Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης αίματος και παραγώγων του (Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία)

2 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Ορισμός : Διαδικασία μεταφοράς αίματος ή παραγώγων
του από ένα άτομο, δότης ή αιμοδότης, στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου, λήπτη ή αιμολήπτη. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

3 « ωφελεί χωρίς να βλάπτει»
« κατ’αρχήν δεν πρέπει να βλάπτει» Παρόλο που η μετάγγιση είναι ανθρωποσωτήρια για πλήθος κλινικών καταστάσεων δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ωφελεί χωρίς να βλάπτει αλλά οτι είναι μια πράξη που κατ’αρχήν δεν πρέπει να βλάπτει. Η έκθεση σε αλλογενές αίμα και παράγωγα του δεν είναι ελεύθερη κινδύνων.

4 ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΥΤΟΠΙΑ Περίοδος «παραθύρου»
Παθογόνα που δεν ελέγχονται ή που είναι ακόμη άγνωστα 3. Βακτηριακή επιμόλυνση παραγώγων 4. Κίνδυνος γραφικού σφάλματος σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας ΟΥΤΟΠΙΑ Παρά την προσπάθεια, η επίτευξη μηδενικού κινδύνου της μετάγγισης δεν είναι δυνατή. Παραμένει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων διότι δεν γίνεται να μηδενιστεί η περίοδος «παραθύρου». Πάντα υπάρχει η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που δεν ελέγχονται ή που δεν είναι γνωστά, βακτηριδιακής επιμόλυνσης των παραγώγων ή πιθανού γραφικού λάθους κατά τη διαδικασία.

5 Ελαχιστοποίηση κινδύνων
Ευαίσθητες τεχνικές ελέγχου Αδρανοποίηση παθογόνων παραγόντων Προσεκτική και με αυστηρά κριτήρια επιλογή αιμοδοτών Ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη, επί καλά καθορισμένων ενδείξεων, μετάγγιση Σήμερα στα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας με τις πολύ ευαισθητες τεχνικές ελέγχου έχει βραγχυνθεί σημαντικά η περίοδος «παραθύρου» καιέχει μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης γνωστών ιών. Επιπλέον γίνεται πολύ προσεκτική, με αυστηρά κριτήρια, επιλογή αιμοδοτών παρόλο που αυτό οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού απόρριψης αιμοδοτών και σε ανεπάρκεια αίματος. Για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ασθενή σε κινδύνους αλλά και για την εξοικονόμηση των ήδη περιορισμένων πηγών του κρίνεται απαραίτητη η μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του μόνο επί πραγματικών ενδείξεων.

6 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ !!!
Δυσκολία ανεύρεσης ομόλογου αίματος Συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ !!! Βέβαια υπάρχει η δυσκολία ανεύρεσης ομόλογου αίματος και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες οδηγούν σε έντονη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του. Γιατί από τη μία στις δυτικές κοινωνίες ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται και μαζί και οι ανάγκες για μετάγγιση μαζί με το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό νεοπλασιών και ΜΔΣ και από την άλλη έχουμε τα πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής αιμοδοτών και τη μείωση του ορίου αιμοδότησης. Άρα λοιπόν για να μειώσουμε την έκθεση στους κινδύνους μετάγγισης και να εξοικονομήσουμε αίματα αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι η σωστή διαχείρηση του αίματος που θα εξασφαλίση και τη ποιότητα και την επάρκεια του. Αυτό που απαιτείται είναι ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη επί καλά καθορισμένων ενδείξεων χρήση του αίματος και των παραγώγων του βάση κατευθυντήριων οδηγιών και συνεκτίμησης της κλινικής κατάστασης. Στόχος ΔΕΝ είναι η υπομετάγγιση αλλά η μετάγγιση επί ενδείξεων και με το κατάλληλο παράγωγο τη σωστή χρονική στιγμή. Αυτό εξασφαλίζει παροχή άριστης περίθαλψης. Σωστή διαχείρηση ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ+ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7  Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος 
Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις  Διαφορετικές συνθήκες φύλαξης ώστε να είναι βιώσιμα τα συστατικά του αίματος  Διαχειριστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα

8 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Ένδειξη για μετάγγιση διόρθωση/πρόληψη ιστικής υποξίας Θεραπευτικός σκοπός μεταγγίσεων ερυθρών : βελτίωση της μεταφοράς οξυγόνου  Σε καθημερινές κλινικές συνθήκες η υποξία των ιστών δεν είναι εύκολα μετρήσιμη  Η αιμοσφαιρίνη που περιέχεται στα ερυθροκύτταρα, είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του μοριακού οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς και την απόδοσή του σε αυτούς Ένδειξη για μετάγγιση είναι η διόρθωση ή πρόληψη ιστικής υποξίας με θεραπευτικό σκοπό την βελτίωση της μεταφοράς οξυγόνου. Αυτό που όμως είναι μετρήσιμο και έμμεσα μας δίνει πληροφορίες για την οξυγόνωση των ιστών είναι η μέτρηση του μεταφορέα του οξυγόνου, η αιμοσφαιρίνη και κατ’επέκταση και ο αιματοκρίτης. Αυτά χρησιμοποιούμε ως δείκτες για μετάγγιση.

