Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάστερ «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές, εκπαιδευτικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάστερ «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές, εκπαιδευτικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάστερ «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές, εκπαιδευτικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» 1 http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/metaptixiakes/francegreek/

2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο του Maine (στο Le Mans, σε απόσταση μίας ώρας από το Παρίσι) Τμήμα: Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Τομέας: Τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα Υπεύθυνοι του Προγράµµατος • Στην Ελλάδα: καθηγητής Σωφρόνιος Χατζησαββίδης sofronis@nured.auth.gr • Στη Γαλλία: Gina Ioannitou gina.va@wanadoo.fr Georgia.Ioannitou@univ-lemans.fr 2

3 3 Μaster 2 Pro-Di-Plu Poli Πεδία • Επιστήμες της αγωγής, Διδακτική γλωσσών και πολιτισμών, Γλωσσικές πολιτικές Ειδίκευση • Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέσεις συνεργασίας που καλύπτουν τους τοµείς έρευνας και προώθησης της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, τόσο στις δύο χώρες όσο και στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο

4 Στόχοι Στο πλαίσιο της σύµβασης συνεργασίας ανάµεσα στα δύο Πανεπιστήμια πραγματοποιούνται : - μάστερ (διδασκαλία, σεµινάρια, πρακτική άσκηση) [εφέτος για έκτη συνεχή χρονιά (εγγεγραμμένοι περίπου 100, έως τώρα)] - διατριβές µε συνεπίβλεψη [δύο (2) έως τώρα] - αποστολές διδασκόντων για διδασκαλία, παρακολούθηση έρευνας, υποστηρίξεις μεταπτυχιακών εργασιών 4

5 Μακροπρόθεσµοι σκοποί Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί, µακροπρόθεσµα, στη δημιουργία θεµατικών ή περιφερειακών δικτύων για την κάλυψη ειδικών Προγραμμάτων ανάπτυξης και σχεδιασμού γλωσσικών και εκπαιδευτικών πολιτικών 5

6 Aποσκοπεί • στον εντοπισµό των αναγκαίων βάσεων µίας μελλοντικής διαπεριφερειακής, ακόμη και διακυβερνητικής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης • στην κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης εξειδικευμένων στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 6

7 Πρόκειται για: • την ευαισθητοποίηση των στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας • την ευαισθητοποίηση σε θέματα γλωσσικών και εκπαιδευτικών πολιτικών • το χειρισμό των βασικών πολιτικών και τεχνικών εργαλείων για τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη, σε περιφερειακή, διαπεριφερειακή, αλλά και ευρωπαϊκή κλίµακα 7

8 ∆ιάρκεια Η παρούσα σύµβαση υπογράφηκε καταρχήν για πέντε έτη (2006-2011) με ανανέωση για τα επόμενα δύο έτη 2011-2013. 8

9 Διαδικαστικά στοιχεία/ Διοικητικές και οικονοµικές συνθήκες Η εγγραφή στο Μάστερ γίνεται κατόπιν εξετάσεων, κατάθεσης φακέλου και ατομικής συνέντευξης των φοιτητών που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής ή ισότιµο δίπλωµα που αντιστοιχεί σε τέσσερα έτη σπουδών (Bac + 4). Ο αριθµός των φοιτητών καθορίζεται µε κοινή συµφωνία σε 20 φοιτητές το μέγιστο (δέκα ανά χώρα). Ο Έλληνας φοιτητής εγγράφεται στα δύο ιδρύµατα (δωρεάν). 9

10 Μετακίνηση και διαµονή Οι φοιτητές διοργανώνουν και καλύπτουν μόνοι τη μετάβαση και την παραμονή τους στο εξωτερικό, με τη δυνατότητα να βρουν ενδεχομένως οικονομικές πηγές. Υπολογιζόμενο κόστος παραμονής στη Γαλλία [ακαδημαϊκό εξάμηνο - τετράμηνη παραμονή], στο Maine (εισιτήρια, στέγη, σίτιση), μίνιμουμ 2.000 ευρώ, συν τα έξοδα για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης μίνιμουμ 1.000 ευρώ, σύνολο 3.000 ευρώ. 10

11 Εκπαίδευση Οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα εκπαίδευσης στα δύο Ιδρύµατα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Προβλέπεται ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε κάθε χώρα και τουλάχιστον τρίμηνη περίοδος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Συνολική ωριαία διάρκεια φοίτησης 320 ακαδημαϊκές ώρες και επιπλέον 60 ώρες διδασκαλία ξένης γλώσσας (βασικά ελληνικά για τους Γάλλους, ακαδημαϊκά γαλλικά για τους Έλληνες). 11

12  8 Μαθήματα, 24 ωρών (12 δίωρα) στο Πανεπιστήμιο του Maine και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Πρακτική άσκηση 250 ωρών και μία διπλωματική εργασία. Προστίθεται επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για κάθε φοιτητή, ενισχυτική διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Εφαρμόζονται προγράµµατα επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Μάστερ σε κάθε χώρα ή ενδεχοµένως σε τρίτη χώρα, κατόπιν εξέτασης της δυνατότητας και του εφικτού του εγχειρήµατος. 12

