Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

2 AGENDA • ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 • Στοιχεία Ε.Ε. • Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα • Τύπος Συμβολαίου • Στατιστικά Στοιχεία ΕΑΕΕ • Νομικό Πλαίσιο • Αναφορά σε Ζημιές

3 Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αγορά • ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΛΛΑΔΑΓΕΡΜΑΝΙΑΟΛΛΑΝΔΙΑΙΤΑΛΙΑΙΣΠΑΝΙΑ Υποχρεωτική ασφάλιση ΌχιΝαιΌχι, ΌΜΩΣ επιβάλλεται από τα Νοσοκομεία Όχι, ΟΜΩΣ αναμένεται η θέσπιση σχετικής ρύθμισης Όχι Υποχρεωτικά όρια κάλυψης Όχι Συνήθη όρια κάλυψης € 300. 000 - € 1. 500. 000 _€ 2. 500. 000 € 500. 000 - € 2. 500. 000 € 300. 000 - € 1. 500. 000 Bάση ασφάλισης Claims madeOccurrence Claims made ERPΝαιΔεν χρειάζεται Ναι

4 Η χώρα μας έχει αναλογικά τους περισσότερους Ιατρούς μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Αναλογία Ιατρών ανά 1.000 κατοίκους στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 4

5 Ο χώρος της υγείας στην Ελλάδα.… Στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα εργάζονται :  210.000 άτομα που έχουν έμμεση σχέση με την υγεία  67.500 ιατροί  και περίπου 88.000 επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 5

6 Οι Ιατροί ανά ειδικότητα στη χώρα μας • ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Καρδιολόγοι 2.732 Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 2.706 Νευροχειρουργοί-Πλαστικής χειρουργικής 628 Ορθοπεδικοί 2.013 Χειρουργοί 2.152 Χειρουργοί θώρακα 322 Χειρουργοί παίδων 172 Λοιπές ειδικότητες 15.569 Οδοντίατροι 14.690 Χωρίς ειδικότητα 26.490 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ 67.474 * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς - 2010

7 Αποζημιώσεις ανά είδος ζημίας 7 ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Θάνατος36,93%434.086 Μόνιμη αναπηρία35,89%356.839 Άγνωστη5,57%193.800 Προσωρινή βλάβη (κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία) 4,53%82.027 Απαιτείται ιατρική παρέμβαση για να διατηρηθεί στη ζωή 2,44%36.810 Προσωρινή βλάβη (απαραίτητη η ιατρική παρέμβαση) 14,63%36.449 * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς - 2010

8 Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση ανά ειδικότητα 8 ΕιδικότηταΜέση Αποζημίωση (€) Μαιευτική - Γυναικολογία623.146 Νευροχειρουργική459.733 Μικροβιολογία391.293 Γενική Χειρουργική324.901 Αναισθησιολογία319.771 Γενική Ιατρική279.870 Παθολογική Ανατομική265.000 Ορθοπεδική264.148 Αιματολογία263.041 Εσωτερική Παθολογία210.854 Νευρολογία205.428 Ειδικευόμενος200.000 Πλαστική Χειρουργική172.495 Καρδιολογία-Καρδιοχειρουργική171.331 Ωτορινολαρυγγολογία117.390 * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς - 2010

9 Τύπος συμβολαίου MEDICAL MALPRACTICE  Βάση κάλυψης claims made με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας ζημίας (E.R.P.) από 12 έως 60 μήνες  Αναδρομική ισχύς δίνεται στις περιπτώσεις ετήσιων και συνεχόμενων ανανεώσεων στον ίδιο Ασφαλιστή ενώ κατά κανόνα δεν δίνεται σε περίπτωση αλλαγής του Ασφαλιστή (ασφαλιστικής εταιρίας). 9

10 • ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής πράξης η οποία θα προκαλέσει :  Απώλεια Ζωής ή Σωματική Βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 10 Καλύψεις Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών

11 Παροχές Ασφαλιστηρίου ΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου  Ηθική Βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης  Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του παθόντος  Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα (για την απόκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης) στα Αστικά Δικαστήρια. 11

12 Στατιστικά 12

13 Στατιστικά 13

14 14 Στατιστικά

15 Νομικό πλαίσιο ευθύνης  Αδικοπραξία (ΑΚ άρθρο 914 επ.),  Νομοθεσία για την προστασία καταναλωτή (Ν. 2251/1994)  Ενδοσυμβατική ευθύνη (ΑΚ άρθρα 330 επ.)  Κώδικας Δεοντολογίας (Ν. 3528/2007) 15

16 Ευθύνη Ιατρών / Νοσοκομείων ΕΣΥ 16  Δεν έχουν προσωπική Αστική Ευθύνη οι ιατροί του ΕΣΥ  Αστική Ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών του ΕΣΥ έχουν μόνο τα νοσοκομεία.  Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης από το νοσοκομείο, το τελευταίο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ιατρού μόνο στην περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας.

17 Παραδείγματα Ζημιών/ Επιδικασθέντων ή Διακανονισθέντων Ποσών 17 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Θάνατος 35χρονης από αιμορραγία μετά από τοκετό 833.000350.000 (ψυχική οδύνη) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ακρωτηριασμός και των δυο κάτω άκρων στο ύψος του μηρού 60χρονης λόγω θρόμβωσης 620.000400.000 (ηθική βλάβη) ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Θάνατος 38χρονης λόγω ενδοκαρδίτιδας μετά από αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας 500.000180.000(ψυχική οδύνη) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μονιμη βλάβη βραχιονίου κεφαλής 40χρονου μετά από εγχείρηση ανάταξης κατάγματος ώμου 350.00095.000 (ηθική βλάβη) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Διάτρηση παχέος εντέρου 45χρονου από κολονοσκόπηση 2.000.00045.000 (ηθική βλάβη)

18 Παραδείγματα Ζημιών/ Επιδικασθέντων ή Διακανονισθέντων Ποσών 18 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μόνιμη οσφυαλγία και χωλότητα βάδισης λόγω βλάβης σπονδύλων μετά από επέμβαση σπονδυλοδεσίας και αντικατάστασης μεσοσπονδυλίου δίσκου 3.130.000 166.000 (ηθική βλάβη & δαπάνες αποκατάστασης) ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Θάνατος ασθενούς 60χρονου λόγω μετεγχειρητικής λοίμωξης μετά από επέμβαση αφαίρεσης νευρινώματος σπονδύλου 2.400.000 605.000 (ψυχική οδύνη - πρωτοδίκως) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ Αποτυχία διάγνωσης καρκίνου του πνεύμονος 55χρονου με μεταστάσεις και τελικά θάνατο 3.740.000450.000 (ηθική βλάβη) ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Θάνατος 35χρονης μητέρας από αιμοραγία μετά από επέμβαση λόγω παχυσαρκείας 2.500.000350.000 (ψυχική οδύνη)

19 Σας ευχαριστούμε ! 19


Κατέβασμα ppt "29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google