9 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Σε υγιείς ενήλικες όταν Hb / Hct τότε ενεργοποιούνται αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία. Σε τιμές Hb ‹ g/dl οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της αναιμίας δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν με αποτέλεσμα προβλήματα στο κυτταρικό μεταβολισμό. Παράγοντες που περιορίζουν μηχανισμούς προσαρμογής: υποογκαιμία, ΣΝ, συμφορητική ΚΑ, σήψη, ARDS, SIRS, ΧΑΠ, πυρετός, πόνος, κα. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ 1. Αύξηση της καρδιακής παροχής και μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων. 2. Αύξηση της αιμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων. 3. Ανακατανομή της ροής του αίματος. 4. Αύξηση του ρυθμού εξαγωγής του οξυγόνου στους ιστούς. 5. Αύξηση παραγωγής 2-3 DPG.

10 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ όταν  Hb ή/και  ικανότητας μεταφοράς Ο2
ανεπάρκεια κφ αντιρροπιστικών μηχανισμών ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ Όταν είναι χαμηλή η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης ή και η ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου μειωμένη ενώ ταυτόχρονα ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία τότε ο κίνδυνος ιστικής υποξίας είναι μεγάλος .

11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Χρησιμοποιούμε ως δείκτες των αναγκών για μετάγγιση την Hb και τον Hct, που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με την κλινική κατάσταση του ασθενούς και την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου. Κλινικές παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν: - ηλικία - ύπαρξη σημείων ή συμπτωμάτων αναιμίας - ρυθμός απώλειας αίματος - ποσότητα απολεσθέντος αίματος - καρδιοαναπνευστική λειτουργία - ύπαρξη ΣΝ - συνχορηγούμενα φάρμακα

12 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ H μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών
(πλην των περιπτώσεων εκσεσημασμένης αιμορραγίας) πρέπει να γίνεται ανά μια μονάδα και να επανεκτιμάται και να τεκμηριώνεται τυχόν ένδειξη για επόμενη.

13 ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
Ολικό αίμα Συμπυκνωμένα ερυθρά Λευκαφαιρεμένα ερυθρά Ακτινοβολημένα ερυθρά Πλυμένα ερυθρά Κατεψυγμένα ερυθρά

14 ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ Το αρχικό προϊόν Όγκος 450 ± 50 ml με Hct >45%
Χρήση ως πηγή για την παρασκευή παραγώγων Πιθανή χρήση σε μαζική απώλεια αίματος και στα νεογνά

15 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (ΣΕ)
Παράγονται από ολικό αίμα μετά την αφαίρεση μέρους του πλάσματος με φυγοκέντρηση και διαχωρισμό Είναι το ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ για διόρθωση αναιμίας Όγκος 280±50 ml και Hct 65-75% Ολική Hb μονάδος τουλάχιστον 45 gr Περιέχουν διαφορετικό αριθμό λευκών ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής Διατήρηση στους 2-6οC για μέρες και ο Μ.Ο. ζωής των ΣΕ που μεταγγίζονται είναι ημέρες μέγιστο Αιμόλυση στο τέλος της αποθήκευσης <0,8% της μάζας των RBC

