Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 2 Το σύγχρονο περιβάλλον

3 3 Το σύγχρονο περιβάλλον (2)  Κύρια προσδιοριστικά στοιχεία  Τηλεματική  Εξαιρετική & διαρκώς επιταχυνόμενη ανάπτυξη και κοινωνική διείσδυση  Δίκτυα & Διαδίκτυο  Ψηφιακή πλευρά αντικειμένων & δραστηριοτήτων  Τεχνολογίες της Πληροφορίας  Μορφές  Χρήση & κοινωνική διείσδυση

4 4 Η Επιστήμη και το έργο της Πληροφόρησης  Σύνθεση, προέλευση & περιεχόμενο του όρου  Από τη Βιβλιοθηκονομία στην Επιστήμη της Πληροφόρησης  Προσδιορισμός και διαμόρφωση του σύγχρονου εννοιολογικού περιεχομένου  Από τις συστηματικές παράλληλες εξελίξεις σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο  Από τη σύνθεση επιμέρους επιστημονικών προσεγγίσεων σε ερευνητικό επίπεδο  Από τον επηρεασμό των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της Πληροφορίας

5 5 Από τη Βιβλιοθηκονομία στην Επιστήμη της Πληροφόρησης  Παράλληλες πορείες σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο οδηγούν:  Από το γενικό στο εξειδικευμένο  Από το υλικό στο άυλο  Από το στατικό και συγκεκριμένο στο δυναμικό και ασαφές  Από την απλή διαχειριστική τεχνική στην Επιστήμη  Από τη διαχείριση αντικειμένων και ιδρυμάτων στη Διαχείριση της Γνώσης  Συγκεκριμένα:

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 Νέα σύνθεση επιστημονικών προσεγγίσεων  Από τις απλές τεχνικές διαχείρισης υλικού στη Βιβλιοθηκονομία  Από τη Βιβλιοθηκονομία στην ανάλυση περιεχομένου και την Τεκμηρίωση  Από την Τεκμηρίωση στη γενικευμένη Επιστήμη της Πληροφορίας και της Πληροφόρησης  Από την απλή τεχνική διαχείρισης υλικών αντικειμένων στην Επιστήμη της κατανόησης και διαχείρισης των αφηρημένων εννοιών της Πληροφορίας και της Γνώσης

13 13 Το σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας της Πληροφόρησης  Η μορφή της Πληροφορίας  Εξέλιξη και μορφή του Τεκμηρίου  Η μορφή των υπηρεσιών πληροφόρησης  Η μορφή της διακίνησης και χρήσης πληροφοριών και τεκμηρίων  Η αλλαγή στη λογική ενσωμάτωσης του έργου της Πληροφόρησης στις κοινωνικές λειτουργίες  Η αλλαγή στη λογική χρήσης της πληροφορίας για την πνευματική δημιουργία

14 14 Εξέλιξη και μορφή της Πληροφορίας  Οι ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου  Το καταγεγραμμένο γνωστικό δεδομένο  Το «άνευ νοήματος» ερευνητικό ή πειραματικό δεδομένο  Η «απλουστάτη» πρόταση  Διακίνηση & ταχύτητα διακίνησης της πληροφορίας  Το πρόβλημα της «μονάδας» ενδιαφέροντος  Το πρόβλημα της «πληροφοριακής» αξίας της πληροφορίας  Η ψηφιακή υπόσταση της πληροφορίας και οι συνέπειές της  Αποδόμηση του τεκμηρίου και «απομόνωση» της πληροφορίας  Δυναμική ανασύνθεση των πληροφοριών

15 15 Εξέλιξη και μορφή του τεκμηρίου  Φορέας & περιεχόμενο της σταθερά αποτυπωμένης πληροφορίας  Από την «αποτύπωση» στη «διακίνηση» της πληροφορίας: Παραγωγή των πρωταρχικών μορφών «βιβλίου»  Από τη «διακίνηση» της πληροφορίας στη «μαζική» επικοινωνία: Τυπογραφία και Τηλεπικοινωνία: Πολλαπλασιασμός του πρωτοτύπου και υπέρβαση της ανθρώπινης ταχύτητας στην επικοινωνία  Από την «παθητική» στην «ενεργητική» πληροφόρηση: Η ανάπτυξη φορέων και διαύλων υποστήριξης της πρόσβασης στην πληροφορία  Η ποικιλία, αλλά και η σταθερότητα των μορφών του τεκμηρίου: Ο «πολιτισμός» του εντύπου  Από το στατικό στο «δυναμικό» τεκμήριο: Μορφές και χαρακτηριστικά

