Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Σπύρος Κυρίτσης Πρόεδρος Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας 1.Η ανάγκη προσφυγής στα Βιοκαύσιμα 2.Οι απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Σπύρος Κυρίτσης Πρόεδρος Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας 1.Η ανάγκη προσφυγής στα Βιοκαύσιμα 2.Οι απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Σπύρος Κυρίτσης Πρόεδρος Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας 1.Η ανάγκη προσφυγής στα Βιοκαύσιμα 2.Οι απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα 3.Τα βιοκαύσιμα σήμερα 4.Τα αυριανά βιοκαύσιμα 5.Τα βιοκαύσιμα και το μέλλον τους στη χώρα Ημερίδα στο Επιμελητήριο Τρικάλων 9/12/05 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

2 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 1.1. Αν και όχι άμεσος είναι ορατός πλέον ο χρόνος εξάντλησης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, λόγω και της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης από τον 3ο Κόσμο

3 1.2. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξάνει, με τεράστιες συνέπειες για την ανεξαρτησία της

4 1.3. α. Το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Πρόβλημα επιδεινώνεται

5 1.3.β. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές παρουσιάζουν ανεξέλεγκτη αύξηση και δεν μπορεί η Ευρώπη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της προς τη συνθήκη του Kyoto

6 1.4. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες είναι ήδη μεγάλες αλλά αναμένονται να έχουν εκθετική αύξηση

7 1.5.α. Η σημερινή μορφή της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στα σημερινά πλαίσια της παγκοσμιοποίησης: Δεν μπορεί να παράγει προϊόντα για την ελεύθερη αγορά, βασιζόμενη σε επιδοτούμενες τιμές [1ο μέτρο: νέα ΚΑΠ  επιδότηση εισοδήματος παραγωγού και όχι του προϊόντος 2ο μέτρο: ??? ]

8 1.5.β. Οι διέξοδοι της Ευρωπαϊκής γεωργίας σε εναλλακτικές καλλιέργειες (Π.Ο.Π, ποιότητα βιολογικά κλπ.) είναι αφ΄ ενός μεν περιορισμένες, αφ΄ ετέρου δε με αβέβαιο μέλλον, καθώς οι παραγωγοί των αναπτυσσόμενων χωρών, βασιζόμενοι είτε στην εξαθλίωσή τους είτε στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, θα δημιουργήσουν τις ίδιες ασφυκτικές συνθήκες ανταγωνισμού όπως και σήμερα (βλ. βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα κλπ.)

9 1.6. Η παραγωγή καυσίμων επειδή βασίζεται:  στην αντικατάσταση ενός προϊόντος σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ  στις αναμενόμενες καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής και χρήσης. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, επί του παρόντος τουλάχιστον, ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο δε σημερινός δισταγμός της Ένωσης (μικρή επιδότηση, περιορισμένη έρευνα, μικροί στόχοι) να συνδέσει τα βιοκαύσιμα με το γεωργικό πρόβλημα οφείλεται στα επικρατούντα συμφέροντα, όλης της υφιστάμενης αλυσίδας εμπορίας υδρογονανδράκων και των κρατικών προϋπολογισμών (φόροι)

10 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ήδη (2001) μία διστακτική μεν, αλλά πρώτη απόφαση για τη διείσδυση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

11 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 2.1. Να έχουν μικρότερες εκπομπές ρύπων από τα ορυκτά καύσιμα  Επεμβάσεις στους κινητήρες  Επιλογή κατάλληλων βιοκαυσίμων 2.2. Να ανταγωνίζονται οικονομικά τα ορυκτά καύσιμα  Επεμβάσεις στο κόστος της πρώτης ύλης  Επεμβάσεις στην τεχνολογία παραγωγής