16 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (ΣΕ)
ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ: WBC < 1*106 / μονάδα αίματος ανεπιθύμητων αντιδράσεων - ασθενείς με επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης, πολυμεταγγιζόμενοι, έγκυες, < 1 έτους, ανοσοανεπάρκειες, υποψήφιοι μεταμόσχευσης, κα. ΠΛΥΜΕΝΑ: απομάκρυνση πλάσματος και πρωτεϊνών - ασθενείς με IgA ανεπάρκεια, ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, πυρετική αντίδραση από μετάγγιση, κα. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΑ: - αδρανοποίηση λεμφοκυττάρων ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: στους - 80οC με γλυκερόλη για μακροχρόνια αποθήκευση - μόνο για σπάνιες ομάδες και ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα Τα συμπυκνωμένα ερυθρά μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω. Έτσι προκύπτουν: τα λευκαφαιρεμένα ερυθρά για αποφυγή άμεσων και απώτερων ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως οι πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις, η μεταφορά ενδοκυττάριων λοιμωδών παραγόντων , αλλοανοσοποίηση HLA, κα. Η λευκαφαίρεση γίνεται είτε λιγο μετά την αιμοληψία πριν το διαχωρισμό του ολικού αίματος σε ερυθρά, αιμοπετάλια και πλάσμα είτε παρα τη κλίνη, κατά την μετάγγιση με φίλτρο. Τέτοια συμπυκνωμένα ερυθρά πρέπει να λαμβάνουν.... Μια άλλη κατηγορία ΣΕ είναι τα πλυμένα όπου στόχος είναι η απομάκρυνση πλάσματος και πρωτείνών. Χορηγούνται σε ασθενείς με IgΑ ανεπάρκεια όπου και ίχνη πλάσματος μπορεί να οδηγήσουν σε αναφυλακτική αντίδραση, σε ιστορικό αλλεργιών, σε ασθενείς που παρουσιάζουν πυρετικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση αλλά και σε ασθενείς που λόγω υποκείμενου νοσήματος παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο υπερΚ. Επίσης υπάρχουν ακτινοβολημένα ερυθρά όπυ αδρανοποιούνται τα λεμφοκύτταρα του δότη ώστε να σποφεύγεται αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή κυρίως σε ανοσοκατεστελμένους και σε άτομα που λαμβάνουν παράγωγα αίματος από HLA …. Ακτινοβολούνται έως 14 ημέρες από τη λήψη τους και φυλασσονται για άλλες 14 μέρες. Ο μόνος κίνδυνος είναι η υπερκαλιαιμία από την απελευθέρωση του από τα ερυθρά. Ενδείξεις είναι ο ενδομήτριες κσι οι μεταγγίσεις σε νεογνά <1500 κιλά και <30 εβδομάδων κύησης, σε ασθενείς που μεταγγίζονται με παράγωγα συγγενή 1ου ή 2ου βαθμού, σε μεταγγίση μεταξύ ατόμων ομοιογενών γενετικά πλυθησμών, σε μετάγγιση ουδετερόφιλων σε παιδιά, σε συγγενή σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας, σε ασθενείς υπό ΜΑΚ, σε ασθενείς με νόσο Hodgki, σε ασθενείς υπό ΧΜΘ ανάλογα με την ανοσοκαταστολή. Και τέλος υπάρχουν και τα κτψ ερυθρά....

17 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (ΣΕ)
Μετάγγιση μιας μονάδας ΣΕ σε ενήλικα προκαλεί :  Hb κατά 1 g/dl και  Hct κατά 3% ενώ σε παιδιά δίνουμε 5-20 ml/kg και προκαλεί:  Hb κατά 1 g/dl Σε περίπτωση όπου η αύξηση της αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση δεν είναι η αναμενόμενη θα πρέπει να διευρευνηθεί η ύπαρξη καταστάσεων όπως : αιμορραγία, ιατρογενής απώλεια αίματος λόγω συχνών δειγματοληψιών, υπερσπληνισμός, μηχανική ή άλλου τύπου αιμόλυση, πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ανοσολογικά αίτια.

18 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

19 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

20 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
American College of physicians (1992) Consensus Conference on Red Cell Transfusion, Royal College of Physicians Edinburg ( 1994) American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy (1996) British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force (2010) οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες ή ομάδες, όπως η British Committee for Standards in Haematology (BCSH),, η American Society of Anesthesiologists και άλλες έχουν δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες ή συστάσεις για την μετάγγιση αίματος και παραγώγων του, που στηρίζονται σε δεδομένα που αφορούν τη σχέση του οφέλους έναντι του κινδύνου, και που προκύπτουν από συγκεκριμένα βιβλιογραφικά δεδομένα.

22 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ
Συγκέντρωση Hb Ποσότητα απολεσθέντος αίματος Κλινική κατάσταση ασθενούς Επειδή δεν υπάρχει ένα γενικό όριο για μετάγγιση που να αφορά το σύνολο των ασθενών αξιολογούμε τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, τη ποσότητα του απολεσθέντος αίματος και τη κλινική κατάσταση του ασθενούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι η πρόληψη ή διόρθωση της υποογκαιικής καταπληξίας με προτεραιότητα την οξυγόνωση των ιστών με αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή. ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ/ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ)

23 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ : ΟΡΙΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Σε Hb > 10g/dl σπάνια χρειάζεται μετάγγιση Σε Hb g/dl εξατομικεύεται η αντιμετώπιση Σε Hb < 7 g/dl σχεδόν πάντα χρειάζεται μετάγγιση