16 16 Η «δυναμική» μορφή του ψηφιακού τεκμηρίου (1)

17 17 Η «δυναμική» μορφή του ψηφιακού τεκμηρίου (2)

18 18 Η μορφή των υπηρεσιών πληροφόρησης  Εξαιρετική ποικιλία τυπικών & άτυπων μορφών  Συνύπαρξη παλαιών (συμβατικών) και νέων μορφών  Δυναμικά και δυναμικώς μεταβαλλόμενα σχήματα, μέσα από πολλαπλές ανασυνθέσεις λειτουργιών και πόρων  Εικονικές, ψηφιακές και υβριδικές μορφές  Το υβριδικό μέλλον της υπηρεσίας πληροφόρησης  Σε επίπεδο ατομικής υπηρεσίας  Σε επίπεδο του συνολικού χώρου πληροφόρησης

19 19 Η μορφή της διακίνησης πληροφοριών και τεκμηρίων  Η πληροφορία (και η διακίνησή της) αποδεσμεύεται από το φορέα (τεκμήριο)  Η «δημοσίευση» της πληροφορίας αποκτά εκτεταμένη ποικιλομορφία, διευκολύνεται, επιταχύνεται, και υλοποιείται μέσα από πληθώρα νέων και, γενικά, άτυπων διαύλων (εκτός των συμβατικών) και άτυπων μορφών τεκμηρίων. (Το «άτυπο» μετατρέπεται βαθμιαία σε «τυπικό»).  Η πληροφορία προσεγγίζεται μέσα από ποικιλία διαύλων συμβατικών και νέων (τυπικών & άτυπων)  Οι νέες μορφές δημοσίευση και διακίνησης θέτουν πλήθος νέων προβλημάτων ελέγχου ποιότητας, αξιοπιστίας, αυθεντικότητας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων της πληροφορίας και του δημοσιεύματος

20 20 Η μορφή της διακίνησης πληροφοριών και τεκμηρίων (2)  Η «δημοσίευση» του τεκμηρίου & της πληροφορίας αποδεσμεύεται και αποσυνδέεται από «τυπικούς» φορείς υλοποίησης του έργου αυτού  Η πρόσβαση στην πληροφορία, για πρώτη φορά, μετά τη συγκρότηση οργανωμένων συστημάτων πληροφόρησης, υπερβαίνει την ανάγκη χρήσης «ενδιαμέσου» (υπηρεσίας πληροφόρησης)  Η ευκολία της παραγωγής & δημοσίευσης, η χρήση άτυπων μορφών δημοσίευσης & διακίνησης, & η δυνατότητα παράκαμψης τυπικών φορέων, διαύλων & διαδικασιών πολλαπλασιάζει με εκθετικούς ρυθμούς την παραγωγή πρώτης ύλης για το πληροφοριακό έργο

21 21 Η μορφή της διακίνησης πληροφοριών και τεκμηρίων (3)  Η πληροφοριακή επεξεργασία του υλικού (παραγωγή Μεταδεδομένων & εργαλείων) προσομοιάζει (σε έκταση & ποιότητα) τις πρώτες σχετικές προσπάθειες της οργανωμένης πρόσβασης στην πληροφορία (πριν από αιώνες), αλλά με πολύ μεγαλύτερη δυσχέρεια και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα  Η πληροφοριακή επεξεργασία του υλικού αντιμετωπίζει ένα νέο είδος Μεσαίωνα

22 22 Ενσωμάτωση της «Πληροφόρησης» στις Κοινωνικές δραστηριότητες  Πληροφόρηση: Κοινωνική υπηρεσία, υλοποιούμενη μέσα από κοινωνικά εξελισσόμενους και, ήδη από αιώνες, «τυπικούς» κοινωνικούς θεσμούς, διαδικασίες και ιδρύματα  Η ολική και ραγδαία αλλαγή περιβάλλοντος οδηγεί σε «αλλαγή παραδείγματος» σε ό,τι αφορά, κυρίως, τη «λογική ενσωμάτωσης» του έργου της πληροφόρησης στις κοινωνικές δραστηριότητες

