Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2 Ορισμός : Διαδικασία μεταφοράς αίματος ή παραγώγων του από ένα άτομο, δότης ή αιμοδότης, στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου, λήπτη ή αιμολήπτη. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

3 « ωφελεί χωρίς να βλάπτει» « κατ’αρχήν δεν πρέπει να βλάπτει»

4 1.Περίοδος «παραθύρου» 2.Παθογόνα που δεν ελέγχονται ή που είναι ακόμη άγνωστα 3. Βακτηριακή επιμόλυνση παραγώγων 4. Κίνδυνος γραφικού σφάλματος σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας

5 1.Ευαίσθητες τεχνικές ελέγχου 2.Αδρανοποίηση παθογόνων παραγόντων 3.Προσεκτική και με αυστηρά κριτήρια επιλογή αιμοδοτών 4.Ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη, επί καλά καθορισμένων ενδείξεων, μετάγγιση

6 Δυσκολία ανεύρεσης ομόλογου αίματος Συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ !!! Σωστή διαχείρηση ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ+ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7  Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος   Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις   Διαφορετικές συνθήκες φύλαξης ώστε να είναι βιώσιμα τα συστατικά του αίματος   Διαχειριστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα

8

9 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ 1. Αύξηση της καρδιακής παροχής και μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων. 2. Αύξηση της αιμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων. 3. Ανακατανομή της ροής του αίματος. 4. Αύξηση του ρυθμού εξαγωγής του οξυγόνου στους ιστούς. 5. Αύξηση παραγωγής 2-3 DPG.

10

11

12 H μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών (πλην των περιπτώσεων εκσεσημασμένης αιμορραγίας) πρέπει να γίνεται ανά μια μονάδα και να επανεκτιμάται και να τεκμηριώνεται τυχόν ένδειξη για επόμενη.

13  Ολικό αίμα  Συμπυκνωμένα ερυθρά  Λευκαφαιρεμένα ερυθρά  Ακτινοβολημένα ερυθρά  Πλυμένα ερυθρά  Κατεψυγμένα ερυθρά

14  Το αρχικό προϊόν  Όγκος 450 ± 50 ml με Hct >45%  Διατήρηση σε 4 ο C, επί 35-42 ημέρες  Χρήση ως πηγή για την παρασκευή παραγώγων  Πιθανή χρήση σε μαζική απώλεια αίματος και στα νεογνά

15  Παράγονται από ολικό αίμα μετά την αφαίρεση μέρους του πλάσματος με φυγοκέντρηση και διαχωρισμό  Είναι το ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ για διόρθωση αναιμίας  Όγκος 280±50 ml και Hct 65-75%  Ολική Hb μονάδος τουλάχιστον 45 gr  Περιέχουν διαφορετικό αριθμό λευκών ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής  Διατήρηση στους 2-6 ο C για 35-42 μέρες και ο Μ.Ο. ζωής των ΣΕ που μεταγγίζονται είναι 50-60 ημέρες μέγιστο  Αιμόλυση στο τέλος της αποθήκευσης <0,8% της μάζας των RBC

16  ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ: - WBC < 1*10 6 / μονάδα αίματος - ανεπιθύμητων αντιδράσεων - ασθενείς με επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης, πολυμεταγγιζόμενοι, έγκυες, < 1 έτους, ανοσοανεπάρκειες, υποψήφιοι μεταμόσχευσης, κα.  ΠΛΥΜΕΝΑ: - απομάκρυνση πλάσματος και πρωτεϊνών - ασθενείς με IgA ανεπάρκεια, ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, πυρετική αντίδραση από μετάγγιση, κα.  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΑ: - αδρανοποίηση λεμφοκυττάρων  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: - στους - 80 ο C με γλυκερόλη για μακροχρόνια αποθήκευση - μόνο για σπάνιες ομάδες και ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα

17 Μετάγγιση μιας μονάδας ΣΕ σε ενήλικα προκαλεί :  Hb κατά 1 g/dl και  Hct κατά 3% ενώ σε παιδιά δίνουμε 5-20 ml/kg και προκαλεί:  Hb κατά 1 g/dl

18

19

20

21  American College of physicians (1992)  Consensus Conference on Red Cell Transfusion, Royal College of Physicians Edinburg ( 1994)  American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy (1996)  British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force (2010)

22  Συγκέντρωση Hb  Ποσότητα απολεσθέντος αίματος  Κλινική κατάσταση ασθενούς ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ/ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ)