24 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 15% του όγκου αίματος : όχι ανάγκη για μετάγγιση εκτός αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο- αναπνευστικό νόσημα % του όγκου αίματος : χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών , μετάγγιση αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο- αναπνευστικό νόσημα % του όγκου αίματος : άμεση χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών, πιθανή μετάγγιση ερυθρών  >40% του όγκου αίματος : άμεση αντικατάσταση όγκου και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ μετάγγιση ερυθρών

25 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ
Σπάνια σε ασθενείς με Hb > 8 g/dl Προσδιορισμός αιτίου και θεραπεία αποκατάστασης (πχ Β12, Fe, κτλ) Η τιμή διαφέρει σε κάθε ασθενή - Στόχος : διατήρηση Hb σε τιμές που δεν προκαλούνται συμπτώματα αναιμίας ΧΜΘ ή ΑΚΘ : όριο Hb 10 g/dl Ομόζυγος Μεσογειακή αναιμία: στόχος Hb 9-10 g/dl Δρεπανοκυτταρική αναιμία : όριο Hb < 7 g/dl Σοβαρή θρομβοπενία: διατήρηση Hct 30% Σπάνια απαιτείται μετάγγιση σε ασθενείς με τιμές Hb > 8 gr/dl . Σε διαταραχές της καρδιακής ή αναπνευστικής λειτουργίας , μπορεί να χορηγηθεί μετάγγιση και επί Hb > 8 gr/dl . Αυτό που πρέπει πρώτα να ερευνούμε είναι το αίτιο της αναιμίας και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Σε κάθε ασθενή το όριο της αιμοσφαιρίνης για μετάγγιση διαφέρει και εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη συμπτωμάτων. Σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, όριο μετάγγισης χρησιμοποιείται τιμή Hb περί τα 10 gr/dl (διόρθωση αναιμίας βελτιώνει την φαρμακοκινητική των χημειοθεραπευτικών παραγόντων). Σε όμόζυγο μεσογειακή αναιμία διατηρούμε την αιμοσφαιρίνη μεταξύ 9-10 ενώ στη δρεπανοκυτταρική αναιμία μετάγγιση πραγματοποιείται όταν αιμοσφαιρίνη κάτω από 7 εκτός αν υπάρχει ιστορικό σοβαρών επιπλοκών οπότε μπαίνουν σε πρόγραμμα χρόνιων μεταγγίσεων ενώ σε αγγειοαποφρακτική κρίση μεταγγίζουμε ώστε νσ ελαττώσουμε το φαινόμενο της ενδοαγγειακής δρεπάνωσης. Σε σοβαρή θρομβοπενία φαίνεται οτι η διατήρηση του αιματοκρίτη κοντά στο 30% μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

26 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σκοπός είναι να προετοιμασθεί ο ασθενής ώστε να μην χρειασθεί μετάγγιση (θεραπεία προϋπάρχουσας αναιμίας, παύση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων και αντιπηκτικών, αυτόλογη μετάγγιση) και να περιορισθεί η περιεγχειρητική αιμορραγία Ασθενείς με Hb ≤7 g/dl θα χρειασθούν μετάγγιση εάν η προγραμματισμένη επέμβαση αναμένεται να προκαλέσει σημαντική απώλεια αίματος ...Περιεγχειρητικά σπάνια μεταγγίζονται ασθενείς με αιμοσφαιρίνη πάνω από 10 ενώ χρειάζεται όταν είναι 7 και κάτω. Πάντοτε συνυπολογίζονται παράγοντες όπως ο τύπος και η διάρκεια της επέμβασης, η ηλικία και η συνύπαρξη άλλων νόσων, κα..... Σε Ηb 9-10 g/dl μετάγγιση σε ασθενείς με καρδιοαγγειακά νοσήματα Τύπος επέμβασης θα καθορίσει τον αριθμό των μονάδων που θα διασταυρωθούν προεγχειρητικα  αριθμός μονάδων να μην ξεπερνά τις προβλεπόμενες

27 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ή/και είναι απαραίτητη η μετάγγιση ΣΕ, ο αριθμός των μονάδων που αιτούνται και διασταυρώνονται προεγχειρητικά, δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που προτείνεται από το Maximum Surgical Blood Order Schedule (MSBOS) για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Ως αναφορά, προτείνεται ο πίνακας της BSCH. Βέβαια σε κάθε νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη, η σύσταση επιτροπής µεταγγίσεων και είναι απαραίτητη η καθιέρωση προγράµµατος µέγιστων παραγγελιών αίµατος για το χειρουργείο, µε συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων και προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες

28 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
BSCH : British Committee for Standards in Haematology