12 3.1.Τεχνογνωσία έτοιμη, για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές: Καθαρό σπορέλαιο ή επεξεργασία σε biodiesel Καθαρό σπορέλαιο ή επεξεργασία σε biodiesel για πετρελαιοκινητήρες και τουρμπίνες για πετρελαιοκινητήρες και τουρμπίνες Βιοαλκοόλες από απλά σάκχαρα (ζαχαροκαλαμο, ζαχαρότευτλα) Βιοαλκοόλες από απλά σάκχαρα (ζαχαροκαλαμο, ζαχαρότευτλα) Βιοαλκοόλες από αμυλούχες ουσίες (αραβόσιτο, σιτάρι κλπ.) Βιοαλκοόλες από αμυλούχες ουσίες (αραβόσιτο, σιτάρι κλπ.) 3.2.Τεχνογνωσία σε προεμπορικό-επιδεικτικό ή πειραματικό στάδιο - τα αυριανά βιοκαύσιμα - τα αυριανά βιοκαύσιμα Βιοαλκοόλες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες Βιοαλκοόλες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες Diesel και βενζίνες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες (Fischer Tropsch τεχνολογία) Diesel και βενζίνες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες (Fischer Tropsch τεχνολογία) Μεθάνιο από απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες Μεθάνιο από απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες Πυρολυτικό Diesel Πυρολυτικό Diesel Βιο-Υποκατάσταστατο του Φυσικού Αερίου (SNG) Βιο-Υποκατάσταστατο του Φυσικού Αερίου (SNG) Βιο-Υδρογόνο ή άλλα βιοαέρια κυψελών καυσίμων Βιο-Υδρογόνο ή άλλα βιοαέρια κυψελών καυσίμων 3. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

13

14 Πιθανή αύξηση κατανάλωσης βιοενέργειας σύμφωνα με τους κυβερνητικούς στόχους των Η.Π.Α. Τελική χρήση 2001 Κατανάλωση Πρόβλεψη για το 2030 Καθαρή αύξηση Ετήσιος δραστικός (εκ. MWh) Ρυθμός αύξησης Βιομηχανία7911,4056142.0% Ηλεκτρισμός642367.2% Καύσιμα μεταφορών 432,3442,30114.8% Σύνολα: 8403,7902,951 Source: Data have been converted to SI units, but are taken from “Vision for Bioenergy and Biobased Products in the United States 2002” a report from the Biomass Technical Advisory Committee established by the Biomass R&D Act of 2000.

15 Παραγωγή Βιοαιθανόλης: Αποδόσεις και Κόστος σε $/m3 Φυτεία Παραγωγή Β-Α Lit/t Παραγωγή M 3 B-A/ha Κόστος S/m 3 Ζαχαρότευτλα 15€/t 92 2,5 – 3,0 300 – 400 Ζαχαροκάλαμο62 3,5 – 5,0 ~160 (Βραζιλία) 25$/βαρέλι) Αραβόσιτος3722,5250-420 Σιτάρι346 0,5 – 2,0 380 – 480 Πατάτες96 1,2 – 2,7 800 – 900 Γλυκύ Σόργο 3,0 – 5,0 200 – 300 Κασσάβα 1,5 – 6,0 700 Συνθετική EOH ->540 Κόστος πρώτης ύλης: μεγάλο το εύρος, π.χ. Απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα Να ανταγωνίζονται οικονομικά τα ορυκτά καύσιμα – επεμβάσεις στο κόστος της πρώτης ύλης ΠΗΓΗ: LAMNET report, 2004

16 Τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα σήμερα 3.1.Τεχνογνωσία έτοιμη, για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές: Καθαρό σπορέλαιο ή επεξεργασμένο σε biodiesel για πετρελαιοκινητήρες και τουρμπίνες Το biodiesel χρησιμοποιείται σε μίγματα με diesel από 5% (Β5) στη Γαλλία έως 20% στις Η.Π.Α. (Β20) και αυτούσιο (Β100) στην Αυστρία, Σουηδία και Γερμανία Καθαρό φυτικό έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές IC με μικρή προσαρμογή του κινητήρα – προσάρτηση πρόσθετων εξαρτημάτων. Μερικές μικρές εταιρίες στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει σε εμπορική κλίμακα πρόσθετα εξαρτήματα τροποποίησης κινητήρων (Hausmann Company, Gruber GmbH, W. UHLIG – U.T.G. Austria κ.α.) Τα πλεονεκτήματα χρήσης καθαρού φυτικού λαδιού:  Αποφεύγεται η εμπλοκή των διυλιστηρίων  Μπορούν να παραχθούν και χρησιμοποιηθούν από μικρές αγρ. εκμεταλλεύσεις  Είναι οικονομικότερα σε σχέση με το biodiesel καθώς αποφεύγεται η κατανάλωση ή απώλεια ενέργειας και οι αποσβέσεις εργοστασίου κατά την παραγωγή biodiesel.