13 Δυνατότητες εξεύρεσης οικονομικών πόρων Όλα τα έξοδα (ταξίδι, διατροφή, στέγαση) καλύπτονται από τους ενδιαφερόµενους φοιτητές, εκτός εάν υπάρχει υποτροφία από τρίτο Οργανισµό. Παρόλα αυτά, τα δύο Πανεπιστήµια εξαντλούν την αναζήτηση των δυνατών τρόπων χρηµατοδότησης της πρακτικής άσκησης µέσω κοινοτικών ή άλλων Προγραμμάτων (μέχρι τώρα, από τις ενέργειες που έγιναν για τους φοιτητές, ορισμένοι επωφελήθηκαν του προγράμματος Erasmus, άλλοι έλαβαν γαλλική υποτροφία). 13

14 Σχετικά με τη γλώσσα, ελληνικά και γαλλικά: • 60 ώρες (με εκάστη διδακτική ώρα ίση με 45 λεπτά) ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο • 60 ώρες γαλλικά, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, στους Έλληνες φοιτητές που δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο στη γαλλική γλώσσα • Ενίσχυση και εμβάθυνση της γαλλικής γλώσσας για τους Έλληνες φοιτητές κατά τη διαμονή τους στο Πανεπιστήμιο του Maine • Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική και δευτερευόντως στην αγγλική και ελληνική γλώσσα 14

15 ∆υνητικοί τοµείς απασχόλησης Για τους Έλληνες φοιτητές: 1. Δημόσιος τομέας: • αυξημένα μόρια για τον ΑΣΕΠ • σχολικοί σύμβουλοι • επιμορφωτές • Κέντρα Εφαρμοσμένης Εκπαιδευτικής Έρευνας • στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών τοπικής ανάπτυξης • ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό και ιδίως στις βαλκανικές χώρες • στελέχη εκπόνησης Μορφωτικών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται στην εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών • εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί οργανισμοί χωρών του δικτύου της γαλλοφωνίας 2. Ιδιωτικός τομέας: αναβάθμιση του βιογραφικού ενός υποψηφίου για μία θέση εργασίας (απτά, μέχρι σήμερα, αποτελέσματα) 15

16 Για τους Γάλλους φοιτητές: • διεύθυνση ή παιδαγωγικός συντονισμός στα σχολεία γλωσσών • στις υπηρεσίες της διά βίου εκπαίδευσης των επιχειρήσεων • στους συλλόγους υποδοχής μεταναστών, για τη διδασκαλία γλώσσας και πολιτισμού • στα Εμπορικά Επιμελητήρια • στα ιδρύματα και στα πολιτιστικά κέντρα • σε πανεπιστημιακά Διδασκαλεία γλωσσών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες των Βαλκανίων • τομείς της γλωσσικής διάδοσης των γαλλικών στο εξωτερικό, π.χ. στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών • ως ακόλουθοι για τα γαλλικά ή ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ειδικά στα Βαλκάνια ή σε οποιαδήποτε χώρα με έντονη πολυγλωσσία 16

17 Οργάνωση σπουδών Διαφορετικά συστήματα ακαδημαϊκής οργάνωσης (τα γαλλικά πανεπιστήμια εφαρμόζουν το σύστημα LMD, δηλαδή Licence - Master - Doctorat, 3 + 2 + 3 χρόνια, ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια απονέμουν το πτυχίο σε 4 χρόνια και ένα τίτλο ισότιμο με το Μaster σε 1 ή 2 χρόνια. Επίκεινται διαφοροποιήσεις με βάση το νέο νόμο 4009/2011. 17

18 Καθεστώς εφαρμοζόμενο στο Πανεπιστήμιο του Maine • Μ1 (2 εξάμηνα: εγγράφονται οι υποψήφιοι του επιπέδου Baccalauréat + 3) • M2 (2 εξάμηνα - κοινό Πρόγραμμα Σπουδών), απονεμόμενος τίτλος: κοινό Μaster Καθεστώς εφαρμοζόμενο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης • Πτυχίο: Απολυτήριο + τετραετής κύκλος ακαδημαϊκών σπουδών • Κοινό Μaster (κοινό Πρόγραμμα Σπουδών) 18

19 Οργάνωση μαθημάτων • Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. • Το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών που θα οργανώσει ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση από τον υπεύθυνο του Μάστερ (Έλληναs υπεύθυνοs για τους εγγεγραμμένους στη Θεσσαλονίκη, Γάλλος υπεύθυνος για τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Maine). • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει, εκτός από μία πρακτική άσκηση 250 ωρών, και μία διπλωματική εργασία (Μνημόνιο - Mémoire [διπλωματική εργασία]). 19

20 Βαθμολόγηση Κάθε Πανεπιστήμιο εφαρμόζει το εθνικό σύστημα βαθμολόγησης, συγκεκριμένα: οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου του Μaine βαθμολογούν με άριστα το 20, οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα το 10 (έχει συμφωνηθεί κλίμακα αντιστοιχίας). 20

21 Δίπλωμα Κοινό δίπλωμα το οποίο γράφεται στις δύο γλώσσες και φέρει τα εμβλήματα των δύο Πανεπιστημίων και τις υπογραφές των ανώτατων οργάνων τους. Η Γραμματεία του Πανεπιστημίου εγγραφής απονέμει στον απόφοιτο μία βεβαίωση για το επιτυχές πέρας των σπουδών συνταγμένη στην επίσημη γλώσσα της χώρας καθώς και μία αναλυτική βαθμολογία αναγράφοντας και τις Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα καθώς και για το Μνημόνιο (Mémoire [διπλωματική εργασία]). 21

22 Αποτελέσματα 2006-2010 Επί εγγεγραμμένων περίπου 80, απόφοιτοι, έως το 2010, 42 22


Κατέβασμα ppt "Μάστερ «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές, εκπαιδευτικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google