Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΠΑΝ ΙΙ: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εισηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΠΑΝ ΙΙ: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εισηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΠΑΝ ΙΙ: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας Υπουργείου Ανάπτυξης Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

2 2 2007–2013 Οι στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2007–2013 Οι στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων & του παραγωγικού συστήματος ενισχύοντας σε κάθε κλάδο τη διάσταση της καινοτομίας. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Επιδιώκουμε: Να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην Οικονομία της Γνώσης Να αναπτύξουμε υγιή, βιώσιμη και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, διασφαλίζοντας τις φυσικές, θεσμικές και οργανωτικές προϋποθέσεις που την εξυπηρετούν Να καταστήσουμε ελκυστικότερη την Ελλάδα ως έναν τόπο όπου αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία του. Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 3 Στην Περιφέρεια ΑΜΘ εκτελούνται έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 605 εκ. €. Συγκεκριμένα : 49 ενεργειακές επενδύσεις ύψους 289,3 εκ. € 186 τουριστικές επενδύσεις ύψους 10,4 εκ. € 404 βιομηχανικές επενδύσεις ύψους 156,3 εκ. € 423 επενδύσεις σε κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ύψους 29,4 εκ. € Δημιουργήθηκαν 186 νέες επιχειρήσεις από Νέους, Γυναίκες, ΡΟΜ, τρίτεκνους προϋπολογισμού 14,3 εκ. € Υλοποιούνται 84 έργα Έρευνας και Τεχνολογίας προϋπολογισμού 78,5 εκ. € Υλοποιούνται 112 έργα κατάρτισης στον Τουρισμό και τη Βιομηχανία προϋπολογισμού 5,1 εκ. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι επιδόσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) στο ΕΠΑΝ (2000 – 2006) ‏

4 4 Στο Νομό Ξάνθης εκτελούνται έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 57,4 εκ. €. Συγκεκριμένα : 9 ενεργειακές επενδύσεις ύψους 7,2 εκ. € 3 τουριστικές επενδύσεις ύψους 109 χιλ. € 82 βιομηχανικές επενδύσεις ύψους 37 εκ. € 61 επενδύσεις σε κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ύψους 4,4 εκ. € Δημιουργήθηκαν 36 νέες επιχειρήσεις από Νέους, Γυναίκες, ΡΟΜ, τρίτεκνους προϋπολογισμού 2,3 εκ. € Υλοποιούνται 36 έργα Έρευνας και Τεχνολογίας προϋπολογισμού 5,6 εκ. € Υλοποιούνται 15 έργα κατάρτισης στον Τουρισμό και τη Βιομηχανία προϋπολογισμού 494 χιλ. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι επιδόσεις του Νομού Ξάνθης στο ΕΠΑΝ (2000 – 2006) ‏

5 5 Στο Νομό Καβάλας εκτελούνται έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 58,2 εκ. €. Συγκεκριμένα : 6 ενεργειακές επενδύσεις ύψους 11,3 εκ. € 131 τουριστικές επενδύσεις ύψους 5,6 εκ. € 184 βιομηχανικές επενδύσεις ύψους 30,7 εκ. € 53 επενδύσεις σε κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ύψους 4,6 εκ. € Δημιουργήθηκαν 44 νέες επιχειρήσεις από Νέους, Γυναίκες, ΡΟΜ, τρίτεκνους προϋπολογισμού 3,6 εκ. Υλοποιούνται 10 έργα Έρευνας και Τεχνολογίας προϋπολογισμού 1,4 εκ. € Υλοποιούνται 26 έργα κατάρτισης στον Τουρισμό και τη Βιομηχανία προϋπολογισμού 948 χιλ. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι επιδόσεις του Νομού Καβάλας στο ΕΠΑΝ (2000 – 2006) ‏

