Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Τάκη Αθανασόπουλου 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 15 Ιουνίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Τάκη Αθανασόπουλου 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 15 Ιουνίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Τάκη Αθανασόπουλου 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007

2 2 Θέματα Εξέλιξη Κερδοφορίας Σημαντικές Εξελίξεις 2007 Ανασκόπηση 2006 Βασικές Προτεραιότητες

3 3 Εξέλιξη κερδοφορίας Η συνεχιζόμενη πτώση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η άνοδος της τιμής υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου καθώς και η αυξημένη δαπάνη για αγορές ενέργειας, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από ανάλογες αυξήσεις τιμολογίων Εκατ € EBITDA Έσοδα Κέρδη Προ Φόρων 2004 20052006 % Δ- Έσοδα % Δ- EBITDA % Δ- Κέρδη Προ Φόρων +5% +12% -25% -18% -61% -78%

4 4 Εξέλιξη Κερδοφορίας Σημαντικές Εξελίξεις 2007 Ανασκόπηση 2006 Βασικές Προτεραιότητες Θέματα

5 5 Σημαντικές εξελίξεις στο 2006  Μεθοδολογία υπολογισμού Οριακής Τιμής Συστήματος (OTΣ)  Έναρξη λειτουργίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου των ΕΛΠΕ 390 ΜW  Μείωση αριθμού ανταγωνιστών της ΔΕΗ στις πωλήσεις προς εμπορικούς πελάτες  Έναρξη λειτουργίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου των ΕΛΠΕ 390 ΜW  Μείωση αριθμού ανταγωνιστών της ΔΕΗ στις πωλήσεις προς εμπορικούς πελάτες  Αύξηση μέσων τιμών Μαζούτ 26%, Diesel 12%, φυσικού αερίου 24,5% και της ΟΤΣ 54,3%.  Δυσμενέστερη σχέση εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων (2003 3:1, 2006 5:1)  Υψηλή συμμετοχή υδροηλεκτρικής παραγωγής (10,5% της συνολικής ζήτησης. Ρυθμιστικό πλαίσιο Αγορά Παραγωγή Κόστος Παραγωγής

6 6 Σημαντικές εξελίξεις στο 2006  Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Μάιος 2006)  Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.”  Ίδρυση SENCAP σε συνεργασία με Contour Global  Πρόγραμμα χορήγησης κινήτρων οικειοθελούς αποχώρησης (139 στελέχη)  Ετήσια μείωση προσωπικού : 1086 εργαζόμενοι  Υπογραφή 2ετούς Ε.Σ.Σ.Ε (2006-2007) Εμπορία Α.Π.Ε. Διεθνείς Επενδύσεις Προσωπικό

7 7 Εταιρικό προφίλ  Εγκατεστημένη ισχύς : 12.695 MW  Πωλήσεις : 53.754 GWh  26.208 Εργαζόμενοι  7,2 εκατ. πελάτες Χαμηλής Τάσης, 8.703 Μέσης και 33 πελάτες Υψηλής  Έσοδα : €4,8 δις  EBITDA: €740 εκατ.  Επενδύσεις : €713 εκατ.  Ταμειακές Ροές : €785 εκατ.  Καθαρό χρέος : €3.755 εκατ. Λειτουργικά Μετοχική ΣύνθεσηΕταιρικά Στοιχεία 2006 Η ΔΕΗ είναι μια καθετοποιημένη επιχείρηση ηλεκτρισμού με κυρίαρχη θέση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και συνολική κεφαλαιοποίηση €4,5 δις (31 Δεκεμβρίου 06) Οικονομικά Έλληνες Θεσμικοί Ξένοι Θεσμικοί Φυσικά Πρόσωπα ΟΑΠ Ελληνικό Δημόσιο

8 8 Εξέλιξη EBITDA 2005 με 2006 Eκατ € Οι αυξήσεις εσόδων κάλυψαν μερικώς τις αυξήσεις καυσίμων και ενέργειας ΜισθοδοσίαΑύξηση εσόδων Καύσιμα2006Λοιπά2005Αγορές Ενέργειας 161