17 Πρόσθετα εξαρτήματα και τροποποιημένα οχήματα για χρήση 100% φυτικού λαδιού Τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα σήμερα Α.Τεχνογνωσία έτοιμη, για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές:

18

19 4. ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 4.1. Παραγωγή Diesel ή Βενζίνης από Κυτταρινούχες πρώτες ύλες με τη μέθοδο Fischer Tropsch (καλείται σήμερα στη Γερμανία SUNDIESEL) α. Πρώτες ύλες  Υπολείμματα δασικής ξυλείας (μόνο κόστος συλλογής και μεταφοράς)  Υπολείμματα γεωργικής παραγωγής (άχυρα, κλαδεύματα)  Ενεργειακές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου ή ετήσιες με αποδόσεις 1-4 t/στρ/χρόνο (ακακία, ιτιά, μίσχανθος, καλάμι, ευκάλυπτος)  Βιομηχανικά ή αστικά οργανικά απόβλητα (με αρνητικό κόστος) β. Μετατροπή σε Diesel ή βενζίνη Απαέρωση σε υψηλές θερμοκρασίες και Σύνθεση σε υψηλές πιέσεις Λειτουργεί ήδη μία επιδεικτική μονάδα μεγάλης κλίμακας από τη CHOREN στη Γερμανία και εμπλοκή τωρινή της SHELL

20 ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 4. 2. Βιοαλκοόλες από Κυτταρινούχες πρώτες ύλες α. Πρώτες ύλες Όσες αναφέρθηκαν για το SunDiesel Β. Μετατροπή σε αλκοόλη Η μετατροπή επιτυγχάνεται με ελευθέρωση της Κυτταρίνης και Ημικυτταρίνης και μετατροπή της σε ζυμώσιμα σάκχαρα και στη συνέχεια παραγωγή αλκοόλης. Μεγάλη προσπάθεια διεθνώς για να περάσουν σε εμπορικό στάδιο οι επιτυχημένες εργαστηριακές μέθοδοι. Πρωτοπόροι: οι Σουηδοί με ζύμωση των υποκατάστατων της χαρτοποιίας Οι Καναδοί, Ην. Πολιτείες, Αυστρία και η Βραζιλία οι οποίοι ζυμώνουν τα υπολείμματα της Ζαχαροβιομηχανίας και Εργοστ. Αλκοόλης

21

22 ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 4.3. Μεθάνιο από απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες α. Πρώτες ύλες  Οργανικά απόβλητα με αρνητικό κόστος (αρκετά γνωστή τεχνολογία)  Ενεργειακές καλλιέργειες παραγωγής φυτομάζας λ.χ. αραβόσιτος ενσίρωσης, σόργο του Σουδάν κ.α. β. Μετατροπή σε βιομεθάνιο Αναερόβια ζύμωση αρκετά γνωστή σήμερα διεθνώς με εφαρμογές στην κίνηση οχημάτων στη Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία κ.ά. σε ανάμειξη με το φυσικό αέριο ή καθαρό βιομεθάνιο σε πίεση. Η καινοτομία προέρχεται από την εισαγωγή των Ενεργειακών Καλλιεργειών.

23 Ο όγκος του βιοαερίου σε κατανάλωση κίνησης οχημάτων στη Σουηδία ανήλθε σε 11 Μ. m3 το 2003 Εξέλιξη των Πωλήσεων Φυσικού Αερίου και Βιοαερίου στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια (1996 – 2003) Κm3/χρόνο ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

24 Σύγκριση του Ενεργειακού ισοζυγίου και της παραγωγικότητας της γεωργικής γης μεταξύ Biodiesel και Biogas Σημ.: Στην Ελβετία με Βιοαέριο σήμερα κινούνται 1300 αυτοκίνητα και αναμένονται 43.700 το 2010 και 76.000 το 2020 ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

25 4.4. Υποκατάστατο του Φυσικού Αερίου (S.N.G)

26 ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

27 Παραγωγή βιοκαυσίμου ανά εκτάριο αροτραίας γης σε λίτρα ισοδύναμου diesel Τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα Β.Τεχνογνωσία σε προ-εμπορικό στάδιο – τα αυριανά βιοκαύσιμα :