23 23 Η νέα λογική ενσωμάτωσης  Η παραγωγή, δημοσίευση, διακίνηση & διαχείριση της πληροφορίας τείνουν, ως τυπικές δραστηριότητες, να «διαχέονται» και να ενσωματώνονται στις κοινωνικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν  Η «διάχυση» και η «ενσωμάτωση» διαφοροποιεί τυπικούς κοινωνικούς θεσμούς, διαδικασίες και δραστηριότητες, αλλά δεν καταργεί συμβατικούς θεσμούς του έργου της πληροφόρησης

24 24 Η νέα λογική ενσωμάτωσης (2)  Το συμβατικό έργο της Πληροφόρησης, ως αναγκαιότητα και μορφές υλοποίησης, μάλλον διευρύνεται  Το έργο της Πληροφόρησης γίνεται πολύ εκτενέστερο, εξειδικευμένο και απαιτητικό, αλλά, ταυτόχρονα, μέρος του έργου αυτού επωμίζεται ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής, δημοσίευσης και διακίνησης τεκμηρίων & πληροφορίας

25 25 Λογική χρήσης της πληροφορίας: Η αλλαγή  Η λογική χρήσης αφορά το «χρήστη»  Χρήστης: Ο πνευματικός δημιουργός, ο καλλιτέχνης ή ο πρακτικός χρήστης του πληροφοριακού πόρου  Η λογική προσδιορίζεται:  Από τους νέους τρόπους δυναμικά καθοριζόμενης και μεταβαλλόμενης διασύνδεσης πληροφοριών και τεκμηρίων για τη δημιουργία νέων «έργων»  Από τις νέες μορφές και δυνατότητες πρόσβασης, απόκτησης, χρήσης και παραπομπής στην πληροφορία

26 26 Λογική χρήσης της πληροφορίας: Η αλλαγή (3)  Η νέα λογική χαρακτηρίζεται από:  Νέα αντίληψη του χρήστη για τη μορφή του τεκμηρίου (ποικιλομορφία, υβριδικά χαρακτηριστικά, δυναμικά μεταβαλλόμενος χαρακτήρας κλπ.)  «Διεύρυνση», αλλά και «Διάχυση» του πληροφοριακού έργου  Δημιουργία «Μετα-γλωσσών» και «Μετα-σχημάτων» περιγραφής (π.χ. XML, RDF) που καταργούν τα κλειστά συστήματα επεξεργασίας και χρήσης της πληροφορίας και υποστηρίζουν την ακώλυτη διακίνηση των δεδομένων περιγραφής (Μεταδεδομένων) και, κατά συνέπεια, την ακώλυτη εκμετάλλευση τεκμηρίων και πληροφοριών προερχομένων από οποιοδήποτε περιβάλλον και πηγή προέλευσης.

27 27 Λογική χρήσης της πληροφορίας: Η αλλαγή (2)  Η λογική προσδιορίζει:  Τον τρόπο εργασίας του χρήστη με τις πληροφορίες  Τη σχέση και συμβολή του δημιουργού, αλλά και της δημιουργικής αλυσίδας στην όλη διαδικασία διαχείρισης της πληροφορίας  Τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων χρηστών από τις υπηρεσίες πληροφόρησης

28 28 Η Πληροφόρηση Σήμερα

29 29 Η Πληροφόρηση Σήμερα (2)

30 30 Η Συμβατική Πληροφόρηση

31 31 Το Υλικό Πληροφόρησης

32 32 Πηγές του Υλικού  Τυπικές & άτυπες διαδικασίες & μηχανισμοί παραγωγής συμβατικού υλικού με φυσική υπόσταση  Διαδικασίες & μηχανισμοί δημοσίευσης υλικού στο web  Αυτοματοποιημένες, ελεγχόμενες ή όχι, διαδικασίες & μηχανισμοί παραγωγής ψηφιακού υλικού

33 33 Τυπικές & άτυπες διαδικασίες & μηχανισμοί παραγωγής συμβατικού υλικού με φυσική υπόσταση  Συμβατικοί εκδοτικοί μηχανισμοί  Εξωεμπορικοί συμβατικοί μηχανισμοί  Κυβερνητιοί & Διακυβερνητικοί μηχανισμοί

