (Pfizer) EKB-569 (Wyeth Ayerst) GW2016/572016 (GlaxoSmithKLine) Monoklonális anttest Monoklonális antitest Monoklonális antitest bivalens Kis-molekula kináz gátló Fázis III Fázis II Fázis I Fázis II Fázis I Fázis III Fázis II Fázis I HER2/neu Trastuzumab (Herceptin; Genentech) MDX-210 (Medarex/Novartis) 2C4 (Genentech) 17-AAG (Kosan) Monoklonális antitest geldanamycin származék HSP90-et gátol Regisztrált Fázis I PDGFR/c-Kit/BCR-ABLImatinib (STI571/Gleevec; Novartis)Kis-molekula kináz gátlóRegisztrált Ras gátlók Ras ISIS 2503 (Isis Pharmaceuticals) R115777 (Johnson and Johnson) SCH66336 (Schering-Plough) BMS214662 (Bristol-Myers-Squibb) Antiszensz oligonukleotid Farnezil transzferáz gátló Fázis II Fázis II/Fázis III Fázis II Raf gátlók Raf ISIS 5132/CGP698-46A L-779, 450 (Merck) BAY 43-9006 (Onyx/Bayer) Antiszensz oligonukleotid Kis-molekula kináz gátló Fázis II MEK gátlók MEK PD 184352/CI-1040 (Pfizer) U-0126 (Promega) Kis-molekula kináz gátló Fázis II Fázis I mTOR gátlók mTOR CCI-779 (Wyeth) RAD001 (Novartis) Rapamacyn/sirolimus (Wyeth) mTOR kináz gátló, az FKBP12 kötéssel Fázis II Fázis I daganat terápiában Fázis II/III mint immunszupresszáns Regisztrált immunszupresszáns Ciklin-függő-kináz gátlók CDK Flavopirodol/HMR-1275 (Aventis) E7070 (EISAI) CYC202 (Cyclacel) BMS-387032 (Bristol-Myers-Squibb) Kis-molekula kináz gátló Fázis II Fázis I További célmolekulák és szerek PKC ISIS 3521/LY900003 Affinitak (Isis Pharmaceuticals) CGP41251PKC412 (Novartis) Bryostatin-1 (GPC Biotek) UCN-01 (Kyowa Hakko Kogyo) Antiszensz oligonukleotid Staurosporin analóg Kis-molekula kináz gátló Staurosporin analóg Fázis III Fázis II Fázis I/II PKC-bLY333531 (BI Lilly)Kis-molekula kináz gátló Fázis I onkológia Fázis II/III diabetikus neuropátia PDK1UCN-01 (Kyowa Hakko Kogyo)Staurosporin analógFázis I/II

8 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Kalcineurin és rapamycin R FKBP12 FK506 FKBP12 Sejtciklus Transzláció mTOR FRB CyPA CsA Kation stressz T-sejt aktiváció Kalcineurin A B B CaM

9 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Rapamycin Apoptózis PI3K AKT Bcl- 2 p70S6K PHASI P27 kip1 G1S fázis mTOR ?  IL2 IL2R RFKBP12

10 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Toll-like receptor gátlók MyD88 TRIF TLR3TLR7 TLR2 PKA SP600125 SB203580 U0126 PD98059 H-89 Celastrol Bay11-7082 2-Aminopurine PepinhTRIFPepinhMYD TAK1 PKR p38 JNK MKKs lkB p50 p65 MyD88 Polymixin B CLI095 LPS TLR4 MyD88 MD2 LBP kettősszálú RNS BX795 MDA-5 RIG-1 IPS1 TLR9 Chloroquine JAK2 Wortmannin Rapamycin LY294002 AG490 mTOR PI3K CD14 OxPAPC

11 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 ERB jelátvitel gátlása Tirozin kináz inhgátlók (pl. trifosztinok) Tirozin kináz inhgátlók (pl. trifosztinok) Inaktív ErbB dimer Ligand Hsp90 gátlók (pl. geldanamycin) Hsp90 gátlók (pl. geldanamycin) Hsp90 Foszfoproteinek és downstream jelátviteli események Foszfoproteinek és downstream jelátviteli események Anti-ErbB antitest (pl. Herceptin) Anti-ErbB antitest (pl. Herceptin) Sejtmag ErbB gén Éretlen ErbB ER/Golgi Transzláció Triplex-képző oligók, antiszensz oligók Triplex-képző oligók, antiszensz oligók Ribozimek Transzkripció scFvs

12 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Proteoszóma gátlók- Bortezomib Bortezomib Citokinek sejtfelszíni receptorokat aktiválnak ↓ Citokinek Processzált P105 prekurzor Proteoszóma Degradálódott I  B aktivált NF-  B a sejtmagba transzlokálódik ↓ Anti-apoptotikus faktorok ↓ Anti-apoptotikus faktorok NF-  B aktiváció I  B degradáció révén ↓ Gyulladásos molekulák ↓ Gyulladásos molekulák lBlB lBlB p50 p65 p105 ↓ Sejt adhéziós molekulák ↓ Sejt adhéziós molekulák p50 lBlB lBlB p65 p50 p65 Sejtmag NF-  B aktiválja a transzkripciót NF-  B aktiválja a transzkripciót p50 p65 NF-  B O H OH N N O NB N H

13 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Beavatkozás az apoptózis jelátvitelbe Kemoterápia DNS-károsodás Bcl-2 inhibitorok IAP inhibitorok TRAIL DR4/DR5 HDAC inhibitorok Bcl-2 Bcl-XL Bfl-1/A1 c-FLIP DcR1 Proteoszóma c-FLIP Kaszpáz-9 Cytc Kaszpáz-8 APOPTÓZIS Bcl- 2 Bcl-xL Bak Bax c-IAP1 c-IAP2 XIAP p53 tBid Pro-kaszpáz-3 NF-  B IAPs lBlB lBlB P P Kaszpáz-3 Bid Proteoszóma inhibitorok Proteoszóma inhibitorok lBlB lBlB NF-  B FADD Smac/ Diabl o Smac/ Diabl o

14 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 HSP-90 gátlók Ubiquitin ligáz CHIP Proteoszóma Ubiquitin proteoszóma-függő degradáció degradáció Korai komplex HSP40 HSP70 KLIENS Intermedier komplex HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP40 HSP70 HOP KLIENS UBUB UBUB UBUB UBUB UBUB HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 Geldanamycin a HSP-90 ATP-kötő részéhez kötődik ATP ADP Érett komplex HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 HSP90HSP90 KLIENS CDC37 p23 Immunofilin HARC AH1 +


Κατέβασμα ppt "Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google