9 9 Κύριοι παράγοντες μεταβολής κερδοφορίας 1 Τιμές με βάση το 2002 ΕΒΙΤDA Έσοδα από Πωλήσεις Κέρδη προ φόρων 2003200420052006 EBITDA Επίδραση τιμών καυσίμων EBITDA με τιμές καυσίμων 2002 1.1381.207 -14-17 460 225 901 740 1.1241.190 1.200 1.126 Στην περίοδο 2005 – 2006 οι αυξήσεις των τιμών υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου ήταν υψηλότερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις των τιμολογίων. Εάν οι τιμές αυτές ήταν συνδεδεμένες με τα τιμολόγια, η κερδοφορία της ΔΕΗ θα είχε σημαντική αύξηση αντί της απολογιστικής μείωσης Eκατ €

10 10 Πορεία Μετοχής Η επιβάρυνση στην κερδοφορία της ΔΕΗ κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων απεικονίζεται ευθέως στην πορεία της μετοχής της BRENT ΔΕΗ Εταιρίες Ενέργειας

11 11 Θέματα Εξέλιξη Κερδοφορίας Σημαντικές Εξελίξεις 2007 Ανασκόπηση 2006 Βασικές Προτεραιότητες

12 12 Βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2007 ∆%2007 Έσοδα Μισθοδοσία Καύσιμα Αγορές Ενέργειας Λοιπά EBITDA Χρηματοοικονομικά Κέρδη προ φόρων 2006 Εκατ. € 1.242 337 300 152 218 236 39 57 1.200 322 255 90 238 295 28 126 +3,5 +4,4 +17,8 +67,8 -8,4 -20,1 +36,7 -55 Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για το Α’ τρίμηνο του 2007 θα είχαν υπερβεί αυτά του αντίστοιχου τριμήνου του 2006, αν η υδροηλεκτρική παραγωγή είχε παραμείνει στα ίδια επίπεδα

13 13 Ενεργειακό Ισοζύγιο Α΄ τριμήνου 2007 Συνεχίσθηκε η μετατόπιση προς ακριβά καύσιμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της ΔΕΗ και κατά το Α΄ τρίμηνο του 2007, αφού η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 71% και υποκαταστάθηκε από παραγωγή από φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας 15.040 GWh 14.856 GWh Ποσοστό συμμετοχής

14 14 Μεταβολή EBITDA Α’ τριμήνου 2007 με 2006 ΜισθοδοσίαΑύξηση εσόδων Καύσιμα2007Λοιπά2006 59 Η αύξηση εσόδων σε συνδυασμό με την ελαφρά μείωση των λοιπών λειτουργικών δαπανών λόγω της εφαρμογής του προγράμματος συμπίεσης εξόδων, αντιστάθμισε εν μέρει τον εξωγενή παράγοντα της θεαματικά μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και της συνακόλουθης ανόδου της δαπάνης για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας. Αγορές Ενέργειας Eκατ €

15 15 Σημαντικά Γεγονότα 2007 •Λογιστικός Διαχωρισμός: Συμφωνία με τη ΡΑΕ και έγκριση της μεθοδολογίας και των κανόνων για τη κατάρτιση των λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΗ •Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας ΡυθμιστικόΠλαίσιο •Εκσυγχρονισμός Παραγωγικού Δυναμικού : Έγκριση 800 MW επιπλέον για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων •Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας : Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση – δυνατότητα έναρξης λειτουργίας το 2009 Παραγωγή •Νέες πηγές : Υπογραφή σύμβασης με ορυχεία ΑΧΛΑΔΑΣΟρυχεία Εμπορία •Τιμολόγια : Αύξηση τιμολογίων βιομηχανικής χρήσεως και νυκτερινών τιμολογίων, και αύξηση τελών σύνδεσης από 1 η Απριλίου 2007

16 16 Σημαντικά Γεγονότα 2007 •Σύστημα εκτίμησης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και συνεισφοράς διοικητικών στελεχών Προσωπικό Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας •SENCAP:  Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Κοσόβου (ορυχεία λιγνίτη, νέα μονάδα έως 2.100 MW, αναβάθμιση μονάδων 800 MW ) και Negotino (νέα μονάδα 300 MW+) και ανάληψη της διαδικασίας εξαγοράς του Bobov Dol  Συμμετοχή EBRD και IFC στην μετοχική σύνθεση με 10% έκαστη Διεθνείς Επενδύσεις Οργανωτική Δομή •ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ : Συμφωνία με EDF Energies Nouvelles για την δημιουργία Αιολικών πάρκων ισχύος 121,8 ΜW •Λειτουργικός Διαχωρισμός: Διοικητική αναδιάρθρωση με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύων Διανομής και Μεταφοράς (μονοπωλιακής φύσης) από τις ανταγωνιστικές, Παραγωγή, Εμπορία και Ορυχεία