34 34 Διαδικασίες & μηχανισμοί δημοσίευσης υλικού στο web  Τυπικοί μηχανισμοί ηλεκτρονικής δημοσίευσης  Ιδιωτική ηλεκτρονική δημοσίευση  Συμβατικοί εκδοτικοί μηχανισμοί με παράλληλο στο web

35 35 Αυτοματοποιημένες, ελεγχόμενες ή όχι, διαδικασίες & μηχανισμοί παραγωγής ψηφιακού υλικού  Παραγωγή ψηφιακών αρχείων από αυτοματοποιημένους διαχειριστικούς μηχανισμούς  Παραγωγή ψηφιακού υλικού από ανταλλαγή μηνυμάτων, συζητήσεις σε chat-rooms κλπ.

36 36 Μορφές του υλικού  Ψηφιακό υλικό  Πρωτογενώς ψηφιακό  Αποτέλεσμα ψηφιοποίησης  Συμβατικό υλικό  Αμιγώς συμβατικό  Σε παράλληλη εκδοχή με ψηφιακό  Υβριδικό υλικό  Πολυμεσικό υλικό

37 37 Διαδικασία Παραγωγής υλικού  Παραγωγή από τυπικούς μηχανισμούς (εκδότες)  Παραγωγή από οποιοδήποτε μηχανισμό εκτός του εκδοτικού χώρου  Παραγωγή από ιδιώτες  Αυτοματοποιημένη παραγωγή  Ο ρόλος της Υπηρεσίας Πληροφόρησης ως παραγωγού υλικού

38 38 Χαρακτηριστικά & Προβλήματα του υλικού  Πολυτυπία  Πολυμεσικότητα  Ασάφεια ή και ανυπαρξία τυπικών ορίων  Δυναμικότητα δομής & περιεχομένου  Έλεγχος εκδοχών  Έλεγχος αξιοπιστίας  Έλεγχος ασφάλειας  Έλεγχος & Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων  Συνύπαρξη συμβατικού & ψηφιακού υλικού  Σχέσεις συμβατικού & ψηφιακού με κοινή προέλευση  Ειδικά προβλήματα διατήρησης Ψηφιακού υλικού

39 39 Δίαυλοι & Μορφές παραγωγής & Δημοσίευσης Τεκμηρίων  Συμβατικοί δίαυλοι (εκδοτικοί μηχανισμοί υλικού με φυσική υπόσταση)  Διαδίκτυο  Ιδιωτικά δίκτυα (Intranets)

40 40 Ο χρήστης

41 41 Η έννοια του χρήστη  Εσωτερικός χρήστης  Εξωτερικός χρήστης  Ασάφεια χαρακτηριστικών του χρήστη  Αυτοματοποιημένες διαδικασίες & εργαλεία προσδιορισμού profiles του χρήστη  Συνδυασμός σε επίπεδο θεωρίας συμβατικών και νέων μοντέλων χρήσης

42 42 Εύρος και ανάμειξη χρηστών  Διάχυση ομάδων χρηστών  Διαφορετικά κριτήρια διαμόρφωσης κοινοτήτων χρηστών  Αυτοματοποιημένα εργαλεία διαμόρφωσης κοινοτήτων χρηστών  Η έννοια & η λειτουργία του χρήστη διατρέχει, ταυτόχρονα, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων & εκείνων που δεν ανήκουν στο χώρο της πληροφόρησης

43 43 Μορφές πρόσβασης του χρήστη στην πληροφορία  Τοπικά  Υπερτοπικά  Άσχετα από περιορισμούς ή προσδιορισμούς χώρου, χρόνου ή διαθεσιμότητας υλικού  Έλεγχος πρόσβασης στην πληροφορία  Ενεργοποίηση της διαδικασίας πληροφόρησης με ευθύνη του χρήστη  Πρόσβαση με ή χωρίς ανθρώπινο ενδιάμεσο  Πρόσβαση με ή χωρίς αυτοματοποιημένο ενδιάμεσο (πράκτορες σε μορφή λογισμικού)