23 ΚΡΙΤΗΡΙΟ : ΟΡΙΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  Σε Hb > 10g/dl σπάνια χρειάζεται μετάγγιση  Σε Hb 7 - 10g/dl εξατομικεύεται η αντιμετώπιση  Σε Hb < 7 g/dl σχεδόν πάντα χρειάζεται μετάγγιση

24 ΚΡΙΤΗΡΙΟ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  15% του όγκου αίματος : όχι ανάγκη για μετάγγιση εκτός αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο- αναπνευστικό νόσημα  15 - 30% του όγκου αίματος : χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών, μετάγγιση αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο- αναπνευστικό νόσημα  30 - 40% του όγκου αίματος : άμεση χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών, πιθανή μετάγγιση ερυθρών   >40% του όγκου αίματος : άμεση αντικατάσταση όγκου και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ μετάγγιση ερυθρών

25  Σπάνια σε ασθενείς με Hb > 8 g/dl  Προσδιορισμός αιτίου και θεραπεία αποκατάστασης (πχ Β12, Fe, κτλ)  Η τιμή διαφέρει σε κάθε ασθενή - Στόχος : διατήρηση Hb σε τιμές που δεν προκαλούνται συμπτώματα αναιμίας  ΧΜΘ ή ΑΚΘ : όριο Hb 10 g/dl  Ομόζυγος Μεσογειακή αναιμία: στόχος Hb 9-10 g/dl  Δρεπανοκυτταρική αναιμία : όριο Hb < 7 g/dl  Σοβαρή θρομβοπενία: διατήρηση Hct 30%

26  Σκοπός είναι να προετοιμασθεί ο ασθενής ώστε να μην χρειασθεί μετάγγιση (θεραπεία προϋπάρχουσας αναιμίας, παύση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων και αντιπηκτικών, αυτόλογη μετάγγιση) και να περιορισθεί η περιεγχειρητική αιμορραγία  Ασθενείς με Hb ≤7 g/dl θα χρειασθούν μετάγγιση εάν η προγραμματισμένη επέμβαση αναμένεται να προκαλέσει σημαντική απώλεια αίματος  Σε Ηb 9-10 g/dl μετάγγιση σε ασθενείς με καρδιοαγγειακά νοσήματα  Τύπος επέμβασης θα καθορίσει τον αριθμό των μονάδων που θα διασταυρωθούν προεγχειρητικα  αριθμός μονάδων να μην ξεπερνά τις προβλεπόμενες

27

28 BSCH : British Committee for Standards in Haematology

29  Hb > 10 g/dl χωρίς ειδικούς παράγοντες κινδύνου  Υποκατάσταση ή διατήρηση όγκου πλάσματος  Αναιμία που μπορεί να διορθωθεί λόγω αιτιοπαθογένειας  Επούλωση τραυμάτων

30 Μελέτη TRICC (Transfusion Requirement in Critical Care-NEJM 2001)  Μελέτη 838 ασθενών σε ΜΕΘ με Hb<9 g/dl που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και έλαβαν μεταγγίσεις ώστε η Hb να διατηρείται είτε 7-9 g/dl, είτε 10 - 12 g/dl. Μεταξύ των δυο ομάδων δεν υπήρχαν διαφορές στην μακροχρόνια θνησιμότητα, λοιμώξεις ή χρόνο σε μηχανική υποστήριξη Οι ασθενείς με τις λιγότερες μεταγγίσεις είχαν μικρότερη θνητότητα κατά την διάρκεια της νοσηλείας. Η πολιτική των περιορισμένων μεταγγίσεων δεν είναι ασφαλής σε ασθενείς με στηθάγχη και οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

31 Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης των ασθενών, εξατομικευμένη απόφαση για μετάγγιση Γενικά όρια : χωρίς ενεργό αιμορραγία Hb 7 g/dl με σηπτικό shock Hb 8 -10 g/dl με χρόνια καρδιακή νόσο Hb 7 g/dl με οξεία καρδιακή νόσο Hb 8-10 g/dl

32 •AABB : AMERICAN ASSOCIATION OF BLΟOD BANKS •Συστηματική ανασκόπηση – τυχαιοποιημένες μελέτες Προκύπτουν ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς υποψήφιους για μετάγγιση Hb + ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

33 • ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ • ΟΡΙΑ Hb 7 g/dl και 8 g/dl ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ • ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ Η΄ ΟΞΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ • ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ 40%

