Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOCAL CONTROL OF STEROID HORMONE BIOSYNTHESIS Hans Hofland Steven Hoogendijk Prijs 2013 Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOCAL CONTROL OF STEROID HORMONE BIOSYNTHESIS Hans Hofland Steven Hoogendijk Prijs 2013 Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOCAL CONTROL OF STEROID HORMONE BIOSYNTHESIS Hans Hofland Steven Hoogendijk Prijs 2013 Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

2 Salt Sugar Sex Steroïdhormonen

3 FunctieGeassocieerde ziektes Aldosteron Salt Zoutretentie in de nier Hypertensie Cortisol Sugar Homeostase na stress: metabolisme, afweer, hart- en vaatstelsel Obesitas, diabetes, hypertensie Testosteron Sex (M) Primaire en secundaire geslachtskenmerken Prostaatkanker Oestradiol Sex (V) Primaire en secundaire geslachtskenmerken Borstkanker

4 De route naar de productie van steroïden

5 CYP11A1 cholesterol pregnenolone 17-OH-pregnenolone progesterone 17-OH-progesterone DOC androstenedione DHEA testosterone 11-deoxycortisol estradiol cortisol aldosterone DHT CYP17A1 HSD3B CYP21 CYP17A1 CYP11B1 corticosterone CYP11B1 CYP17A1 AKR1C3 HSD17B3 SRD5A1/2 CYP17A1 CYP19A1 CYP11B2 mineralocorticoids glucocorticoids androgensestrogens Steroïdogenese

6 Bijnierschors(kanker) Aldosteron, cortisol en bijnierandrogenen Prostaat(kanker) Aanmaak van (dihydro)testosteron Lokale regulatie van steroïdhormoon biosynthese ACTH AngII

7 CYP11A1 cholesterol pregnenolone 17-OH-pregnenolone progesterone 17-OH-progesterone DOC androstenedione DHEA 11-deoxycortisol cortisol aldosterone CYP17A1 HSD3B CYP21 CYP17A1 CYP11B1 corticosterone CYP11B1 CYP17A1 CYP11B2 mineralocorticoids glucocorticoids Steroïdogenese in de bijnier activine en inhibine

8 Activine A garandeert aldosteronproductie in de bijnier cholesterol CYP11A1 HSD3B2 CYP21 CYP11B2 aldosteron AngII CYP17 activine DNA Hofland et al. Am J Physiol – Endocrinol Metab 2013

9 Serum inhibine is een marker voor bijnierschorskanker Hofland et al. Eur J Endocrinol 2013

10 Prostaatkanker Lokale behandeling (operatie, radiotherapie) Hormonale behandeling (castratie) Chemotherapie Meest voorkomende kanker bij mannen Tumorgroei is afhankelijk van dihydrotestosteron en testosteron Lokale prostaatkanker Castratie-resistente prostaatkanker Hormonale behandeling? Uitzaaiingen

11 testosterone DHT SRD5A1/2 androgens Steroïdogenese in prostaatkanker

12 CYP11A1 cholesterol pregnenolone 17-OH-pregnenolone progesterone 17-OH-progesterone androstenedione DHEA testosterone DHT CYP17A1 HSD3B CYP17A1 AKR1C3 SRD5A1/2 CYP17A1 androgens Steroïdogenese in prostaatkanker Hofland et al. Cancer Res 2010 Kumagai et al. The Prostate 2013 castratie

13 Omzetting van bijniersteroïden in prostaatkanker Androsteendion Testosteron Hofland et al. Cancer Res 2010 AKR1C3

14 Activine stimuleert steroïdomzetting in prostaatkanker Androsteendion Testosteron AKR1C3 DNA tumorgroei Hofland et al. Endocrinology 2013 activine castratieCYP17receptorAKR1C3activine

15 Bijnier: Activine vormt de schakel tussen zout en suiker Inhibine is een nieuwe tumor marker voor bijnierkanker Prostaatkanker: Omzetting van bijnierandrogenen in testosteron veroorzaakt het falen van castratie Activine induceert deze omzetting door stimulatie van AKR1C3 expressie Conclusies

16 The crew Cobie Steenbergen Dr. Wytske van Weerden Dr. Richard Feelders Prof. Wouter de Herder Prof. Frank de Jong Bataafsch Genootschap Dankwoord

17 De alternatieve route

18 CYP11A1 cholesterol pregnenolone 17-OH-pregnenolone progesterone 17-OH-progesterone androstenedione DHEA testosterone DHT CYP17A1 HSD3B SRD5A1 CYP17A1 AKR1C3 HSD17B3 SRD5A1/2 CYP17A1 androstanedioneandrosterone androstanediol 5α-pregnan-17- ol-3,20-dione 17-OH-allopregnanolone SRD5A1 HSD17B6 AKR1C3 AKR1C1 CYP17A1 AKR1C3 androstenediol HSD3B AKR1C3 AKR1C2 HSD17B6 The backdoor pathway De alternatieve route HSD17B2


Κατέβασμα ppt "LOCAL CONTROL OF STEROID HORMONE BIOSYNTHESIS Hans Hofland Steven Hoogendijk Prijs 2013 Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google