29 MH EΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
Hb > 10 g/dl χωρίς ειδικούς παράγοντες κινδύνου Υποκατάσταση ή διατήρηση όγκου πλάσματος Αναιμία που μπορεί να διορθωθεί λόγω αιτιοπαθογένειας Επούλωση τραυμάτων

30 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Μελέτη TRICC
(Transfusion Requirement in Critical Care-NEJM 2001)  Μελέτη 838 ασθενών σε ΜΕΘ με Hb<9 g/dl που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και έλαβαν μεταγγίσεις ώστε η Hb να διατηρείται είτε g/dl , είτε g/dl. Μεταξύ των δυο ομάδων δεν υπήρχαν διαφορές στην μακροχρόνια θνησιμότητα, λοιμώξεις ή χρόνο σε μηχανική υποστήριξη Οι ασθενείς με τις λιγότερες μεταγγίσεις είχαν μικρότερη θνητότητα κατά την διάρκεια της νοσηλείας. Η πολιτική των περιορισμένων μεταγγίσεων δεν είναι ασφαλής σε ασθενείς με στηθάγχη και οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

31 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης των ασθενών, εξατομικευμένη απόφαση για μετάγγιση Γενικά όρια : χωρίς ενεργό αιμορραγία Hb 7 g/dl με σηπτικό shock Hb g/dl με χρόνια καρδιακή νόσο Hb 7 g/dl με οξεία καρδιακή νόσο Hb 8-10 g/dl

32 «Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB» Carson JL et al. . Ann Intern Med. 2012;157:49-58. AABB : AMERICAN ASSOCIATION OF BLΟOD BANKS Συστηματική ανασκόπηση – τυχαιοποιημένες μελέτες Προκύπτουν ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς υποψήφιους για μετάγγιση Hb + ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Παραθέτουμε ένα άρθρο που προέκυψε από βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιελάμβανε και μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες. Προέκυψαν κατευθυντήριες οδηγίες για αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς υποψήφιους για μετάγγιση που βασίζονται στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και στην ύπαρξη παραγόντων που ευνοούν τη μετάγγιση ενώ ενθαρρύνεται πρωτίστως η αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του ασθενή.

33 «Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB» Carson JL et al. . Ann Intern Med. 2012;157:49-58. ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΟΡΙΑ Hb 7 g/dl και 8 g/dl ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ Η΄ ΟΞΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ 40% Βάση των οδηγιών αυτών δεν υποστηρίζεται η φιλελεύθερη στρατηγική μετάγγισης που βασίζεται στο μέγιστο του ορίου κάτω από το οποίο συνίσταται μετάγγιση ενώ από την άλλη από τις 3 μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές προκύπτουν τα όρια των 8 και 7 αιμοσφαιρίνης. Οι τιμές αυτές δεν αφορούν ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο ή στεφανιαίο σύνδρομο. Πρωτίστως ενθαρύνεται ο συνδιασμός αιμοσφαιρίνης και κλιν.συμπτωμάτων. Η συγγραφική ομάδα προτείνει περιοριστική εφαρμογή μετάγγισης για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών εφαρμογή του οποίου θα οδηγούσε σε μείωση των μεταγγίσεων έως 40%.

34 «Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion (Review)» Carson JL et al.Cochrane Database Syst Rev 2012:CD Συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών (TRICC, TRIPICU, FOCUS, κα) 19 μελέτες με συνολικό αριθμό ασθενών 6264 Όριο μετάγγισης: τιμή Hb και Hct Το προηγούμενο άρθρο βασίζεται σε αυτή τη συστηματικη ανασκοπηση τυχαιοποιημένων ελεγχομενων κλινικών μελετων στις οποιες οι ομάδες μετάγγισης καθορίστηκαν με βαση κάποια τιμή αιμοσφαιρίνης ή αιματοκρίτη. Η τιμή αυτη υπηρξε το οριο για την αποφαση της μετάγγισης και έτσι ήταν δυνατόν να συγκριθούν τα κλινικά αποτελέσματα απόπεριοριστικές/αυστηρές ή φιλελεύθερες στρατηγικές μετάγγισης. 19 μελέτες κριθηκαν ότι ανταποκρινονται στα κριτηρια της αναζητησης με συνολικό αριθμο ασθενων 6264.Συμπεριελαβε στοιχεία απο μεγάλες μελέτες οπως η TRICC (Transfusion Requirements in Critical Care), TRIPICU (Transfusion Strategies for Patients in Pediatric Intensive Care Units), FOCUS (Transfusion Trigger Trial for Functional Outcomes in Cardiovascular patients Undergoing Surgical Hip Fracture Repair)

