Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Τσίτας Βάιος Γούλας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Τσίτας Βάιος Γούλας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Τσίτας Βάιος Γούλας
Προβληματισμοί επί των κατά Vancouver Β περιπροθετικών καταγμάτων του ισχίου. Βιβλιογραφικές αντιγνωμίες ταξινόμησης και αντιμετώπισης. Κωνσταντίνος Τσίτας Βάιος Γούλας

2 Προβληματισμοί επί των κατά Vancouver Β περιπροθετικών καταγμάτων του ισχίου
Οι ποικίλες ταξινομήσεις κατά την εξέταση γνωστικών αντικειμένων δεν γίνεται ούτε για να γεμίζουν οι σελίδες ούτε για να κολακεύονται οι λάτρεις των ονομάτων Σκοπός τους είναι η καθοδήγηση εναλλακτικών επιλογών

3 Παρόλα αυτά: Ταξινομήσεις Ι

4 Παρόλα αυτά: Ταξινομήσεις ΙΙ

5 Κυριαρχεί η ταξινόμηση Vancouver με κρίσιμη την κατηγορία Β

6 Παρουσιάζουμε τρεις περιπτώσεις περιπροθετικών καταγμάτων ισχίου τύπου Β κατά Vancouver
Τύπου B1 κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν και την ενδοπρόθεση σταθερή Τύπου Β2 κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν και την ενδοπρόθεση χαλαρή Τύπου B3 κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν, την ενδοπρόθεση χαλαρή και σημαντική απώλεια οστικής ουσίας

7 Τύπου B1: κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν και την ενδοπρόθεση σταθερή Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου επί ολικής αρθροπλαστικής σε ηλικιωμένο άνδρα

8 Αντιμετώπιση; ?

9 Ανάταξη και οστεοσύνθεση με τη βοήθεια κλειδούμενης πλάκας
Αποτέλεσμα: άριστο

10 Αποτέλεσμα: άριστο

11 Τύπου B2 :κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν και την ενδοπρόθεση χαλαρή Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου επί διπολικής ημιαρθροπλαστικής σε ηλικιωμένη γυναίκα

12 Αντιμετώπιση; ?

13 Αντικατάσταση του μηριαίου στυλεού με μακρύτερο αυτασφαλιζόμενο στυλεό με φλάντζα και οστεοσύνθεση με συρμάτινες αγκύλες

14 Αποτέλεσμα: άριστο

15 Follow-up

16 Τύπου B3: κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από αυτόν και την ενδοπρόθεση χαλαρή και σημαντική απώλεια οστικής ουσίας Ασθενής γυναίκα ηλικίας 80 ετών κάκωση δεξιού ισχίου επί προηγηθείσης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου από 8ετίας

17 Αντιμετώπιση; ?

18 Αντιμετώπιση Με ραχιαία αναισθησία και προσθιοπλάγια προσπέλαση αντικαταστάθηκε μόνο ο μηριαίος στυλεός ο αυχένας και η κεφαλή Τέθηκε ο μακρότερος διαθέσιμος μηριαίος στυλεός με ακρυλικό τσιμέντο, αποκαταστάθηκαν τα ελλείμματα και ολοκληρώθηκε η οστεοσύνθεση με πλευρική πλάκα και ταινίες ασφάλισης και μόνο Τέθηκαν αλλοσχεύματα προς ενίσχυση της ακεραιότητας του έσω φλοιού

19 Παρακολούθηση 4 mo p. o. Παρατηρούμε την αναδιαμόρφωση (remodeling) του έσω φλοιού

20 Αλληλοσυγκρουόμενες μελέτες - ενδεικτικώς
M.A. Buttaro, G. Farfalli, M. Paredes Núñez, F. Comba, and F. Piccaluga Locking Compression Plate Fixation of Vancouver Type-B1 Periprosthetic Femoral Fractures J. Bone Joint Surg. Am., Sep 2007; 89: Συμπέρασμα:Η οστεοσύνθεση με πλάκα πρέπει να συμπληρώνεται με αλλομοσχεύματα Catherine F. Kellett, Petros J. Boscainos, Anthony C. Maury, Ari Pressman, Barry Cayen, Paul Zalzal, David Backstein, and Allan Gross Proximal Femoral Allograft Treatment of Vancouver Type-B3 Periprosthetic Femoral Fractures After Total Hip Arthroplasty. Surgical Technique J. Bone Joint Surg. Am., Mar 2007; 89: Συμπέρασμα:τα αλλομοσχεύματα αρκετά, οι πλάκες όχι απαραίτητες William M. Ricci, Brett R. Bolhofner, Timothy Loftus, Christopher Cox, Scott Mitchell, and Joseph Borrelli, Jr. Indirect Reduction and Plate Fixation, without Grafting, for Periprosthetic Femoral Shaft Fractures About a Stable Intramedullary Implant. Surgical Technique J. Bone Joint Surg. Am., Sep 2006; 88: Συμπέρασμα: Η οστεοσύνθεση με πλάκα επαρκής τα αλλομοσχεύματα μη απαραίτητα.


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Τσίτας Βάιος Γούλας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google