6 6 ΕΠΑΝ ΙΙ Περιλαμβάνει 8 τομείς… 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καλύπτει άμεσα τις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1, μέσω εκχωρήσεων και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας Για το ανθρώπινο δυναμικό θα αφιερώσει πόρους μέχρι 10% στο πλαίσιο των δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3 του ΕΠΑΝ ΙΙ Δράσεις Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετήθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ (ΕΠΕΑΕΚ, Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση) ‏ 1. Ενέργεια 2. Βιομηχανία 3. Έρευνα & Τεχνολογία 4. Εμπόριο –Υπηρεσίες 5. Καταναλωτής 6. Τουρισμός 7. Πολιτισμός 8. Υγεία

7 7 ΕΠΑΝ ΙΙ …και 4 άξονες προτεραιότητας 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 : AΞΟΝΑΣ 2 : AΞΟΝΑΣ 3 : AΞΟΝΑΣ 4:

8 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ: Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία σε όλους τους κλάδους Για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1

9 9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Να υπάρξουν μακροπρόθεσμες, στρατηγικές και όχι ευκαιριακές συνεργασίες παραγωγικών και ερευνητικών φορέων Να δοθεί έμφαση στην εξωστρέφεια Να προωθείται η αριστεία και η δημιουργία αριστείας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας Σχεδιάστηκε για:

10 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Υποστήριξη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και καλύπτουν τους ειδικούς όρους της προκήρυξης. Το «κουπόνι» ύψους μέχρι 7.000 € θα δίδεται για την αγορά υπηρεσιών όπως μετρήσεις, ελέγχους, μικρής εμβέλειας έρευνα, συμβουλές από ερευνητικά εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κλαδικών Εταιριών κλπ. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των ΠΜΕ. Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία «γνωριμίας» στις ΠΜΕ με τους φορείς παραγωγής γνώσης και να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων στην χώρα με ερευνητικές, τεχνολογικές δραστηριότητες. Κουπόνια καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

11 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Ενισχύεται η δικτύωση και η συνεργατική δραστηριότητα καινοτόμων οργανισμών (επιχειρήσεων, ερευνητικών - ακαδημαϊκών φορέων, κλπ) έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού προσανατολισμού, με σημαντικά χαρακτηριστικά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: Υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας, θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, προώθηση καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Στόχος η τόνωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δεικτών (αύξηση τζίρου, εξαγωγών, απασχόλησης, ΕΤΑ, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ.) του τομέα της Μικροηλεκτρονικής. Ενισχύσεις για ελληνική παρουσία στη Μικροηλεκτρονική ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

12 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Χρηματοδοτούνται οι αρχικές μελέτες για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας και υποστηρίζονται ερευνητικές ομάδες για συνεργασίες με ομάδες άλλων χωρών για εκτέλεση έργων επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Χρηματοδοτούνται διμερείς αλλά και πολυμερείς συνεργασίες όχι μόνο με ευρωπαϊκές αλλά και τρίτες χώρες [Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος κλπ]. Συμμετοχή ελληνικών φορέων σε JTI & ERA-NET Υποστηρίζεται χρηματοδοτικά η συμμετοχή ελληνικών φορέων που έχουν ενταχθεί στην δράση των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (JTI) καθώς και στην δράση ERA-NET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονίζεται η εθνική μας πολιτική με την ευρωπαϊκή και επιταχύνεται η ενσωμάτωση της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας. Πόλοι καινοτομίας στην Περιφέρεια και διακρατικές συνεργασίες ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

13 13 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 : AΞΟΝΑΣ 4: AΞΟΝΑΣ 2 : AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Χρηματοδοτούνται ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, καινοτομίες διεργασιών από νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δράσεις τύπου ΠΑΒΕΤ, ΠΑΒΕΤ – ΝΕ). Δημόσιοι φορείς (ερευνητικά εργαστήρια) μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι. Στόχος είναι η μύηση όσο των δυνατόν περισσοτέρων επιχειρήσεων στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin off και spin out) ‏ Δημιουργία νέων επιχειρήσεων για εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι η αξιοποίηση αποτελεσμάτων ΕΤΑ και η δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης για περαιτέρω ενίσχυση του εθνικού συστήματος καινοτομίας Ενισχύσεις για μικρομεσαίες και νέες επιχειρήσεις ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