35 Ενήλικες και παιδιά, νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ: όριο Hb 7 gr/dl
Ερώτηση 1η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB συστήνει περιοριστική στρατηγική μετάγγισης. Ενήλικες και παιδιά, νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ: όριο Hb 7 gr/dl Μετεγχειρητικά σε χειρουργικούς ασθενείς: όριο Hb 8 gr/dl ή επί συμπτωμάτων

36 Όριο Hb 8 gr/dl ή επί συμπτωμάτων
Ερώτηση 2η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB προτείνει περιοριστική στρατηγική μετάγγισης. Όριο Hb 8 gr/dl ή επί συμπτωμάτων

37 Ερώτηση 3η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με οξεία στεφανιαία νόσο, σε ποια τιμή συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών; Η AABB δεν μπορεί να συστήσει ούτε περιοριστική ούτε φιλελεύθερη στρατηγική μετάγγισης.

38 Ερώτηση 4η Σε νοσηλευόμενους, αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, η λήψη της απόφασης για μετάγγιση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπτώματα ή στη τιμή της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης; Η AABB προτείνει η λήψη της απόφασης για μετάγγιση να καθοδηγείται τόσο από τα συμπτώματα όσο και από τη τιμή της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης.

39 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (ΑΜΠ)
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Υπάρχουν τα αιμοπετάλια ανάκτησης από πρόσφατο ολικό αίμα τυχαίων αιμοδοτών που φυγοκεντρείται εντός 6-8 h και τα αιμοπετάλια αφαίρεσης που είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με αφαίρεση από έναν δότη με την βοήθεια ενός αυτόματου κυτταρικού διαχωριστή. Πιθανά πλεονεκτήματα ΑΜΠ αφαίρεσης που δεν έχουν αποδειχθεί σε μελέτες είναι η Καλύτερη λειτουργικότητα τους, ο Μικρότερος κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων και ο Μικρότερος κίνδυνος αλλοανοσοποίησης. Όπως και για τα ερυθρά υπάρχουν και ΑΜΠ λευκαφαιρεμένα, ακτινοβολημένα, πλυμμένα και κρυοσυντηρημένα με συγκεκριμένες ενδείξεις χορήγησης.

40 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (ΑΜΠ)
Ασθενείς με θρομβοπενία ή 1ο και 2ο παθείς λειτουργικές διαταραχές ΑΜΠ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ για  κινδύνου αιμορραγίας για έλεγχο ενεργού αιμορραγίας επί απουσίας κλινικής αιμορραγίας ή/και λειτουργικής διαταραχής Μετάγγιση αιμοπεταλίων χορηγείται σε ασθενείς με θρομβοπενία ή με πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς λειτουργικές διαταραχές. Υπάρχει η προφυλακτική μετάγγιση για να αποτρέψει τις αιμορραγικές εκδηλώσεις διατηρώντας την τιμή των αιμοπεταλίων πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο και η θεραπευτική μετάγγιση για να αποκαταστήσει την αιμόσταση σε ασθενείς με θρομβοπενία που αιμορραγούν. Μεταγγίσεις δεν ενδείκνυνται σε κάθε θρομβοπενία ενώ σε κάποιες αντενδείκνυνται! Πριν από κάθε μετάγγιση πρέπει να καθορίζεται η αιτία της θρομβοπενίας. Απόλυτη ένδειξη είναι η βαριά θρομβοπενία σε συνδιασμό με κλινικά σημαντική αιμορραγία. Κάθε άλλη ένδειξη πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΒΑΡΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Consensus conference on platelet transfusion, Royal College of Physicians of Edinburg, 1997

41 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ; ΣΕ ΤΙ ΔΟΣΗ; ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΕ ΟΥΔΟ ΑΜΠ/μl ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ: -ΠΥΡΕΤΟΥ -ΣΗΨΗΣ -ΔΤΡΧΕΣ ΠΗΞΗΣ -ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΠ,κα Πριν την απόφαση για προφυλακτική μετάγγιση πρέπει να απαντηθούν τρία ερωτήματα: 1. υπάρχει πράγματι ένδειξη; 2. ποιός είναι ο αριθμός αιμοπεταλίων κάτω από τον οποίο είναι απαραίτητη η μετάγγιση τους και 3. ποιά είναι η δόση που πρέπει να μεταγγισθεί; Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι δύσκολη μιας και δεν υπάρχει σαφής συσχέτισμός εμφάνησης αιμορραγίας και αριθμού αιμοπεταλίων στο θρομβοπενικό ασθενή. Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα σε ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία δεν παρατηρούνται σημαντικές αυτόματες αιμορραγίες σε έδαφος ακέραιου αγγειακού συστήματος εκτός αν ΑΜΠ < 5000/μl. Μελέτες με όριο τα έναντι των δεν έδειξαν διαφορά στον κίνδυνο αιμορραγίας. Η προφυλακτική μετάγγιση είναι πιθανή και σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί σε πολύ βαριες θρομβοπενίες όπως ολ, απλασία μυελού οστών, κα. Οπότε συνίσταται συστηματική προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ με ουδό τα σε όλους τους κλινικά σταθερούς ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία και απουσία κλινικών παραγόντων όπως ο πυρετός >38,5, η σήψη, σοβαρή ασπεργίλλωση, δτρχες παραγόντων πήξης , κα. Χρόνια βαριά θρομβοπενία και ακέραιο αγγειακό δίκτυο  Σπάνια αιμορραγούν εκτός αν ΑΜΠ < 5000/μl