34 •Συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών (TRICC, TRIPICU, FOCUS, κα) •19 μελέτες με συνολικό αριθμό ασθενών 6264 •Όριο μετάγγισης: τιμή Hb και Hct

35 Ερώτηση 1 η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB συστήνει περιοριστική στρατηγική μετάγγισης. Ενήλικες και παιδιά, νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ: όριο Hb 7 gr/dl Μετεγχειρητικά σε χειρουργικούς ασθενείς: όριο Hb 8 gr/dl ή επί συμπτωμάτων

36 Ερώτηση 2 η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB προτείνει περιοριστική στρατηγική μετάγγισης. Όριο Hb 8 gr/dl ή επί συμπτωμάτων

37 Ερώτηση 3 η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με οξεία στεφανιαία νόσο, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB δεν μπορεί να συστήσει ούτε περιοριστική ούτε φιλελεύθερη στρατηγική μετάγγισης.

38 Ερώτηση 4 η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, η λήψη της απόφασης για μετάγγιση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπτώματα ή στη τιμή της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης; Η AABB προτείνει η λήψη της απόφασης για μετάγγιση να καθοδηγείται τόσο από τα συμπτώματα όσο και από τη τιμή της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης.

39 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

40 Ασθενείς με θρομβοπενία ή 1 ο και 2 ο παθείς λειτουργικές διαταραχές ΑΜΠ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ για  κινδύνου αιμορραγίας για έλεγχο ενεργού αιμορραγίας επί απουσίας κλινικής αιμορραγίας ή/και λειτουργικής διαταραχής ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΒΑΡΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Consensus conference on platelet transfusion, Royal College of Physicians of Edinburg, 1997

41 1.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ; 2.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ; 3.ΣΕ ΤΙ ΔΟΣΗ; •Χρόνια βαριά θρομβοπενία και ακέραιο αγγειακό δίκτυο  Σπάνια αιμορραγούν εκτός αν ΑΜΠ < 5000/μl ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΕ ΟΥΔΟ 10000 ΑΜΠ/μl ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ: -ΠΥΡΕΤΟΥ -ΣΗΨΗΣ -ΔΤΡΧΕΣ ΠΗΞΗΣ -ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΠ,κα

42 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ Ή ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠ • ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ : ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΘΜΟΥ 2 (ΠΟΥ)

43 •ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΟΤΑΝ ΑΜΠ > 100.000/μ •ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΟΤΑΝ ΑΜΠ < 50.000/μl •ΟΤΑΝ ΑΜΠ 50,000-100.000/μl: - έκταση εγχείσησης/χειρουργικού τραύματος - έλεγχος αιμορραγίας με τοπικά μέτρα (;) - ταχύτητα αιμορραγίας - κίνδυνος αιμορραγίας - παρουσία λειτουργικής δτρχης ΑΜΠ - συνύπαρξη δτρχων πήξης

44 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΕΠΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Χωρίς όριο Μυελόγραμμα Βιοψία οστού 50.000/μl ΟΝΠ, Επισκληρίδιος αναισθησία Γαστροσκόπηση + βιοψία Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων Διαβρογχική βιοψία, Βιοψία ήπατος Λαπαροτομία 80.000/μl Oρθοπεδικές επεμβάσεις 100.000/μl Νευροχειρουργικές επεμβάσεις Οφθαλμολογικές επεμβάσεις *Επεμβατικές διαδικασίες με ασήμαντη απώλεια αίματος ή ο φυσιολογικός τοκετός: ακόμη και με ΑΜΠ< 50.000/μl χωρίς προφυλακτική μετάγγιση

45  Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα Εξαίρεση αποτελεί η απειλητική για τη ζωή αιμορραγία  Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT) Η μετάγγιση ΑΜΠ είναι δυνατόν να προκαλέσει αρτηριακή θρόμβωση  Αυτοάνοσος θρομβοπενία Εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας  Χρόνια ΔΕΠ επί απουσίας αιμορραγίας  Μετά μετάγγιση πορφύρα

46 • Θα πρέπει να προτιμώνται ΑΒΟ συμβατά ΑΜΠ • Η χρήση μη-ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ είναι αποδεκτή • Η μετάγγιση μη- ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ έχει σχέση με μικρότερη αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ μετά μετάγγιση και είναι αίτιο ανθεκτικότητας • Χορηγούνται Rh (-) ΑΜΠ σε Rh (-) γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας • Εάν χρησιμοποιηθούν Rh (+) ΑΜΠ θα πρέπει να χορηγηθεί anti-D σφαιρίνη