14 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 1 Υποστήριξη δικτύων μεταξύ ερευνητών με στόχο τη δημιουργία φυσικών ή και δικτυακών πόλων και κέντρων αριστείας Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Ενίσχυση για την απόκτησή τους, ιδίως για όσα έχουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης. Δημιουργία εθνικών τομεακών πόλων έρευνας & ανάπτυξης Μονοεπιστημονικές ή πολυεπιστημονικές παρεμβάσεις μακράς διάρκειας με συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Άξονα) ‏ Θεματικά δίκτυα για έρευνα ανάπτυξη και εκπαίδευση ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

15 15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ: Η ποιοτική και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα Διέξοδος για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2

16 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» Παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας Βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Προώθηση της εξωστρέφειας Ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων Παρεμβαίνουμε για: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2

17 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2 Επενδυτικά Σχέδια χρηματοδοτούμενα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ενισχύεται η ανάπτυξη τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας, η τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, η λήψη διαφόρων ειδών ISO κλπ. Πράσινη Επιχειρηματικότητα Υποστήριξη επιχειρήσεων για επιχειρηματική αξιοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης (προστασία του περιβάλλοντος, ανακύκλωση, διαχείριση αξιοποίηση αποβλήτων κλπ) ‏ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

18 18 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2 Υποστήριξη κλάδων Εξειδικευμένη μελέτη για δράσεις σε Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια Ενίσχυση επιχειρηματικών συσπειρώσεων και δικτυώσεων για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων βιομηχανίας – εμπορίου και υπηρεσιών με στόχο τη μετακίνηση προς νέους κλάδους ή την αναβάθμιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθεμένης αξίας. Επιχειρήσεις Εμπορίου - Υπηρεσιών Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

19 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2 Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας Με διάχυση καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη • Ενίσχυση επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. • Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιος, ιαματικός, θεραπευτικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, συνεδριακός τουρισμός, οικοτουρισμός) ‏ • Επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης υποδομών μαρινών και τουριστικών λιμένων • Αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, σκαφών κλπ • Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

20 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 2 Έργα Πολιτισμού Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Ίδρυση νέων επιχειρήσεων Από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία. Εκπονήθηκε μελέτη για τη βελτίωση της δράσης και την εφαρμογή κριτηρίων ώστε να υποστηρίζονται επιχειρήσεις που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Κοινωνική Οικονομία Αρχίζει η εκπόνηση μελέτης για την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας. Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Αξονα) ‏ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

21 21 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ: Το θεσμικό περιβάλλον και οι βασικές υποστηρικτικές δομές, οι μηχανισμοί και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 3 Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.

22 22 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΞΟΝΑΣ 1 Θαλάσσιος Τουρισμός Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για έργα αναφορικά με την δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών (αγκυροβόλια) για τις Περιφέρειες του Στόχου 1 Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς Έχει επιλεγεί Κοινοπραξία εταιριών η οποία θα υποστηρίξει τη ΓΓΒ στην εποπτεία της αγοράς ως προς την συμμόρφωσή της με Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (πχ. προδιαγραφές ασφάλειας παιχνιδιών, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κλπ) Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού Για τη δημιουργία πυροσβεστικών σταθμών στις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) Λαμίας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Ξάνθης και Κομοτηνής. AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 3 ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

23 23 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΞΟΝΑΣ 1 Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών Επιχειρηματικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες, Εκκολαπτήρια, περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών, υποδομές για ειδικές μορφές τουρισμού και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων. Αναβάθμιση - απλούστευση κανονιστικού πλαισίου Διερεύνηση μονοπωλιακών καταστάσεων, επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων κ.ά. Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δομών στήριξης επιχειρήσεων Στη λογική του one stop shop και εργαλείων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων. Εκπονείται μελέτη. Ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων Venture Capital, Seed Capital, Μικροπίστωση κ.ά. AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

24 24 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΞΟΝΑΣ 1 Προστασία του Καταναλωτή και βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς Πιστοποίηση προϊόντων, εργαστηριακός έλεγχος, μηχανισμοί παρακολούθησης του εμπορικού τομέα. Ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών Θεματικός τουρισμός, ολοκληρωμένη στήριξη τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα κ.ά. Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Άξονα) ‏ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