42 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ Ή ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠ ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ : ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΘΜΟΥ 2 (ΠΟΥ) ....Δηλαδή ήπια με στοιχεία μεγάλης αιμορραγίας που όμως δεν απαιτεί μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιματουρία, αιματέμεση,μέλενα, αιματοχεσία,αιμόπτυση), επίσταξη ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία για >1 ώρα, ήπια κολπική αιμόρροια, αιμορραγία σωματικών εκκρίσεων.

43 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΠΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΟΤΑΝ ΑΜΠ > /μ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΟΤΑΝ ΑΜΠ < /μl ΟΤΑΝ ΑΜΠ 50, /μl: - έκταση εγχείσησης/χειρουργικού τραύματος - έλεγχος αιμορραγίας με τοπικά μέτρα (;) - ταχύτητα αιμορραγίας - κίνδυνος αιμορραγίας - παρουσία λειτουργικής δτρχης ΑΜΠ - συνύπαρξη δτρχων πήξης Επειδή η αναγκαιότητα μετάγγισης ΑΜΠ παρουσία θρομβοπενίας < ή λειτουργικής δτρχής των ΑΜΠ εξαρτάται από τη φύση και τη θέση της αιμορραγίας, την παρουσία ή απουσία δτρχών των παραγόντων πήξης, τη χορηγούμενη θεραπεία την κλινική κατάσταση του ασθενούς περιπτώσεις όπως οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς, η ΔΕΠ, τα νεογνα, οι δτρχες λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων κα αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις με δικά τους κριτίρια.

44 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΠΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΕΠΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Χωρίς όριο Μυελόγραμμα Βιοψία οστού 50.000/μl ΟΝΠ , Επισκληρίδιος αναισθησία Γαστροσκόπηση + βιοψία Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων Διαβρογχική βιοψία , Βιοψία ήπατος Λαπαροτομία 80.000/μl Oρθοπεδικές επεμβάσεις /μl Νευροχειρουργικές επεμβάσεις Οφθαλμολογικές επεμβάσεις *Επεμβατικές διαδικασίες με ασήμαντη απώλεια αίματος ή ο φυσιολογικός τοκετός: ακόμη και με ΑΜΠ< /μl χωρίς προφυλακτική μετάγγιση

45 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΜΠ
Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα Εξαίρεση αποτελεί η απειλητική για τη ζωή αιμορραγία Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT) Η μετάγγιση ΑΜΠ είναι δυνατόν να προκαλέσει αρτηριακή θρόμβωση Αυτοάνοσος θρομβοπενία Εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας Χρόνια ΔΕΠ επί απουσίας αιμορραγίας Μετά μετάγγιση πορφύρα

46 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΠ Θα πρέπει να προτιμώνται ΑΒΟ συμβατά ΑΜΠ
Θα πρέπει να προτιμώνται ΑΒΟ συμβατά ΑΜΠ Η χρήση μη-ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ είναι αποδεκτή Η μετάγγιση μη- ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ έχει σχέση με μικρότερη αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ μετά μετάγγιση και είναι αίτιο ανθεκτικότητας ....ΚΑΙ όπως και στα ερυθρά υπάρχουν ειδικώς επεξεργασμένα αιμοπετάλια : λευκαφαιρεμένα, πλυμένα, ακτινοβολημένα, κρυοσυντηρημένα ερυθρά με συγκεκριμένες ενδείξεις μετάγγισης. Χορηγούνται Rh (-) ΑΜΠ σε Rh (-) γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας Εάν χρησιμοποιηθούν Rh (+) ΑΜΠ θα πρέπει να χορηγηθεί anti-D σφαιρίνη