44 44 Ψυχολογία του χρήστη  Εξάρτηση & απεξάρτηση του χρήστη  Προβλήματα μετάβασης του χρήστη από το συμβατικό στο νέο περιβάλλον πληροφόρησης  Διαχείριση, σε ψυχολογικό επίπεδο (αξιολόγησης, αξιοπιστίας κλπ.) των πολλαπλών διαύλων πρόσβασης του χρήστη στην πληροφορία  Σχέσεις ανθρώπου και μηχανής

45 45 Ο χρήστης ως παραγωγός πληροφορίας  Ενσωμάτωση του χρήστη ως τμήματος της διαδικασίας παραγωγής των πληροφοριών  Ανασυνδυαμός πληροφοριών και ανασύνθεση τεκμηρίων με την ευθύνη του χρήστη  Σχολιασμός και εμπλουτισμός τεκμηρίων με ευθύνη του χρήστη & χωρίς αλλοίωση του πρωτογενούς περιεχομένου  Διαφορετικές εκδοχές του ίδιου τεκμηρίου με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη

46 46 Oι Υπηρεσίες Πληροφόρησης

47 47 Μορφές  Βιβλιοθήκη  Κέντρα Πληροφόρησης  Κέντρα Τεκμηρίωσης  Υπηρεσίες Διαχείρισης Γνώσης

48 48 Το έργο  Διαχείριση Πληροφορίας  Διαχείριση τεκμηρίων  Παραγωγή, αναπαραγωγή& δυναμική αναδιαμόρφωση τεκμηρίων και πληροφορίας  Διαχείριση των ζητήσεων του χρήστη εκτός συμβατικών πλαισίων  Υπέρβαση τυπικών ορίων χρόνου, χώρου & συλλογής

49 49 Η Βιβλιοθήκη  Οι μορφές  Οι αλλαγές  Το έργο  Οι προοπτικές

50 50 Οι μορφές  Συμβατικές  Υβριδικές  Ψηφιακές  Εικονικές

51 51 Οι αλλαγές  Το υλικό  Ο χώρος  Οι μορφές χρήσης  Το εύρος των υπηρεσιών

52 52 Το υλικό  Υβριδικό  Ποικίλο & Πολυεπίπεδο  Ασαφές & ασταθές  Δυναμικά μεταβαλλόμενο

53 53 Ο χώρος  Συνδυασμός φυσικής ύπαρξης και ασαφών ορίων  Μειωμένη σημασία του χώρου  Δυνητική απουσία του χώρου

54 54 Οι μορφές χρήσης  Εσωτερικά & Εξωτερικά  Από το χώρο της συλλογής στη δίοδο προς την παγκόσμια δεξαμενή πληροφοριών

55 55 Το εύρος των υπηρεσιών  Συμβατική διαχείριση αντικειμένων  Παραγωγή τεκμηρίων  Ανασυνδυασμός πληροφοριών για τη δημιουργία δυναμικών δημοσιευμάτων  Δρομολόγηση των αιτημάτων & ζητήσεων του χρήστη σε όλο το εύρος της πληροφοριακής δεξαμενής

56 56 Το έργο  Διευρυμένο  Από την άποψη της ποικιλίας του υλικού  Από την άποψη των προσφερομένων υπηρεσιών  Από τη διεύρυνση των ορίων συλλογής και χρηστών  Πολυσύνθετο  Δημιουργικό & όχι μόνο διαχειριστικό

57 57 Οι προοπτικές  Υβριδική μορφή υλικού, συλλογών & υπηρεσιών  Διάχυση του ρόλου σε & με παρεμφερείς υπηρεσίες  Διεύρυνση και επέκταση ενδιαφερόντων & υποχρεώσεων  Αλλαγές υλικού, μέσων & περιβάλλοντος προκαλούν αλλαγές διαχειριστικής λογικής και νοοτροπίας

58 58 Εύρος ευθύνης & Δράσης  Διατήρηση του τυπικού θεσμού των ειδικευμένων βιβλιοθηκών  Ανάπτυξη νέων μορφών υπηρεσιών πληροφόρησης για τη διαχείριση, σε πολλά επίπεδα, διαφορετικών πληροφοριακών συνόλων & αναγκών  Πολυτυπική συνεργασία διαφορετικών μορφών υπηρεσιών διαχείρισης πληροφορίας & τεκμηρίων  Ανάπτυξη πολλαπλών τύπων υβριδικών υπηρεσιών