47

48 ΔΟΣΗ: - 3 Χ 10 11 ΑΜΠ ( = 1 ασκός αφαίρεσης ή 5-8 ασκοί ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών) - υπολογίζεται και από τύπο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέτρηση ΑΜΠ - πριν - 1h μετά - 20-24h μετά και υπολογισμός βάση τύπου

49

50 Παρασκευάζεται από : -ολικό αίμα -πλάσμα που συλλέγεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης Καταψύχεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε θερμοκρασία ώστε οι ασταθείς παράγοντες πήξης να διατηρούν τη λειτουργικότητα τους Άμεση κατάψυξη και διατήρηση για ένα χρόνο σε θερμοκρασία -30 ο C Περιέχει: Λευκωματίνη, Ανοσοσφαιρίνες, σταθερούς παράγοντες της πηξης και τους φυσικούς ανασταλτές τους, ασταθείς παράγοντες της πήξης (70% του αρχικού παράγοντα FVIII) Όγκος : 200 – 250 ml

51 Η απόψυξη γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες, θερμοκρασία 37 ο C σε σύντομο χρονικό διάστημα Μετά την απόψυξη πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατό Δυνατόν να φυλαχθεί στους 4 ο C για 24 ώρες Ρυθμός έγχυσης: 10ml/min ABO-Rh συμβατότητα – ΟΧΙ διασταύρωση

52 • Όσον αφορά το σύστημα ΑΒΟ, πρώτη επιλογή αποτελεί η ίδια ομάδα. Μπορεί να δοθεί άλλη ομάδα εάν δε περιέχει υψηλούς τίτλους αντι-Α ή αντι-Β.  • Πλάσμα ομάδος Ο θα πρέπει να δίδεται σε λήπτη ομάδος Ο  • Όσον αφορά το σύστημα RHESUS, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβούλιου της Ευρώπης (10η έκδοση) δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπ'όψιν ούτε είναι απαραίτητη η προφύλαξη με αντι-D σφαιρίνη των αρνητικών ασθενών που μεταγγίσθηκαν με θετικό FFP

53

54 •Η χρήση του FFP αυξάνεται συνεχώς •Η αποτελεσματικότητα της χρήσης του FFP δεν αποδεικνύεται από επαρκείς μελέτες •Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται κυρίως σε παρατηρήσεις και όχι σε καλά τεκμηριωμένες μελέτες •Οι ενδείξεις χορήγησης FFP είναι πολύ περιορισμένες

55 •Έλλειψη μεμονωμένων παραγόντων πήξεως όταν δεν υπάρχει προϊόν που είναι ασφαλές για την μετάδοση ιών •Έλλειψη πολλών παραγόντων πήξεως που συνοδεύεται από σοβαρή αιμορραγία ή και ΔΕΠ •Αντικατάσταση πλάσματος σε ασθενείς με Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα

56 •για αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών παρά μόνον σε ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία •για διόρθωση των παρατεταμένων χρόνων πήξεως σε ασθενείς των μονάδων εντατικής νοσηλείας (χορήγηση βιτ.Κ) •σε ΔΕΠ χωρίς ενδείξεις αιμορραγίας •για αντικατάσταση όγκου •σε ηπατοπάθεια και παράταση του PT η συστηματική χορήγηση πλάσματος αμφισβητείται •σε χειρουργική αιμορραγία ή μαζική μετάγγιση η χορήγηση πλάσματος θα πρέπει να καθοδηγείται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

57 •«Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης αίματος και παραγώγων του», Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 2010. •«Οδηγός για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊοντων αίματος», Ευρωπαική Επιτροπή για την Αιμοδοσία (CD-P-TS), 16 η έκδοση, 2010. •«Αιμοδοσία», Ι.Τσεβρένη-Ε.Κοντοπούλου-Γρίβα, εκδ. Λίτσας,1999. •«Transfusion thresholds and other strageties for guilding allogeneic red blood cell tranfusion (Review)», Carson JL, Carless PA, Hebert PC - The Cohrane Library, Isuue 5, 2012. •«Βέλτιστη χρήση αίματος», www.optimalblooduse.eu.www.optimalblooduse.eu •«Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB*», J.L.Carson et, for the Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB •«Transfusion Triggers: Asystematic Review of the literature», J.L.Carson et -Transfusion Medicine Reviews, Vol 16, No 3 (July), 2002: pp 187-199

58


Κατέβασμα ppt "ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google