47 ΠΟΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

48 ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΣΗ: - 3 Χ ΑΜΠ ( = 1 ασκός αφαίρεσης ή 5-8 ασκοί ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών) - υπολογίζεται και από τύπο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέτρηση ΑΜΠ - πριν - 1h μετά h μετά και υπολογισμός βάση τύπου Δοση υπολογίζεται και από τύπο που περιλαμβάνει το στόχο αύξησης των ΑΜΠ και τον όγκο αίματος. Αποτελεσματικότητα υπολογισμός βασή τύπου που περιλαμβάνει τις παραπάνω παραμέτρους συν την επιφάνεια σώματος. Σε θεραπευτική μετάγγιση το καλύτερο κριτήριο είναι η kliniki beltiwsi

49 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΜΠ
(δεν θα διαβάσω τον πίνακα απλά θα τον δείξω και θα πω μόνο...)

50 FFP Φρέσκο Κατεψυγμένο ΠΛάσμα
Παρασκευάζεται από : ολικό αίμα πλάσμα που συλλέγεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης Καταψύχεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε θερμοκρασία ώστε οι ασταθείς παράγοντες πήξης να διατηρούν τη λειτουργικότητα τους Άμεση κατάψυξη και διατήρηση για ένα χρόνο σε θερμοκρασία -30οC Περιέχει: Λευκωματίνη, Ανοσοσφαιρίνες, σταθερούς παράγοντες της πηξης και τους φυσικούς ανασταλτές τους, ασταθείς παράγοντες της πήξης (70% του αρχικού παράγοντα FVIII) Όγκος : 200 – 250 ml

51 FFP Η απόψυξη γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες,
θερμοκρασία 37οC σε σύντομο χρονικό διάστημα Μετά την απόψυξη πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατό Δυνατόν να φυλαχθεί στους 4οC για 24 ώρες Ρυθμός έγχυσης: 10ml/min ABO-Rh συμβατότητα – ΟΧΙ διασταύρωση

52 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ FFP Όσον αφορά το σύστημα ΑΒΟ, πρώτη επιλογή αποτελεί η ίδια ομάδα. Μπορεί να δοθεί άλλη ομάδα εάν δε περιέχει υψηλούς τίτλους αντι-Α ή αντι-Β.  Πλάσμα ομάδος Ο θα πρέπει να δίδεται σε λήπτη ομάδος Ο  Όσον αφορά το σύστημα RHESUS, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβούλιου της Ευρώπης (10η έκδοση) δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπ'όψιν ούτε είναι απαραίτητη η προφύλαξη με αντι-D σφαιρίνη των αρνητικών ασθενών που μεταγγίσθηκαν με θετικό FFP

53 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ FFP

54 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FFP
Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται κυρίως σε παρατηρήσεις και όχι σε καλά τεκμηριωμένες μελέτες Οι ενδείξεις χορήγησης FFP είναι πολύ περιορισμένες

55 ΧΟΡΗΓΗΣΗ FFP Έλλειψη μεμονωμένων παραγόντων πήξεως όταν δεν υπάρχει προϊόν που είναι ασφαλές για την μετάδοση ιών Έλλειψη πολλών παραγόντων πήξεως που συνοδεύεται από σοβαρή αιμορραγία ή και ΔΕΠ Αντικατάσταση πλάσματος σε ασθενείς με Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα

56 ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ FFP: για αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών παρά μόνον σε ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία για διόρθωση των παρατεταμένων χρόνων πήξεως σε ασθενείς των μονάδων εντατικής νοσηλείας (χορήγηση βιτ.Κ) σε ΔΕΠ χωρίς ενδείξεις αιμορραγίας για αντικατάσταση όγκου σε ηπατοπάθεια και παράταση του PT η συστηματική χορήγηση πλάσματος αμφισβητείται σε χειρουργική αιμορραγία ή μαζική μετάγγιση η χορήγηση πλάσματος θα πρέπει να καθοδηγείται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

57 βιβλιογραφία: «Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης αίματος και παραγώγων του», Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 2010. «Οδηγός για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊοντων αίματος», Ευρωπαική Επιτροπή για την Αιμοδοσία (CD-P-TS), 16η έκδοση, 2010. «Αιμοδοσία», Ι.Τσεβρένη-Ε.Κοντοπούλου-Γρίβα, εκδ. Λίτσας,1999. «Transfusion thresholds and other strageties for guilding allogeneic red blood cell tranfusion (Review)», Carson JL, Carless PA, Hebert PC - The Cohrane Library, Isuue 5, 2012. «Βέλτιστη χρήση αίματος», «Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB*», J.L.Carson et , for the Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB «Transfusion Triggers: Asystematic Review of the literature», J.L.Carson et -Transfusion Medicine Reviews, Vol 16, No 3 (July), 2002: pp

58 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


Κατέβασμα ppt "ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google