59 59 Eπιστήμη της Πληροφόρησης

60 60 Από το τεκμήριο στην Πληροφορία  Συνύπαρξη τεκμηρίου - πληροφορίας  Το Τεκμήριο ως πληροφορίες  Ανάγκη διαχείρισης ενός νέου μέσου

61 61 Θεωρία της Πληροφορίας  Έννοια της Πληροφορίας  Μορφές της Πληροφορίας  Ιδιότητες της Πληροφορίας  Περιεχόμενο & Πληροφορία

62 62 Αναπαράσταση της Πληροφορίας  Συμβατική αναπαράσταση  Εικονική αναπαράσταση  Ηχητική αναπαράσταση  Πολυμεσική αναπαράσταση  Κωδικοποιημένη αναπαράσταση

63 63 Δημοσίευση & Διακίνηση της Πληροφορίας  Τυπολογία διακίνησης  Νέα Τυπολογία δημοσιευμάτων  Ποικιλομορφία διαύλων  Αμεσότητα δημοσίευσης  Περιορισμένος έλεγχος διαύλων δημοσίευσης  Περιορισμένος έλεγχος διακίνησης  Δημοσίευση & Διακίνηση παράλληλων μορφών τεκμηρίων (συμβατικών & ψηφιακών)  Υβριδικό περιβάλλον δημοσίευσης

64 64 Οργάνωση της Πληροφορίας  Νέες μορφές υλικού  Νέα, όχι πάντα καλύτερα εργαλεία  Η περίπτωση των Μεταδεδομένων  Νέα ονόματα σε παλιά εργαλεία  Ταχύτητα & απλότητα vs Ποιότητα επεξεργασίας & εργαλείων  Διάχυση του έργου της οργάνωσης σε μεγάλο εύρος εμπλεκομένων  Αυτοματοποιημένα εργαλεία παραγωγής μεταδεδομένων

65 65 Αξιοποίηση & Εκμετάλλευση της Πληροφορίας  Αποδέσμευση της Πληροφορίας από το φορέα της (τεκμήριο)  Ποικίλοι ανασυνδυασμοί πληροφορίας  Κατάργηση περιορισμού χώρου, χρόνου και διαθεσιμότητας αντιτύπων  Αμεσότητα παροχής πληροφορίας στο χρήστη  Πλήρης αξιοποίηση πολυμεσικών τεκμηρίων  Πρότυπα & εργαλεία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης στην πληροφορία  Διαμόρφωση προσωποποιημένων πληροφοριακών προϊόντων

66 66 Αναζήτηση της Πληροφορίας  Νέοι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί αναζήτησης (μηχανές)  Αποτελεσματικότητα πρωτολείων μηχανών αναζήτησης  Προβλήματα & προοπτικές βελτίωσης των αυτοματοποιημένων μηχανών αναζήτησης  Συνδυασμός συμβατικών και αυτοματοποιημένων μέσων  Η Θεωρία & Ψυχολογία του προβλήματος αναζήτησης από την πλευρά του χρήστη  Σύγχρονες υλοποιήσεις του συμβατικού SDI  Εύρος αναζήτησης πληροφοριών ή τεκμηρίων  Ανεξάρτητοι από τη Βιβλιοθήκη δίαυλοι αναζήτησης πληροφορίας

67 67 Ανάκτηση της Πληροφορίας  Μορφές ανάκτησης της Πληροφορίας  Μέτρα αποτελεσματικότητας της ανάκτησης  Προέλευση της ανακτημένης πληροφορίας  Χώρος, τρόποι & μορφές ανάκτησης της πληροφορίας  Νέα σχήματα & δυνατότητες διακίνησης πληροφοριών & τεκμηρίων (σχήματα ILL, P2P κλπ.)

68 68 Συμβατική Βιβλιοθηκονομία & Τεκμηρίωση  Μεθοδολογία, Πρακτικές, Εργαλεία και Θεωρία της Συμβατικής Βιβλιοθηκονομίας  Διαδικασίες Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου υλικού  Διαχείριση της Μετάβασης στη Σύνθεση παλαιών & νέων εργαλείων (π.χ. AACR > DC, MARC > MARCXML κλπ.

69 69 Η Πληροφόρηση Σήμερα


Κατέβασμα ppt "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google