17 17 Διευθύνων Σύμβουλος Γενικές Διευθύνσεις Σημερινή Οργανωτική Δομή Παραδοσιακή οργανωτική δομή με πολυπληθείς αναφορές στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Ανανεώσιμες Tellas SENCAP Υποστήριξη Διευθύνοντος Έλεγχος Νομικός Σύμβουλος Στρατηγική Στέγαση Επικοινωνία Οικονομικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων/ Οργάνωσης ΔιανομήςΔιανομήςΜεταφοράςΜεταφοράςΕμπορίαςΕμπορίαςΠαραγωγήςΠαραγωγήςΟρυχείωνΟρυχείων Έρευνα

18 18 Ανθρωπίνων Πόρων/ Οργάνωσης Οικονομικές Υπηρεσίες Διανομής Ορυχείων Παραγωγής Εμπορίας Μεταφοράς Νέα Οργανωτική Δομή Η νέα οργανωτική δομή εξασφαλίζει τον λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό και ενισχύει την διαφάνεια στον απολογισμό εσόδων και δαπανών Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες Δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς Επιτελικές Υπηρεσίες Επιτελικές Διευθύνσεις Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες Tellas SENCAP Γενικές Διευθύνσεις Έλεγχος Νομικός Σύμβουλος

19 19 Θέματα Εξέλιξη Κερδοφορίας Σημαντικές Εξελίξεις 2007 Ανασκόπηση 2006 Βασικές Προτεραιότητες

20 20 Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017 Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα και Διακυβέρνηση

21 21 Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017  Αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό τιμολόγησης. Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα / Διακυβέρνηση •Προσδιορισμός του νέου ρόλου της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

22 22 • Παραγωγικό δυναμικό αποτελούμενο από ανταγωνιστικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες μονάδες •Προσδιορισμός του νέου ρόλου της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα / Διακυβέρνηση Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017

23 23  Αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό τιμολόγησης. Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα / Διακυβέρνηση •Προσδιορισμός του νέου ρόλου της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας • Παραγωγικό δυναμικό αποτελούμενο από ανταγωνιστικές και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μονάδες •Απόσυρση μη ανταγωνιστικών Μονάδων και αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων •Συνεχής βελτίωση διαδικασιών με στόχο τη μείωση δαπανών Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017

24 24  Αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό τιμολόγησης. Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα / Διακυβέρνηση •Προσδιορισμός του νέου ρόλου της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας • Παραγωγικό δυναμικό αποτελούμενο από ανταγωνιστικές και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μονάδες •Απόσυρση μη ανταγωνιστικών Μονάδων και αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων •Συνεχής βελτίωση διαδικασιών με στόχο τη μείωση δαπανών •Ταχεία εξάπλωση σε νέες πηγές ενέργειας μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. •Γεωγραφική εξάπλωση στην ΝΑ Ευρώπη με όχημα την SENCAP •Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017

25 25 Βασικές Προτεραιότητες : 2007 – 2012 – 2017  Αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό τιμολόγησης. Στρατηγική Ρυθμιστικού Πλαισίου Μείωση κόστους Στρατηγική Παραγωγής Νέες πηγές εσόδων Εταιρική Κουλτούρα / Διακυβέρνηση •Προσδιορισμός του νέου ρόλου της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας • Παραγωγικό δυναμικό αποτελούμενο από ανταγωνιστικές και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μονάδες •Απόσυρση μη ανταγωνιστικών Μονάδων και αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων •Συνεχής βελτίωση διαδικασιών με στόχο τη μείωση δαπανών •Ταχεία εξάπλωση σε νέες πηγές ενέργειας μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. •Γεωγραφική εξάπλωση στην ΝΑ Ευρώπη με όχημα την SENCAP •Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας •Δημιουργία νέας εταιρικής κουλτούρας για τη στήριξη του εταιρικού σκοπού στο νέο περιβάλλον •Ενίσχυση ρόλου στελεχών διοίκησης

26 26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007


Κατέβασμα ppt "1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Τάκη Αθανασόπουλου 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 15 Ιουνίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google