28 Περιβαλλοντική Προστασία με τη χρήση SunDiesel (BTL) Πηγή: EUCAR/CONCAVE/JRC, Nov. 2003 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Diesel Biodiese l Αιθανόλη Ζαχαρό τευτλα Αιθανόλη Σιτάρι BTL (SunDiesel) Ξύλο- Ανακύκλωσης BTL (SunDiesel) Δασική ξυλεία gCO 2äqui /km Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου Ορυκτό Τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα Β.Τεχνογνωσία σε προ-εμπορικό στάδιο – τα αυριανά βιοκαύσιμα :

29 5.1. Το Δυναμικό της Βιομάζας στην Ελλάδα  Φυτείες μεγάλης κλίμακας για μη ενεργειακούς σκοπούς Καλλιέργειες Αραβοσίτου 2.500.000 στρέμματα Καλλιέργειες Ηλίανθου: 82.000 στρέμματα Καλλιέργειες Ζαχαρότευτλων: 3.200.000 - 4.000.000 στρέμματα  Βαμβακέλαιο 70.000 - 90.000 t/χρόνο ως παράλληλο προϊόν της βαμβακοκαλλιέργειας  Γεωργικά παραπροϊόντα: 5.000.000 t ξηρή ουσία/χρόνο ή 2ΜΤΙΠ /χρόνο  Δασικά παραπροϊόντα: 40.000.000 t /χρόνο 16 ΜΤΙΠ/χρόνο  Οργανικά Αστικά στερεά Απόβλητα : 2.000.000 t Ξ.Ο./χρόνο  Υγρά απόβλητα με (~ 2% οργανική ουσία) 5. ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

30 Κατανάλωση καυσίμων κίνησης στην Ελλάδα - Βενζίνες: 3.670.000 t/χρόνο - Diesel: 2.600.000 t/χρόνο Αντικατάσταση με βιοκαύσιμα - 2005 2% 125.400 t/χρόνο ή 900.000 στρ. γεωργικής γης - 2010 6% 376.400 t/χρόνο ή 2.700.000 στρ. γεωργικής γης Κόστος ορυκτών καυσίμων και βιοκαυσίμων* (€/l) βενζίνηdiesel Τιμή στο διυλιστήριο0.280.23 Φόρος πετρελαιοειδών0.23 Σύνολο**0.510.46 Κόστος ισοδύναμου βιοκαυσίμου0.45-0.500.40-0.45 πηγή ELINOIL με βάση τιμή πετρελαίου 25 δολλάρια το βαρέλι ** δεν συμπίπτει με την τιμή καταναλωτή (πρέπει να προστεθούν εισφορές, ειδικά τέλη, ΦΠΑ περιθώριο δικτύων διανομής)

31 Τιμές Biodiesel: - Πρώτη ύλη (λάδι) 0.53 €/lit - Κόστος βιομηχανικής επεξεργασίας 0.22 €/lit - Πώληση παραπροϊόντων (Πίττα + γλυκερίνη) - 0.20 €/lit - Κόστος Biodiesel 0.55 €/lit Τιμή Biodiesel : 0.55 €/lit + διακίνηση + φόροι = ? ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 5.2. BIODIESEL Οι τιμές πώλησης του σπόρου Ηλίανθου στην Ελλάδα σήμερα είναι: 170 – 200 €/t, ίδιες με τις τιμές του σπόρου ελαιοκράμβης στη Γαλλία

32 ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

33 5.3. ΑΙΘΑΝΟΛΗ Η Ελλάδα μπορεί να παράγει αιθανόλη κυρίως από: Αραβόσιτο (1200 Kg/στρ. ) Σιτάρι ποτιστικό (700 Kg/στρ) Ζαχαρότευτλα Γλυκύ Σόργο (~ 1200 Kg/στρ) Το κόστος παραγωγής εξαρτάται:  από το ύψος παραγωγής/στρ  από τις ενεργειακές εισροές σε σχέση με τις αποδόσεις σε ενέργεια  από το συνολικό κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού εισοδήματος Όπως φαίνεται στην επόμενη Εικόνα η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον να παράγει αιθανόλη από Σόργο ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