25 25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ: Ο ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας και οι περιβαλλοντικοί της στόχοι. Υποστηρίζεται η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4

26 26 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 Εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης στη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης Διασφάλιση της ευστάθειας και της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Ο συμπιεστής εξασφαλίζει τις προδιαγραφές παροχής και πίεσης ΦΑ προς όλα τα σημεία κατανάλωσης. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός 60 Μ€. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα Αύξηση της δυναμικότητας από 267 κμ/ώρα σε 1000 κμ/ώρα Παράλληλα θα δημιουργηθεί σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 15ΜW, ο οποίος θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του σταθμού του Φυσικού Αερίου. Έργο εθνικής εμβέλειας συνολικού προϋπολογισμού 68 Μ€ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

27 27 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 Προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου • Διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τα διεθνή δίκτυα φυσικού αερίου. • Διείσδυση του φυσικού αερίου σε βιομηχανικούς καταναλωτές, στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα Ολοκλήρωση-εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας • Διασύνδεση των νησιών με το εθνικό σύστημα • Κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με γείτονες χώρες • Κατασκευή Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) για την ευστάθεια του συστήματος κλπ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

28 28 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων • Ανακύκλωση νερού σε βιομηχανικές μονάδες με στόχο την εξοικονόμηση νερού • Ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας • Εκσυγχρονισμός των ελληνικών μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) • Ιδιωτικές επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά κλπ) • Οικονομικά κίνητρα για εγκατάσταση αιολικών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή ή άλλες χρήσεις • Ιδιωτικές επενδύσεις για την αξιοποίηση της βιομάζας AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

29 29 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα ΕΞ ΟΙΚΟ ΝΟΜΩ Συνεργασία ΥΠΑΝ με ΚΕΔΚΕ για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους της χώρας Περιλαμβάνει 5 Άξονες Δράσεων • Δημοτικά Κτίρια: τεχνικά έργα για ενεργειακή αναβάθμιση με παρεμβάσεις (θερμομόνωση, αντικατάσταση παραθύρων κλπ) • Κοινόχρηστοι χώροι : τεχνικά έργα και μελέτες για αποδοτική διαχείριση κοινόχρηστης κατανάλωσης πχ δημοτικού φωτισμού κλπ • Μεταφορές: παρεμβάσεις σε βαρέα οχήματα δημοτικών στόλων • Τεχνικές υποδομές : μελέτες και επιλεγμένες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κλπ • Διάδοση, δικτύωση, ενημέρωση : δικτύωση και ενημέρωση δήμων και δημοτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

30 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ AΞΟΝΑΣ 1 Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα ΕΞ ΟΙΚΟ ΝΟΜΩ Στην πρώτη φάση θα συμμετάσχουν δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων οι οποίοι θα διαθέτουν Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας. • Ο Δήμος θα υποβάλλει Σχέδιο Δράσης με τα επιμέρους αντικείμενα και δράσεις που επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί. • Θα υπάρχει ανώτατο όριο ανά δήμο που θα προσδιορίζεται από κριτήρια πληθυσμού. • Το ΕΠΑΝ ΙΙ θα χρηματοδοτήσει το 70%, ενώ το 30% θα είναι συμμετοχή του δήμου • Ο συνολικός προϋπολογισμός της α’ φάσης ανέρχεται σε 100 Μ€ AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

31 31 ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΑΝ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (σε εκ. €) ‏ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» 8 Περιφέρειες % 5 Περιφέρειες %ΣΥΝΟΛΟ% AΞΟΝΑΣ 1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 23113%42829%65920% ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 54832%39827%94629% ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 42825%32021%74823% ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 48028%35223%83226% ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 342%00%341% ΣΥΝΟΛΟ 1.721 1.498 3.219

32 32 ΕΠΑΝ ΙΙ Διαρκής ενημέρωση για όλους 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 23.02.09 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Απόστολος Μαρδύρης» Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραμμή επικοινωνίας: 801 11 36 300 www.antagonistikotita.gr Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!


Κατέβασμα ppt "1 ΕΠΑΝ ΙΙ: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εισηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google