34 Παραγωγή Βιοαιθανόλης: Αποδόσεις και Κόστος σε $/m3 Φυτεία Παραγωγή Β-Α Lit/t Παραγωγή M 3 B-A/ha Κόστος S/m 3 Ζαχαρότευτλα 15€/t 92 2,5 – 3,0 300 – 400 Ζαχαροκάλαμο62 3,5 – 5,0 ~160 (Βραζιλία) 25$/βαρέλι) Αραβόσιτος3722,5250-420 Σιτάρι346 0,5 – 2,0 380 – 480 Πατάτες96 1,2 – 2,7 800 – 900 Γλυκύ Σόργο 3,0 – 5,0 200 – 300 Κασσάβα 1,5 – 6,0 700 Συνθετική EOH ->540 Κόστος πρώτης ύλης: μεγάλο το εύρος, π.χ. Απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα Να ανταγωνίζονται οικονομικά τα ορυκτά καύσιμα – επεμβάσεις στο κόστος της πρώτης ύλης ΠΗΓΗ: LAMNET report, 2004

35 Τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα σήμερα Α.Τεχνογνωσία έτοιμη, για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές:

36

37

38

39

40 Ελάχιστες απαιτούμενες από τον παραγωγό τιμές ενεργειακής βιομάζας Αντικατάσταση σκληρού σίτου σε ξηρική γή με ενεργειακή καλλιέργεια Απόδοση ενεργειακής σε κιλά ανά στρέμμα Απαιτούμενη τιμή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδημα ΚΑΠ 2000 (40 ευρώ/στρέμμα) Απαιτούμενη τιμή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδημα ΚΑΠ 2006 (33 ευρώ/στρέμμα) Ενδεικτική τιμή αγοράς ενεργειακής καλλιέργειας στη Γαλλία (ευρώ/t) Σιτάρι30016314060-80 Ηλίανθος300140115170-200 Αντικατάσταση βαμβακιού σε ποτιστική γή με ενεργειακή καλλιέργεια κιλά ανά στρέμμα Απαιτούμενη τιμή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδημα ΚΑΠ 2000 (85 ευρώ/στρέμμα) Απαιτούμενη τιμή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδημα ΚΑΠ 2006 (70 ευρώ/στρέμμα) Σιτάρι700967560-80 Ηλίανθος380220180170-200 Γλυκό σόργο12005035 Καλαμπόκι1100140125 *τα στοιχεία κόστους έχουν υπολογιστεί με βάση το ΟΣΔΕ-2000 ενώ για το γλυκό σόργο προκύπτουν από πειραματικές φυτείες στη Β.Ελλάδα (Γερονικολού, Κυρίτσης, 2005) Πηγή: Στ. ΡΌΖΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Ελληνική γεωργία μπορεί να στραφεί στην παραγωγή βιοκαυσίμων όπως:  Σπορέλαια: Επί ίσοις όροις με τη γεωργία της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Απαιτείται έρευνα για την εισαγωγή της Ελαιοκράμβης  Αιθανόλη: Με πολύ ευνοϊκότερους όρους από τη γεωργία της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης  Κυτταρινούχες πρώτες ύλες για τα αυριανά βιοκαύσιμα : Με ευνοϊκότερους όρους από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

42 Η χώρα όμως δεν υιοθέτησε την κατάλληλη πολιτική για να προωθήσει τις ενεργειακές καλλιέργειες σε αντικατάσταση των κλασσικών καλλιεργειών που φθίνουν  Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγής πρώτης ύλης και Αξιοποίησής της σε βιοκαύσιμα ανεξάρτητα από το κύκλωμα των Διυλιστηρίων και με δικαίωμα αυτοκατανάλωσης, διότι δεν είναι σίγουρο ότι τα ιδιωτικά εργοστάσια θα προμηθευτούν Ελληνικά σπορέλαια σε αποδεκτές τιμές και ποσότητες  Χρηματοδότηση Μεγάλων Επιδεικτικών μονάδων παραγωγής αιθανόλης από Γλυκό Σόργο για διάθεση της αιθανόλης στην Ευρωπαϊκή αγορά  Παρακολούθηση και μεταφορά νέων τεχνολογιών με αξιόλογες πειραματικές – επιδεικτικές μονάδες ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Σπύρος Κυρίτσης Πρόεδρος Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας 1.Η ανάγκη προσφυγής στα Βιοκαύσιμα 2.Οι απαιτήσεις από τα βιοκαύσιμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google